Sunteți pe pagina 1din 20

STRATIGRAFIE

(ŞI GEOLOGIE ISTORICĂ)


ISTORICĂ)
Stratigrafia şi Geologia Istorică
reprezintă ştiinţa al cărei obiectiv esenţial îl
constituie reconstituirea timpului geologic,
geologic
începând cu determinarea cronologiei
secvenţelor litologice locale, urmată de stabilirea
unor unităţi de timp echivalente în plan
geografic tot mai extins, până la scara întregii
planete
Stratigrafia constituie partea analitică, metodologică în studiul rocilor
ce compun crusta terestră (cu accent special pe rocile sedimentare),
vizând 1. (re)cunoaşterea relaţiilor cronologice şi spaţiale dintre
corpurile de roci cu localizare geografică diferită, precum şi 2. natura,
condițiile și dinamica fenomenelor şi proceselor depoziţionale

Geologia istorică reprezintă latura teoretică, care realizează pe


suportul datelor cronologice şi spaţiale furnizate de Stratigrafie,
sinteza informaţiilor oferite de geoştiinţele fundamentale (Petrografie,
Paleontologie, Geologie Structurală, Tectonică etc.) , scopul final fiind
reconstituirea evoluţiei Pământului, de la formarea sa ca planetă a
Sistemului Solar şi până în prezent, inclusiv complexele aspecte legate
de evoluţia vieţii şi a paleogeografiei Pământului care s-a modificat
permanent în decursul istoriei sale, de peste 4,5 miliarde de ani.
Mineralogie

Vulcanologie Petrologie Sedimentară Petrologie Metamorfică


Petrologie Magmatică Sedimentologie

Paleontologie Geologie Structurală


Paleoecologie Tectonică Globală

Geochimie

STRATIGRAFIE Sinteză

GEOLOGIE ISTORICĂ
Nicolaus Steno (Niels Stensen) (1638 - 1686)
- medic danez
- între 1668 şi 1675, în Toscana

Principiile:
- superpoziţiei
- orizontalităţii iniţiale
- continuităţii laterale
William Smith (1769-1839)
- inginer englez
- harta geologică a Marii Britanii (Anglia, Scoţia
şi Ţara Galilor)
Principiile:
- succesiunii paleontologice
- corelaţiei stratigrafice
Charles Lyell
James Hutton (1797 - 1875)
(1726 - 1797) Principii de Geologie

Principiul gradualismului
Principiul uniformitarismului
Concepţia uniformitarianistă
Charles Darwin
(1809-1882)

Principiul evoluţiei lumii vii


Georges Cuvier
(1769 – 1832)

Concepţia catastrofistă
Obiectivele principale ale cercetării stratigrafice
-se urmăreşte realizarea hărţii geologice a unei regiuni şi reconstituirea
succesiunii evenimentelor ce compun istoria sa
Etape:
• Ordonarea stratigrafică, în cazul stratelor cutate, pentru reconstituirea
poziţiei primare a stratelor;
• Clasificarea corpurilor de roci în unităţi stratigrafice, pe baza
caracterelor litologice, paleontologice, a unor caractere geofizice;
• Datarea stratigrafică, pentru stabilirea vârstei unităţilor stratigrafice;
se realizează prin metode de datare relativă sau prin datare absolută
• Corelarea stratigrafică, care urmăreşte identificarea raporturilor de
vârstă între diferitele unităţi stratigrafice recunoscute şi datate, pentru a
stabili echivalenţele cronologice dintre acestea pe plan regional;
• Cercetarea paleogeografică, prin analiza sistematică a faciesurilor
sedimentare; permite reconstituirea configuraţiei geografice a bazinelor
de sedimentare
ROCI

EVENIMENTE
ŞI PROCESE

DIMENSIUNE DIMENSIUNE
TEMPORALĂ SPAŢIALĂ
(vârsta şi durata) (poziţia geografică)

