Sunteți pe pagina 1din 8

Studii şi Cercetări Ştiinţifice 2017, 18 (X), pp.

xxx – yyy
Chimie şi Inginerie Chimică, Biotehnologii, Industrie Alimentară

Scientific Study & Research


Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry ISSN 1582-540X

ORIGINAL RESEARCH PAPER

TITLUL LUCRĂRII
(majuscule, centrat, Times New Roman 16 pt, single spaced)

Ion I. Ionescu1, Vasile V. Vasilescu2, George G. Georgescu3*


1
Universitatea, Facultatea/Departamentul, Adresa poştală, Oraşul, Ţara
2
Universitatea, Facultatea/Departamentul, Adresa poştală, Oraşul, Ţara
3
Universitatea, Facultatea/Departamentul, Adresa poştală, Oraşul, Ţara

*Corresponding author: georgescu@ub.ro

Received: dd/mm/yyyy
Accepted: dd/mm/yyyy

Abstract: Un rezumat de 15 – 20 rânduri (Times New Roman 12 pt,


justified, single spaced, Paragraph indentation: left 10 mm, right 10 mm).
Rezumatul se redactează obligatoriu în limba engleză. Din acesta trebuie să
rezulte scopul lucrării şi metodele folosite (ce s-a studiat), principalele
rezultate obţinute şi concluziile trase pe baza acestor rezultate.
Rezumatul trebuie să fie clar, concis şi la obiect. În redactarea rezumatului
evitaţi prezentarea de generalităţi. Acest rezumat este preluat de către
recenzorii bazelor de date internaţionale care indexează articolele (Chemical
Abstracts, Viniti, CSA etc.). Gândiţi-vă că de calitatea rezumatului depinde
vizibilitatea articolului d-voastră pe plan internaţional, respectiv dorinţa de a
fi citit şi apoi citat de către alţi cercetători.

Keywords: între 5 şi 10 cuvinte-cheie (în limba engleză), care să


permită căutarea articolului, după termenii cei mai
relevanţi
INTRODUCERE
© 2017 ALMA MATER Publishing House, “VASILE ALECSANDRI” University of Bacău. All rights reserved. 1
AUTHOR 1, AUTHOR 2, …. and AUTHOR LAST

Sunt acceptate lucrări ştiinţifice originale (până la 16 de pagini), scurte comunicări


(4 pagini), articole de tip Review (până la 24 de pagini), recenzii de carte (1 – 2 pagini),
cronici ale manifestărilor ştiinţifice (2 – 6 pagini). Nu sunt acceptate spre publicare
memorii, rapoarte tehnice, compilaţii din literatură.

MATERIALE ŞI METODE

Într-o primă etapă, lucrările se transmit fie prin poşta electronică, sub formă de
document ataşat, fie pe suport CD-ROM, editorului şef. Lucrările primite vor fi
analizate de către editorul şef sau de către editorii executivi din punctul de vedere al
încadrării în tematica revistei. Lucrările care nu se încadrează în tematică vor fi
respinse.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Manuscrisul trebuie elaborat în format „gata pentru tipărire” cu ilustraţiile şi tabelele


incluse în text, folosind procesorul de text Word din suita MS Office. Nu se acceptă
decât fişiere .doc, eventual arhivate (.rar sau .zip). Documentele în format .docx sau .pdf
nu sunt acceptate.

CONCLUZII

Aliniat stânga, TNR 12 pt., bold, majuscule, nenumerotat. Înaintea titlului capitolului se
lasă două rânduri libere de 12 pt., iar după acesta un rând liber de 12 pt. Un capitol se
poate diviza în subcapitole.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1. Atkins, P.W. : Physical Chemistry, 4th edition, Oxford University Press, Oxford, 1990, 249-252;
2. Karlsson, R., Rydén, L: Ion Exchange Chromatography in: Protein Purification – Principles, High
Resolution Methods, and Applications (Editors: Janson, J.-C., Rydén, L.), VCH Publishers, New
York, 1989, 26-127;
3. Morais Barros, A.J., Prasad, S., Duarte Leite, V., Gouveia Souza, A.: The Process of Biosorption of
Heavy Metals in Bioreactors Loaded with Sanitary Sewage Sludge, Brazilian Journal of Chemical
Engineering, 2006, 23 (2), 153-162;
4. Douay, F., Pruvot, C., Dubourguier, H.C., François, M., Sterckeman, T., Ciesielski, H.:
Comportement physico-chimique et transfert des métaux lourds vers l’hydrosphère et la biosphère
autour de deux usines métallurgiques du nord de la France in: Actes du deuxième Colloque
Franco-Roumain de Chimie Appliquée COFrRoCA – 2002 (Editors : Gavrilă, L., Fînaru, A.,
Grandclaudon, P.), Ed. Alma Mater Bacău, Ed. Tehnica-Info Chişinău, 2002, 321-324 ;
5. Smith, J.: U.S. Patent 8,143,241, 1998.

