Sunteți pe pagina 1din 46

W11.

ro

Sisteme de pereţi 06.12.2016

W11 Pereţi de compartimentare Knauf


pe structură metalică
W111 – Perete simplu placat, pe structură metalică simplă
W112 – Perete dublu placat, pe structură metalică simplă
W113 – Perete triplu placat, pe structură metalică simplă
W115 – Perete despărţitor între locuinţe, dublu placat, pe structură metalică dublă
W115W – Perete despărţitor între locuinţe, dublu placat, pe structură metalică dublă
+ a 5-a placă în interiorul peretelui
W116 – Perete de instalaţii, dublu placat, pe structură metalică dublă
W11 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică
Cuprins

Pagina

Noțiuni introductive Plăci Knauf / Detalii de montaj / Fixarea mecanică a plăcilor


Structură din profile metalice dB Knauf Super Magnum Plus (SMP) ®
3
6
Sisteme de pereți din gips-carton cu performanţe ridicate / Note / Certificări 7
Protecții la foc / Izolare fonică / Date tehnice / Înălțimile pereților 8
Îmbunătățirea performantelor pereților existenți (Protecție la foc / Izolare fonică) 17
Reducerea grosimii pereților despărțitori Knauf (Protecție la foc / Izolare fonică) 18
Racordul cu tavanul (Protecție la foc) 19
Montarea dozelor electrice (Protecție la foc / Izolare fonică) 20

Detalii standard 21
W111 Perete simplu placat, Racord cu un perete masiv / Îmbinarea plăcilor /
pe structură metalică simplă Racord la partea superioară cu placa de beton /
Racord la partea inferioară cu placa de beton

Detalii standard 22
W112 Perete dublu placat, Racord cu un perete masiv / Îmbinarea plăcilor /
pe structură metalică simplă Racord la partea superioară cu placa de beton /
Racord la partea inferioară cu placa de beton

Detalii standard 23
W113 Perete triplu placat, Racord cu un perete masiv / Îmbinarea plăcilor /
pe structură metalică simplă Racord la partea superioară cu placa de beton /
Racord la partea inferioară cu placa de beton

Detalii standard 24
W115 Perete despărţitor între locuinţe,
Racord cu un perete masiv / Îmbinarea plăcilor /
dublu placat,
Racord la partea superioară cu placa de beton /
pe structură metalică dublă Racord la partea inferioară cu placa de beton

Perete despărţitor între locuinţe, Detalii standard 25


W115W dublu placat, Racord cu un perete masiv / Îmbinarea plăcilor /
pe structură metalică dublă Racord la partea superioară cu placa de beton /
+ a 5-a placă în interiorul peretelui Racord la partea inferioară cu placa de beton

Detalii standard 26
W116 Perete de instalaţii, dublu placat, Racord cu un perete masiv / Îmbinarea plăcilor /
pe structură metalică dublă Racord la partea superioară cu placa de beton /
Racord la partea inferioară cu placa de beton

De la W111 la W116 27
Detalii Racord cu un perete structural / Reducerea grosimii peretelui /
Perete cu capăt liber / Realizarea colţurilor /
Detaliile prezentate pot fi utilizate ca soluții constructive Racord cu un perete structural / Intersecţia în T / Rosturi de dilatație /
și pentru alte sisteme de pereți din gips-carton, Racord la partea superioară cu placa de beton /
nu doar pentru sistemele enumerate mai sus
Racord la partea inferioară cu placa de beton
Realizarea golurilor de uşi / Goluri în pereţi de compartimentare 34
Pereți curbi 36
Sistem W111 / W112 fără racord la tavan 37

Generalități Fixarea încărcărilor


Încărcări în consolă
38
39
Necesar de materiale 40
Texte de licitație 41
Construcție / Montaj 44
Prelucrarea îmbinărilor / Straturi de acoperire, placări ceramice şi zugrăvire 45
Sustenabilitate / Note speciale 46

2
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică
Plăci Knauf folosite în cadrul sistemelor de pereţi

Extras din portofoliul de produse al Knauf RO


Tipul plăcii Descriere Grosime Dimensiuni Tipul cantului
Clasa d Lățime Lungime
SR EN 520 DIN de reacţie
la foc mm mm mm Cantul longitudinal

Plăci de gips-carton produse în conformitate cu SR EN520 si DIN 18180 Clasa de reacție la foc A2-s1,d0(B)/Clasa materialelor de construcții A2(DIN 4102-4)

12.5 Midi 600 2000


Placă Knauf
A GKB A2-s1,d0 12.5 1200 de la 2000 la 3000 HRAK
cu caracteristici normale 15 1200 2600

12.5 Midi 600 2000


Placă Knauf
H2 GKBI A2-s1,d0 12.5 1200 de la 2000 la 3000 HRAK
rezistentă la umiditate 1200 2600
15

Placă Knauf DF GKF A2-s1,d0 12.5 1200 de la 2000 la 3000 HRAK


rezistentă la foc 15 1200 2600

Placă Knauf DFH2 GKFI A2-s1,d0 12.5 1200 de la 2000 la 3000 HRAK
rezistentă la foc si umiditate 15 1200 2600*

Placă Knauf Piano


pentru cerinţe D GKB A2-s1,d0 12.5 1200 2000/2500 HRAK
de izolare fonică

Placă Knauf Piano F


pentru cerinţe de izolare DF GKF A2-s1,d0 12.5 1200 2000/2500 HRAK
fonică şi rezistenţă la foc

Placă Knauf Formplatte


pentru cerințe D GKB A2-s1,d0 6.5 900 2500 AK
de curbură speciale

Placă Knauf Silentboard


pentru cerinţe speciale DF GKF A2-s1,d0 12.5 625 2500 HRAK
de izolare fonică

Placă Knauf Diamant


pentru cerinţe de protecţie la foc,
izolare fonică, rezistenţă la umiditate DFH2IR GKFI A2-s1,d0 12.5 1200 2600 HRAK
şi rezistenţă mecanica ridicată

Plăci de ipsos armate cu fibre în conformitate cu SR EN 15283-1 Clasa de reacție la foc A1 (K-3055/955/08)/Clasa materialelor de construcții(ABZ Z-56.413-2904102-4)
12.5
Placă Knauf Fireboard 15
pentru cerinţe speciale - GM-F A1 20 1250 2000 VK
de protecţie la foc 25
30
 Exemplu de notare: Knauf Diamant DFH2IR: D-placă cu densitate controlată, F-coeziune îmbunătăţită a miezului, H2-absorbţie redusă de apă<10%,
I-duritate ridicată a suprafeţei, R-sarcină de rupere la încovoiere crescută.
 Plăcile Knauf Safeboard, Vidiwall, Aquapanel şi plăcile cu plumb au fişe tehnice individualizate pentru pereţii realizaţi cu acestea.
De asemenea şi sistemele de pereţi antiefracţie şi antiglonţ.
*) La cerere se pot livra şi la alte lungimi.

 Diamant  Silentboard  Fireboard


Placă de gips-carton performantă, pentru sisteme de pereți Silentboard DF(GKF) oferă cel mai înalt nivel de izolare fonică dintre Plăci speciale de ipsos armate cu fibră de sticlă(clasă
de înaltă calitate. Plăcile Diamant sunt folosite sistemele de pereți de gips-carton. Silentboard se folosește în spaţii de reacţie la foc A1) pentru cerinţe speciale de protecție
în spaţii interioare pentru sisteme de pereți de gips-carton interioare comportându-se ca o barieră împotriva zgomotului. la foc. În această fişă tehnică se prezintă utilizarea plăcii
cu cerințe ridicate de izolare fonică, protecție la foc, De asemenea se folosește pentru îmbunătățirea izolării fonice Fireboard în sistemele de pereţi. Pt. alte utilizări (grinzi,
de rezistenţă mecanică şi de umiditate. a pereților existenți care au şi cerințe de protecție la foc. stâlpi, canale pt. cabluri) vezi fişele: K25, K26/K27, K751.
3
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică
Detalii de montaj - Exemple

Straturi de plăci dispuse vertical Straturi de plăci dispuse orizontal + vertical

Lățimea plăcii: 1200 mm Lățimea plăcii: 600 mm (strat inferior orizontal)


Distanța între montanți: 600 mm Lățimea plăcii: 1200 mm (strat superior vertical)
Distanța între montanți: 600 mm

transversala
longitudinală

Îmbinare
Îmbinare

longitudinală
Îmbinare
Îmbinare longitudinală

Îmbinare
transversală

Îmbinare
transversală

 Îmbinările longitudinale trebuie decalate cu cel puțin distanţa între montanți Stratul inferior:
 Îmbinările transversale trebuie decalate cu cel puțin distanța între montanți
 Dacă înălțimea peretelui este mai mare decât lungimea plăcilor,
îmbinările orizontale se vor decala cu minim 400 mm Stratul superior:
 La placările multi-strat îmbinările transversale se vor decala cu minim  Îmbinările longitudinale trebuie decalate cu cel puțin distanţa între montanți
400 mm  Dacă înălțimea peretelui este mai mare decât lungimea plăcilor, îmbinările
 Îmbinările longitudinale şi transversale ale straturilor de pe părțile opuse orizontale se vor decala cu minim 400 mm
ale montantului trebuie sa fie decalate intre ele Decalare între startul inferior şi superior
 Decalați îmbinarea transversală a stratului superior cu jumătate din lățimea
stratului inferior
 Îmbinările longitudinale şi transversale ale straturilor de pe părțile opuse
ale montantului trebuie să fie decalate între ele

Straturi de plăci dispuse orizontal (ex: W116) Straturi de plăci dispuse orizontal (plăci Midi de 600 mm)

Lățimea plăcii: 1200 mm Lățimea plăcii: 600 mm


Distanța între montanți: 600 mm Distanța între montanți: 600 mm
transversală
Îmbinare

transversală
Îmbinare

Îmbinare
longitudinală
Îmbinare
longitudinală

 Îmbinările transversale trebuie decalate cu cel puțin distanța între montanți  Îmbinările transversale trebuie decalate cu cel puțin distanţa între montanți
 La placările multi-strat îmbinările longitudinale se vor decala cu minim  La placările multi-strat, decalați îmbinarea longitudinală a stratului superior
400 mm cu cel puțin jumătate din lățimea stratului inferior
 Îmbinările longitudinale şi transversale ale straturilor de pe părțile opuse  Îmbinările longitudinale şi transversale ale straturilor de pe părțile opuse
ale montantului trebuie să fie decalate intre ele ale montantului trebuie să fie decalate între ele.
4
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică
Fixarea mecanică a plăcilor

Fixarea plăcilor pe structura metalică cu șuruburi Knauf


Placare Structură din profile metalice
Lungimea şurubului ≥10mm decât grosimea placării
Grosime tablă profile s≤0.7mm Grosime tablă profile 0.7 mm≤S≤2.25 mm
Șurub autofiletant pt gips-carton Șurub autofiletant Diamant Șurub autoperforant pt gips-carton Șurub autoperforant Diamant

Grosime in mm TN XTN TB HGP-TB

12.5 TN 3.5x25 mm XTN 3.9x23 mm TB 3.5x25 mm HGP-TB 3.9x35 mm

15 TN 3.5x25 mm XTN 3.9x33 mm TB 3.5x25 mm HGP-TB 3.9x35 mm

18 TN 3.5x35 mm XTN 3.9x33 mm TB 3.5x35 mm HGP-TB 3.9x35 mm

TN 3.5x25 + 3.5x35 mm XTN 3.9x23 + 3.9x38 mm TB 3.5x25 + 3.5x45 mm HGP-TB 3.9x35 + 3.9x55 mm
2x 12.5
1) TN 3.5x25 mm + XTN 3.9x38 mm TB 3.5x25 mm + HGP-TB 3.9x55 mm

TN 3.5x25 + 3.5x35 + 3.5x55 mm XTN 3.9x23 + 3.9x38 + 3.9x55 mm TB 3.5x25 + 3.5x45 + 3.5x55 mm HGP-TB 3.9x35 + 3.9x55 + 3.9x55 mm
3x 12.5
1) TN 3.5x25 + 3.5x35 mm + XTN 3.9x55 mm TB 3.5x25 + 3.5x45 mm + HGP-TB 3.9x55 mm

1) Placare combinată (Plăci normale + Diamant)


 Pentru prinderea plăcilor Diamant se folosesc doar șuruburi Diamant

Distanța maximă între șuruburi - a. (toate straturile de plăci sunt fixate cu șuruburi) Dispunerea șuruburilor pentru obținerea
Dimensiuni în mm unei izolații fonice optime
Placarea Primul strat Al doilea strat Al treilea strat
Dispunerea 10 mm - Muchia acoperită cu carton (HRAK)
plăcilor vertical orizontal vertical orizontal vertical orizontal
15 mm - Muchie fără înveliș de carton (SK)
Lățimea plăcilor 1200 12002) 600 1200 12002) 600 1200 1200 600
1 Strat 250 - 200 - - - - - -
2 Straturi 750 600 600 250 250 200 - - -
3 Straturi 750 - 600 500 - 300 250 - 2003)
2) Pentru sistemul W116
3) Îmbunătățirea performanțelor cu Silentboard

Posibilitatea fixării cu agrafe divergente a stratului superior de placă


peste stratul / straturile inferioare fixate cu şuruburi de structura metalică. Scheme de montaj - Dimensiuni în mm
 Este posibil doar dacă stratul / straturile inferioare sunt realizate cu placă Diamant* Îmbunătățirea izolării fonice cu până la 4 dB*, în cazul
 Observați reducerea înălțimii pereților (vezi pagina 11-13) sistemelor cu plăci Diamant, folosind
 Observați reducerea capacitații portante tehnologia de capsare
la solicitări din forfecare / solicitări din forfecare şi smulgere (consolă) a stratului superior
 Observați îmbunătăţirea izolării fonice în cazul sistemelor cu stratul superior capsat
 A nu se capsa în profilele metalice.
 A nu se capsa plăcile cu care se realizează suprafeţe curbe. Acestea se fixează numai cu şuruburi.
 Agrafele de oțel (divergente) Zn12μm sunt în conformitate cu SR EN 14566 si DIN 18182-2
Lungimea agrafelor = 2 straturi de placă minus 2 mm
Ex: Agrafe Haubold® KG 722 (CD) sau Agrafe Alsafix Z divergente zincate Zn12μm
 Prinderea cu șuruburi a stratului inferior (se observă reducerea distanţei între șuruburi)
Distanţele maxime între agrafe
Placarea Primul strat Al doilea strat Al treilea strat
2 Straturi 250 (înșurubat) 80 (capsat) -

3 Straturi 750 (înșurubat) 250 (înşurubat) 80 (capsat)


Straturi dispuse vertical / Lăţimea plăcii 1200 mm
*) vezi pg. 10-12
*) Pentru fixarea plăcilor Fireboard cu agrafe, vezi Fişa tehnică Knauf K25

Zona îmbinărilor orizontale Zona de câmp Îmbinare - în zona profilului Îmbinare - Îmbinare fără profil suport

80 80 80
80

80

80
80

160

80

80
80

5
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică
Structura din profile metalice dB Knauf Super Magnum Plus® (SMP)

Structura din profile metalice Scheme de montaj - Dimensiuni în mm


O singură structură metalică: Structură metalică dublă:
 W111  W112  W113  W115  W116

Profil dB Knauf SMP Profil dB Knauf SMP Profil dB Knauf SMP


CW 50 CW 50 CW 50
CW 75 CW 75 CW 75
CW 100 CW 100 CW 100
CW 125
Structuri paralele Structuri interconectate
CW 150 cu ștraifuri de placă
cu ștraifuri de
material izolator

Profil dB Knauf SMP UW Profil dB Knauf SMP UW Profil dB Knauf SMP UW

Prelungirea montanților (dB Knauf SMP CW, Knauf UA)


 Prelungirea montantilor Varianta 1 Varianta 2
Profile Knauf Suprapunerea u 2 profile dB Knauf SMP CW intercalate ca o cutie 2 profile dB Knauf SMP CW prelungite,
îmbinate cu un segment de profil dB Knauf SMP CW
CW / UA 50 ≥ 500 mm
Profilul dB Knauf Profilul dB Knauf
CW / UA 75 ≥ 750 mm
SMP CW 1 SMP CW 1
CW / UA 100 ≥ 1000 mm

u
CW / UA 125 ≥ 1250 mm Profil
CW / UA 150 ≥ 1500 mm suplimentar
u

dB Knauf
SMP CW
Decalați îmbinările profilelor pe verticală

u
 Variantele de la 1 la 3
În zona de suprapunere, nituiți, prindeți Profilul dB Knauf Profilul dB Knauf
cu șuruburi sau sertizați profilele SMP CW 2 SMP CW 2

Varianta 3 Varianta 4
Clește de sertizat 2 profile dB Knauf SMP CW / 2 profile Knauf UA prelungite, 2 profile Knauf UA prelungite,
îmbinate cu un segment de profil Knauf SMP UW îmbinate cu un segment de profil Knauf UA

Profilul Profilul Pentru profile


Knauf 1 Knauf UA 1 Knauf UA
supuse
u

Varianta 4 solicitărilor
u


Profilul Profilul Ex: montarea
Prindeți cu șuruburi M8 cele doua suplimentar
suplimentar ușilor/ structuri
profile Knauf UA sau cu suruburi dB Knauf Knauf UA de susținere
autoperforante ≥Φ4,5 mm SMP UW a obiectelor
u
u

