Sunteți pe pagina 1din 10

O serie de conversa?ii uimitoare ?i �nduio?�toare �ntre Matthew ?

i mama sa, Suzanne


Ward, ne dezv�luie diferen?ele uria?e dintre ceea ce ne �nva?� religiile ?i
realitatea lumii spirituale de pe P�m�nt.

Matei clarific� p�rerile eronate pe care le avem cu to?ii despre lumea �n care
locuie?te el acum (spune c� numele ei corect e Nirvana) ?i ne explic� de ce, �n
aceste vremuri f�r� precedent �n istoria P�m�ntului, este esen?ial ca noi s� cunoa?
tem adev�rul despre originea noastr� ?i despre rela?ia pe care o avem cu tot ceea
ce �nseamn� Crea?ie. F�r� acest adev�r, nu ne putem �n?elege nici scopul �n via?a
de aici, nici modul �n care s� ne preg�tim, cu bucurie ?i �ncredere, pentru cea
care urmeaz�.

�Matei, vorbe?te-mi despre Rai ne ajut� nu numai s� �n?elegem frumuse?ea din lumea
de dincolo, ci ?i s� �nv�?�m cum s� o aducem �n lumea noastr�.�

Bobbie Sandoz, autoare a c�r?ii Listening to Wild Dolphins

�Dialogul dintre Matei ?i mama sa nu este nimic altceva dec�t un manual care poate
salva specia uman� � ?i care vine exact la timp. Aceast� carte ar trebui tip�rit�
�n toate limbile P�m�ntului ?i citit� de to?i cei care au peste 7 ani. Este,
probabil, cea mai complet� imagine pe care o are lumea noastr� p�n� acum despre
Universul de unde venim cu to?ii ?i �n care ne vom �ntoarce atunci c�nd ni se va
�ncheia via?a.�

Michael Joseph, scriitor ?i editor

SUZANNE WARD

Dup� ce fiul ei Matthew, �n v�rst� de 17 ani, a decedat �n urma unui accident de


ma?in�, Suzanne (Suzy) Ward a �ncercat s� ia leg�tura cu el prin mediumni.

Dup� 14 ani de c�ut�ri f�r� succes, a fost contactat� direct de fiul ei. Au
discutat, telepatic, despre lumea spiritual� a P�m�ntului, iar el i-a prezentat
membri ai mai multor civiliza?ii care sunt mult mai avansate spiritual, intelectual
?i tehnologic dec�t a noastr�.

C�r?ile �n care �?i relateaz� aceste experien?e � Matei, vorbe?te-mi despre Rai,
Ilumin�ri pentru o nou� er�, Vocile Universului ?i Revela?ii pentru o nou� er�,
toate ap�rute �n traducere la Editura For You � au fost publicate �n peste 50 de ?
�ri.

Etichete: Matei vorbeste-mi despre Rai Suzanne Ward carti de dezvoltare personala

O serie de conversa?ii uimitoare ?i �nduio?�toare �ntre Matthew ?i mama sa, Suzanne


Ward, ne dezv�luie diferen?ele uria?e dintre ceea ce ne �nva?� religiile ?i
realitatea lumii spirituale de pe P�m�nt.

Matei clarific� p�rerile eronate pe care le avem cu to?ii despre lumea �n care
locuie?te el acum (spune c� numele ei corect e Nirvana) ?i ne explic� de ce, �n
aceste vremuri f�r� precedent �n istoria P�m�ntului, este esen?ial ca noi s� cunoa?
tem adev�rul despre originea noastr� ?i despre rela?ia pe care o avem cu tot ceea
ce �nseamn� Crea?ie. F�r� acest adev�r, nu ne putem �n?elege nici scopul �n via?a
de aici, nici modul �n care s� ne preg�tim, cu bucurie ?i �ncredere, pentru cea
care urmeaz�.

�Matei, vorbe?te-mi despre Rai ne ajut� nu numai s� �n?elegem frumuse?ea din lumea
de dincolo, ci ?i s� �nv�?�m cum s� o aducem �n lumea noastr�.�

Bobbie Sandoz, autoare a c�r?ii Listening to Wild Dolphins

�Dialogul dintre Matei ?i mama sa nu este nimic altceva dec�t un manual care poate
salva specia uman� � ?i care vine exact la timp. Aceast� carte ar trebui tip�rit�
�n toate limbile P�m�ntului ?i citit� de to?i cei care au peste 7 ani. Este,
probabil, cea mai complet� imagine pe care o are lumea noastr� p�n� acum despre
Universul de unde venim cu to?ii ?i �n care ne vom �ntoarce atunci c�nd ni se va
�ncheia via?a.�

Michael Joseph, scriitor ?i editor

SUZANNE WARD

Dup� ce fiul ei Matthew, �n v�rst� de 17 ani, a decedat �n urma unui accident de


ma?in�, Suzanne (Suzy) Ward a �ncercat s� ia leg�tura cu el prin mediumni.

Dup� 14 ani de c�ut�ri f�r� succes, a fost contactat� direct de fiul ei. Au
discutat, telepatic, despre lumea spiritual� a P�m�ntului, iar el i-a prezentat
membri ai mai multor civiliza?ii care sunt mult mai avansate spiritual, intelectual
?i tehnologic dec�t a noastr�.

C�r?ile �n care �?i relateaz� aceste experien?e � Matei, vorbe?te-mi despre Rai,
Ilumin�ri pentru o nou� er�, Vocile Universului ?i Revela?ii pentru o nou� er�,
toate ap�rute �n traducere la Editura For You � au fost publicate �n peste 50 de ?
�ri.

Etichete: Matei vorbeste-mi despre Rai Suzanne Ward carti de dezvoltare personala
Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un secret pentru nimeni. Noi
oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu suntem neap�rat con?tien?i
de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu alte energii din alte "planuri
"(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin intrarea �n rezonan?� cu frecven?a
subiectului cu care dorim s� comunic�m. Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?
ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.
Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.
Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele
g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.
Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.
Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele
g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�... Faptul c� materia este energie condensat� nu mai este un
secret pentru nimeni. Noi oamenii suntem de asemenea energie condensat�, de?i nu
suntem neap�rat con?tien?i de asta. ?in�nd cont de acest fapt, "comunicarea" cu
alte energii din alte "planuri "(numite ?i dimensiuni) s-ar putea explica prin
intrarea �n rezonan?� cu frecven?a subiectului cu care dorim s� comunic�m.
Deocamdat� nu s-a demonstrat nimic ?tiin?ific dar merit� s� arunc�m un ochi peste
informa?ii.

Discu?iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii, materialele ?i articolele


g�site pe internet m-au condus la concluzia c� exist� �nc� multe confuzii privind
acest subiect ?i de aceea consider important s� dau mai departe ast�zi o emisiune
pe care am g�sit-o de cur�nd care cred c� ofer� c�teva clarific�ri.

Este vorba despre o edi?ie din seria "Cronica Supranaturalului" realizat� de domnul
Drago? Dumitriu, edi?ie la care au fost invitate doamna Aurora Sit�ru? ?i doamna
Alina Kolmayer. V� invit s� o viziona?i p�str�nd doza s�n�toas� de �ndoial�..
Vizionare pl�cut�...