2 St. Cerc. St. CICBIA 2017 18


(x)
RUNNING TITLE OF THE PAPER

TIPURI DE CONTRIBUŢII ACCEPTATE DE CĂTRE REVISTĂ

Sunt acceptate lucrări ştiinţifice originale (până la 16 de pagini), scurte comunicări


(4 pagini), articole de tip Review (până la 24 de pagini), recenzii de carte (1 – 2 pagini),
cronici ale manifestărilor ştiinţifice (2 – 6 pagini). Nu sunt acceptate spre publicare
memorii, rapoarte tehnice, compilaţii din literatură. Cu excepţia cronicilor şi recenziilor,
toate celelalte contribuţii trebuie să aibă un număr par de pagini. Toate contribuţiile
trebuie redactate în limba engleză (de preferat) sau în limba franceză. Rezumatele şi
cuvintele-cheie trebuie redactate obligatoriu în limba engleză. Pentru ortografie şi
aspecte gramaticale se recomandă folosirea englezei americane (US English) şi a
francezei vorbite în Franţa (France French).
O condiţie a publicării este aceea ca manuscrisele trimise spre publicare să nu fi fost
publicate în altă parte sau să nu fi fost trimise simultan spre publicare altundeva. Prin
transmiterea manuscrisului către redacţie, autorul (autorii) acceptă implicit transferarea
drepturilor de autor către revistă, dacă şi când lucrarea este acceptată pentru publicare.
Lucrările ştiinţifice şi comunicările scurte trebuie să conţină obligatoriu elemente de
originalitate precum şi suficiente date pentru a se putea asigura reproductibilitatea
cercetărilor efectuate. Articolele de tip Review trebuie să aducă noi abordări sau o
unificare a ideilor referitoare la subiectul abordat; ele nu trebuie să fie o simplă
enumerare şi/sau sumarizare a unor articole deja publicate.
Sunt acceptate pentru publicare lucrări de cercetare fundamentală sau aplicativă din
toate domeniile chimiei, ingineriei chimice, biotehnologiilor industriale, alimentare şi de
protecţie a mediului, precum şi din toate domeniile industriei alimentare.

PROCEDURA DE RECENZIE A LUCRĂRILOR

Într-o primă etapă, lucrările se transmit fie prin poşta electronică, sub formă de
document ataşat, fie pe suport CD-ROM, editorului şef. Lucrările primite vor fi
analizate de către editorul şef sau de către editorii executivi din punctul de vedere al
încadrării în tematica revistei. Lucrările care nu se încadrează în tematică vor fi
respinse.
Lucrările care se încadrează în tematica revistei vor fi evaluate de către minimum doi
referenţi ştiinţifici, specialişti în domeniul respectiv. Identitatea referenţilor este
confidenţială. Referenţii analizează lucrarea, se pronunţă asupra oportunităţii publicării
şi transmite toate observaţiile lor editorului şef, care le va comunica autorilor. În cazul
în care referenţii au opinii contrare privind oportunitatea publicării, editorul şef poate
cere opinia unui al treilea referent. Pe baza acesteia, editorul şef ia decizia asupra
publicării sau respingerii articolului şi o comunică autorilor.
Lucrările acceptate în forma finală vor fi trimise de către autorul corespondent
editorului şef în format tipărit şi pe suport CD-ROM, însoţite de către o scrisoare care să
conţină o declaraţie din care să rezulte că datele şi rezultatele obţinute sunt reale şi
originale, iar lucrarea nu a mai fost publicată sau trimisă spre publicare altundeva. Nu se
iau în considerare pentru publicare manuscrisele neînsoţite de această declaraţie
semnată de către autori.

