Sunteți pe pagina 1din 2

4/24/14 Bioetica si bioteologie

căutare avansată

Cărţi noi | Promoţii | Edituri | Autori | Cum cumpăr? | Despre livrare | Cine suntem? | Ultimele ştiri | Contact | WishList

Cărţi » Crestinism ortodox » Bioe tica si biote ologie

Categorii de carte Bioetica si bioteologie Accesul clienţilor

Arta/Arhitectura Autentificaţi-vă
Arte martiale Nu aveţi cont? C reaţi-l!
Autor: Hierotheos Vlachos
Aţi uitat parola?
C arti pentru copii Editura: Christiana
Crestinism ortodox Anul: 2013
Pagini: 328
C ultura generala Newsletter
Categoria: Crestinism ortodox
Dezvaluiri
Disponibilitate: in stoc num e le dvs
Dezvoltare personala adre sa dvs de e -m ail
Preţ: 25,00 lei
Filozofie
Gradinarit/Agricultura
adaugă la WishList
Poti face si singur! recomandă unui prieten
Cărţi noi
Literatura Initiatica/Poezie cere mai multe informaţii
Medicina/Sanatate adaugă un comentariu

Paranormal
Psihologie/Sociologie
Practici spirituale
Religie Bioetica si bioteologie - Mitropolit Ierotheos Vlachos
Stiinta si spiritualitate
Viata marilor sfinti ortodocsi
Stiinta divinatiei …citim, vedem şi auzim zilnic în mass-media despre noi descoperiri, dar şi despre 15,00 lei
problemele pe care acestea le generează; iar întrebările oamenilor cu privire la
Terapii complementare
aceste teme sunt extrem de numeroase, atât la nivel informativ, cât şi pastoral.

Cartea de faţă oferă o modestă strădanie de abordare a câtorva dintre aceste


Edituri
teme din perspectiva teologiei ortodoxe.
Adantis
Adevar Divin Cititorul va putea să constate că, după o scurtă trecere în revistă a câtorva date
preliminare legate de rezultatele biologiei moleculare şi ale ingineriei genetice, sunt
Adevarul
prezentate mai apoi poziţiile teologice cu privire la aceste subiecte, în expunerea Mari Sfinti
Adriana Stump cărora am acordat o mai mare pondere următoarelor trei aspecte: 18,00 lei
Advent
Agapis In primul rând, ştiinţa studiază ceea ce este creat [obiecte şi fenomene
aparţinând creaţiei]; cercetările oamenilor de ştiinţă sunt libere, iar teologia
Agata
ortodoxă nu trebuie să se opună ştiinţei — atunci când aceasta din urmă se
Agaton desfăşoară strict în hotarele sale ştiinţifice deoarece teologia şi ştiinţa îşi
Agni Mundi desfăşoară demersul în planuri diferite. Nu trebuie să ajungem la un conflict între
Agnos teologie şi ştiinţă. Pe de altă parte, însă, ştiinţa însăşi trebuie să-şi stabilească
cadrele şi hotarele cercetării; acest lucru constituie obiectul ştiinţei bioeticii.
Agora Introducere in studiul istoriei.
Ahriman Tratat de istoriografie. Vol. 1
In al doilea rând, Biserica Ortodoxă, prin teologia ei, va trebui să limpezească
59,99 lei
Aius unele principii de bază, legate de ce este viaţa şi ce este moartea, care este
Alcor sensul vieţii omului, cum îşi poate depăşi omul condiţia sa supusă stricăciunii şi
Aldo Press
morţii.
Promoţii
Alege Viata Publishing
All Teologia ortodoxă se preocupă de om cu precădere sub aspect pastoral, urmărind
Alma Soft să-1 conducă la îndumnezeire- atunci însă când se confruntă cu probleme
bioetice, Biserica trebuie să-şi exprime poziţiile teologice, fără a intra în prea multe
Altius Media
amănunte, care ar putea fi caracterizate drept scolasticism.
Ama Best Art
Amaltea In al treilea rând, Biserica Ortodoxă respectă libertatea omului, care, datorită
...toate editurile liberului arbitru, are putinţa de a se îndrepta în direcţia pe care o doreşte.
Somnul copilului. Ajuta-l sa
Pe de-o parte, Biserica îi descoperă chipul ortodox al vieţuirii, iar pe de altă parte, doarma mai bine
Top îl înconjoară cu dragoste atunci când omul, prin libera sa alegere, se îndepărtează 27,00 lei 25,00 lei
de perspectiva teologiei ortodoxe…
C ele mai vândute cărţi
C ele mai comentate cărţi
C ele mai vizitate cărţi
CUPRINS:

Prolog la a doua ediţie în limba greacă


În curând...