Stratigrafie Geocronologică Stratigrafie Paleogeografică


PRINCIPII DE
STRATIGRAFIE
Principiul orizontalităţii iniţiale (N. Steno)
Sedimentele ce stau la originea rocilor sedimentare au fost transportate
în bazinele de sedimentare (= locul de acumulare) prin acţiunea unor
agenţi de transport (apă, aer, gravitatie). In bazinele de sedimentare
curenţii şi gravitaţia au un efect de nivelare asupra sedimentelor, astfel
că marea majoritate a rocilor sedimentare are o poziţie iniţială
orizontală.
Dacă depozitele sedimentare sunt înclinate, acest lucru este efectul
unor forţe (tectonice) care au deranjat poziţia iniţială orizontală
Principiul continuităţii laterale (N.
Steno)
In procesul depunerii sedimentelor,
stratele se extind lateral în diferite
direcţii; continuitatea lor poate fi însă
întreruptă de configuraţia topografică a
bazinului sau de încetarea condiţiilor
sedimentologice care determină
omogenitatea litologică a unui strat.
Principiul superpoziţiei (N. Steno)
Într-o coloană de roci nederanjate din
E poziţia iniţială, rocile cele mai vechi
apar în baza succesiunii, iar cele mai
D tinere în partea superioară a acesteia.

C
Criteriul “nederanjat" este important,
deoarece forţe tectonice subsecvente pot
B schimba această poziţie inițială,
depozițională, astfel că rocile mai tinere
A ajung să stea sub roci mai vechi. Pentru a
recunoaşte astfel de situaţii şi a corecta
consecinţele forţelor tectonice, se
A>B >C >D>E
utilizează diferite structuri sedimentare
numite structuri geopetale (vezi
ordonare).
Principiul succesiunii
paleontologice (W. Smith)
Stratele de roci sedimentare se
deosebesc între ele prin fosilele
conţinute, acest fapt permiţând
individualizarea și ierarhizarea
pachetelor de strate (?cronologică?)
Fosilele au o semnificaţie
cronologică permiţând
caracterizarea pachetelor de strate
aflate în succesiune stratigrafică
Teoria evoluţiei lumii vii (Ch.
Darwin) (= Principiul evoluției dar totodată și stabilirea unor
organismelor) reprezintă raporturi de echivalenţă
explicaţia observaţiei empirice a cronologică ....
lui W. Smith
Principiul corelării stratigrafice
(W. Smith)
Este posibilă stabilirea unor
raporturi de echivalenţă
cronologică între corpurile de roci
ce conţin aceleaşi fosile sau
prezintă alte caractere comune, de
natură mineralogică, petrografică,
geochimică sau geofizică, dovedite
a fi relevante în argumentarea
caracterului sincron al proceselor
de generare a unor roci situate în
zone geografice diferite
Principiul cauzelor actuale (actualism)
In trecut, asupra scoarţei terestre au acţionat aceleași
procese ca si cele cunoscute în prezent –
“prezentul este cheia pentru înțelegerea trecutului” –
UNIFORMITARIANISM

Procesele din trecut – sunt ele....?


Charles Lyell (1797 - 1875)

Uniformitarianiste
- procese ce operează cu Catastrofiste
aceeași intensitate, în - rata de derulare a
general scăzută proceselor variabilă,
- procese cu desfășurare - alternanță între
similară cu ceea ce este perioade de intensitate
observabil în prezent scăzută și perioade de
William Whewell (1794-1866) - procese cu acumulare lentă intensitate crescută
a efectelor
Curgeri submarine de lava Principiul cauzelor actuale
(actualism)
Spre deosebire de uniformitarianism
(nimic nu s-a schimbat în acţiunea
factorilor modelatori, de la formarea
Pământului şi până în prezent, iar
acţiunea acestor factori este neîntreruptă
şi uniformă),

actualismul consideră că procesele ce


Ofiolite – Jurasic mediu-superior acționează, cât și factorii modelatori, se
(160 mil ani), California
modifică (evoluează) în timp geologic în
ceea ce priveşte natura şi intensitatea,
admiţând de asemenea rolul jucat în
istoria geologică de către “evenimentele
catastrofice” (inundații extinse datorate
unor transgresiuni de mare amploare,
vulcanism intens și dezvoltat areal,
impactul unor corpuri cosmice etc.)
Recif de corali - Actual

Calcare siluriene (420 mil. ani)