Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Istorie
Clasa a IX-a B

Subiectele: Of. 10p.


1. Alegeti raspunsul corect pentru fiecare din afirmatiile de mai jos: 10p.(2p x 5)
A. Primele informatii despre geti ne-au fost oferite de:
a. Herodot b. Strabon c. Seneca
B. Unitatea statului dac s-a refacut si consolidat in timpul lui:
a. Deceneu b. Burebista c. Decebal
C. Procesul complex de patrundere a civilizatiei romane in provincial Dacia s-a numit:
a. Etnogeneza b. Colonizare c. Romanizare
D. Lupta de la Posada, din anul 1330, este relatata de:
a. Cronica lui Ioan de Tarnave b. Cronica pictata de la Viena d. Diploma
Cavalerilor Ioaniti
E. Institutia centrala din Tarile Romane in care puterea apartine voievodului s-a numit:
a. Adunarea Tarii b. Domnia c. Sfatul Domnesc
2. Precizati, principalele formatiuni politice romanesti din sec. al-XIII-lea, mentionate in
Diploma Cavalerilor Ioaniti din 1247, si numiti teritoriul unde au fost asezati Ioaniti. 10p.
(2p x 5)
3. Asociati corect urmatori termeni istorici din coloanele A si B: 20p.(4p x 5)
A B
1. Petitia Proclamatiune a. Simion Barnutiu.
2. Petitia Nationala b. Vasile Alexandri
3. Proclamatia de la Islaz c. Mihail Kogalniceanu
4. Dorintele Partidei Nationale din Moldova d. Tudor Vladimirescu
5. Cererile norodului romanesc e. Ion Heliade Radulescu
4. Cititi cu atentie afirmatiile si incercuti litera A daca este adevarata sau F daca este
falsa:10p.(2p x 5)
a. Alexandru Ioan Cuza a pus bazele statului roman modern. A F
b. Romania a participat la razboiul de independenta alaturi de Imperiul Otoman. A F
c. In anul 1918 s-a format Romania Mare A F
d. Comunismul in Romania s-a instalat dupa Primul Razboi Mondial A F
e. Primul presedinte al Romaniei a fost Nicolae Ceausescu. A F
5. Cititi cu atentie textul de mai jos si raspundeti la cerinte: 20p.(4p. x 5)
,,Noi, Stefan voievod, domn al Tarii Moldovei, facem cunoscut domniilor voastre ca, sultanul a trimis in
tara noastra o mare ostire in numar de 120 000 de oameni. Si noi pentru aparare am luat sabia si i-am
biruit la Podul Inalt. Imparatul turcilor si-a pus in plan sa razbune si sa supuna tara noastra care este
poarta tuturor crestinilor. De aceea sa ne trimiteti pe capitanii vostri in ajutor impotriva dusmanilor.”
a. Numiti, spatiul istoric la care face referire textul.
b. Mentionati, pe baza textului, la ce victorie face referire scrisoarea.
c. Precizati, pe baza textului, importanta strategica a Moldovei in conflictul antiotoman.
d. Mentionati, pe baza textului, un motiv pentru care Stefan a trimis soli.
e. Numiti, un voievod roman din sec. al –XVI –lea.

6. Mentionati doua obiective ale politicii externe romanesti in sec. XIV –XVI si doua
obligatii ale Tarilor Romane fata de Imperiul Otoman. 20p.(5p. x 4)
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
Clasa a IX-a
o Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
o Se acordă 10 puncte din oficiu.
o Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru test la 10.

SUBIECTUL I (10 puncte)


Câte 2 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri: 1. – A, 2. – A, 3. – A, 4. – A, 5. – A
(2p.x5= 10 de puncte)

SUBIECTUL II (10 puncte)


Câte 2 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri:
- Voievodatul lui Litovoi
- Voievodatul lui Seneslau
- Cnezatul lui Ioan
- Cnezatul lui Farcas
- Banatul de Severin
(2p.x5= 10 puncte)

SUBIECTUL III (20 puncte)


Cate 4 puncte pentru fiecare dintre urmatoarele raspunsuri: 1 b ; 2 a ; 3 e ; 4 c ; 5 d ;
(4p x 5=20 puncte)

SUBIECTUL IV (10 puncte)


Cate 2 puncte pentru fiecare dintre urmatoarele raspunsuri : a A ; b F ; c A ; d F ; e A ;
(2p x 5= 10 puncte)

SUBIECTUL V (20 puncte)


Cate 4 puncte pentru fiecare dintre urmatoarele raspunsuri :
a. Moldova ;
b. Victoria de la Vaslui ;
c. Moldova este poarta tuturor crestinilor ;
d. Ajutor impotriva turcilor ;
e. Mihai Viteazul ;
(4p x 5= 20 puncte)

SUBIECTUL VI (20 puncte)


Cate 5 puncte pentru fiecare dintre urmatoarele raspunsuri :
- Apararea hotarelor tarii ;
- Pastrarea autonomiei si independentei ;
- Implicarea in lupta antiotomana ;
- Tributul ;
- Peschesuriele ; Mucarerul ; Obligatii in cereale ; tributul sangelui :
(5p x 4= 20 puncte)
Total= 100 de puncte
Clasa a IX-a B

CENTRALIZATOR

1-1,9 2-2,9 3-3,9 4-4,9 5-5,9 6-6,9 7-7,9 8-8,9 9-10 Media
pe
clasă
1 1 3 4 7 6 2 3 1 5,47

Măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor învăţării:


1. alocarea unor resurse de timp la fiecare oră pentru aprofundarea unor noţiuni, concepte,
analiza unor texte, etc
2. temă pentru acasă
3. realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului
4. testatea oral/scris a nivelului competenţelor la final de semestru/an (fără notare în
catalog)
5. lectură
6. fişe de lucru diferenţiate
7. Integrarea unor anumiti termeni în enunţuri noi pentru a clarifica termenii istorici;
8. Aplicarea unor metode interactive – centrate pe elev;
9. Evaluarea continua si periodica a tuturor elevilor prin fise de evaluare care
urmaresc mai multe categorii de itemi: subiectivi, obiectivi si semiobiectivi ;
10. Analiza unor texte la prima vedere,in care sa stabileasca diferite cerinte cu caracter
istoric,cauzalitate,corespondenta,comparative;
11. Colaborarea cu dirigintele/consilier al clasei,cu Consiliul profesorilor clasei,dar si cu
Comitetul de parinti ai clasei;