Sunteți pe pagina 1din 2

NUME SI PRENUME

TEST LA CHIMIE
ALCHENE

Subiectul I______________________________________________________60 puncte

Subiectul A

Scrieţi termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre afirmaţiile
următoare:
1. Alchenele sunt ........................... în apă (solubile / insolubile).
2. Prin oxidarea energică a etenei se obţine .......................................... (un acid
carboxilic / CO2 şi H2O).
3. Prin adiţia apei la propenă se obţine ....................................... (1 - propanol / 2 –
propanol).
4. În reacţiile de adiţie se scindează legături ................. (  /  ).
5. Reacţiile caracteristice alchenelor sunt cele de .......................... (adiţie /
substituţie).

Subiectul B

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi numai litera corespunzătoare răspunsului
corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.
1. Pentena şi ciclopentanul:
a) au formule generale diferite;
b) fac parte din aceeaşi clasǎ de hidrocarburi;
c) sunt izomeri de catenǎ;
d) sunt izomeri de funcţiune.
2. Nu prezintă izomerie de poziţie alchena:
a) C4H8 b) C3H6 c) C5H10 d) C6H12
3. Reacţii comune ale alchenelor cu ale alcanilor sunt:
a) adiţia;
b) polimerizarea;
c) oxidarea cu KMnO4/H2O;
d) substituţia (în poziţie alilicǎ pentru alchene) şi arderea.
4. Prin arderea a 2 moli de alchenă necunoscută se obţin 108 g vapori de apă.
Alchena este:
a) etena b) propena c) 2 – butena d) 1 - pentena
5. Denumirea corectă a hidrocarburii CH3 este:

CH3 – C – C – CH2 – CH3
║ │
CH2 CH3
a) 2 – metilen – 3,3- dimetilpentan;
b) 3,3,4 – trimetil – 4 – pentenă;
c) 2,3,3 – trimetil – 1 – pentenă;
d) 3 – etil – 2,3 – dimetil – 1 – butenă;

Subiectul C

Compusul (A) este o hidrocarbură şi are formula de structură:


1 2
CH3 – CH2 – CH2 – CH = CH – CH2

CH3
1. Precizaţi clasa de hidrocarburi din care face parte compusul (A).
2. Precizaţi natura atomilor de carbon (1) şi (2) din compusul (A).
3. Scrieţi formulele de structură pentru doi izomeri ai compusului (A).
4. Scrieţi ecuaţia reacţiei de oxidare blândă a compusului (A) .

Subiectul II ____________________________________________________ 30 puncte

Subiectul D

1. Se ard complet 0,5 L etenǎ (c.n.). a. Care este volumul de CO 2 format? b. Ce


volum de aer (cu 20% O2) se consumǎ? c. Ce masǎ de apǎ rezultǎ?.
2. Se barboteazǎ 224 mL alchenǎ în soluţie de brom în tetraclorurǎ de carbon de
concentraţie 0,5 M şi rezultǎ 1,88 g produs dibromurat. Calculeazǎ:
a. formula molecularǎ a hidrocarburii;
b. volumul soluţiei de brom consumat în reacţie.

Mase atomice: H- 1, C – 12, Br - 80

Se acordă 10 puncte din oficiu

S-ar putea să vă placă și