Sunteți pe pagina 1din 6

Planificare calendaristică anuală

ISTORIE-Clasa a XII-a
Activitatea în anul şcolar 2015/2016
Clasa a XII-a, o oră/ săptămână

Nr. ore/
Nr. ore/
Activitate semestrul Total nr. ore
semestrul I
II
Predare-învăţare 15 11 26
Evaluare/Recapitulare 3 3 6
Total 18 14 32

Notă: Anul şcolar are 36 de săptămâni.


S28 este săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare,
având un orar specific.

Planificare calendaristică
Anul şcolar: 2015-2016
Instituţia de învăţământ: Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” Roman
Clasa: a XII-a
Disciplina: Istorie
Nr. ore/săptămână: o oră
Nr. Unitatea de învăţare C.S. Conţinuturi de învăţare Nr. ore Data/S Termeni-cheie Obs.
alocate
crt.
1 Recapitulare 2015
şi evaluare iniţială Sem. I
1
S1
o oră 14-18 sept.
2 Noţiuni
S2
Introductive 1
21-25 sept.
o oră
3 POPOARE ŞI SPAŢII S3 Lectură
ISTORICE 1.1. 28 sept.-2 oct. Studii
Romanitatea românilor în viziunea istoricilor 2
3.1. S4 de
2 ore 5-9 oct. caz

1
4 STATUL ŞI POLITICA S5
Autonomii locale şi instituţii centrale şi în 12-16 oct. Lectură
2
2.2. spaţiul românesc (secolele IX-XVIII) S6 Studii
2.3. 19-23 oct. de
Evaluare/ S7 caz
1
3 ore Recapitulare 26-30 oct.
5 RELAŢIILE S8
INTERNAŢIONALE 2-6 nov. Lectură
Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict S9 Studii
2.3. 3
în evul mediu şi la începuturile modernităţii 9-13 nov. de
S10 caz
3 ore 16-20 nov.
6 OAMENII, SOCIETATEA ŞI 1.1. Lectură
LUMEA IDEILOR 2.3. Sate, târguri şi oraşe din Europa şi din spaţiul S11 Studii
1
4.2. românesc 23-27 nov. de
o oră 4.4. caz
7 POPOARE ŞI SPAŢII Descoperitori de noi spaţii şi culturi între S12
1 Lectură
ISTORICE secolele XV- XIX 30 nov.-4 dec.
1.1. Studii
3.1. S13 de
Călători români acasă şi în lume 1 caz
2 ore 7-11 dec.
8 RELAŢIILE 2.3. România şi concertul european; de la „criza 1 S14
INTERNAŢIONALE orientală” la marile alianţe ale secolului XX 14-18 dec. Lectură
Vacanţa de Studii
iarnă- de
sâmbătă, 19 caz
decembrie
2015-
duminică, 10
ianuarie 2016

2
2016
Evaluare/
1 S15
Recapitulare
11-15 ian.
2 ore
9 STATUL ŞI POLITICA S16
18-22 ian.
S17
25-29 ian.
S18
1-5 febr.

Vacanţa
intersem.-
Statul român modern: de la proiect politic la sâmbătă,
realizarea României Mari. 4 6 februarie Lectură
2.2.
(secolele XVIII-XX) 2016- Studii
2.3.
duminică, 14 de
februarie 2016 caz

Sem. II
S19
15-19 febr.
5 ore Evaluare/ S20
1
Recapitulare 22-26 febr.
10 OAMENII, SOCIETATEA ŞI 1.1. Viziuni despre modernizare în Europa 1 S21
LUMEA IDEILOR 2.3. secolelor XIX-XX: curente şi politici 29 febr.-5 Lectură
4.2. culturale, identităţi naţionale şi identitate martie Studii
4.4. europeană de

3
Politicile culturale şi românii din afara
graniţelor.
S22
Diversitatea etnică, confesională şi soluţiile 1 caz
7-11 martie
politice în România modernă. Minorităţi
2 ore naţionale în România secolului XX
11 RELIGIA ŞI VIAŢA Biserica şi şcoala în evul mediu şi la
RELIGIOASĂ începuturile S23
1
1.1. modernităţii. Construcţie ecleziastică şi 14-18 martie Lectură
3.1. implicare laică Studii
4.2. Protectorat religios şi identitate culturală în de
S24
Europa şi spaţiul românesc. Statul, Biserica şi 1 caz
21-25 martie
2 ore diaspora
12 STATUL ŞI POLITICA Lectură
Redefinirea rolurilor statului de la primul S25
2.2. Studii
război mondial până la planul Schumann. 1 28 martie-1
2.3. de
Situaţia României apr.
o oră caz
13 OAMENII, SOCIETATEA ŞI S26
LUMEA IDEILOR 4-8 apr.
S27
11-15 apr.
1.1.
2.3. Lectură
Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Vacanţa de
4.2. Studii
Ideologii şi practici politice în România şi în 2 primăvară-
4.4. de
Europa sâmbătă,
caz
23 aprilie
2016-marți, 3
mai 2016

Evaluare/ S29
1
3 ore Recapitulare 4-6 mai
S28
Săptămâna 18 – 22 aprilie 2016
din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare,
în cadrul programului numit „Şcoala altfel!”, având un orar specific.

4
14 STATUL ŞI POLITICA
România postbelică. Stalinism, naţional- S30 Lectură
2.2.
comunism şi disidenţă anticomunistă. 1 9-13 mai Studii
2.3.
Construcţia democraţiei postdecembriste de
o oră caz
15 RELAŢIILE Lectură
S31
INTERNAŢIONALE Studii
2.3. România în perioada „războiului rece” 1 16-20 mai
de
o oră caz
16 OAMENII, SOCIETATEA ŞI 1.1. Lectură
S32
LUMEA IDEILOR 2.3. Studii
Constituţiile din România 1 23-27 mai
4.2. de
o oră 4.4. caz
17 Recapitulări finale 1.1.
Evaluare finală 2.2.
S33
2.3. 1
30 mai-3 iunie
4.2.
o oră 4.4.

Competenţe specifice
1.1. Construirea unor explicaţii şi argumente intra- şi multidisciplinare cu privire la evenimente şi procese istorice.
2.2. Proiectarea unui demers de cooperare pentru identificarea şi realizarea unor scopuri comune.
2.3. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate.
3.1. Compararea surselor istorice în vederea stabilirii credibilităţii şi a validităţii informaţiei conţinută de acestea.
4.2. Integrarea cunoştinţelor obţinute în medii non-formale de învăţare în analiza fenomenelor istorice studiate.
4.4. Realizarea de conexiuni între informaţiile oferite de sursele istorice şi contextul vieţii cotidiene.

ORDIN nr. 5.079 din 31 august 2015


pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016
"Art. 2. - Anul şcolar 2015-2016 începe la data de 1 septembrie 2015, se încheie la data de 31 august 2016 şi se structurează pe două semestre,
după cum urmează:

Semestrul I
Cursuri - luni, 14 septembrie 2015 - vineri, 18 decembrie 2015
În perioada 31 octombrie-8 noiembrie 2015, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 19 decembrie 2015 - duminică, 10 ianuarie 2016

5
Cursuri - luni, 11 ianuarie 2016 - vineri, 5 februarie 2016
Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 6 februarie 2016 - duminică, 14 februarie 2016