(tip LB 4,8x16mm) sanitare

Profilul Profilul
 Recomandarea Knauf Knauf 2 Knauf UA 2
Folosiți profile Knauf UA fără îmbinări
pe înălțimea peretelui

Perforația H – realizată în fabrică Decupaje realizate pe şantier, suplimentar faţă de perforaţiile H realizate în fabrică

 Pentru străpungerile de cabluri  Dimensiunile maxime


prin profilele dB Knauf SMP CW ale decupajelor Grosimea Decupajele b
placării
2x b b 2x b b 2x b
≥ ≤ ≥ ≤ ≥

pe o parte
≤b

dB Knauf SMP CW ≥12.5 mm 2 / element


75 / 100 / 125 / 150

≥1
 Un număr mai mare de mici decupaje pot fi realizate dacă 0
situația o impune ≤ ≥1
Avantaj: profilele dB Knauf SMP CW se b -2 0
 Decupajele pot fi făcute adițional perforațiilor H 0
livrează cu perforaţii tip H dispuse pe toată
lungimea profilului la pas de 50 cm  Se pot face decupaje şi pe profilele Knauf UA dacă situația o impune

6 Notă. Vezi pg. 61 din Catalogul de preţuri Knauf


Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică
Sisteme de pereți din gips-carton cu performanţe ridicate /Note/Certificări

Sisteme de pereți din gips-carton cu performanţe ridicate / Elemente Knauf care conferă performanţe superioare

Izolare fonică
Manipulare ușoară
Caracteristici de izolare fonică ridicate ale acestui sistem
Manipularea ușoară datorată dimensiunilor plăcilor Knauf
datorate elementelor componente cu performanţe verificate
simplifică transportul şi montajul
şi dovedite

Cele mai ridicate înălțimi de perete


Element subțire
Componentele sistemelor Knauf sunt optimizate şi
Sporește suprafața utilă a încăperilor
compatibile pentru a da randamentul static maxim

Rezistența la umiditate Incombustibil, A1


Plăcile impregnate, elimină riscul problemelor generate Fireboard A1 răspunde cerinței materialelor de construcții
de umiditate în spaţii precum camerele de baie de a nu contribui la foc în nici o fază a incendiului

Performanţe sporite
Rezistenţa la impact
Prin utilizarea profilelor dB Knauf Super Magnum Plus
Plăcile Diamant cresc rezistenţa mecanică a sistemelor
se poate obţine o izolare fonică în plus cu până la 2 dB,
Knauf în spaţiile cu trafic şi risc ridicat de impact
faţă de profilele lise Knauf

 Simbolurile indică proprietăți speciale / beneficii specifice sistemelor Knauf. Aceste simboluri marchează performanțe superioare ale sistemelor în tabelele din paginile următoare.

Detalii / Note
Performanțele și detaliile de realizare ale sistemelor Knauf menționate în fișa tehnică Knauf W11, sunt soluții predefinite, generale și conțin alcătuiri standard.
Asimilarea acestora în proiecte, este responsabilitatea proiectantului de specialitate.
 Necesitatea stratului de izolație
Protecție la foc: Nu este necesar în mod obligatoriu stratul de izolaţie, cu excepţia sistemelor marcate cu (**) în tabelele cu informaţiile
referitoare la rezistenţa la foc. În acest caz, se utilizează vată minerală bazaltică, de grosimea indicată în tabele,
cu punct de topire ≥1000°C şi densitatea de min. 40 kg/m3(ex. plăci rigide din vată minerală bazaltică Knauf Insulation tip KR SK)
Excepţie - sistemele W111 cu plăci Silentboard, montate orizontal, la care vata este obligatorie montarea
în spatele îmbinărilor longitudinale (vată minerală - punct de topire ≥1000°C, grosimea 40 mm, densitatea min. 30 kg/m³,
tip KR S sau KR SK, valorile marcate cu * , vezi pag. 8)
În cazul pereţilor cu cerinţe de protecţie la foc la care vata minerală este necesară numai din considerente de izolare fonică,
sunt admise doar izolații având clasa de reacție la foc minim A2, s1-d0.
(ex: vată minerală de sticlă în plăci tip TP115 sau vată minerală de sticlă la rolă tip TI140 decibel)
Izolare fonică: Strat de vată minerală în conformitate cu SR EN 13162, având rezistenţa la circulația aerului minimă,
măsurată in conformitate cu SR EN 29053, de Afr ≥ 5 kPa s/m2
(ex: vată minerală de sticlă în plăci tip TP115 vată minerală de sticlă la rolă tip TI140 decibel sau vată minerală bazaltică în plăci rigide
tip KRS sau KRSK. Grosimea minimă a stratului de vată minerală este cea indicată în sisteme.
Produsele din exemplu sunt fabricate de Knauf Insulation)
 RW,R= valoare de calcul a indicelui de izolare la zgomotul aerian cf. SR EN ISO 717-1

 Valorile izolării fonice sunt valabile doar pentru sisteme alcătuite complet din produse Knauf – plăci, profile metalice, accesorii, șuruburi, etc.

 Alternativ A1 : În cazul protecţiei la foc, este admisă folosirea plăcilor Fireboard în sisteme, acestea conferind cel puțin aceleași performanţe
cu ale sistemelor cu plăci de gips-carton tip DF, având grosimi similare
 Elementele structurale / portante trebuie sa aibă cel puțin aceeași rezistenţă la foc ca și sistemele de gips-carton

 Materialele Knauf pot fi utilizate conform „P118-Normativ privind securitatea la incendii a construcțiilor” şi DIN 4102-4

 Izolare termică: sunt prezentate valorile coeficientului de conductivitate termică λ(U)

Certificări

Sistemul Protecţie Izolarea fonică (teste pentru izolare fonică / unele valori sunt obținute din interpolări) Statică (Înălțimea pereților)
Knauf la foc
Sisteme alcătuit din Silentboard /
plăci normale şi păci Piano Diamant Silentboard + Plăci normale Diamant
pt. protecți la foc Diamant

W111 Nr. 06/ 32301111;


Nr. 06/ 32301122; Compartimentarea 005
Compartimentarea 011 L 028-04.10
W112 Nr. 7229/06-2;
Nr. 07/32302202;
Nr. 7472/07; L 003-08.10 ABP P-1405/928/10
Nr. LP-677.3/03;
W113 Nr. 06/ 32301126; Compartimentarea 007 L 019-01.09
Nr. 7463/07; Compartimentarea 011 L 027-04.10
Nr. 6934/05;
Nr. ITs 3-51; DIN 18183 sau
W115 Nr. 06/ 32301268; Compartimentarea 008 L 028-04.10
recomandările Knauf
Nr. IC 4-67; L 003-08.10
W116 Nr.LP-677.1/03 DIN 18183 recomandările Knauf
7
Copyright by Knauf Gips KG
W111 Perete simplu placat, pe structură metalică simplă
Protecție la foc / Izolare fonică / Date tehnice / Înălțimile pereților

Date tehnice
Sistemul Knauf Placarea pe o parte Greuta- Grosi- Profil Grosimea Izolarea Sisteme de
tea mea minimă fonică pereți de
com- a stratului (RW,R) gips-carton
Rezist- superioare

Placă Knauf Tip DF(GKF)


parti- de izolaţie a peretelui

Placă Knauf Tip A (GKB)


enţă la Fără
mentă- cu profile
d

stratul
foc

Placă Knauf Piano F


de rii dB Knauf

Placă Knauf Piano

Placa Silentboard
D
h

izolație Super

Placă Fireboard
Placă Diamant
Grosimea Cavita- Magnum
d

tea Plus
minimă
d
aprox. D h
Reprezentare schematică mm kg/m² mm mm
mm mm mm dB

W111 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică Perete simplu placat, pe structură metalică simplă
12.5 22 fără
EI30 12.5 22 75 40* 41
12.5 26 40* 45
12.5 26 40** 41
12.5 26 40** 45
12.5 26 75 40** 41
EI45 12.5 30 CW 50 40** 46
12.5 39 40** 54
15.0 30 fără
80
15.0 30 fără
15.0 30 40** 41
EI60 80
15.0 30 40** 41

12.5 22 fără
EI30 12.5 22 100 60* 43
Distanța interax 12.5 26 60* 47
a 26 43
12.5 60**
12.5 26 60** 47
12.5 26 100 60** 43
EI45 12.5 30 CW 75 60** 48
12.5 39 60** 57
15.0 30 105 fără
15.0 30 fără
15.0 30 60** 43
EI60 105
15.0 30 60** 43

12.5 22 fără
EI30 12.5 22 125 80* 45
12.5 26 80* 48
12.5 26 80** 45
12.5 26 80** 48
12.5 26 125 80** 45
EI45
12.5 30 80** 50
CW 100
12.5 39 80** 58
15.0 30 fără
130
15.0 30 fără
15.0 30 80** 45
EI60 130
15.0 30 80** 45

*) Stratul de izolaţie este dispus exclusiv din considerente de izolare fonică,  Pentru placări ceramice:
aportul acestuia la protecția la foc nefiind studiată. Grosimea minimă a plăcii Distanța între montanți
Tipul vatei în acest caz se regăseşte la pg. 7, paragraful Detalii / Note - Izolare fonică. 12.5 mm - Plăci Knauf (obișnuite) ≤ 400 mm

**) Stratul de izolaţie este dispus obligatoriu pentru susţinerea protecţiei la foc.
Tipul vatei în acest caz se regăseşte la pg. 7, paragraful Detalii / Note - Protecţie la foc.

Sistemele cu menţiunea “fără” nu necesita vată minerală pentru realizarea performanţelor


de protecţie la foc. În ceea ce priveşte izolarea fonică “ - “ indică un parametru nestudiat.

8
Copyright by Knauf Gips KG
W111 Perete simplu placat, pe structură metalică simplă
Înălțimi ale pereților

Înălțimi maxime admisibile (H)


Profile Knauf dB SMP Distanţa interax  Plăci Knauf de 12.5 / 15 / 18 mm
montanţi
Fără Cu
a protecție la foc protecție la foc
mm m m
600 3.00 3.00
CW 50 400 4.00 4.00
300 5.00 4.00
600 4.50 4.00
CW 75 400 6.00 4.00
300 7.00 4.00
600 5.00 4.00
CW 100 400 6.50 4.00
300 8.00 4.00
600 6.65 4.00
CW 125 400 7.60 4.00
300 8.30 4.00
600 8.20 4.00
CW 150 400 9.15 4.00
300 9.80 4.00

Distanţe maxime admise între elementele de fixare


 Pt. fixarea pe tavan şi pardoseală a profilului de ghidaj (dB Knauf SMP UW)

Înălțimea peretelui 1x Bolţ metalic 1x Șurub cu Șurub Knauf FN


Knauf (beton armat) diblu filetat 2x 1x
m mm mm mm mm

≤ 3.00 1000 1000 1000 500

> 3.00 la ≤ 6.50 1000 500 500 250

Verificaţi stabilitatea suprafeţei –


> 6.50 la ≤ 12.00 *) 500 - utilizaţi şuruburi de fixare
corespunzătoare
(pentru încărcări de 2 kN/m)
*) Vezi înălțimea maximă a pereților

 Elementele de fixare ale profilelor verticale dB Knauf SMP CW, de contact cu pereţii învecinaţi,
se dispun la distanţe de 1000 mm (min. 3 puncte de fixare)

9
Copyright by Knauf Gips KG
W112 Perete dublu placat, pe structură metalică simplă
Protecţie la foc / Izolare fonică / Date tehnice / Înălţimi ale pereţilor

Date tehnice
Sistemul Knauf Placarea pe o parte Greuta- Grosi- Profil Grosimea Izolarea Sisteme de
tea mea minimă fonică pereți de
com- a stratului (RW,R) gips-carton
Rezist- superioare

Placă Knauf Tip DF(GKF)


parti- de izolaţie a peretelui

Placă Knauf Tip A (GKB)


enţă la Fără
stratul mentă- cu profile
foc

Placă Knauf Piano F


de rii dB Knauf

Placă Knauf Piano

Placa Silentboard
d h d

izolație Super

Placă Fireboard
Placă Diamant
Magnum
D

Grosimea Cavita-
tea Plus
minimă
d
aprox. D h
Reprezentare schematică mm kg/m² mm mm
mm mm mm dB

W112 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică Perete dublu placat, pe structură metalică simplă
2x 12.5 39 fără
EI60 2x 12.5 39 100 40* 50
2x 12.5 49 40* 53
2x 15.0 56 110 fără
2x 12.5 47 fără
CW 50
2x 12.5 47 40* 50
EI150
2x 12.5 49 40* 53
100
2x 12.5 47 40* 50
2x 12.5 55 40* 55, 571)
12.5+12.5 65 40* 632)

2x 12.5 39 fără
EI60 2x 12.5 39 125 60* 53
2x 12.5 49 60* 55
2x 15.0 56 135 fără
Distanţa interax
a 2x 12.5 47 fără
CW 75
2x 12.5 47 60* 53
EI150 2x 12.5 49 60* 55
125
2x 12.5 47 60* 53
2x 12.5 55 60* 59, 611)
12.5+12.5 65 60* 642)

2x 12.5 39 fără
EI60 2x 12.5 39 150 80* 55
2x 12.5 49 80* 56
2x 15.0 56 160 fără
2x 12.5 47 fără
CW 100
2x 12.5 47 80* 55
EI150 2x 12.5 49 80* 56
150
2x 12.5 47 80* 55
2x 12.5 55 80* 60, 621)
12.5+12.5 65 80* 652)

 În cazul placărilor mixte, placa Diamant se dispune ca strat superior


Diamant de 2x12,5 mm grosime
 Izolare fonică:
1) Sistem având cel de-al doilea strat capsat Cel mai performant sistem cu două straturi de placare
2) În cazul folosirii a două plăci Silentboard de 12.5 mm pe ambele feţe, în ceea ce privește tehnologia de agățare / prindere / fixare
izolarea fonică creşte cu +2 dB faţă de valoarea menţionată în tabel. a sarcinilor.

*) Stratul de izolaţie este dispus exclusiv din considerente de izolare fonică,


acesta necontribuind la protecţia la foc.
Tipul vatei în acest caz se regăseşte la pg. 7, paragraful Detalii / Note - Izolare fonică.

Sistemele cu menţiunea “fără” nu necesita vată minerală pentru realizarea performanţelor


de protecţie la foc. În ceea ce priveşte izolarea fonică “ - “ indică un parametru nestudiat.

10
Copyright by Knauf Gips KG
W112 Perete dublu placat, pe structură metalică simplă
Înălţimi ale pereţilor

Înălțimi maxime admisibile (H)


Profile Knauf dB SMP Distanţa interax  Plăci Knauf de 12.5 / 15 / 18 mm
montanţi

Fără Cu
a
protecție la foc protecție la foc
mm m m
600 4.00 4.00
CW 50 400 5.00 4.00
300 6.00 4.00
600 5.50 4.00
CW 75 400 6.60 4.00
300 7.50 4.00
600 6.50 4.00
CW 100 400 7.50 4.00
300 9.00 4.00
600 9.10 4.00
CW 125 400 9.80 4.00
300 10.30 4.00
600 10.60 4.00
CW 150 400 11.25 4.00
300 11.70 4.00

 Înălţimile pereţilor W112 prezentate în tabelul de mai sus, sunt valabile în cazul fixării ambelor straturi de plăci cu şuruburi
 În cazul în care stratul de plăci superior este capsat, înălţimile pereţilor W112 sunt în conformitate cu înălţimile pereţilor W111

Distanţe maxime admise între elementele de fixare

 Pt. fixarea pe tavan şi pardoseală a profilului de ghidaj (dB Knauf SMP UW)

Înălţimea peretelui 1x Bolţ metalic Knauf 1x Şurub Şurub Knauf FN


de ancoraj tavan Knauf cu
(beton armat) diblu filetat 2x 1x
m mm mm mm mm
≤ 3.00 1000 1000 1000 500

> 3.00 la ≤ 6.50 1000 500 500 250


Verificaţi stabilitatea suprafeţei –
utilizaţi şuruburi de fixare
> 6.50 la ≤ 12.00 500 - corespunzătoare
(pentru încărcări de 2 kN/m)

 Elementele de fixare ale profilelor verticale dB Knauf SMP CW, de contact cu pereţii învecinaţi,
se dispun la distanţe de 1000 mm (min. 3 puncte de fixare)

11
Copyright by Knauf Gips KG
W113 Perete triplu placat, pe structură metalică simplă
Protecţie la foc / Izolare fonică / Date tehnice / Înălţimi ale pereţilor

Date tehnice
Sistemul Knauf Placarea pe o parte Greuta- Grosi- Profil Grosimea Izolarea Sisteme de
tea mea minimă fonică pereți de
com- a stratului (RW,R) gips-carton
Rezist- superioare

Placă Knauf Tip DF(GKF)


parti- de izolaţie a peretelui

Placă Knauf Tip A (GKB)


enţă la Fără
stratul mentă- cu profile
foc

Placă Knauf Piano F


de rii dB Knauf

Placă Knauf Piano


d

izolație Super

Placă Fireboard
Placă Diamant
Magnum
D
h

Grosimea Cavita-
tea Plus
minimă
d

d
aprox. D h
Reprezentare schematică mm kg/m² mm mm
mm mm mm dB

W113 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică Perete triplu placat, pe structură metalică simplă
3x 12.5 57 fără
EI60 3x 12.5 57 125 40* 51
3x 12.5 68 40* 54
3x 15.0 77 fără
EI90 140
3x 15.0 77 40* 51
CW 50
3x 12.5 65 fără
3x 12.5 65 40* 51
EI180 3x 12.5 68 125 40* 54
Distanţa interax 3x 12.5 65 40* 51
a
3x 12.5 81 40* 581), 602)

3x 12.5 57 fără
EI60 3x 12.5 57 150 60* 53
Distanţa interax
a 3x 12.5 68 60* 56
3x 15.0 77 fără
EI120 165
3x 15.0 77 60* 53
CW 75
3x 12.5 65 fără
3x 12.5 65 60* 53
EI180 3x 12.5 68 150 60* 56
Distanţa interax 3x 12.5 65 60* 53
a 3x 12.5 81 60* 611), 652)

3x 12.5 57 fără
EI60 3x 12.5 57 175 80* 55
3x 12.5 68 80* 58
3x 15.0 77 fără
EI120 190
3x 15.0 77 80* 55
CW 100
3x 12.5 65 fără
3x 12.5 65 80* 55
EI180 3x 12.5 68 175 80* 58
3x 12.5 65 80* 55
3x 12.5 81 80* 641)

Distanţa interax 77 190 100 55


EI120 3x 15.0
a

3x 15.0 77 CW 100 100** 55


EI240 190
3x 15.0 77 100** 55

 Izolare fonică: *) Stratul de izolaţie este dispus exclusiv din considerente de izolare fonică,
1) În cazul folosirii a două plăci Silentboard de 12,5 mm + acesta necontribuind la protecţia la foc.
o placă Diamant de 12,5 mm ca strat superior, Tipul vatei în acest caz se regăseşte la pg. 7, paragraful Detalii / Note - Izolare fonică.
izolarea fonică creşte la 69 dB pentru toate tipurile
de profil dB Knauf SMP: CW 50, CW 75 şi CW 100. **) Stratul de izolaţie este dispus obligatoriu pentru susţinerea protecţiei la foc.
2) Sistem având cel de-al treilea strat capsat Densitatea vatei în acest caz va fi de minim 65 Kg/m3

Sistemele cu menţiunea “fără” nu necesita vată minerală pentru realizarea performanţelor


de protecţie la foc. În ceea ce priveşte izolarea fonică “ - “ indică un parametru nestudiat.

