Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞĂ DE LUCRU

1. Precizează tipul de catenă pentru următoarele hidrocarburi (catene ciclice / aciclice liniare /
ramificate, saturate / nesaturate):

a) H2C=CH2
b) HC≡C−CH−CH3
‫׀‬
CH3

c) H3 C−CH2−CH3

d) H2 C−− CH2
\ ⁄
CH2

2. Notează tipul fiecărui tip de atom de carbon din formula structurală următoare:
H
‫׀‬
H H- C-H H H
‫׀‬ ‫׀‬ ‫׀ ׀‬ /H
H−C − C = C − C − C = C
‫׀ ׀ ׀‬ \H
H H H

3. Scrie răspunsul din paranteză care completează corect fiecare din afirmaţiile următoare:
a) Legătura chimică dintre carbon şi hidrogen în compuşii organici este ..........................................
(covalentă/ionică)
b) Felul şi numărul atomilor existenţi într-o moleculă redau formula .................................................
(brută/moleculară).
c) Sinteza ............................... a fost prima sinteză organică. (metanului/ureei)
d) Elementele chimice care intră în structura unui compus organic se numesc elemente ....................
(organogene/organometalice).
4. Subliniază, în şirul de mai jos, formulele corespunzătoare unor hidrocarburi:

CH , C H O, C H , C H , C H N, C H .
4 2 4 2 2 4 10 3 9 6 6

5. Untul de vacă are în compoziţia sa o substanţă organică ce conţine 54,55% carbon şi 9,09%
hidrogen. Determină prin calcul formula moleculară a substanţei ştiind că substanţa conţine patru
atomi de carbon.

6. Elemente organogene sunt numai:


a) C, H, He,O, N, Cl
b) C, H, O, S, Br, N, I
c) C, H, O, Pb, N, Br
d) C, H, P, N, S, Hg, F
7. Şirul de elemente care pot forma legături covalente duble, este:
a) C, H, O, P, S
b) C, O, S, Cl, N
c) N, O, S, H, P
d) C, O, S, N, P

8. O catenă saturată nu poate fi:


a) liniară
b) ramificată
c) ciclică
d) aromatică

9. Substanţa organică cu raportul de masă C : H :O = 6 : 1: 4 şi masa moleculară 88 are formula


moleculară:
a) C5H12O
b) C4H8O2
c) C4H10O2
d) C5H14O

10. Referitor la substanţa cu formula C3H6O, este corectă afirmaţia:


a) 14,5 g substanţă conţin 10 g C
b) 2,9 g substanţă conţin 1,5 g H
c) conţine 27,58% O
d) are NE = 2
Barem de corectare
test clasa a X-a

1. liniare – a şi c 0,25 x 2 = 0,5 p


ramificate – b 0,5 p

saturate – c şi d 0,25 x 2 = 0,5 p


nesaturate – a şi b 0,25 x 2 = 0,5 p
2 puncte

2. primari – C1 şi C7 0,5 p
secundari – C4 şi C6 0,5 p
terţiari – C2 şi C5 0,5 p
cuaternari – C3 0,5 p
2 puncte

3. a) covalentă 0,5 p
b) moleculară 0,5 p
c) ureei 0,5 p
d) organogene 0,5 p
2 puncte

4. CH4; C2H2; C4H10; C6H6


0,25 p x 4 = 1 punct

5. C : 54,55 / 12 = 4,545
H: 9,09 / 1 = 9,09 0,5 p
O: 36,36 / 16 = 2,272

Determinarea procentului de oxigen 36,36% – 0,25 p


Formula brută
C : 4,545 / 2,272 = 2
H : 9,09 / 2,272 = 4 0,5 p
O : 2,272 / 2,272 = 1

Scrierea formulei brute (C2H4O)n 0,25 p


Determinare n = 2 (n = 4/2 = 2) 0,25 p
Formula moleculară C4H8O2 0,25 p

2 puncte

1 punct din oficiu