Sunteți pe pagina 1din 1

Pagina 8 din 72

Un document...

Este creat... ...folosit...


...arhivat...

Yes/No

...eliminat.

...evaluat...

...transferat la o arhivă
istorică.

Figura 2: Ciclul de viață al documentului.

Luarea în evidență a
Identificarea documentelor
documentelor Clasarea documentelor
unui BNP
(înregistrarea)

Constituirea unităților
arhivistice (dosare, mape,
registre)

Luarea în evidență a unităților


Selecționarea Arhivarea
arhivistice (inventarierea)

Da/Nu

Eliminare Predare către arhiva istorică

Figura 3: Fluxul de activități arhivistice, corespunzător ciclului de viață al documentelor.