12
Copyright by Knauf Gips KG
W113 Perete triplu placat, pe structură metalică simplă
Înălţimi ale pereţilor

Înălțimi maxime admisibile (H)


Profile Knauf dB SMP Distanţa interax  Plăci Knauf de 12.5 / 15 / 18 mm
montanţi

Fără Cu
a
protecție la foc protecție la foc
mm m m
600 5.20 4.00
CW 50 400 6.05 4.00
300 6.50 4.00
600 7.70 4.00
CW 75 400 8.40 4.00
300 8.75 4.00
600 9.75 4.00
CW 100 400 10.30 4.00
300 10.65 4.00
600 11.35 4.00
CW 125 400 11.75 4.00
300 12.00 4.00
600 12.00 4.00
CW 150 400 12.00 4.00
300 12.00 4.00
CW 100* 600 5.75 4.00
(câte două spate în spate)

 În cazul în care stratul de plăci superior este capsat, înălţimile pereţilor W113 sunt în conformitate cu înălţimile pereţilor W112
 Pereții cu înălțimi mai mari necesită redimensionare structurală

*) În cazul sistemului W113 având structură simplă din profile dB Knauf SMP CW 100, montate câte două spate în spate, interax 60, cu protecţia la foc EI240,
înălţimea este limitată la maxim 5.75 m, conform agrement.

Distanţe maxime admise între şuruburile de fixare

 Pt. fixarea pe tavan şi pardoseală a profilului de ghidaj (SMP UW)

Înălţimea peretelui 1x Bolţ metalic Knauf 1x Şurub Şurub Knauf FN


(beton armat) Knauf cu
diblu filetat 2x 1x
m mm mm mm mm
≤ 3.00 1000 1000 1000 500

> 3.00 la ≤ 6.50 1000 500 500 250


Verificaţi stabilitatea suprafeţei –
utilizaţi şuruburi de fixare
> 6.50 la ≤ 12.00 500 - corespunzătoare
(pentru încărcări de 2 kN/m)

 Elementele de fixare ale profilelor verticale dB knauf SMP CW, de contact cu pereţii învecinaţi,
se dispun la distanţe de 1000 mm (min. 3 puncte de fixare)

13
Copyright by Knauf Gips KG
W115 Perete despărţitor între locuinţe, dublu placat,
pe structură metalică dublă
Protecţie la foc / Izolare fonică / Date tehnice / Înălţimi ale pereţilor
Date tehnice
Sistemul Knauf Placarea pe o parte Greuta- Grosi- Profil Grosimea Izolarea Sisteme de
tea mea minimă fonică pereți de
com- a stratului (RW,R) gips-carton
Rezist- parti- de izolaţie a peretelui superioare

Placă Knauf Tip DF(GKF)


Fără

Placă Knauf Tip A (GKB)


enţă la mentă- cu profile
stratul
foc rii dB Knauf

Placă Knauf Piano F


d

de

Placă Knauf Piano

Placa Silentboard
izolație Super

Placă Fireboard
Magnum

Placă Diamant
D

Grosimea
h

Cavita-
tea Plus
minimă
d
d

aprox. D h
Reprezentare schematică mm kg/m² mm mm
mm mm mm dB

W115 Pereţi despărţitori între apartamente şi camere de hotel Perete dublu placat, pe structură metalică dublă
2x 12.5 45 59
EI60 155
2x 12.5 53 63
EI90 2x 15.0 59 165 59
2x 12.5 53 2x 2x40* 59
2x 12.5 53 CW 50 63
EI150 2x 12.5 53 155 105 59
2x 12.5 58 65
12.5+12.5 67 71
Distanţa interax
a 2x 12.5 45 61
EI60 205
2x 12.5 53 65
EI90 2x 15.0 59 215 61
2x 12.5 53
53 2x 2x60* 61
2x 12.5 53 CW 75 65
EI150 205
2x 12.5 53 155 61
2x 12.5 58 68

2x 12.5 45 63
EI60 255
2x 12.5 53 67
EI90 2x 15.0 59 265 63
2x 12.5 53
53 2x 2x80* 63
2x 12.5 53 CW 100 67
EI150 255
2x 12.5 53 205 63
2x 12.5 58 70

 În cazul placărilor mixte, placa Diamant se dispune ca strat superior Variantă recomandată
 Pentru cerinţe de antiefracţie se recomandă pereţi de compartimentare speciali Sistem de perete subţire cu placă Silentboard ce răspunde
conform fişei tehnice Knauf - Pereţi de compartimentare antiefracţie. celor mai ridicate cerinţe de izolare fonică.
*) Stratul de izolaţie este dispus exclusiv din considerente de izolare fonică,
acesta necontribuind la protecţia la foc.
Tipul vatei în acest caz se regăseşte la pg. 7, paragraful Detalii / Note - Izolare fonică.

Înălţimi maxime admise ale pereților Distanțe maxime admise între elementele de fixare
Profile Knauf Distanţa  Placare 12.5 mm  Pt. fixarea pe tavan şi pardoseală a profilului de ghidaj
dB SMP interax (dB Knauf SMP UW)
Fără / cu protecţie la foc
montanţi
Înălţimea 1x Bolţ 1x Şurub Şurub Knauf FN
a Fără / cu protecţie la foc peretelui metalic Knauf cu
Knauf diblu filetat
mm m 2x 1x
m mm mm mm mm
CW 50 600 2.95 ≤ 3.00 1000 1000 1000 500

> 3.00 la ≤ 4.50 1000 500 500 250


CW 75 600 4.00
 Elementele de fixare ale profilelor verticale dB Knauf SMP CW,
de contact cu pereţii învecinaţi,
CW 100 600 4.00 se dispun la distanţe de 1000 mm (min. 3 puncte de fixare)

14  Pereți cu înălțimi mai mari necesită redimensionare structurală


Copyright by Knauf Gips KG
W115W Perete despărţitor între locuinţe, dublu placat,
pe structură metalică dublă + a 5-a placă în interiorul peretelui
Protecţie la foc / Izolare fonică / Date tehnice / Înălţimi ale pereţilor
Date tehnice
Sistemul Knauf Placarea pe o parte Greuta- Grosi- Profil Grosimea Izolarea Sisteme de
tea mea minimă fonică pereți de
com- a stratului (RW,R) gips-carton
Rezist- parti- de izolaţie a peretelui superioare

Placă Knauf Tip DF(GKF)


enţă la Fără
stratul mentă- cu profile
foc rii dB Knauf
de

Placa Silentboard
izolație Super
Magnum

Placă Diamant
Grosimea Cavita-
tea Plus
minimă
d
aprox. D h
Reprezentare schematică mm kg/m² mm mm
mm mm dB

W115W Pereţi despărţitori între apartamente si camere de hotel Perete dublu placat, pe structură metalică dublă
+ a 5-a placă în interiorul peretelui

12.5 + 12.5
+ 77 72
12.5
(placă interioară) 2x
Distanţa interax
a EI150 165 CW 50 2x50
115
2x 12.5
+ 85 74
12.5
(placă interioară)

2x 12.5 2x
+ 57 215 CW 75 2x75 70
EI150
12.5 165
(placă interioară)

 În cazul placărilor mixte, placa Diamant se dispune ca strat superior


Variantă recomandată
 Pentru cerinţe de antiefracţie se recomandă pereţi de compartimentare speciali
Sistem de perete subţire cu placă Silentboard ce răspunde
conform fişei tehnice Knauf - Pereţi de compartimentare antiefracţie.
celor mai ridicate cerinţe de izolare fonică.

Înălţimi maxime admise ale pereților Fără / cu protecţie la foc Distanțe maxime admise între elementele de fixare
Profile Knauf Distanţa  Placare 2x 12.5 mm  Placare 2x 12.5 mm  Pt. fixarea pe tavan şi pardoseală a profilului de ghidaj
dB SMP interax + 12.5 mm (placă interioară) + 12.5 mm (placă interioară) (dB Knauf SMP UW)
montanţi cu conlucrare fără conlucrare
Structuri metalice Structuri metalice Înălţimea 1x Bolţ 1x Şurub Şurub Knauf FN
a conectate cu ştraifuri separate cu ştraifuri peretelui metalic Knauf cu
de bandă dublu adezivă de bandă autoadezivă Knauf diblu filetat
la distanţă de 50 mm fără efect de conectare 2x 1x
mm m m m mm mm mm mm
≤ 3.00 1000 1000 1000 500
CW 50 600 4.00 2.95
> 3.00 la ≤ 5.00 1000 500 500 250

 Elementele de fixare ale profilelor verticale dB Knauf SMP CW,


CW 75 600 4.00* 4.00 de contact cu pereţii învecinaţi,
se dispun la distanţe de 1000 mm (min. 3 puncte de fixare)

*) Săgeata maximă admisibilă h/200 mm


 Pereți cu înălțimi mai mari necesită redimensionare structurală

15
Copyright by Knauf Gips KG
W116 Perete de instalaţii, dublu placat, pe structură metalică dublă
Protecţie la foc / Izolare fonică / Date tehnice / Înălţimi ale pereţilor

Date tehnice
Sistemul Knauf Placarea pe o parte Greuta- Grosi- Profil Grosimea Izolarea Sisteme de
tea mea minimă fonică pereți de
com- a stratului (RW,R) gips-carton
Rezist- parti- de izolaţie a peretelui superioare

Placă Knauf Tip DF(GKF)


Fără

Placă Knauf Tip A (GKB)


enţă la mentă- cu profile
foc stratul
rii
d

de dB Knauf
izolație Super

Placă Fireboard
Magnum

Placă Diamant
D

Grosimea
h

Cavita-
tea Plus
minimă
d
d

aprox. D h
Reprezentare schematică mm kg/m² mm mm
mm mm dB

W116 Pereţi de instalaţii Perete dublu placat, pe structură metalică dublă

EI60 2x 12.5 48 ≥155 54

EI90 2x 15 52 ≥165 54

Distanţa interax
a

2x 54
2x 12.5 48 40*
CW 50

EI150 2x 12.5 48 54
≥155

2x 12.5 59 62

 În zonele cu umiditate ridicată, utilizaţi plăci impregnate *) Stratul de izolaţie este dispus exclusiv din considerente de izolare fonică,
acesta necontribuind la protecţia la foc.
 Pereți cu înălțimi mai mari necesită redimensionare structurală
Tipul vatei în acest caz se regăseşte la pg. 7, paragraful Detalii / Note - Izolare fonică.

Înălţimi maxime admise ale pereților Distanţe maxime admise între elementele de fixare
Profile Knauf Distanţa  Placare 2x 12,5  Pt. fixarea pe tavan şi pardoseală a profilului de ghidaj
dB SMP interax (dB Knauf SMP UW)
montanţi
Înălţimea 1x Bolţ 1x Şurub Şurub Knauf FN
Fără Cu peretelui ancoraj Knauf cu
a protecţie la foc protecţie la foc tavan Knauf diblu filetat 2x 1x
mm m m
m mm mm mm mm
≤ 3.00 1000 1000 1000 500
CW 50 600 4.00 4.00

> 3.00 la ≤ 6.00 1000 500 500 250


CW 75 600 5.00* 4.00*
 Elementele de fixare ale profilelor verticale dB Knauf SMP CW,
de contact cu pereţii învecinaţi,
CW 100 600 6.00* 4.00* se dispun la distanţe de 1000 mm (min. 3 puncte de fixare)

*) Săgeata maximă admisibilă h/200 mm


 Pereți cu înălțimi mai mari necesită redimensionare structurală

16
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică
Îmbunătățirea performanțelor pereților existenți - Protecție la foc / Izolare fonică

Protecţia la foc: Îmbunătățirea performanţelor de rezistenţă la foc a pereților existenți cu plăci Fireboard Exemple: Secţiuni orizontale

Pe o parte Pe ambele părți

Distanţa interax Distanţa interax


≤ 600 mm ≤ 600 mm

Placă Fireboard Placă Fireboard


 În cazul în care este posibilă indentificarea montanţilor, placarea suplimentară cu plăci Fireboard pe montanți
se face cu șuruburi. Indentificarea montanţilor la pereţii zugraviţi se va face prin mijloace specifice.
 În cazul în care nu este posibilă indentificarea montanţilor, plăcile Fierboard se vor lipi cu Fireboard Spachtel
şi se vor fixa cu şuruburi speciale GP 5,5x38 de placa existentă.

Pereţi existenţi Îmbunătățirea rezistenţei la foc (placarea necesară, grosime min. în mm)

Perete existent la EI30 la EI60 la EI90

Placare Placă Fireboard Placă Fireboard Placă Fireboard Placă Fireboard Placă Fireboard
pe fiecare latură Strat de izolare pe o parte pe o parte pe ambele părți pe o parte pe ambele părți
de perete
mm
12.5 15 20
20 30 + 40 +
GKB 15 20
cu
2x 12.5 sau 20
fără - - - 40 +
GKB 20
vată minerală
12.51) 15 20
- 30 + 40 +
GKF 15 20

1) Alternativa posibilă: 1x 12,5 mm placă din gips cu armată cu fibre (ex: Vidiwall) sau 1x 12,5 mm placă pe bază de ciment (ex: Aquapanel)
 Peretele existent trebuie să îndeplinească cerinţele de rezistenţă şi stabilitate conform Legii 10/1995.

Izolare fonică: Îmbunătățirea performantelor pereților existenți cu plăci Silentboard Exemple: Secţiuni orizontale
Prin placare directă suplimentară Prin placare sisteme de placări de perete
W623 W625 W626

Placă Silentboard 30 mm CD 60x27


Vată minerală bazaltică cu bridă antifonică Profil dB Knauf 40 mm
Placă Knauf Silentboard SMP CW 50 Vată minerală bazaltică

 Fixarea plăcii Silentboard (orizontal) pe structură se face cu şuruburi TN


Placă Knauf
Silentboard
 Materiale izolatoare: de exemplu, din gama materialelor Knauf Insulation

Pereţi existenţi Îmbunătățirea izolarii fonice (placare necesară, grosime min. în mm)
Îmbun. indicelui de izolare fonică Indice de izolare fonică pt. întreg peretele
Perete existent după placarea directă cu plăci Silentboard după placare cu sisteme de placări de perete
Placare
pe fiecare latură Profil Strat Aşezare Placă Coef. de izol. Dispunerea Placă Coef. de izol.
de perete izolator plăci Silentboard fonica ΔRW,R placărilor Silentboard fonica ΔRW,R
mm mm

12.5 + 5 dB W623 12.5 62 dB

2x 12.5 + 7 dB W625 2x 12.5 65 dB


2x 12.5 CW 75 60
GKB 12.5
12.5 + 9 dB W626 + 70 dB
12.5
W626 12.5
+ + 76 dB
W623 / W625 12.5
Sistemele de placări de pereți se fac în conformitate cu Fişa tehnică Knauf W61

Protecţii: Protecţie la foc: ABP P-3310/563/07 + Raport la testare 3723/986/07; Izolare fonică la cerere 17
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică
Reducerea grosimii pereţilor despărțitori Knauf - Protecţie la foc / Izolare fonică

Detalii Sc1:5  Protecţia la foc de la EI30 la EI90 Exemple: Secţiuni orizontale / secţiuni verticale – Dimensiuni în mm

W112-SO-H1 Racord la faţadă fără protecție la foc W112-SO-H2 Îmbinare cu un perete W112
Chit de etanşare Trennwandkitt
Profil U 18x30x0,8 mm Placă Fireboard 15 mm
Faţadă fără cerinţe de protecţie la foc

Placă Fireboard 15 mm Şurub autoperforant Knauf TB, ≥ 25 mm


Tablă galvanizată 2 mm a ≤ 250 mm
Vată minerală 10 mm S Tablă galvanizată 2 mm
cu densit. min. de 150 kg/m³

15

100 mm
48 mm
18

48
15
Şurub autofiletant TN, a ≤ 500 mm
Profil L 13x30x0,8mm
Ştraifuri din placă Fireboard 15 mm
Chit de etanşare Trennwandkitt ex. W112
Vată minerală 10 mm cu densit. minimă de 150 kg/m³ S
Şurub autofiletant Knauf TN, a ≤ 500 mm
Masă de șpaclu / bandă Knauf pt. armare rosturi
≤ 625 mm ≤ 625 mm

 Pot fi necesare măsuri suplimentare pentru umplerea rosturilor


(profile de margine, profile de colţ sau similare).

