Sunteți pe pagina 1din 1

Recapitulare pentru test –Luni, 29 ianuarie

1. Definiţie latina vulgară, latină literară


2. Izvoarele latinei vulgare.
3. Influenţa slavă, influenţa maghiară
4. Definiţie letopiseţ, hronic, cronică.
5. Fondul autohton. Structură. Trăsături
6. Importanţa cronicilor (istorică, lingvistică, literară).
7. Letopiseţele cronicarilor moldoveni-Miron Costin-Grigore Ureche-Ion
Neculce( nume cronică, perioada descrisă, conţinut, importanţa fiecărui
cronicar).
8. Primele scrieri în limba română, primele traduceri, primele cărţi tipărite
(autor, titlu operă, apariţie)
9. Umanismul (def, trăsături, reprezentanţi, opere)
10.Iluminismul (def, trăsături, reprezentanţi, opere)
11.Scoala Ardeleană