Sunteți pe pagina 1din 1

Aspect de mediu Procedură Mod de dovedire Persoana responsabilă

Formarea unui Printarea pe ambele Proces-verbal prin care Șef de departament


comportament ecologic pagini ale unei foi angajaților le-a fost
adus la cunoștință acest
comportament
Formarea unei Utilizarea de becuri Facturi pentru becurile Administrator
comportamente economice economice
ecologice Verificarea și montarea
corespunzătoare a
becurilor economice
Formarea unei Inchiderea/oprirea Proces-verbal prin care Șef de departament
comportamente echipamentelor le-a fost adus la
ecologice electrice sau de cunoștință angajaților
iluminat la iesirea din aceste aspecte
săli sau atunci când nu
este necesară utilizarea
lor
Formarea unei Înlocuirea robinetelor / Factura pentru Administrator
comportamente bateriilor sanitare cumpărarea și
ecologice pentru consumul mai montarea bateriilor
mic sanitare
Verificarea montării și
funcționării
corespunzătoare a
bateriilor sanitare
Formarea unei Folosirea coșurilor de Integrarea recipientelor
comportamente gunoi pentru colectarea în peisajul universitar.
ecologice selectivă a deșeurilor
rezultate în urma
activităților didactice
cât și în timpul pauzelor