W112-SO-H3 Racord rigid cu un perete structural W112-SO-H4 Îmbinare cu un perete W112


Placă Fireboard 15 mm Placă Fireboard 15 mm ≥ 25 mm
Tablă galvanizată 2 mm Şurub autoperforant Knauf TB,
Şurub autoperforant Knauf TB, a ≤ 250 mm a ≤ 250 mm
Vată minerală 10 mm S Tablă galvanizată 2 mm
cu densit. min. de 150 kg/m³
15

150 mm
48 mm
18

48
15

Profil L 13x30x0,8 mm Profil L 13x30x0,8 mm


Chit de etanşare Trennwandkitt Vată minerală 10 mm
cu densit. minimă de 150 kg/m³ S
Masa de șpaclu Knauf Fireboard + bandă Knauf de separaţie
Şurub Knauf cu diblu filetat, a ≤ 500 mm Şurub autofiletant TN, a ≤ 500 mm ex. W112
≤ 625 mm ≤ 625 mm

W112-SO-V1 Racord cu tavan structural W115-SO-H5 Realizarea unei nișe in peretele Knauf W115
≥ 25 mm

Profil L 13x30x0,8 mm
Placă Fireboard 15 mm
Masa de șpaclu Knauf Fireboard +
Şurub autoperforant Knauf TB,
155 mm
bandă Knauf de separaţie
a ≤ 250 mm
Chit de etanşare Trennwandkitt
Tablă galvanizată 2 mm
Şurub Knauf cu diblu filetat, a ≤ 500 mm
Profil L 13x30x0.8 mm
58

Tablă galvanizată 2 mm
Placă Fireboard 15 mm Vată minerală 10 mm S ex. W115
cu densit. minimă de 150 kg/m³
≤ 625 mm

W112-SO-V2 Racord cu pardoseala  Înălţimea peretelui la care este admisă reducerea grosimii ≤ 4 m
(pereţi cu înălţimi mai mari necesită redimensionare structurală)
 Nu este permisă realizarea de rosturi verticale pe lăţimea reducerii
Placă Fireboard 15 mm  Tablă galvanizată de 2 mm pe fiecare faţă a reducerii peretelui
 Strat de izolare cu vată minerală conform SR EN 13162
Vată minerală 10 mm
cu densit. minimă de 150 kg/m³ S Clasa de reacţie la foc A1; punct de topire ≥ 1000˚ C conf. SR EN 13501-1
S (ex: vată minerală Knauf TP-GP 12-1 disponibilă la Knauf Insulation - Germania)
Tablă galvanizată 2 mm  Scăderea valorii de calcul a indicelui de izolare fonică la zgomotul aerian,
prin reducerea grosimii peretelui, pentru peretele principal
Şurub autoperforant Knauf TB, a ≤ 250 mm Valabil pentru: Perete de compartimentare > 10 m² şi o singură reducere a grosimii
Profil L 13x30x0.8 mm peretelui (lăţime max. a suprafeței 625 mm)
RW,R pentru perete despărțitor principal:
≤ 50 dB: fără reducere
Şurub Knauf cu diblu filetat, a ≤ 500 mm > 50 dB ≤ 60 dB: 1 dB reducere
> 60 dB: Se recomandă luarea unor măsuri de izolare fonică în şantier.
Luați în considerare natura elementelor de construcţie adiacente
şi reducerea grosimii peretelui în evaluarea izolării fonice.
 Pentru amplasarea unor pereți despărțitori cu grosime redusă (cu o lăţime mai mare
de 625 mm), sunt necesare calcule şi măsurători suplimentare

18 Protecţie la foc determinată prin test ABP P-3310/563/07 + studiul 3658/921/07 Izolare fonică determinată prin test Knauf L 002-07.055
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică
Racord cu tavanul - Protecţie la foc

Racordul pereţilor de compartimentare din gips-carton cu tavanele având cerinţe de rezistenţă la foc Reprezentare schematică

 Pentru sisteme de tavane cu cerinţe de protecţie la foc (tavane suspendate) sunt permise prinderi ale pereților de acestea, numai dacă se asigură că în cazul
unui incendiu, la o cedare prematură a pereţilor de compartimentare, aceştia nu conduc la o încărcare suplimentară a tavanului. Acest lucru se realizează prin
faptul ca plăcile din gips-carton ale peretelui nu sunt fixate cu şuruburi în profilul dB Knauf SMP UW.
 Este necesară ranforsarea suplimentară al tavanului la intersecţia cu peretele, conform detaliilor de mai jos.
 Sunt posibile următoarele variante de prinderi (Alte variante de prinderi sau detalii de proiectare pot fi găsite la pagina 31 sau obţinute la cerere).

Sisteme de pereţi Knauf Sisteme de tavane Knauf


Tavane suspendate cu cerinţe de protecţie la foc Tavane suspendate în conlucrare
Pentru expunerea la foc Pentru expunerea la foc cu tavanele structurale de tip I - IV
de jos în sus de sus în jos / de jos în sus

Fără protecţie la foc 3a

Protecție la foc mai mică decât tavanul 1 2 3b

Protecție la foc egală cu tavanul 3c

Tavane suspendate cu protecție la foc


Protecţie la foc de jos în sus Protecţie la foc de jos in sus / de sus în jos (Plenum - Golul de deasupra tavanului))
La tavanele cu protecţie la foc de jos în sus, nu fixaţi plăcile de profilul UW La tavanele cu protecţie la foc de sus în jos / de jos în sus,
cu șuruburi, dar placaţi până la tavan. realizaţi un racord flexibil care să permită o deplasare de cel puţin 15 mm.

Nu fixaţi plăcile de Racord flexibil Nu fixaţi plăcile de


profilul dB Knauf SMP UW la tavanul profilul dB Knauf SMP UW
suspendat

Racordul pereţilor de compartimentare Knauf cu tavane suspendate de gips-carton în conlucrare cu planşee structurale de tip I - IV

Protecția la foc indicată este valabilă doar pentru întregul sistem de tavan (pe distanţa a), tavane suspendate în conlucrare cu planşee structurale de tip I - IV

3a La pereţii de compartimentare fără 3b La prinderea pereţilor despărțitori cu 3c Pereţii de compartimentare cu aceeaşi


protecţie la foc, nu fixaţi plăcile de protecție la foc de tavane suspendate, rezistenţă la foc ca şi întregul sistem de
profilul dB Knauf SMP UW. aceştia trebuie să aibă cel puţin aceeaşi tavan (a) trebuie fixate de planşeul structural.
rezistenţă la foc.
Cu tavan structural de tip IV:
Ştraifuri din placă de
gips-carton
ex. EI90

ex. EI90

ex. EI90
a

Nu fixaţi plăcile Nu fixaţi plăcile În acest caz tavanul suspendat


de profilul de profilul se dimensionează independent pentru
dB Knauf SMP UW dB Knauf SMP UW a avea cel puţin rezistenţa la foc a peretelui
fără a ţine cont de protecţia la foc
adusă de planşeul structural

Perete de compartimentare
cu protecţie la foc ex. EI90
Perete de compartimentare Perete de compartimentare
fără protecţie la foc cu protecţie la foc ex. EI30 În cazul planşeelor structurale cu elemente alcătuite
din materiale de construcţie combustibile,
profilele dB Knauf SMP UW vor fi integrate în perete
şi vor fi placate folosind ştraifuri din plăci de gips-carton.
19
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică
Montarea dozelor electrice - Protecţie la foc / Izolare fonică

Montarea dozelor electrice în pereţii de compartimentare cu structură metalică Reprezentare schematică – Dimensiuni în mm
Knauf cu cerinţe de protecţie la foc
 Perforarea pereţilor în vederea introducerii cablurilor electrice individuale este admisă. Spaţiile rămase trebuie umplute cu mortar de ipsos.
 Dozele pentru prize, dozele pentru întrerupătoare, dozele de ramificaţie, etc. se pot instala în orice poziţie, dar nu spate în spate.
 Etanşările la foc / fonice în spatele dozelor se realizează cu casete din ştraifuri de gips-carton, cu mortar de ipsos sau vată minerală.
Vata minerală poate fi comprimată la o grosime de ≥ 30 mm.

A Cu mortar de ipsos B Cu plăci Knauf

Placare

≥ 40 mm
Fixare cu şurub
Placare

aprox.100/100 mm
Doză electrică Doză electrică

Mortar de ipsos grosime Grosimea egală cu cea a placării


egală cu cea a placării

Ştraifurile se lipesc cu mortar de ipsos


în funcție de adâncimea dozei

 Doze electrice montate în pat de mortar de ipsos  Doze electrice montate în casete din plăci de gips-carton

C Cu ştraifuri din plăci de gips-carton (Doar pt. pereţi cu structura simplă) D Cu vată minerală (Doar pt. pereţi cu structura simplă)

Placare

Şurub sau lipire


≥ 500
≥ 500

cu mortar de ipsos
≥ 500

≥ 500
Placare

Doză electrică Doză electrică

≥ 500
≥ 500

Vată minerală
Ştraifuri din ( ≥ 30 mm)
plăci de gips-
carton Knauf = Vată minerală
grosimea placării Doză electrică Doză electrică
Ştraif - Placă de gips- S
Vată minerală
carton
 Aplicarea ştraifurilor din plăci de grosimea placării  Umpleţi spaţiul din interiorul peretelui cu vată minerală, fixată împotriva
(lipire de plăcile din spate sau fixare cu şuruburi). alunecării.
 Ştraiful din plăci de gips-carton trebuie să acopere complet următoarea  Vata minerală trebuie să acopere complet următoarea suprafaţă:
suprafaţă: de la min. 500 mm deasupra dozei montate cel mai sus până de min. 500 mm deasupra dozei montate cel mai sus până la podea,
la podea, iar în lateral până la următorul profil montant, în ambele părţi. iar în lateral până la următorul profil montant, în ambele părţi.
 Suprafaţa acoperită cu vată minerală trebuie să fie cel puţin:
EI30: - 1.2 kg/m² (ex. 40 mm x 30 kg/m³)
EI60: - 1.6 kg/m² (ex. 40 mm x 40 kg/m³)
EI90: - 2.4 kg/m² (ex. 60 mm x 40 kg/m³)
 Comprimarea stratului de izolaţie este acceptată până la o grosime
de ≥ 30 mm.
 Strat de izolare din vată minerală conform SR EN 13162;
S Clasa de reacție la foc A1; punct de topire ≥ 1000 °C conform SR EN 13501-1
(Ex. Saltele din vată minerala Knauf Insulation pt. protecții la foc DPF)

Recomandări pentru îmbunătățirea realizării izolării fonice in cazul montarii dozelor electrice:
La pereţii cu coeficient de izolare fonică sub Rw 60 dB:
 Nu montaţi doze electrice spate în spate in același plan.
 Umpleţi orificiile rămase după montarea dozelor.
Soluţii pentru pereţii cu coeficient de izolare fonică peste 60 dB sau pentru doze montate spate în spate necesită calcule şi dimensionări suplimentare.

Pentru montarea trapelor de vizitare, consultaţi Fişele tehnice pentru Trape de vizitare Knauf Alutop, și Trape de vizitare Knauf Basis
Pentru soluţii de execuţie a străpungerilor cablurilor şi conductelor, consultaţi Fişa tehnică Knauf. „Străpungeri pentru cabluri si Conducte” pentru pereţi cu protecţie la foc
20
Copyright by Knauf Gips KG
W111 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică
Perete simplu placat, pe structură metalică simplă

Exemplu: Montare verticală a plăcilor

Distanţa interax

 Realizarea placării
Poziţia de montaj Lăţimea plăcii Plăci Knauf
a plăcii
Orizontală 625 mm Ex: Placă Silentboard
Verticală 1200 mm Ex: Placă tip A (GKB) / DF (GKF) / H2 (GKBI)/ Piano / Diamant

Detalii sc. 1:5 Secţiuni orizontale - Exemple Secţiuni verticale - Exemple


W111-A1 Racord cu un perete masiv W111-VO1 Racord la partea superioară cu placa de beton
 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc fără rost vizibil Variantă alternativă W111-VO3
cu rost vizibil*
VAR. 1 - Knauf Uniflott + bandă de separaţie
VAR. 2 - Chit Power Elast
Chit de etanşare Trennwandkitt / bandă de etanşare
Ex: Placă Diamant (montare verticală) VAR. 1 - Knauf
Profil Uniflott + bandă
dB Knauf de separaţie
SMP UW VAR. 2 - Chit Power Elast
Chit de etanşare
Profil Trennwandkitt / bandă de etanşare
dB Knauf
SMP CW
Şurub Knauf cu diblu filetat
Profil dB Knauf SMP CW

Şurub Knauf cu diblu filetat

*) ca variantă de design

W111-B1 Îmbinarea plăcilor, montaj vertical - profil dB Knauf SMP CW W111-VM1 Îmbinarea orizontală
 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc Se recomandă ranforsarea rosturilor orizontale
Variantă cu profile db Knauf SMP CW sau db Knauf SMP UW
Ex: Placă Knauf (montare verticală)
cu montare orizontală
Şurub autofiletant Knauf TN
Ex: Placă Silentboard
Masă de şpaclu+bandă
(Ex: Uniflott +
bandă de hartie) Ex: Placă Diamant (montare verticală)

Şurub autofiletant Diamant XTN


Bandă de armare (Ex: Banda Kurt)

Strat material izolator


Profil dB Knauf conform specificaţii
SMP UW
Profil dB Knauf SMP CW

W111-B2 Îmbinarea plăcilor – profil dB Knauf SMP CW W111-VU1 Racord la partea inferioară cu placa de beton
 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc

Placă Diamant (montare verticală)


Şurub autofiletant Diamant XTN
Masă de şpaclu+bandă (Ex: Uniflott + Bandă Kurt)
Ex: Placă Knauf (montare verticală)
Profil dB Knauf SMP CW
Ex: Vidifloor Profil dB Knauf SMP UW
F132, F134,
F135 Şurub autofiletant Knauf TN
Knauf Uniflott sau
Chit Power Elast
Strat material Profil dB Knauf SMP UW
izolator conform necesar Profil dB Knauf SMP CW
21
Copyright by Knauf Gips KG
W112 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică
Perete dublu placat, pe structură metalică simplă

Exemplu: Montare verticală a plăcilor

Distanţa interax

 Realizarea placării
Poziţia de montaj Lăţimea plăcii Plăci Knauf
a plăcii
Orizontală 625 mm Ex: Placă Silentboard
Verticală 1200 mm Ex: Placă tip A (GKB) / DF (GKF) / H2 (GKBI)/ Piano / Diamant

Detalii sc. 1:5 Secţiuni orizontale - Exemple Secţiuni verticale – Exemple


W112-A6 Racord cu un perete masiv W112-VO1 Racord la partea superioară cu placa de beton
 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc

VAR. 1 - Knauf Uniflott + bandă de separaţie


VAR. 2 - Chit Power Elast
Chit de etanşare Trennwandkitt / bandă de etanşare

VAR. 1 - Knauf
Uniflott + bandă
de separaţie
VAR. 2 - Chit Power Elast
Chit de etanşareTrennwandkitt /
bandă de etanşare
Profil dB Knauf Şurub Knauf cu diblu filetat
SMP UW
Ex: Placă Diamant (montare verticală) Profil dB Knauf SMP CW

Profil dB Knauf SMP CW Ex: Placă Knauf


Şurub Knauf cu diblu filetat

W112-B1 Îmbinarea plăcilor – Profil dB Knauf SMP CW W112-VM1 Îmbinarea orizontală


 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc

Profil dB Knauf SMP CW Şurub autofiletant


Profil dB Knauf SMP UW Diamant XTN

Ex: Placă Diamant (montare verticală)

Şurub autofiletant Diamant XTN


Bandă de armare (Ex: Banda Kurt)