C alea energiei. Trezirea fortei I. PROBLEMELE BIOETICE ŞI TEOLOGIA ORTODOXĂ


Muntele Athos, microcosmos al
interioare si extinderea
rasaritului crestin
constiintei individuale 1. Explozia revoluţiei biotehnologice
30,00 lei 28,00 lei
a) De la revoluţia industrială la era biotehnologiei
b) Biologia moleculară şi ingineria genetică
Nu în ultimul rând... c) Celulele şi materialul genetic
d) Cîteva aspecte referitoare la ştiinţa sociobiologiei
Parteneri
2. Ştiinţa bioeticii
3. Bioetica ortodoxă şi alte bioetici
4. Două cărţi despre bioetică
www.cartifrumoase.ro/carte/bioetica-si-bioteologie--i34796 1/3
4/24/14 Bioetica si bioteologie
4. Două cărţi despre bioetică
a) Bioetică — aspecte referitoare la prefacerile genetice şi tehnologice Biserica trupul lui Hristos. Vol. 2
b) Liberi de genom. Abordări ale bioeticii ortodoxe 30,00 lei 28,00 lei
5. Două texte importante
a) Mesajul Simpozionului Ştiinţific Internaţional organizat de Patriarhia Ecumenică
b) "Declaraţia privind principiile fundamentale ale bioeticii", adoptată de Adunarea Asistenţă online
Interparlamentară a Ortodoxiei
Suntem deconectaţi
6. Bioetică şi bioteologie

1) începutul vieţii
a) Cartografierea genomului uman Top 10
b) Clonarea
Misterele magiei - Leonard
c) Cercetările pe celule de stern
Iozefini
d) Tehnologiile reproductive
e) Dezvoltarea embrionului şi avorturile Psihoterapie isihasta. Practici
si modele filocalice pentru
2) Prelungirea vieţii biologice restabilirea sanatatii
a) Transfuzia de sânge Maestrii destinului. Ghid de
b) Transplantul de organe initiere spirituala
c) Terapii celulare şi genice, profilaxia bolilor Viata necunoscuta a lui Iisus
Hristos
3) Sfârşitul vieţii biologice
Fii demn! - Dan Puric
a) Eutanasia
b) Unitatea de Terapie Intensivă (UTI) Sufletul neamului romanesc.
Vol. 1. Legenda nemuritorilor
4) Biotehnologia şi mediul din valea Dunarii. Zamolxis
a) Mutaţia şi organismele modificate genetic Paradisul meu. Experienta de
b) "Revoluţia verde" şi "revoluţia genică" 32 de ani a unui specialist in
c) Consecinţe pozitive şi negartive legumicultura si pomicultura

biologica
5) Cercetările medicale şi biomedicale C reanga si creanga de aur
a) Definiţia biomedicinei
Talmudul. C artea sfanta a
b) Brevetele de invenţie şi biotehnologia
evreilor
c) Biobăncile
d) "Biopirateria" şi studiile clinice în ţări ale lumii a treia Dacia hiperboreana
e) Imixtiunea dintre companii, centre de cercetare şi comisii
6) Eugenia
7) Determinismul biologic
8) "Religia biologică"
9) Două texte
a) "Războiul economic pentru o genă"
b) "«Dureri de cap» pentru brevet"
10) Aspecte teologice

7. Consideraţii generale

II. TEME BIOETICE SPECIALE

1. Prelegeri şi lucrări publicate


a) "Teologia ortodoxă şi ştiinţa"
b) "Transplanturile din perspectiva Bisericii Ortodoxe"
c) "O formă a bunei vieţuiri şi a morţii bune (euzoia şi eutcmasia)"
d) "Abordarea teologică a problemei incinerării morţilor şi consecinţele ei
ecleziologice"

2. Proiectul de Cod al Practicii şi Deontologiei Medicale


3. Reproducerea umană asistată medical - noua lege
a) Biotehnologie şi bioetică
b) Istoricul proiectului de lege
c) Legea cu privire la Reproducerea Umană Asistată Medical
4. Biserica şi problema demografică
a) Ştiinţa demografiei şi teologia ortodoxă
b) Cauzele scăderii natalităţii
c) Aportul Bisericii Greciei la soluţionarea _ problemei demografice
5. Eutanasia şi problemele bioetice legate de aceasta
a) Interogaţia despre ce sunt viaţa şi moartea
b) Ce este eutanasia
c) Problema bioetică a eutanasiei
d) Opinii-poziţii ale Bisericii
e) Eutanasierea celor "nefolositori"
6. Principii bioteologice generale
a) Teologia şi ştiinţa
b) Principiile teologice pentru ştiinţa biomedicală

III. ANEXE

1. Mesajul Simpozionului Ştiinţific Internaţional organizat de Patriarhia Ecumenică:


"Crearea lumii şi crearea omului - provocări şi preocupări ale anului 2000"
2. Constatări ale Simpozionului Ştiinţific "Biserica şi bioetica - cuvîntul ştiinţei şi
cuvîntul religiei"
3. Declaraţia privind principiile fundamentale ale bioeticii, întemeiate pe Tradiţia
Ortodoxă

www.cartifrumoase.ro/carte/bioetica-si-bioteologie--i34796 2/3

S-ar putea să vă placă și