St. Cerc. St. CICBIA 2017 18 (x) 3


AUTHOR 1, AUTHOR 2, …. and AUTHOR LAST

PREGĂTIREA MANUSCRISULUI

Manuscrisul trebuie elaborat în format „gata pentru tipărire” cu ilustraţiile şi tabelele


incluse în text, folosind procesorul de text Word din suita MS Office. Nu se acceptă
decât fişiere .doc, eventual arhivate (.rar sau .zip). Documentele în format .docx sau .pdf
nu sunt acceptate.
Redactarea se face pe format A4 (210 x 297 mm), orientare „portrait”, cu margini de 30
mm pe fiecare parte. Pentru „Header” şi „Footer” se setează câte 25 mm. Spaţierea se
face la un rând (single spaced). Formatul acestui document poate servi drept model.

Titlul lucrării: Majuscule, bold, centrat, font: Times New Roman (TNR) 16 pt, la 60
mm mai jos de oglinda paginii. După titlu se lasă un rând liber de 16 pt.
Autorii: Centrat, bold, TNR 14 pt., în ordinea: Prenume, Iniţială al doilea prenume,
Nume. Numele autorilor se separă prin virgule. Nu se pune „and/et” înaintea ultimului
autor.
Când autorii provin de la instituţii diferite, trimiterea la afiliere se face cu cifre arabe
amplasate „superscript” după numele de familie. În cazul în care există mai mulţi autori,
autorul corespondent se marchează cu asterisc. După autori se lasă un rând liber de 14
pt.
Afilierea autorilor: Centrat, italic, TNR 14 pt., în ordinea: Universitatea/Instituţia,
Facultatea/Departamentul, Adresa poştală, Oraşul, Ţara. După afiliere se lasă un rând
liber de 14 pt.
Autorul corespondent: Centrat, TNR 12 pt. „*Corresponding author:” urmat de adresa
de e-mail a autorului corespondent. Se poate adăuga opţional un număr de telefon şi/sau
fax în format complet (inclusiv prefixul de ţară). După autorul corespondent se lasă un
rând liber de 12 pt.
Date de prioritate: Centrat, TNR 12 pt. „Received: dd/mm/yyyy”, respectiv „Accepted
after revision: dd/mm/yyyy”. Datele se vor completa de către redacţie. După datele de
prioritate se lasă două rânduri libere de câte 12 pt.
Rezumat: Aliniat stânga-dreapta, TNR 12 pt., indentarea paragrafului: stânga – 10 mm,
dreapta – 10 mm. După rezumat se lasă un rând liber de 12 pt. Redactarea rezumatului
se face obligatoriu în limba engleză.
Cuvinte cheie: Aliniat stânga, TNR 12 pt, italic, indentarea paragrafului: stânga – 10
mm, dreapta – 10 mm. După cuvintele cheie se lasă trei rânduri libere de 12 pt. Şi
cuvintele cheie se scriu tot în limba engleză și in ordine alfabetică.
Textul propriu-zis: Aliniat stânga-dreapta, spaţiere la un rând, TNR 12 pt, fără
indentarea paragrafelor. Se recomandă divizarea textului în următoarele capitole:
Introducere; Materiale şi metode; Rezultate şi discuţii; Concluzii; Mulţumiri (opţional);
Lista de notaţii şi simboluri (opţional); Referinţe bibliografice. Introducerea nu trebuie
să depăşească 20% din volumul lucrării. Evitaţi în acest capitol enunţarea unor
generalităţi unanim cunoscute, precum şi divagaţiile de la subiect.

4 St. Cerc. St. CICBIA 2017 18


(x)
RUNNING TITLE OF THE PAPER

TITLURILE CAPITOLELOR

Aliniat stânga, TNR 12 pt., bold, majuscule, nenumerotat. Înaintea titlului capitolului se
lasă două rânduri libere de 12 pt., iar după acesta un rând liber de 12 pt. Un capitol se
poate diviza în subcapitole.
Titlurile subcapitolelor

Aliniat stânga, TNR 12 pt., bold, nenumerotat. Înaintea titlului capitolului se lasă un
rând liber de 12 pt., iar după acesta un rând liber de 12 pt. Un subcapitol se poate diviza
în paragrafe.