Masă de şpaclu+bandă Ex: Placă Diamant Strat de material izolator conform specificaţii
(Ex: Uniflott + bandă de hartie) (montare verticală)
Şurub autofiletant Knauf TN Agrafe divergente
(vezi pg. 5)
Ex: Plăci Knauf (montare verticală)

W112-B2 Îmbinarea plăcilor – Profil dB Knauf SMP CW W112-VU1 Racord la partea inferioară cu placa de beton
 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc
Strat de material
izolator conform Profil dB Knauf SMP CW
necesar Profil dB Knauf SMP UW Ex:
Şapă Ex: Plăci Knauf (montare verticală)
turnată
pe strat Profil dB Knauf SMP CW
izolator*
Profil dB Knauf SMP UW
Şurub autofiletant Knauf TN
Knauf Uniflott sau
Chit Power Elast

Ex: Placă Knauf Silentboard 12,5 mm (montare orizontală)


Ex: Placă Diamant 12,5 mm (montare verticală) *) În cazul executării şapelor umede ulterior montajului pereţilor,
aceştia trebuie protejaţi corespunzător împotriva umezelii.
22
Copyright by Knauf Gips KG
W113 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică
Perete triplu placat, pe structură metalică simplă

Exemplu: Montare verticală a plăcilor

Distanţa interax

 Realizarea placării
Poziţia de montaj Lăţimea plăcii Plăci Knauf
a plăcii
Orizontală 625 mm Ex: Placă Silentboard
Verticală 1200 mm Ex: Placă tip A (GKB) / DF (GKF) / H2 (GKBI)/ Piano / Diamant

Detalii sc. 1:5 Secţiuni orizontale - Exemple Secţiuni verticale – Exemple


W113-A1 Racord cu un perete masiv W113-VO1 Racord la partea superioară cu placa de beton
 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc
VAR. 1 - Knauf Uniflott + bandă de separaţie
VAR. 2 - Chit Power Elast Şurub Knauf
Chit de etanşare Trennwandkitt / bandă de etanşare cu diblu filetat

VAR. 1 - Knauf Uniflott +


bandă de separaţie
VAR. 2 - Chit Power Elast

Chit de etanşare Trennwandkitt /


bandă de etanşare

Ex: Plăci Knauf (montare verticală) Profil dB Knauf SMP UW


Profil dB Knauf SMP CW Profil dB Knauf SMP CW
Şurub Knauf cu diblu filetat

W113-B1 Îmbinarea plăcilor - Profil dB Knauf SMP CW W113-VM1 Îmbinarea orizontală


 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc
Ex: Placă Diamant (montare verticală)
Ex: Placă Diamant
Şurub autofiletant Diamant XTN (montare verticală)
Masă de şpaclu+bandă
(Ex: Uniflott + Bandă Kurt)
Ex: Plăci Knauf (montare verticală)

Masă de şpaclu+bandă
(Ex: Uniflott + bandă de hârtie)
Şurub autofiletant Knauf TN

Strat de material izolator


conform specificaţii
Profil dB Knauf Agrafe divergente
SMP UW Profil dB Knauf SMP CW (vezi pg. 5)

W113-B2 Îmbinarea plăcilor – Profil SdB Knauf MP CW W113-VU1 Racord la partea inferioară cu placa de beton
 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc
Ex: Plăci Knauf (montaj vertical)
Şurub autofiletant Knauf TN

Ex: Placă Diamant (montare verticală)

Profil dB Knauf SMP CW


Ex: Vidifloor
F132, F134, Profil dB Knauf SMP UW
F135
Şurub autofiletant Diamant XTN

Knauf Uniflott sau Chit Power Elast

Strat de material Profil dB Knauf SMP UW


izolator conform specificaţii Profil dB Knauf SMP CW
23
Copyright by Knauf Gips KG
W115 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică
Perete despărţitor între locuinţe, dublu placat, pe structură metalică dublă

Exemplu: Montare verticală a plăcilor


Distanţa interax

 Realizarea placării
Poziţia de montaj Lăţimea plăcii Plăci Knauf
a plăcii
Orizontală 625 mm Ex: Placă Silentboard
Verticală 1200 mm Ex: Placă tip A (GKB) / DF (GKF) / H2 (GKBI)/ Piano / Diamant

Scale details M 1:5 Secţiuni orizontale - Exemple Secţiuni verticale - Exemple

W115-A1 Racord cu un perete masiv W115-VO1 Racord la partea superioară cu placa de beton
VAR. 1 - Knauf Uniflott + bandă de separaţie
VAR. 2 - Chit Power Elast
Chit de etanşare Trennwandkitt / bandă de etanşare

VAR. 1 - Knauf Uniflott +


Ştraifuri din bandă bandă de separaţie
(bandă simplu VAR. 2 - Chit Power Elast
adezivă 50 mm
sau bandă dublu Chit de etanşare Trennwandkitt /
adezivă 50 mm) bandă de etanşare
Şurub Knauf cu diblu filetat
Profil dB Knauf SMP UW
Profil dB Knauf SMP CW
Profil dB Knauf SMP CW
Şurub Knauf cu diblu filetat

W115-B1 Îmbinarea plăcilor – Profil dB Knauf SMP CW W115-VM1 Îmbinarea orizontală


Profil dB Knauf Bandă de etanşare Şurub autofiletant
SMP CW autoadezivă, lăţime 50 mm, Diamant XTN
Profil dB Knauf lungime 50 mm, Şurub autofiletant Ştraifuri din bandă
SMP UW dispusă la interax a = 500 mm Knauf TN (bandă simplu adezivă 50 mm sau
bandă dublu adezivă 50 mm)

Masă de şpaclu+bandă
(Ex: Uniflott + Bandă Kurt)
Şurub autofiletant Diamant XTN

Placă Diamant (montare verticală)

Strat de material izolator


Şurub autofiletant Knauf TN conform specificaţii
Silentboard
Plăci Knauf (montare verticală) (montare orizontală)
Diamant
(montare verticală) W115-VU1 Racord la partea inferioară cu placa de beton
Schemă de montaj
Puncte de atenuare fonică Plăci Knauf (montare verticală)
- Structurile metalice separate cu ştraifuri de bandă
autoadezivă fără efect de conectare Profil dB Knauf SMP CW
500 mm

(ştraifuri de 50 mm lungime
din bandă de etanşare lăţime 50 mm) Ex: Ştraifuri din bandă
Vidifloor (bandă simplu adezivă 50 mm sau
F134, bandă dublu adezivă 50 mm)
Pentru înălţimi mai mari ale pereţilor
500 mm

- Structurile metalice conectate cu ştraifuri F135


de bandă dublu adezivă Profil dB Knauf SMP UW
(banda de etanşare dublu adezivă 50 mm) Şurub autofiletant Knauf TN
a = 500 mm

Knauf Uniflott sau Chit Power Elast


 Dispunerea ştraifurilor de bandă se face
pe înălţimea montanţilor dB Knauf SMP CW
la interax a = 500 mm

24
Copyright by Knauf Gips KG
W115W Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică
Perete despărţitor între locuinţe, dublu placat, pe structură metalică dublă + a 5-a placă în interiorul peretelui

Exemplu: Montare verticală a plăcilor


Distanţa interax

 Realizarea placării
Poziţia de montaj Lăţimea plăcii Plăci Knauf
a plăcii
Orizontală 625 mm Ex: Placă Silentboard
Verticală 1200 mm Ex: Placă tip A (GKB) / DF (GKF) / H2 (GKBI)/ Piano / Diamant

Scale details M 1:5 Secţiuni orizontale - Exemple Secţiuni verticale - Exemple

W115W-A1 Racord cu un perete masiv W115W-VO1 Racord la partea superioară cu placa de beton
Şurub cu diblu filetat
VAR. 1 - Knauf Uniflott + bandă de separaţie
VAR. 2 - Chit Power Elast
Chit de etanşare Trennwandkitt / bandă de etanşare VAR. 1 - Knauf Uniflott +
bandă de separaţie
VAR. 2 - Chit Power Elast
Ştraifuri din bandă Chit de etanşare
(bandă simplu Trennwandkitt /
adezivă 50 mm bandă de etanşare
sau bandă dublu
adezivă 50 mm) Şurub Knauf cu diblu filetat
Profil dB Knauf SMP UW
Profil dB Knauf SMP CW

Strat de material izolator conform specificaţii

W115W-VM1 Îmbinarea orizontală


Placă Knauf
Plăci Knauf (montare verticală)
Ştraifuri din bandă (bandă
Profil dB Knauf SMP CW simplu adezivă 50 mm sau
bandă dublu adezivă 50 mm)
Strat de material izolator
conform specificaţii
W115W-B1 Îmbinarea plăcilor – Profil dB Knauf SMP CW Şurub autofiletant Knauf TN
Masă de şpaclu+bandă
Profil dB Knauf Bandă de etanşare (Ex: Uniflott + bandă de hârtie)
SMP CW autoadezivă, lăţime 50 mm,
lungime 50 mm, Plăci Knauf
Strat de dispusă la interax a = 500 mm
material izolator Placă Knauf
conform
specificaţii Profil dB Knauf SMP UW

W115W-VU1 Racord la partea inferioară cu placa de beton

Plăci Knauf
Profil dB Knauf SMP CW
Ştraifuri din bandă
(bandă simplu adezivă 50 mm
sau bandă dublu adezivă 50 mm)

Profil dB Knauf SMP UW

Ex: Placă Knauf Şurub autofiletant Knauf TN


Silentboard 12,5 mm Knauf Uniflott
Şurub autofiletant Knauf TN (montare orizontală) sau Chit Power Elast
Masă de şpaclu+bandă
(Ex: Uniflott + bandă de hârtie) Ex:
Placă Diamant 12,5 mm
Plăci Knauf (montare verticală) (montare verticală)

25
Copyright by Knauf Gips KG
W116 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică
Perete de instalaţii dublu placat, pe structură metalică dublă

Exemplu: Montare orizontală a plăcilor


Distanţa interax  În zona de montaj a obiectelor sanitare,
profilele dB Knauf SMP CW se înlocuiesc
cu profile Knauf UA

Pt detalii privind fixarea obiectelor


sanitare consultati
 Realizarea placării Fişa tehnică Knauf W21

Poziţia de montaj Lăţimea plăcii Plăci Knauf


a plăcii
Orizontală 1200 mm Ex: Placă tip H2 (GKBI) / DFH2 (GKFI) / Diamant Profile Knauf UA
(În zona de montaj a obiectelor sanitare,
profilele dB Knauf SMP CW se înlocuiesc cu profile Knauf UA)

Detalii sc. 1:5 Secţiuni orizontale - Exemple Secţiuni verticale - Exemple


W116-B10 Îmbinarea plăcilor W116-VO10 Racord la partea superioară cu placa de beton
 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc

Ştraifuri din plăci Knauf pt ranforsarea structurii duble


Şurub
autofiletant Knauf Uniflott sau
Knauf chit Power Elast
Knauf TN Uniflott
Profil dB Knauf SMP CW + Chit de etanşare
Profil dB Knauf SMP UW bandă de Şurub cu diblu filetat
separaţie Profil dB Knauf SMP UW
sau
chit Strat de material izolator
Power Elast conform specificaţii
Conf. cerinţelor de montaj

Profil dB Knauf SMP CW


Cavitate perete

Plăci Knauf 2x12,5 mm


Distanţă

(montare orizontală)
h

W116-VM1 Îmbinarea plăcilor


 cu protecţie la foc

Profil dB Knauf SMP CW


Şurub autofiletant
Diamant XTN
Emulsie Şurub
Flächendicht autofiletant Knauf TN Şurub autofiletant
ex. adeziv flexibil Diamant XTN (2x3 buc.)
ex. placă ceramică Plăci Knauf 2x12,5 mm (montare orizontală) Placă Diamant
(montare orizontală)
Ştraifuri din plăci Knauf,
300 mm înălţime,
dispuse la cca. 900 mm
distanță
 Vezi pagina 27 pentru detaliul de racord cu un perete structural

W116-VU1 Racord la partea inferioară cu placa de beton


Reprezentare schematică
Interconectarea structurilor metalice  cu protecţie la foc
cu ştraifuri din plăci de gips-carton Knauf
cca. 900 mm

Plăci Knauf
 300 mm înălţimea ştraifului (montare orizontală)
 Grosimea ştraifului în funcţie Emulsie de impermeabilizare
de cavitatea peretelui h Knauf Flächendicht
h ≤ 300 mm Bandă de impermeabilizare
Grosime: Plăci Knauf ≥ 12,5 mm Knauf Flächendichtband
300 mm < h ≤ 500 mm Şapă
Grosime: ≥ 18 mm
cca. 900 mm

(cu ranforsare în două straturi:


grosimea individuală a plăcii ≥ 12,5 mm)  Racord cu
pardoseala,
 Ştraifurile se dispun pe întreaga înălţime
în zonele cu
a peretelui la cca. 900 mm umiditate ridicată,
vezi pag. 31
26
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică
Racord cu un perete structural / Reducerea grosimii peretelui / Perete cu capăt liber / Realizarea colţurilor

Detalii sc. 1:5 Secţiuni orizontale - Exemple

W116-A1 Racord cu un perete structural W116-D1 Reducerea grosimii peretelui W112-END1 Perete cu capăt liber
 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc  fără protecţie la foc

VAR. 1 - Knauf Uniflott + bandă de separaţie Şurub autofiletant Knauf TN Îmbinare prin lipire
VAR. 2 - Chit Power Elast sau Şurub autofiletant Knauf FN

Profil dB Knauf Placă frontală


Profil dB Knauf SMP UW (element
SMP CW Profil dB Knauf prefabricat)
SMP CW cu îmbinare
Plăci Knauf de colţ
Placă frontală (lipită)
Şurub autofiletant
Knauf TN Colţare sau bandă
pt. protecția colturilor,
Plăci Knauf Plăci Knauf dacă este necesar
Profil dB Knauf SMP CW
Chit de etanșare Trennwandkitt / bandă de etanşare
Şurub Knauf cu diblu filetat

W112-D4 Realizarea colţului W115-D1 Realizarea colţului


 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc
VAR. 1 - Knauf Uniflott +
VAR. 1 - Knauf Uniflott + bandă de separaţie
bandă de separaţie VAR. 2 - Chit Power Elast
VAR. 2 - Chit Power Elast Profil dB Knauf VAR. 3 - Glet gata preparat
VAR. 3 - Glet gata SMP UW Sheetrock + colţar Sheetrock
preparat Sheetrock + pt colţ interior / bandă de hârtie Profil dB Knauf

Distanţă interax montanţi


colţar Sheetrock pt colţ Ex. Profil dB Knauf VAR. 4 - Knauf Fugenfuller SMP CW
interior / bandă de hârtie SMP CW Leicht / Knauf Uniflott + bandă
VAR. 4 - Knauf Fugenfuller Alux / bandă de hârtie Şurub autofiletant
Leicht / Knauf Uniflott + Şurub autofiletant Diamant XTN sau
bandă Alux / Knauf TN Şurub autofiletant
bandă de hârtie sau Knauf FN
Şurub autofiletant
Knauf FN Placă Diamant
Plăci Knauf Profil dB Knauf
SMP CW
Profil dB Knauf SMP CW
VAR. 1 - Knauf
VAR. 1 - Knauf Fugenfuller Fugenfuller
Leicht / Knauf Uniflott + bandă Leicht / Knauf Uniflott +
Alux / colţar din aluminiu bandă Alux / colţar din aluminiu
VAR. 2 - Glet gata preparat VAR. 2 - Glet gata preparat
Sheetrock + colţar Sheetrock Sheetrock + colţar Sheetrock
pt colţ exterior / bandă de hârtie pt colţ exterior / bandă de hârtie

W112-D2 Realizarea colţului – Profil dB Knauf SMP CW + Profil flexibil W112-D3 Realizarea colţului – Profil flexibil
 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc

Bandă metalică Bandă metalică


pliabilă la unghi pliabilă la unghi
Bandă metalică
VAR. 1 - Glet gata pliabilă la unghi VAR. 1 - Glet gata Bandă metalică
preparat Sheetrock + preparat Sheetrock + pliabilă la unghi
bandă de hârtie VAR. 1 - Glet gata bandă de hârtie
VAR. 2 - Knauf Fugenfuller preparat Sheetrock + VAR. 2 - Knauf Fugenfuller VAR. 1 - Glet gata
Leicht / Knauf Uniflott + bandă de hârtie Leicht / Knauf Uniflott + preparat Sheetrock +
bandă Alux / VAR. 2 - Knauf bandă Alux / bandă de hârtie
bandă de hârtie Fugenfuller bandă de hârtie VAR. 2 - Knauf
Leicht / Knauf Fugenfuller
Uniflott + Leicht / Knauf
≤a

bandă Alux / Uniflott +


bandă de hârtie bandă Alux /
bandă de hârtie
Profil dB Knauf SMP CW
≤a
a

 a = distanţa interax
 Recomandare de montaj: Prindeți banda metalică pliabilă la unghi prin sertizarea acesteia pe Profilul dB Knauf SMP CW sau Profilul dB Knauf SMP UW
27
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică
Racord cu un perete structural / Reducerea grosimii peretelui / Perete cu capăt liber / Realizarea colţurilor

