Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Master: Campanii de Comunicare în Relaţii Publice şi Publicitate

ARHETIPURI ŞI MITURI ÎN COMUNICAREA PUBLICĂ – TEHNICI


DE PERSUASIUNE

ANALIZA ARHETIPULUI
EROULUI ÎN ADVERTISING

COORD. : Prof.univ.dr. Mihai Coman

STUDENT: Scutariu Corina-Cristina


1. Obiectivul cercetării

Într-o percepţie generală a omenirii asupra caracteristicilor fundamentale ale eroilor, aceştia sunt
persoane sau entităţi care se disting prin vitejia de care dau dovadă, prin curajul excepţional pe care îl
întruchipează, dar şi prin abnegaţia în împrejurările dificile în care se regăsesc.

Aceste caracteristici definitorii ale eroilor evidenţiază importanţa deosebită pe care o au aceştia în viaţa
tuturor, rol care a demonstrat în timp, prin constanţa de care a dat dovadă, poziţionarea eroului ca
arhetip inclusiv în comunicare şi publicitate.

Am ales să dezvolt în lucrarea mea influenţa arhetipului eroului în publicitate în linii generale pentru
faptul că, personal, sunt fascinată de impactul pe care îl are asupra publicului, dar, în special bazându-
ma pe două considerente. Primul este reprezentat de interesul meu pentru utilizarea acestui arhetip în
publicitate în contextul social actual şi puterea de influenţă a acestuia, iar al doilea reprezintă o
provocare pentru mine, o demonstraţie a percepţiei pe care o are publicul în faţa mijloacelor de
comunicare ce utilizează ca element al strategiei acest arhetip.

2. Întrebările de cercetare

Lucrarea de faţă îşi propune să reprezinte o analiză a modului în care trăsăturile arhetipului eroului sunt
surprinse în spaţiul publicitar, modalitatea în care acestea sunt şlefuite pentru a fi parte la realitatea
contemporană, dar şi influenţa pe care o au acestea asupra publicului.

Pentru această analiză, este imperios a se răspunde la câteva întrebări esenţiale:

a. Cum coroborează comunicarea prin utilizarea arhetipului eroului la promisiunea, misiunea şi


valorile brandului promovat?
b. Care este percepţia publicului în faţa spoturilor publicitare ce utilizează acest arhetip?
c. Există şi alte arhetipuri care pot interfera cu cel al eroului? Care sunt acestea şi cum întăresc
puterea de influenţă a arhetipului eroului?
3. Prezentarea literaturii de specialitate