Sunteți pe pagina 1din 3

1.Prin arderea a 0.535 g substanta organica X rezulta 1.54 g CO2,0.405 g H2O si degaja 56 ml N2.

Stiind ca
substanta X e aromatica mononucleara ,nr izomerilor sai este:
R :5

Prin ardere tot C din substanta se transforma in CO2, tot H din substanta in H2O, azotu se degaja sub forma de
N2.
Daca se determina masa de C din CO2 , masa de H din H2O si masa de N se poate determina formula substantei
Se determina masa de C
1 mol CO2 = 44g
44 g CO2……………..12 g C
1,54 g CO2……………x
x= 0,42 g C
Se determina masa de H
1 mol H2O = 18g
18 g H2O………………….2 g H
0,405g H2O…………………x
x= 0,045 g H
Se determina masa de N
1 mol N2 = 28g = 22,4 L
22,4 L N2………………….28 g N
0,056L N2…………………x
x= 0,07 g N
Se aduna masele celor 3 elemente. Daca rezultatul este egal cu masa initiala a substanei inseamna ca substanta
este formata din C,H si N
Daca rezultatul nu coincide cu masa initiala a substantei inseamna ca substanta mai contine si O, care se
determina prin diferenta
0,42 + 0,045 + 0,07 = 0,535 g
Rezulta ca substanta este formata doar din C,H si O
Se determina formula bruta si molara irmand pasii:
- Se impart masele din fiecare element la masa atomic
C: 0,42/12=0,035
H: 0,045/1=0,045
N: 0,07/14=0,005
- Se impart rezultatele obtinute la cel mai mic dintre ele
C: 0,035/0,005=7
H: 0,045/0,005=9
N: 0,005/0,005=1
Formula substantei este C7H9N
Izomerii substantei:

5 izomeri

2.Clorhidratatul unei amine alifatice saturate contine 37.17% Cl.Amina poate fi:
A.Etil amina
B.izopropilamina
C.dietilamina
D.dimetilamina
E.metilizopropilamina

Formula clorhidratului CnH2n+1NH3]+Cl-


1 mol clorhidrat = 14n+53,5 g
14n+53,5 g………………..35,5 g Cl
100 g ……………………..37,17 g Cl
3550 = 37,17(14n+53,5)
95,5 = 14n + 53,5
42=14n
n=3
C3H7 – NH2 izopropil amina,

3. 54 g amestec de compusi izomeri cu formula moleculara C7H8O reactioneaza cu 9.2 g Na.Aceeasi cantitate
de amestec reactioneaza cu 300 ml solutie NaOH 1 M.Raportul molar al izomerilor din amestec este:
A:1:2:1
B. 1:1:3
C.1:3:2
D.2:1:2
E.1:2:2
Izomerii sunt:

hidroxi toluen alcool benzilic fenil-metil eter

Se noteaza cu:
a numarul de moli de hidroxi-toluen
b numarul de moli de alcool benzilic
c numarul de moli de fenil-metil eter
1 mol C7H8O = 108 g
108a + 108b+108c = 54
a+b+c=0,5

Reactioneaza cu Na doar hidroxi-toluenu si alcoolul benzilic


1 mol...................23g
HO-C6H4-CH3 + Na→NaO-C6H4-CH3 + 1/2H2
a moli.....................x
x=23a

1 mol...................23g
C6H4-CH2OH + Na→ C6H4-CH2ONa + 1/2H2
b moli.....................x
x=23b

23a+23b=9,2
a+b=0,4
Se inlocuieste in prima ecuatie si rezulta c=0,5-0,4 = 0,1 moli fenil-metil eter

Cu NaOH reactioneaza numai fenolii


Numarul de moli de NaOH din 300 g solutie de concentratie 1M :
n=Cm∙V=1∙0,3=0,3 moli NaOH
1 mol...................1 mol
HO-C6H4-CH3 + NaOH→NaO-C6H4-CH3 + H2O
a moli.....................x
x=a
a=0,3 moli de hidroxi-toluen
b=0,1 moli alcool benzilic
a:b:c = 1:3:1 sai 1:1:3

4.Un mol de alcool saturat aciclic degaja in reactia cu Na 1 mol de hidrogen.Doi moli din acelasi alcool
formeaza prin ardere 6 moli de CO2.Alcoolul are un continut procentual masic de O de:
A.51.61%
B.42.1%
C.26,66%
D.34.78%
E.21.05%

Se determina numarul de grupari OH


Din reactia unei grupari –OH cu Na se degaja 1/2 moli H2. Daca se determina numarul de moli de H2 care se
degaja dintr-un mol de alcool cu Na se determina numarul gruparilor –OH
Se degaja 1 mol de H2. Rezulta ca alcoolul are 2 grupari –OH

Formula generala a acestui alcool este CnH2n+2O2 sau HO-CnH2n-OH

Se determina n
Ecuatia reactiei de ardere:
1 mol..........................................n moli
HO-CnH2n-OH + (3n+1)/2O2 → nCO2 + (n+1)H2O
2 moli.........................................6 moli
n=3
Deci formula alcoolului este:
HO-C3H6-OH sau C3H8O2
1 mol C3H8O2 = 76g
76g alcool……………..32gO
100g alcool……………..x
x= 42,1%

S-ar putea să vă placă și