Detalii sc. 1:5 Secţiuni orizontale – Exemple – Dimensiuni în mm


W112-A7 Racord cu o ghenă de instalații W112-A8 Racord cu un perete cu tencuială uscată
 cu protecţie la foc  fără protecţie la foc / pentru izolare termică şi izolare fonică

Knauf Thermoblock
(W631)
Ghenă de instalaţii Knauf
(ex. W628 tip B)

Profil dB Knauf SMP CW


Şurub autofiletant Knauf TN sau Chit Power Elast
Şurub autofiletant Knauf FN
Profil dB Knauf SMP CW
Separarea stratului de plăci cu
bandă din vată minerală Knauf 12 mm
din considerente de izolare fonică

Vezi şi Fişele tehnice Knauf: W62 Knauf Placări de pereți si de ghene pentru instalaţii / W61 Knauf Tencuială uscată şi placări de pereți

W112-A9 Racord cu un perete masiv – cu rost de dilatație W112-A3 Racord cu alte elemente structurale – cu rost de dilatație
 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc

Ex. Profil dB Knauf SMP CW 50 Tencuială uscată Knauf (W611)


Chit de etanşare Trennwandkitt / bandă de etanşare Ex. Profil dB Knauf
SMP CW 75
Şurub autoperforant Knauf LN 3,5x9 mm, Plăci Knauf
dispuse la distanţe interax < 500 mm
Ex. Profil dB Knauf
Ex. Profil dB Knauf SMP CW 75 SMP CW 50

≥ ≥
a 20 a 20 a a ≤ 20 mm a ≥ 20 a ≥ 20 a a ≤ 20 mm

Vată minerală

W112-A5 Racord cu perete cortină W112-A2 Racord cu pereți având structura de lemn - cu rost de dilatație
 fără protecţie la foc  fără protecţie la foc
Chit de etanşare Trennwandkitt / bandă de etanşare
Chit de etanşare Trennwandkitt / Ex. Profil dB Knauf Vată minerală
bandă de etanşare SMP CW 50 Ex. Profil dB Knauf
Placă Knauf Knauf Uniflott / SMP CW 100
Chit Power Elast Plăci Knauf
Strat de material
izolator conform
specificaţii

Profil UD
Şurub autofiletant Ştraifuri din plăci Knauf Ştraifuri din plăci
Knauf TN Knauf
Elemente de fixare VAR. 1 - Knauf Fugenfuller ≥ 20 a a ≤ 20 mm
corespunzătoare, Leicht / Knauf Uniflott + bandă
Ex: Şurub Alux / colţar din aluminiu
autoperforant VAR. 2 - Glet gata preparat VAR. 1 - Knauf Fugenfuller Leicht / Knauf
Knauf TB Sheetrock + colţar Sheetrock Uniflott + bandă Alux / colţar din aluminiu
pt colţ exterior / bandă de hârtie VAR. 2 - Glet gata preparat Sheetrock +
colţar Sheetrock pt colţ exterior / bandă de hârtie
 Pentru reducerea grosimii pereților de compartimentare Knauf cu protecţie la foc, consultaţi pagina 17
28
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereţi de compartimentare Knauf pe structura metalică
Racorduri în T între pereţi de gips-carton

Detalii sc. 1:5 Secţiuni orizontale - Exemple


W112-C1 Racord în T – Profil dB Knauf SMP CW W112-C4 Racord în T - Profil dB Knauf SMP CW
 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc
Chit de etanşare
Trennwandkitt / VAR. 1
VAR. 1 Knauf Uniflott +
Knauf Uniflott + bandă de etanşare
bandă de separaţie
bandă de separaţie VAR. 2 Plăci Diamant
VAR. 2 Chit Power Elast Strat de material izolator
Chit Power Elast Profil dB Knauf SMP UW VAR. 3 conform specificaţii
VAR. 3 Glet gata preparat Profil dB Knauf SMP CW
Glet gata preparat Plăci Knauf
Sheetrock + colţar
Sheetrock + colţar Profil dB Knauf SMP CW Sheetrock pt colţ Şurub autofiletant Diamant XTN sau
Sheetrock pt colţ interior / interior / bandă de hârtie Şurub autofiletant Knauf FN
bandă de hârtie Şurub autofiletant Knauf TN VAR. 4
VAR. 4 sau Chit de etanşare
Knauf Fugenfuller Leicht / Trennwandkitt /
Knauf Fugenfuller Şurub autofiletant Knauf FN Knauf Uniflott + bandă
Leicht / bandă de etanşare
Alux / bandă de hârtie
Knauf Uniflott + bandă
Alux / bandă de hârtie

Plăci Knauf Profil dB Knauf SMP CW Plăci Diamant Profil dB Knauf SMP CW

W115-C1 Racord în T - Profil dB Knauf SMP CW W112-C5 Racord în T


 cu protecţie la foc  fără protecţie la foc
Chit de etanşare Trennwandkitt /
VAR. 1 bandă de etanşare
Knauf Uniflott + Strat de material izolator
bandă de separaţie VAR. 1
VAR. 2 conform specificaţii
Knauf Uniflott +
Chit Power Elast Profil dB Knauf SMP CW bandă de separaţie
VAR. 3 VAR. 2
Glet gata preparat Sheetrock Şurub Knauf Chit Power Elast
+ colţar Sheetrock pt colţ autofiletant TN sau VAR. 3
interior / bandă de hârtie Şurub Knauf Plăci Knauf
VAR. 4 Glet gata preparat
autofiletant FN Sheetrock + colţar Diblu metalic pt spaţii cu goluri
Knauf Fugenfuller Leicht /
Knauf Uniflott + bandă Knauf Uniflott sau Sheetrock pt colţ interior / distanţă interax ≤ 750 mm
Alux / bandă de hârtie Chit Power Elast bandă de hârtie
VAR. 4 Ex. Profil dB Knauf SMP CW
Knauf Fugenfuller Leicht / Knauf Uniflott
Knauf Uniflott + bandă sau Chit Power Elast
Alux / bandă de hârtie Ex: Placă Diamant

Profil dB Knauf SMP CW (suplimentar)

W112-C2 Racord în T cu Profil flexibil / Profil de colţ interior W112-C3 Îmbinare în T cu diblu pentru spaţii cu goluri
 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc
Chit de etanşare Trennwandkitt* /
bandă de etanşare
VAR. 1
Knauf Uniflott +
bandă de separaţie Profil dB Knauf SMP UW
VAR. 2
Profil dB Knauf Chit Power Elast Plăci Knauf
SMP UW VAR. 3
Glet gata preparat Sheetrock Profil dB Knauf SMP CW
Placă Diamant Şurub Knauf Diamant XTN + colţar Sheetrock pt colţ
interior / bandă de hârtie Diblu metalic Hartmut
Knauf Uniflott Bandă metalică pentru spaţii cu goluri
VAR. 4
sau Chit pliabilă la unghi Knauf Fugenfuller Leicht / a ≤ 1000 mm
Power Elast Knauf Uniflott + bandă
Alux / bandă de hârtie Knauf Uniflott
sau Chit Power Elast

 Recomandare de montaj: Prindeți banda metalică pliabilă la unghi prin sertizarea acesteia pe Profilul dB Knauf SMP CW sau Profilul dB Knauf SMP UW
29
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică
Rosturi de dilataţie

Detalii sc. 1:5 Secţiuni orizontale – Exemple – Dimensiuni în mm


W111-BFU2 Rost de dilataţie cu Profil de rost W112-BFU2 Rost de dilataţie
 fără protecţie la foc  fără protecţie la foc

Profil de cant Placă,


Strat material izolator din aluminiu, tip L
Profil de rost conform specificaţii dacă este necesar
Ex.: Migua
Şurub autofiletant Knauf TN Profil dB Knauf Plăci Knauf
Placă Knauf Profil dB Knauf SMP CW SMP CW

Strat material izolator


conform specificaţii a ≥a a a ≤ 30 mm
Dimensiuni care să corespundă min.
cerinţelor şi profilului de rost 20 mm
Distanţă interax

W111-BFU1 Rost de dilataţie W112-BFU3 Rost de dilataţie – Profile dB Knauf SMP CW


 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc

Profil de cant Placă,


Profil de cant Placă, din aluminiu, tip L Strat material izolator
din aluminiu, tip L dacă este necesar conform specificaţii
dacă este necesar
Ştraifuri din plăci Knauf Profil dB Knauf SMP CW 50
Strat material izolator Placă Knauf Şurub autofiletant Knauf TN Şurub Knauf autoperforant
conform specificaţii LN 3,5x9 mm, distanţă
Profil dB Knauf SMP CW 50 Profil dB Knauf
Ştraifuri din plăci Knauf SMP CW 75 interax ≤ 500 mm
Profil dB Knauf SMP CW 75

≥ 20 a ≥ 20 a a ≤ 20 mm ≥ ≥
a 20 a 20 a a ≤ 20 mm

W112-BFU4 Rost de dilataţie W115-BFU1 Rost de dilataţie


 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc
 prinderea rigidă a straturilor de placi
conduce la o scădere la nivel local al izolării fonice Strat material izolator
Profil UD conform specificaţii
Şurub Knauf autoperforant
LN 3,5x9 mm, distanţă Ştraifuri din plăci Knauf
Ştraifuri din plăci Knauf lipite interax ≤ 500 mm
Plăci Knauf şi fixate cu Şuruburi speciale GP 5,5x38 Bandă de etanşare
Grosime totală 50 mm Profil dB Knauf SMP CW 50 autoadezivă
Profil dB Knauf
SMP UW 50

≥ ≥
Strat material izolator a 20 a 20 a a ≤ 20 mm
conform specificaţii ≥ ≥
a 20 a 20 a a ≤ 20 mm

 Recomandarea Knauf pentru pereţi pe structura dB Knauf SMP CW / UW de 50 mm


30
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică
Racorduri cu şape / planşeu structural / placă de beton

Detalii sc. 1:5 Secţiuni verticale - Exemple – Dimensiuni în mm


W111-VU2 Racord cu şapa uscată W112-VU2 Racord cu şapa
 Stratul de şapă continuă reduce eficacitatea izolării fonice

Profil dB Knauf
SMP CW
Ex: Placă Knauf Profil db Knauf SMP CW
Profil dB Knauf Plăci Knauf 2)
SMP UW Şurub cu diblu filetat Knauf
Profil dB Knauf SMP UW
Chit de etanşare 1) Chit de etanşare Şapă
Trennwandkitt / Şurub autofiletant FN Trennwandkitt /
bandă de etanşare Material izolator
bandă de etanşare Clasa de reacție la foc
Şape uscate Knauf, Knauf Uniflott sau min. A2 (Ex. vată minerală)
Knauf Uniflott sau Chit Power Elast
Chit Power Elast Ex: Knauf Vidifloor (F13)

ex. placă din beton armat

1) În cazul şapelor uscate distanţa de fixare între şuruburile autofiletante FN 2) În cazul şapelor, distanţa de fixare între şuruburile cu diblu filetat
se va reduce la jumătate faţă de distanţele prevăzute în tabelul de la pag. 9 se va reduce la jumătate faţă de distanţele prevăzute în tabelul de la pag. 11

W111-VU4 Racord cu un planşeu structural din lemn W112-VU3 Racord la partea inferioară cu placa de beton
 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc
1)
Şurub autofiletant FN

Profil dB Knauf Ştraifuri din placă Knauf Profil dB Knauf SMP CW


SMP CW egala cu grosimea placării
Ex: Plăci Knauf
Bandă perimetrală din
Ex: Placă Knauf vată minerală Knauf

≥ 25
(Punct de topire ≥ 1000 ° C)
Profil dB Knauf
SMP UW Şapă Ex.
Soclu
Chit Power Elast
Aluminium Masă de șpaclu (Ex: Knauf Uniflott)
Hygiene
Ştraifuri din placă Knauf
egala cu grosimea placării

ex. placă din


beton armat
1) In cazul planseelor de lemn distanţa de fixare intre suruburile autofiletante FN
se va reduce la jumătate fata de distanţele prevazute in tabelul de la pag. 9

Încăperi cu umezeală ridicată  Reprezentarea nu este la scară

Mortar adeziv pentru placaje ceramice


Emulsie de impermeabilizare Knauf Flächendicht
Bandă de impermeabilizare Knauf Flächendichtband

Chit Power Elast


Chit de etanşare pentru rosturi (Ex: Knauf Silicon Sanitar)
ex. W116

Emulsie de impermeabilizare Knauf Flächendicht


Şapă

 Grosimea straturilor şapelor autonivelante / şape uscate sunt în conformitate cu clasele de rezistenţă la foc şi cerinţele pentru sarcini utile
Vezi: Fişa tehnică Knauf F13 - Şape Uscate Knauf Vidifloor / Fişa tehnică Knauf K435 - Emulsie de impermeabilizare Knauf Flächendicht,
Bandă de impermeabilizare Flächendichtband 31
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică
Racorduri flexibile la partea sup erioară cu placa de beton, recomandate

Detalii sc. 1:5 Secţiuni verticale - Exemple – Dimensiuni în mm


W111-VO2 Racord flexibil la partea superioară cu placa de beton W112-VO3 Racord flexibil la partea superioară cu placa de beton
 fără protecţie la foc  fără protecţie la foc
 Respectaţi valorile din tabelul: Detalii pentru racordul flexibil  Respectaţi valorile din tabelul: Detalii pentru racordul flexibil
 Pentru peretele de compartimentare cu cerinţele de izolare fonică  Reduce izolarea fonică cu cca. 3 dB
RW > 45 dB, executaţi racordul la placa de beton sau tavanul suspendat
conform instrucţiunilor W112-VO2 (ex: izolaţi cu un strat de vată minerală) Profil de cant Placă,
din aluminiu, tip L, dacă este necesar

a
≥ 20

20

20
20 mm


min.
≥a
Knauf Uniflott
sau Chit Power Elast

a
Fixarea cu șurub se face deasupra
profilului dB Knauf SMP CW,
a ≤ 20 mm doar în profilul dB Knauf SMP UW
Chit de etanşare Trennwandkitt /
bandă de etanşare
Ştraifuri din plăci Knauf
Tavan suspendat din plăci Knauf
(ex. D112) Profil dB Knauf SMP CW
VAR. 1 - Knauf Uniflott + bandă de separaţie Ex: Plăci Knauf
VAR. 2 - Chit Power Elast
VAR. 3 - Glet gata preparat Sheetrock + colţar
Sheetrock pt colţ interior / bandă de hârtie
VAR. 4 - Knauf Fugenfuller Leicht / Knauf Uniflott +
bandă Alux / bandă de hârtie

W112-VO2 Racord flexibil pt. pereţi cu cerinţe de protecţie la foc W116-VO2 Racord flexibil pt. pereţi cu cerinţe de protecţie la foc
 Respectaţi valorile din tabelul: Detalii pentru racordul flexibil  Respectaţi valorile din tabelul: Detalii pentru racordul flexibil
a

a
20

Profil de cant Placă


20

din aluminiu tip L


a

a
≥a b

Chit de etanşare Trennwandkitt /


≥a b

bandă de etanşare
Chit de etanşare
Ştraifuri din plăci Knauf Trennwandkitt /
(Înălţimea depinde de bandă de etanşare
săgeata tavanului)
Masă Profil dB Knauf SMP UW Ştraifuri din plăci Knauf
de şpaclu Elemente de fixare corespunzătoare (Înălţimea depinde de
Knauf săgeata tavanului)
Uniflott Fixarea cu șurub se face
doar în profilul dB Knauf SMP CW
Ex: Plăci Knauf
Profil dB Knauf SMP CW

W115-VO2 Racord flexibil pt. pereţi cu cerinţe de protecţie la foc


Detalii pentru racordul flexibil
 Respectaţi valorile din tabelul: Detalii pentru racordul flexibil
Sistem Knauf Înălţime max. Fără Cu
admisă a protecţie la foc protecţie la foc
peretelui
având
a b a b
a

racord flexibil
20

m mm mm mm mm
a

W111 simplu placat


≥a b

Chit de etanşare Trennwandkitt / W115 dublu placat ≤ 20 ≥ 20 ≤ 20 ≥ 20


bandă de etanşare
W116 dublu placat
Ştraifuri din plăci Knauf 6.50 *)
(Înălţimea depinde de W112 dublu placat
săgeata tavanului)
W113 triplu placat ≤ 30 ≥ 10 ≤ 20 ≥ 20
W116 dublu placat
*) Fără a depăşi înălţimile maxime admise corespunzătoare sistemelor
 Pentru planșee / plăci / tavane cu săgeţi mai mari sau pereţi cu înălţimi mai mari sunt
necesare calcule şi dimensionări suplimentare

32 Vezi Fişa tehnică D11 Knauf Tavane din plăci de gips-carton.


Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereţi de compartimentare Knauf pe structură metalică
Racorduri cu tavane suspendate si elemente structurale

Detalii sc. 1:5 Secţiuni verticale - Exemple


W112-VO4 Racord cu tavan suspendat W112-VO5 Racord la placare de tavan
 fără protecţie la foc  cu protecţie la foc
 Înălţimea admisă a peretelui ≤ 4 m Placare acoperiş / tavan din tablă cutată cu plăci Knauf,
pentru tavane cu cerinte de protecţie la foc (ex. Sistem Knauf K217)

Tavan din Rigidizare


plăci Knauf
(ex. D113)