Titlurile paragrafelor
Aliniat stânga, TNR 12 pt., bold, italic, nenumerotat. Înaintea titlului paragrafului se
lasă un rând liber de 12 pt.

TABELE

Se numerotează consecutiv, în ordinea apariţiei, cu cifre arabe. Se recomandă reducerea


la minimum a numărului de tabele. Nu se acceptă prezentarea aceloraşi date atât sub
formă de tabele, cât şi sub formă de grafice. Toate tabelele trebuie să poarte un titlu,
amplasat deasupra tabelului. Tabelele trebuie să fie inteligibile şi fără a se face referire
la text. Orice tabel trebuie menţionat cel puţin o dată în text, aşa cum reiese din Tabelul
1. Tabelele se amplasează cât mai aproape de locul primei citări. Se amplasează centrat
pe orizontală şi nu pot depăşi lăţimea de 150 mm. Datele din tabel se scriu cu font TNR
11 pt. Înainte şi după tabel se lasă câte un rând liber de 12 pt. Unitățile de măsură în
tabele se pun în paranteze pătrate (ex. [°C]).

Tabel 1. Model pentru întocmirea unui tabel


Temperature [°C]
Characteristics
10 20 30 40
-3
Characteristic A [kg.m ] xxx xxx xxx xxx
Characteristic B [J.kg-1.K-1] xxx xxx xxx xxx
Characteristic C [mg.L-1] xxx xxx xxx xxx

FIGURI

Toate ilustraţiile (grafice, scheme, diagrame, fotografii, etc.) vor purta denumirea
generică de „figuri”. Figurile se numerotează consecutiv, în ordinea apariţiei, cu cifre
arabe. Toate figurile trebuie să poarte un titlu, amplasat sub figură. Orice figură trebuie
menţionată cel puţin o dată în text, aşa cum reiese din Figura 1. Inscripţionarea figurilor
se realizează cu font TNR 10 – 12 pt, în aşa fel încât textul figurii să fie lizibil. Se
recomandă amplasarea figurilor în text cât mai aproape de prima citare. Se recomandă
gruparea figurilor câte două pe un rând, inserate într-un tabel cu bordură ascunsă
(Figura 2 şi 3). Nu se admite desenarea figurilor direct în documentul Word. Ele
trebuiesc importate, fie ca fişiere imagine (jpg, bmp, tiff, etc.), fie ca obiecte (ppt). Se
vor folosi numai imagini alb-negru cu contrast puternic (Figura 3). În cazul graficelor,
St. Cerc. St. CICBIA 2017 18 (x) 5
AUTHOR 1, AUTHOR 2, …. and AUTHOR LAST

curbele trebuiesc identificate prin modul diferit de simbolizare a punctelor (•, ◊, ○, □, ■,


▲, etc.) şi nu prin grosimea sau culoarea liniilor (Figura 2). Figurile nu se încadrează în
chenar. Este de preferat ca numărul figurilor să fie redus la strictul necesar pentru înţelegerea textului.
Înainte şi după fiecare figură se lasă câte un rând liber de 12 pt.
CH3 CH3 CH3 _ CH3
+ _ +
NH2 NH3]HSO4 NH3
]HSO 4 NH2
H2SO4
HNO3 NH3
-(NH4)2SO4
R R R

9 10 11 12
CH3 _
+ H2 H
N N]HSO4 C C fier
NaNO2
N R N HCl
CH3COOH
-H2O N N
R R H
13 14a 14
H H H
C Cu(SCN)2 NCS C H2N C
R' N N ou N
N H2N N N
R: -NO2 H NCS
H H
R': -NH2 15 16 17

H H
NCS C S C
HCl
N H2N N
H2N N N N
H H
16 18
H H
H2N C N C
HCl
N H2N N
NCS N S N
H H
17 19

Figura 1. Model pentru inserarea unei scheme de reacţie

100 50
KCoY
45
95
KFeY 40
Conversion C2H4 (%)

35
Selectivite C 4H8 (%)

90
30
85 25
20
80
KCoY 15
10
75
KFeY 5
70 0
0 2 4 6 8 10
Vv (h-1)

Figura 2. Model de grafic Figura 3. Model de schemă de instalaţie

6 St. Cerc. St. CICBIA 2017 18


(x)
RUNNING TITLE OF THE PAPER

Textul din figuri trebuie redactat în aceeaşi limbă în care este redactat articolul. Nu se
acceptă ca lucrarea să fie redactată în limba engleză sau franceză, iar textul din figuri să
fie redactat în limba română.

