Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare finală Nume ______________

La limba și literatura română Prenume ______________


Clasa a X-a Grupa ______________
Subiectul I (27 puncte) Data ______________
Citește textul și realizează itemii propuși:

Cerul tău, Moldova, e de-albastru, de lumina blânda șoapta lui.


e de verde frunza ta oricând. Nu-i o alta glie mai frumoasă,
Un pământ mai scump pe lume nu e, alta glie mai aleasă nu-i.
nici mai dulce nu e un pământ. Doina ta, Moldova, e de leagăn,
Arde-n soare roua dimineții hora ta de codru e, de grui.
ca o ploaie grea de mărgărint Nu-i pe lume alt meleag mai pașnic,
La Moldova orice primavară alt meleag mai sfânt pe lume nu-i!
e de rândunică și argint. (Cerul tău, Moldovă de D.Matcovschi)
Se împlina spicul ca voinicul:
GRUI, gruiuri, s. n.. Deal mic; colină, delușor, movilă
MĂRGĂRINT, mărgăritare- perlă, mărgărit

1. Menţionează câte un sinonim contextual pentru lexemele: (2 p.)


Voinic - __________ Meleag-__________ Blând- __________ Arde- ___________
2. Explică utilizarea cratimei în versul:”Nu-i o alta glie mai frumoasă” (1 p.)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Scrie cîte două expresii/locuțiuni ce conțin lexemele : (2 p.)
Frunză___________________________________ Piatră ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
4.Propune un titlu pentru acest text, exprimat printr-o metaforă, argumentează alegerea. (2 p.)
Titlu ________________________________
Argumente________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Motivează, prin trei argumente, apartenenţa textului la un gen literar. (4 p.)
Genul literar __________________________________________________________________________
Argumentul 1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
6. Identifică, două figuri de stil diferite, și comentează sugestia lor contextuală. (6 p.)
Figura de stil _________________________________________
Sugestia contextuală _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Figura de stil _________________________________________
Sugestia contextuală _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
7. Comentează, în spațiul rezervat, mesajul poeziei, făcând referire la sugestia figurilor de stil. (10 p.)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Subiectul II (20 de puncte)
Realizează un eseu nestructurat, în spațiul rezervat, pe tema:
Miracolul suprem - Cuvîntul
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Caracterizarea
personajului Ovidiu
Drimba
, în baza fragmentului da

Subiectul III (9 puncte)


Scrie trei specii literare ce aparțin genurilor literare menționate, exemplifică cu opere studiate.
Genul liric Genul dramatic Genul epic
Specii Exemplu Specii Exemplu Specii Exemplu