VAR. 1 - Knauf Uniflott + VAR. 1 - Knauf Uniflott +


Profil bandă de separaţie bandă de separaţie Chit de etanşare Trennwandkitt /
dB Knauf VAR. 2 - Chit Power Elast VAR. 2 - Chit Power Elast bandă de etanşare
SMP UW VAR. 3 - Glet gata preparat VAR. 3 - Glet gata preparat
Sheetrock + colţar Sheetrock + colţar Profil dB Knauf SMP UW
Sheetrock pt colţ interior / Sheetrock pt colţ Şurub autofiletant FN1)
bandă de hârtie interior /
VAR. 4 - Knauf Fugenfuller Leicht / A nu se face prinderea șurubului
bandă de hârtie pe profilul dB Knauf SMP UW
Knauf Uniflott + bandă VAR. 4 - Knauf Fugenfuller
Alux / bandă de hârtie Leicht / Ex: Plăci Knauf
Knauf Uniflott +
Chit de etanşare Trennwandkitt / bandă Alux /
bandă de etanşare bandă de hârtie
Dibluri metalice pentru
1) Grosime tablă trapezoidală: pt. t ≥ 1.0 mm pregăurire cu burghiu Ø 2.0 mm
spaţii cu goluri, montate
pt. t ≥ 1.5 mm pregăurire cu burghiu Ø 3.0 mm
la distanţa interax ≤ 500 mm
pt. t ≥ 2.0 mm sisteme de fixare corespunzătoare
 Determinarea punctelor de fixare a rigidizării se va face pe şantier

W112-VO6 Racord la tavan suspendat W112-VO7 Îmbinare la placarea grinzilor portante din oţel
 cu protecţie la foc  cu protecţie la foc
 Înălţimea admisă a peretelui ≤ 4 m

Tavane suspendate cu o rezistenţă la foc, Placare grindă, cu cerinţe de protecţie la foc


expunere de jos în sus (În conformitate cu Fişa tehnică Knauf K25)
(ex. Tavan din plăci Knauf D112)

Piesă de
suspendare
directă pt CD 60
la tavan sub tavan
Profil Knauf CD 60

Clips CD
pt profile
laminate

VAR. 1 - Knauf Uniflott +


bandă de separaţie
Profil VAR. 2 - Chit Power Elast
dB Knauf VAR. 3 - Glet gata preparat VAR. 1 - Knauf Uniflott +
Sheetrock + colţar Profil bandă de separaţie
SMP UW prins mecanic pe
Sheetrock pt colţ interior / VAR. 2 - Chit Power Elast
bandă de hârtie grinda de oţel VAR. 3 - Glet gata preparat
A nu se
face prinderea VAR. 4 - Knauf Fugenfuller Leicht / Sheetrock + colţar
șurubului Knauf Uniflott + bandă Sheetrock pt colţ interior /
Alux / bandă de hârtie A nu se face bandă de hârtie
pe profil prinderea șurubului
dB Knauf Chit de etanşare Trennwandkitt / VAR. 4 - Knauf Fugenfuller Leicht /
pe profilul Knauf Uniflott + bandă
SMP UW bandă de etanşare dB Knauf SMP UW Alux / bandă de hârtie
Plăci Şurub Knauf autofiletant FN
Knauf Şurub Knauf Chit de etanşare
autofiletant FN Plăci Knauf Trennwandkitt /
 Transferul solicitărilor de la pereți la tavan trebuie sa se realizeze bandă de etanşare
fără tensiuni generate de frecare Profil dB Knauf SMP UW

Vezi, Fişa tehnică D11 Knauf Tavane din plăci de gips-carton / K21 Knauf Tavane cu placa Fireboard A1 / K25 Knauf Fireboard placări de grinzi şi stâlpi 33
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică
Realizarea golurilor de uşi

Realizarea golurilor de uşi - Structura metalică Reprezentare schematică

 Varianta cu Profil dB Knauf SMP CW  Varianta cu Profil Knauf UA  Varianta cu Profil Knauf UA / dB Knauf SMP CW
Cf. DIN 18340: Înălţime perete ≤ 2.60 m Cf. DIN 18340: Înălţime perete > 2.60 m cu racord flexibil
Lăţime gol uşă ≤ 0.885 m Lăţime gol uşă > 0.885 m
Greutatea foii de uşă ≤ 25 kg Greutatea foii de uşă > 25 kg

Gol pentru Gol pentru


instalaţii instalaţii

Element telescopic Element telescopic


superior superior Element telescopic
Fixare cu şuruburi Fixare cu şuruburi superior
cu diblu filetat cu diblu filetat Fixare cu şuruburi
în placa de beton în placa de beton cu diblu filetat Knauf
L8/100

Fixare cu şuruburi
autoforante Profil Knauf UA
Knauf LB Profil dB Knauf sau
SMP UW Profil dB Knauf SMP CW
Profil dB Knauf
SMP UW Profil Knauf UA
preferabil de
Profil dB Knauf înălţimea camerei
Element telescopic SMP CW Element telescopic
inferior inferior (fără prelungiri)

Fixare cu şuruburi Fixare cu şuruburi


cu diblu filetat cu diblu filetat
în placa de beton în placa de beton  Tipul profilului, Knauf UA sau dB Knauf SMP CW,
se alege conform
 Distanţierele din plastic se îndepărtează specificaţiilor din variantele alăturate
 Rămân montate distanţierele din plastic de pe elementele telescopice  Racord flexibil pentru săgeţi ale tavanului
pe elementele telescopice  Alternativă: colţare Knauf pentru Profil Knauf UA de până la 20 mm

Greutatea maximă a foii de uşă


Lăţimea foii de uşă Varianta cu Profil Varianta cu Profil Knauf UA
dB Knauf SMP CW UA 50 UA 75 UA 100 UA 125 UA 150
Elemente telescopice Knauf
Pentru
Profil dB Knauf SMP CW
≤ 885 mm ≤ 25 kg
şi Profil Knauf UA
50 / 75 / 100
≤ 1000 mm - ≤50 kg ≤75 kg ≤100 kg ≤125 kg ≤150 kg Setul cuprinde:
4 elemente telescopice
≤ 1200 mm - ≤40 kg ≤60 kg ≤80 kg ≤100 kg ≤120 kg + 10 dibluri

 Recomandare Knauf: Colţare Knauf


În cazul pereților cu structură metalică dublă, golurile de uşă se realizează numai cu varianta Profil Knauf UA. Pentru Profil Knauf UA
 Profilele utilizate la golurile de uşi dB Knauf SMP CW sau UA trebuie să fie cu cca 40mm mai scurte decât profilele 50 sau 75 sau 100/125/150
pentru pereţi. Vezi variantele de realizare a golurilor de uşi prezentate mai sus, iar la varianta cu racord flexibil
se are în vedere săgeata preconizată .
Profil buiandrug
 În cazul montării pereţilor cu profile de 125 sau 150, fixarea profilelor Knauf UA confecţionat manual
corespunzatoare golurilor de uşă se face cu colţarul Knauf pentru profilul UA100, din profil
care se va folosi şi pentru UA125 şi UA150 dB Knauf SMP UW

Cadru pentru goluri de uşă Decalarea îmbinărilor dintre plăci în raport cu golul de ușă
Buiandrug confecţionat în şantier
din profil dB Knauf SMP UW Pe o parte Pe partea opusă

≥ 150 mm ≥ 150 mm

 A se evita suprapunerea îmbinărilor între plăci cu profilele Knauf UA/dB Knauf SMP CW din cadrul golului de uşă
34
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică
Goluri de uşi / Goluri în pereţi de compartimentare

Detalii sc. 1:5 Secţiuni orizontale - Exemple


W112-E2 Realizarea golului de uşă cu Profil dB Knauf SMP CW W113-E1 Realizarea golului de uşă cu Profil UA
Gol de uşă Şurub autofiletant TN Gol de uşă Şurub autofiletant TB
Plăci Knauf Plăci Knauf

Proful dB Knauf SMP UW


Element telescopic Profil dB Knauf SMP UW
Profil dB Knauf SMP CW - pentru realizarea Element telescopic
golului de uşă
Profil UA – pentru realizarea golului de uşă

W115-E1 Realizarea golului de uşă cu Profil UA W116-E1 Realizarea golului de uşă cu Profil UA
Gol de uşă Şurub autofiletant TB
Plăci Knauf
Gol de uşă Şurub autofiletant TB
Plăci Knauf

Ştraif din
placă Knauf
Bandă de continuu pe
etanșare întreaga
continuă înălţime
a uşii

Profil dB Knauf SMP UW


Element telescopic
Profil dB Knauf SMP UW
Profil UA – pentru realizarea
Element telescopic
golului de uşă
Profil UA – pentru realizarea
golului de uşă
 Dacă este necesar, în spatele ştraifului de gips-carton se montează
un ştraif de tablă de oţel, pentru fixarea tocului uşii

 Respectaţi, de asemenea, specificaţiile producătorului de uşi (ex. cerințele pentru protecţie la foc, măsuri constructive suplimentare, etc.)

Deschiderile maxime ale golurilor


în pereţii de compartimentare cu structură metalică

 Distanţe interax ≤ 600 mm Profil UA


 Respectaţi înălţimile admise pentru respectivul sistem de perete Profil dB Knauf SMP UW
 Golurile de uşă în pereţii cu înălţimi mari necesită
Colţar Knauf
redimensionare structurală Profil UA
 La montarea uşii, trebuie respectate cerinţele specificate
de producător Profil UA

Cu Profil dB Knauf Buiandrug confecţionat Cu Profil UA Reprezentare schematică


SMP CW în şantier din profil dB Knauf SMP CW

Profil UA montat cu colţare pt UA

a a a a a a a a a a a a a a a a
Distanţă interax Distanţă interax

Profil SMP CW Profil UA

≥ b b ≤ 3a ≥ b ≥ b b ≤ 5a ≥ b
Segment de perete Dimensiunea golului Segment de perete Segment de perete Dimensiunea golului Segment de perete
închis Nu sunt limitări în închis închis La 3a fără limită de înălţime a peretelui închis
ceea ce privește La 4a înălţimea maximă a peretelui ≤ 6,50 m
înălțimea peretelui La 5a înălţimea maximă peretelui ≤ 4,00 m
35
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică
Pereţi curbi

Raze de curbură - Plăci Knauf (suprafetele curbe se vor realiza pe directia longitudinala a placii)
Tipul şi grosimea plăcii Raza de curbură r pe direcţia longitudinală
d  Curbare concavă a plăcii  Curbare convexă a plăcii
Placă uscată Placă umezită pe interior pe exterior d
mm mm mm

Placă Formplatte 6,5 ≥ 1000 ≥ 300 omprima


r
a c tă
r t e ța plăcii
a

Pa
Placă A(GKB) 9,5 ≥ 2000 ≥ 500 F

Placă A(GKB)/DF(GKF)12,5 ≥ 2750 ≥ 1000 r


d
Placă Diamant 12,5 ≥ 2750 ≥ 1000

 Pt. plăci Knauf cu alte grosimi, razele de curbură admisibile


se regăsesc în fişele tehnice de produs  Raza de curbură se consideră în raport cu partea comprimată a plăcii.

Curbarea plăcilor Knauf Reprezentare schematică


 Curbarea se realizează doar pe direcţie longitudinală
 Placă uscată
1. Curbaţi cu grijă placa Knauf peste structura metalică a peretelui.
2. Fixaţi placa cu șuruburi autofiletante pe măsură ce curbați placa,
urmărind direcţia de curbare.

Dimensiunea plăcii pe
direcţia longitudinală
 Placă umezită Şablon
1. Se confecţionează pe şantier un şablon conform detaliului alăturat.
2. Perforaţi cartonul pe partea care va fi conprimată
(vezi desen dreapta sus),
longitudinal şi transversal, cu ajutorul rolei cu ţepi Placă Knauf curbată
(sculă în portofoliul Knauf Gips România).
Placă tăiată
3. Se umezeşte cu apă suprafaţa perforată, prin pulverizare d ≥ 12,5 mm
sau cu ajutorul unui trafalet.
Repetaţi procedeul până când placa se saturează. ex. Șipcă
4. Se aşază placa pe şablon, cu partea perforată spre şablon. pentru blocarea
5. Se îndoaie placa dupa şablon, se blochează şi se lasă pe şablon plăcii curbate
până la uscarea completă.
 Plăcile din gips-carton Knauf curbate prezintă avantajul Profil UD
de a nu avea tensiuni remanente, generând Şablon pentru fixarea plăcii
o suprafaţă cu caracteristici fizico-mecanice stabile în timp. Ştraifuri placă Knauf

Instrucţiuni de montare Detalii sc. 1:5 Secţiune orizontală - Exemplu

 Îmbinaţi profilul dB Knauf SMP CW cu profilul de ghidaj pt. curburi utilizând W111-SO1 Perete curb
un cleşte de sertizat  fără protecţie la foc
 Distanţă profile dB Knauf SMP CW: ≤ 300mm (rază exterioară)
 Distanţă între şuruburile cu diblu filetat Knauf: ≤ 300 mm
 Placare orizontală
 Profil ghidaj pt curburi (ştanţat intermitent):
Lăţimi disponibile: 50 şi 75 mm; lungime: 4 m.
Curbarea dorită poate fi executată în orice direcție. Profil dB Knauf SMP CW

 Profil dB Knauf SMP UW pt curburi


Rază exterioară determinată
de curbura admisibila a plăcii Profil dB Knauf SMP UW pt curburi
(vezi tabel cu razele
de curbură a plăcilor)

Şurub autofiletant Knauf TN

Plăci Knauf curbate


2 x 6,5mm
Placă Knauf Masă de șpaclu+Bandă Profil dB Knauf
12,5 mm de armare SMP UW Şurub Knauf cu diblu filetat

36
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică
Sistem W111 / W112 fără racord la tavan

Lungimea maximă a pereţilor fără racord la tavan Vedere Reprezentare schematică


Profil UA Lungimi maxime admise
Placă Knauf
W111 W112 Profil dB Knauf SMP UW (capac peste UA)
Simplu Placat Dublu Placat Profil UA
Gros. metal 2 mm m m Detaliu „A” Profil dB Knauf Detaliu „B”
SMP UW
(sub UA)
UA 50 3 4

UA 75 4.50 5.50

UA 100 5 6.50

Înălţimea peretelui
 Pt lungimi mai mari ale pereţilor este necesară
redimensionare structurală Profil Profil
dB Knauf dB Knauf
SMP UW SMP CW

 Înălţimea maximă admisă a peretelui: ≤ 4 m


 Nu este admisă prelungirea profilelor UA
 Nu există specificaţii de protecţie la foc
sau izolare fonică pentru acest tip de pereţi.

Lungimea pereţilor fără racord la tavan

Detalii sc. 1:5 Secţiune verticală - Exemplu Reprezentare schematică


Perete fără racord la tavan
 W111 / W112

Plăci Knauf Detaliu „B”

Şurub Knauf autofiletant TB Profil dB Knauf


Profil dB Knauf SMP UW SMP UW
(capac peste UA) Profil UA
Profil UA
Profil dB Knauf
Profil dB Knauf SMP UW SMP UW
(sub UA) Detaliu „A” ex. Profil dB Knauf
Înălţimea peretelui ≤ 4 m

Şurub Knauf autoforant1)


LB 3,5 x 9,5 mm SMP CW
(montant)
Şurub Knauf cu diblu filetat Profil dB Knauf
pt prinderea colţarului SMP UW 1)
de profilul dB Knauf SMP UW Şurub Knauf autoforant
Profil UA LB 3.5x9.5 mm

Profil dB Knauf
SMP UW
Profil dB Knauf SMP UW
la racordul cu peretele Colţar pentru Profil UA
Plăci Knauf  Prindere pe Profil UA:
2x Şuruburi cu cap hexagonal M8
Şurub Knauf cu diblu filetat  Îmbinare cu un perete structural:
Capacitatea portantă a elementelor de fixare:
≥ 1 kN - Profil UA 50
≥ 2 kN - Profil UA 75/100

Profil dB Knauf SMP UW la racordul cu peretele

Racord la placa inferioară


conform detalii W111 / W112
1) Distanţele de fixare în conformitate cu valorile din tabelele de la pagina 9 - 11
pentru șuruburi autofiletante FN Knauf, se aplica şi pentru şuruburile autoforante LB.

