Sunteți pe pagina 1din 2

Resursele faunistice

Resursele faunistice reprezintă, o resursă importantă a omenirii, care se referă la


resursele renovabile. Resursele faunistice sunt utilizate pentru hrană, muncă,
îmbrăcăminte etc. Pe Pământ există câteva milioane de specii de animale. Multe
dintre ele sunt vânate pentru blănuri, carne, fildeş, pene, păr etc. împreună cu
vegetaţia naturală speciile de animale alcătuiesc fondul genetic al planetei. O
importanță economică prezintă în primul rind resursele cinegetice (animalele
pentru vînat) și cele piscicole. Principalele animale de vînătoare sînt mamiferele,
dintre care cele mai importante sînt: iepurele de cîmp, vulpea, căpriorul,
mistrețul ș.a. Se vînează și unele specii de păsări: rața sălbatică, gîsca sălbatică,
porumbelul, prepelița, fazanul ș.a. Micșorarea arealelor vegetației natural în
urma valorificării intense a teritoriului a condus la distrugerea mediului de viață al
animalelor și implicit la reducerea considerabilă a lumii animale.
Păstrarea diversităţii biologice şi prevenirea distrugerii fondului genetic al planetei
este o problemă stringentă a omenirii. O influiență negative asupra populației de
animale sălbatice a avut-o folosirea unei cantități mari de substanțe chimice în
agricultură. Un alt factor distructiv în acest sens a fost practicarea pe parcursul
mai multor ani a monoculturii. Muilte specii de animale au nevoie, pentru
dezvoltarea lor normal, de diferite tipuri de landșafturi. Din anul 1600 până la
începutul secolului al XXI-lea de pe Glob au dispărut circa 650 mii de specii de
animale, într-o situaţie precară se află lumea animală a Europei, îndeosebi
păsările, în prezent există pericolul dispariţiei a 30-50% din speciile de păsări.
Astăzi se află în pericol de dispariţie circa 35 mii de specii de animale. Un exemplu
elocvent de sărăcire a fondului genetic în Africa şi Asia este micşorarea catastrofal
de rapidă a numărului de elefanţi, rinoceri asiatici, urşi panda, tigri de Sumatera
etc. Presiunea crescîndă a factorilor de mediu negative afectează considerabil
fauna, printer ceimai influienți dintre ei fiind condițiile socioeconomic actuale și
exploatarea irațională a animalelor sălbatice pentru satisfacerea intereselor de
moment ale omului, braconajul. Prin aceasta se explică scăderea considerabiă a
numărului de animale. În scopul protecției lumii animale au fost stabilite anumite
restricții referitoare la activitatea de vînătoare. Ceva mai promițătoare sunt
resursele piscicole. Se întîlnesc specii valoroase, de o mare importanță
economică. Poluarea apei a determinat scăderea temperaturii ei, ceia ce a cauzat
micșorarea reproducerii naturale a resurselor piscicole și reducerea speciilor
valoroase.
Pentru ameliorarea și protecția lumii animale sunt imperios necesare următoarele
măsuri:
-menținerea numărului de specii de animale și efectuarea unor lucrări biotehnice
-interzicerea vînatului animalelor rămase într-un număr mic
Aplicarea pedepsei penale față de persoanele care practică vînatul animalelor
luate sub protecția statului
-reglementarea exploatării și valorificării resurselor piscicole din bazinele acvatice
închise.

1. Cum este organizată lupta împortiva braconajului în localiytatea ta


2. Ce măsuri se întreprind în republică în privința protecției resurselor lumii
animale
3. Descrie cum sunt protejate resursele lumii animale în localitatea natală
4. Elaborează un eseu despre resursele lumii animale ale Republicii Moldova