ECUAŢII

Ecuaţiile se scriu pe centrul rândului şi se numerotează consecutiv, la extremitatea


dreaptă a paginii, cu cifre arabe între paranteze rotunde. Deasupra şi dedesubtul ecuaţiei
se lasă câte un spaţiu liber de 3 pt, aşa cum se observă la ec. (1):
n
1  ai   C 2  C 3  ...  C j 1  0
i 1 3k  i
1 2 j (1)

Redactarea ecuaţiilor se face cu ajutorului editorului de ecuaţii încorporat în MS Word,


folosind următoarea mărime a caracterelor: Full = 12 pt; Subscript/Superscript = 7 pt;
Sub-subscript/Superscript = 5 pt; Symbol = 18 pt; Sub-symbol = 12 pt. Variabilele din
ecuaţii se scriu cu caractere italice.

SIMBOLURI, NOTAŢII ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ

Se vor folosi simboluri şi notaţii unanim acceptate la nivel internaţional. Orice notaţie
trebuie explicitată la prima apariţie, în cazul în care nu există o listă separată de notaţii.
Abrevierile trebuiesc explicitate de asemenea la prima utilizare. Autorii sunt rugaţi să
folosească unităţile de măsură ale Sistemului Internaţional (SI). Pentru litru se
recomandă utilizarea simbolului „L” în loc de „l” pentru evitarea confuziilor. Pentru
prefixul kilo se va utiliza simbolul „k” şi nu „K”. Se preferă scrierea unităţilor de
măsură sub forma „J.kg-1.K-1” şi nu „J/kg/K” sau „J/kg.K” sau „J/(kg.K)”.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

Aliniat stânga, TNR 10 pt., numerotat. Trimiterile la referinţele bibliografice se fac prin
cifre arabe între paranteze pătrate. Numerotarea referinţelor se face în ordinea citării în
text. Când se citează mai mult de două surse simultan se notează [5 – 8] şi nu [5, 6, 7,
8]. Standardele de citare pentru cărţi [6], capitole de autor într-o carte [7], articole
publicate în reviste [8], articole publicate în „Proceedings” [9], brevete [10] sunt
următoarele:

1. Atkins, P.W. : Physical Chemistry, 4th edition, Oxford University Press, Oxford, 1990, 249-252;
2. Karlsson, R., Rydén, L: Ion Exchange Chromatography in: Protein Purification – Principles, High
Resolution Methods, and Applications (Editors: Janson, J.-C., Rydén, L.), VCH Publishers, New
York, 1989, 26-127;
3. Morais Barros, A.J., Prasad, S., Duarte Leite, V., Gouveia Souza, A.: The Process of Biosorption of
Heavy Metals in Bioreactors Loaded with Sanitary Sewage Sludge, Brazilian Journal of Chemical
Engineering, 2006, 23 (2), 153-162;
4. Douay, F., Pruvot, C., Dubourguier, H.C., François, M., Sterckeman, T., Ciesielski, H.:
Comportement physico-chimique et transfert des métaux lourds vers l’hydrosphère et la biosphère
autour de deux usines métallurgiques du nord de la France in: Actes du deuxième Colloque

St. Cerc. St. CICBIA 2017 18 (x) 7


AUTHOR 1, AUTHOR 2, …. and AUTHOR LAST

Franco-Roumain de Chimie Appliquée COFrRoCA – 2002 (Editors : Gavrilă, L., Fînaru, A.,
Grandclaudon, P.), Ed. Alma Mater Bacău, Ed. Tehnica-Info Chişinău, 2002, 321-324;
5. Smith, J.: U.S. Patent 8,143,241, 1998.

8 St. Cerc. St. CICBIA 2017 18


(x)