37
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică
Fixarea încărcărilor. Solicitări la forfecare (fără excentricitate a centrului de greutate) /
Solicitări la forfecare şi smulgere (în consolă - cu excentricitate a centrului de greutate)
Sarcini admise
Numai pt încărcari la forfecare (fara excentricitate a centrului de greutate) Numai pt încărcări la forfecare (fără excentricitate a centrului de greutate)
Până la 15 kg / Cârlig fixat cu ajutorul cuielor Până la 20 kg / Şurub cu diblu filetat (tip melc) din aluminiu
(elemente care nu fac parte din portofoliul de produse Knauf Gips Romania) Distanţa de fixare între dibluri > 75 mm

Sarcina maximă admisă / cârlig Grosimea Sarcini maxime admise / Şurub cu diblu filetat
de placare din aluminiu (tip melc)

Sarcină 5 kg Sarcină 10 kg Sarcină 15 kg


Placă Knauf Placă Diamant
mm kg kg
12,5 6 10
25
(2x 12.5) 15 20

Pt încărcări la forfecare si smulgere Până la 150 kg/m liniar de perete


(în consolă - cu excentricitate a centrului de greutate)
Până la 65 kg/Diblu tip Molly sau Hartmut Traverse / stative

Grosimea Sarcina maximă admisă pe diblu În cazul încărcărilor în consolă de peste 0,4 kN/m sau 0,7 kN/m şi până la
de placare 1,5 kN/m (ex: boilere, WC-uri agăţate de perete, chiuvete) trebuie utilizate
Diblu metalic tip Molly traverse1) sau stative2) incluse în structura metalică a peretelui, care pot
pt. spaţii cu goluri Knauf Hartmut
transmite încărcările direct elementului portant sau planșeului structural.
Şurub Knauf M5 sau M6 Şurub Knauf M5
Exemple:
 W234 Traversă multifuncţională Knauf

 W228 Stativ Knauf


W234 (Profil UA) – înălţimea camerei
Ex: pentru prinderea tablelor școlare
Plăci Knauf Placă Diamant Plăci Knauf Placă Diamant
kg kg kg kg Vezi Fişa tehnică Knauf W21
mm

1) Preferabil în combinaţie cu sistemele W112, W113, W116


12.5 30 35 35 40 2) Ex: stative produse de Glock GmbH

Încărcări în consolă Vezi pagina 39


15 / 18 35 40 40 45
 Conform DIN 18183, pereţii de compartimentare pot prelua încărcări în consolă
(ex: dulapuri de bucătărie) în conformitate cu specificaţiile de la pagina 39.
2x 12.5 50 55 55 60  Dimensiunile dulapurilor ce pot fi suspendate şi care nu necesită un calcul
suplimentar de încărcare maximă (conform tabele din pag 39) trebuie să se încadreze
în următorii parametri: înălţime ≥ 300 mm, lăţime ≤ 1200 mm, adâncime ≤ 600 mm
şi excentricitate ≤ 300 mm.
≥ 2x 15 55 60 60 65
 În cazul atât al dulapurilor cu înălţime ≤ 300 mm sau cu adâncimea ≥ 600 mm,
cât şi a poliţelor, este necesară redimensionarea structurală a pereţilor (ranforsarea
Tipul şi domeniul de utilizare al elementelor de fixare structurii, montarea de traverse multifuncţionale - ex: vezi detaliul de mai sus).
 Fixaţi încărcările în consolă cu cel puţin 2 dibluri pentru spaţii cu goluri,
 Cârlige: tip Molly sau Hartmut.
 Pt agăţat obiecte uşoare (ex: tablouri de greutate redusă)  Determinaţi numărul minim de dibluri luând în considerare greutatea totală* a
 Solicitare: doar la forfecare (până la 15 kg/cârlig) dulapului şi încărcarea admisă/lungimea de perete pentru tipul de diblu ales. Diblul
se alege în funcţie de grosimea de placare. Vezi exemple de calcul de la pagina 39.
 Şuruburi cu diblu filetat (tip melc) din aluminiu:  Distanţa dintre diblurile de fixare conform DIN 18183: ≥ 75 mm
 Pt agăţat obiecte de greutate medie (ex: tablouri mai grele, cuiere, etc) (Recomandare Knauf: ≥ 200 mm)
 Solicitare: doar la forfecare (până la 20 kg/diblu)
Dulap:
Înălţimea dulapului

 Dibluri pentru spaţii cu goluri tip Molly sau Hartmut:


 Pt preluarea încărcărilor în consolă (ex: poliţe, rafturi, mâna curentă fixată
≥ 300 mm

pe peretele de gips-carton, dulapuri de bucătărie) Excentricitate


 Solicitare: la forfecare (până la 65 kg/diblu) cât şi la smulgere. În cazul ambelor ≤ 300 mm
solicitări vezi valorile admisibile ale încărcărilor în consolă de la pag. 39.

Ad
â i
≤ 6 dula ncim dulapulu
00 pul ea Lăţimea
m
mm ui ≤ 1200 m

Atunci când stratul de plăci superior este capsat, doar stratul de *) Greutatea totală a dulapului este greutatea dulapului împreună cu sarcinile
plăci fixat cu Şuruburi Knauf poate suporta încărcări. introduse în acesta (considerate uniform distribuite).
38
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică
Încărcări în consolă

Vezi pagina 38

Încărcări în consolă de maxim 0,4 kN/m lungime perete (40 kg/m) pt o excentricitate maximă a centrului de greutate de 300 mm
 Grosimea de placare: Placă Diamant < 15 mm / Plăci Knauf < 18 mm

Greutatea maximă admisă a dulapului (kg) conform tabelului sau Greutatea max. admisă a dulapului (kg) conform graficului
Lăţime dulap Adâncime dulap
mm mm Greutatea maxim admisă a dulapului
100 200 300 400 500 600 Lăţime dulap
400 31 28 25 22 19 16
kg
600 46.5 42 37.5 33 28.5 24 100
800 62 56 50 44 38 32 90
80
1000 77.5 70 62.5 55 47.5 40 70
1200 93 84 75 66 57 48 60 3 2 mm
50 1200
 Pentru valori intermediare, consideraţi valoarea cea mai nefavorabilă 40 1000
sau folosiţi graficul. 30 800
20 600
400
10
1
mm 100 200 300 400 500 600
Adâncime dulap

Încărcări în consolă de maxim 0,7 kN/m lungime perete (70 kg/m) pt o excentricitate maximă a centrului de greutate de 300 mm
 Grosime de placare: Placă Diamant ≥ 15 mm (conform ABP P-1405/928/10) / Plăci Knauf ≥ 18 mm

Greutatea maximă admisă a dulapului (kg) conform tabelului sau Greutatea max. admisă a dulapului (kg) conform graficului
Lăţime dulap Adâncime dulap
mm mm Greutatea maximă admisă a dulapului

100 200 300 400 500 600 kg Lăţime dulap


400 43 40 37 34 31 28 120
110
600 64.5 60 55.5 51 46.5 42 100 mm
800 86 80 74 68 62 56 90
80 1200
1000 107.5 100 92.5 85 77.5 70 70 3 2 1000
65
1200 129 120 111 102 93 84 60 800
50
 Pentru valori intermediare, consideraţi valoarea cea mai nefavorabilă 40 600
sau folosiţi graficul. 30 400
20
10
1
mm 100 200 300 400 450 500 600
Adâncime dulap
Exemple de calcul

Determinarea greutăţii admise a dulapului precum şi numărul de dibluri minim necesar (întotdeauna ≥ 2)
Conf. tabelului 0,4 kN/m
Adâncime dulap 400 mm, lăţime dulap 1000 mm greutatea max. a dulapului 55 kg (tabelul de mai sus)
Grosime de placare 12,5 mm, dibluri pt. spaţii cu încărcarea max. pe dibluri 25 kg (tabelul de la pag. 38)
goluri din plastic
Număr necesar de dibluri 55 kg : 25 kg = 2,2 3 dibluri reprezintă numărul minim necesar
Conf. graficului 0.7 kN/m
Adâncime dulap 450 mm, lăţime dulap 800 mm,
adâncime dulap 450 mm 1 se urmăreşte linia verticală,
până la intersecţia cu linia coresp. lăţimii dulapului 800 mm 2 ,
în acest punct se verifică pe oriz. greutatea max. admisă 3 : greutatea max. a dulapului 65 kg (tabelul de mai sus)
Grosimea de placare 2x 12,5 mm, Şuruburi Knauf Hartmut încărcarea max. pe Şuruburi Knauf (tabelul de la pag. 38)
55 kg
Număr necesar de dibluri 65 kg : 55 kg = 1.18 2 dibluri reprezintă numărul minim necesar
39
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică
Necesar de materiale

Schita perete etalon


Necesarul de materiale pe metru patrat (m²) de perete
Fără pierderi şi deşeuri din tăiere

 Consumurile unitare (pe m²)au fost determinate pt o suprafaţă etalon cu urmatoarele dimensiuni:
H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²

2.75 m
 Cf. nec. = conform necesar

 Fără a lua în considerare alte cerinţele speciale impuse de fizica clădirii


(ex: rost de dilataţie, racord flexibil cu placa de beton, racord la faţadă)

 În practică, consumurile unitare pot varia în funcţie de diferenţele geometrice 4.00 m


ale pereţilor cladirii în raport cu peretele etalon

Denumire articol UM Necesar de materiale


W115 W115
fără cu
W111 W112 W113 placă placă W116
intermediară intermediară

Structura metalică

Profil ghidaj dB Knauf SMP UW m 0.7 0.7 0.7 1.4 1.4 1.4
50; 75; 100; 125; 150

Profil montant dB Knauf SMP CW m 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0
50; 75; 100; 125; 150

Bandă de etanşare Knauf 70/3 mm m - - - 0.5 0.5 -


Ştraifuri din plăci Knauf (12,5 m / 2x12,5 m) m - - - - - 0.1 / 0.2
Şuruburi autofiletante Knauf (fixarea ştraifurilor din plăci) m² - - - - 7
Chit de etanşare Knauf Trennwandkitt buc. 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6
sau
Bandă de etanşare Knauf (50/3 mm; 70/3 mm; 95/3 mm) m 1.2 1.2 1.2 2.4 2.4 2.4
Şurub Knauf cu diblu filetat „K” 6/35 (pt fixare pe supraf din beton)
sau
Şurub Knauf cu diblu filetat „K” 6/50 (pentru fixarea pe buc. 1.6 1.6 1.6 3.2 3.2 3.2
suprafeţe tencuite sau şape)
Strat de izolare din vata minerala
m² cf. nec. cf. nec. cf. nec. cf. nec. cf. nec. cf. nec.
(Conform cerinţelor privind protecţia la foc / izolarea fonică – pag. 8 -16)

Placare
Se vor respecta cerinţele de protecţie la foc / izolare fonică – consultaţi pag. 8-16)
Placă Knauf m² 2 4 6 4 5 4

Fixarea cu şuruburi
(Fixarea plăcilor Knauf– elemente de fixare Knauf, vezi pag. 5)
Stratul 1 30 14 14 14 14 36
Stratul 2 buc. - 30 18 30 30 -
Stratul 3 - - 30 - - -

Prelucrarea rosturilor (Nivel de calitate Q2)


Masă de șpaclu Knauf Uniflott kg 0.5 0.8 1 0.8 0.8 1
sau Masă de șpaclu Knauf Fugenfuller Leicht

Bandă de armare a rosturilor de hartie/Kurt /fibra de sticlă* m 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Bandă de separaţie autoadezivă Knauf , 65 mm lăţime m 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

Banda metalică pt. protecție colt


Colțare pentru colturi interioare si exterioare, 3m m cf.nec. cf.nec. cf.nec. cf.nec. cf.nec. cf.nec.
Bandă Knauf Alux pt. protecția colturilor 52 mm lăţime

Şuruburi autofiletante Knauf (FN 4,3x35 mm; FN 4,3x65 mm) buc. cf.nec. cf.nec. cf.nec. cf.nec. cf.nec. cf.nec.

Bolţuri metalice Knauf pentru tavan buc. cf.nec. cf.nec. cf.nec. cf.nec. cf.nec. cf.nec.

Profil flexibil (100 mm / 200 mm lăţime) m cf.nec. cf.nec. cf.nec. cf.nec. cf.nec. cf.nec.

 Placarea cu plăci Fireboard: Utilizaţi întotdeauna masa de șpaclu Fireboard Spachtel + Bandă de armare a rosturilor din fibră de sticlă Knauf rosturi
(atât pentru îmbinările longitudinale cat si pt. cele transversale)
40 *) Pt peretii cu cerinte de rezistenta la foc si placare multipla se recomanda utilizarea benzii de armare pt armarea rosturilor la toate straturile de placi
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică
Texte de licitaţie

Poziție Descriere Cantitate Preţ unitar Preţ total

W111 Perete simplu placat, pe structură metalică simplă


...... Perete autoportant de compartimentare conform DIN 4103-1,
Înălţime perete (H) în m ............... , grosime perete (D) în mm ..........…
Coeficient de izolare fonică conform SR EN717-1, Rw,R în dB .......... .*
Rezistenţă la foc conform SR EN 1364-1: EI30, EI45, EI60.*
Execuţia structurii de susţinere din profile Super Magnum Plus conform SR EN 14195,
Knauf dB SMP CW 50/ 75/ 100/ 125/ 150 *
Material izolator din vată minerală conform SR EN 13162, grosime 40/ 60/ 80 * mm,
Rezistența la circulația aerului conform SR EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m²,
Clasa de reacție la foc A, densitate minimă 40 kg/m³,* punct de topire min. 1000° C,*
produs: vată minerală Knauf Insulation tip KR S, KR SK sau similar*
Placare cu plăci de gips-carton conform SR EN 520:
Plăci Knauf/ Plăci Knauf rezistente la umiditate */
Placă Knauf rezistentă la foc/ Placă Knauf rezistentă la foc și la umiditate */
Placă Knauf Piano/ Placă Knauf Piano F/
Placă Knauf Diamant 12,5/ 15 */ Placă Knauf Silentboard *,
Placă Knauf Fireboard
Montaj conform DIN 18181, un strat, grosime placă 12,5/ 15 * mm.
Finisarea plăcilor conform Ghidului privind cerințe tehnice de execuție şi recepţie ale sistemelor
de plăci din gips-carton emis de „Asociaţia Producătorilor de Materiale de Construcții din Romania”
Nivel de calitate a finisării suprafeței Q2 - şpăcluire standard
Execuţie conform Fişei tehnice Knauf W11.
Sistem: Perete simplu placat, pe structură metalică simplă Knauf W111
.......... m² ........... Lei ........... Lei

W112 Perete dublu placat, pe structură metalică simplă


...... Perete autoportant de compartimentare conform DIN 4103-1,
Înălţime perete (H) în m ............... , grosime perete (D) în mm ..........…
Coeficient de izolare fonică conform SR EN717-1, Rw,R în dB .......... .*
Rezistenţă la foc conform SR EN 1364-1: EI60/ EI 90/EI120 *.*
Execuţia structurii de susţinere din profile Super Magnum Plus conform SR EN 14195,
Knauf dB SMP CW 50/ 75/ 100/ 125/ 150 *
Material izolator din vată minerală conform SR EN 13162, grosime 40/ 60/ 80 * mm,
Rezistența la circulația aerului conform SR EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m²,
Clasa de reacție la foc A, densitate minimă 40 kg/m³,* punct de topire min. 1000 ° C,*
produs: vată minerală Knauf Insulation tip KR S, KR SK sau similar *
Placare cu plăci de gips-carton conform SR EN 520:
Plăci Knauf/ Plăci Knauf rezistente la umiditate */
Placă Knauf rezistentă la foc/ Placă Knauf rezistentă la foc și la umiditate */
Placă Knauf Piano/ Placă Knauf Piano F/
Placă Knauf Diamant 12,5/ 15 */ Placă Knauf Silentboard *,
Placă Knauf Fireboard
Placă Knauf Silentboard /Placă Knauf Silentboard + Placă Knauf Diamant 12,5*,
Montaj conform DIN 18181, strat dublu, grosime placă 2x12,5 mm.
Finisarea plăcilor conform Ghidului privind cerințe tehnice de execuție şi recepţie ale sistemelor
de plăci din gips-carton emis de „Asociaţia Producătorilor de Materiale de Construcții din Romania”
Nivel de calitate a finisării suprafeței Q2 - şpăcluire standard
Execuţie conform Fişei tehnice Knauf W11.
Sistem: Perete dublu placat, pe structură metalică simplă Knauf W112
.......... m² ........... Lei ........... Lei

* variantele nerelevante vor fi eliminate Sub-total ................... Lei


41
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică
Texte de licitaţie

Poziție Descriere Cantitate Preţ unitar Preţ total

W113 Perete triplu placat, pe structură metalică simplă


...... Perete autoportant de compartimentare conform DIN 4103-1,
Înălţime perete (H) în m ............... , grosime perete (D) în mm ..........…
Coeficient de izolare fonică conform SR EN717-1, Rw,R în dB ...........*
Rezistenţă la foc conform SR EN 1364-1: EI60/ EI 90/ EI120/ EI 180*.*
Execuţia structurii de susţinere din profile Super Magnum Plus conform SR EN 14195,
Knauf dB SMP CW 50/ 75/ 100/ 125/ 150 *
Material izolator din vată minerală conform SR EN 13162, grosime 40/ 60/ 80 * mm,
Rezistența la circulația aerului conform SR EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m²,
Clasa de reacție la foc A, densitate minimă 40 kg/m³,* punct de topire min. 1000 ° C,*
produs: vată minerală Knauf Insulation tip KR S, KR SK sau similar *
Placare cu plăci de gips-carton conform SR EN 520:
Plăci Knauf/ Plăci Knauf rezistente la umiditate */
Placă Knauf rezistentă la foc/ Placă Knauf rezistentă la foc și la umiditate */
Placă Knauf Piano/ Placă Knauf Piano F/
Placă Knauf Diamant 12,5/ 15 */ Placă Knauf Silentboard *,
Placă Knauf Fireboard
2x Placă Knauf Silentboard + 1x Placă Knauf Diamant 12,5 *
Montaj conform DIN 18181, trei straturi, grosime placă 3x12,5/ 15* mm.
Finisarea plăcilor conform Ghidului privind cerințe tehnice de execuție şi recepţie ale sistemelor
de plăci din gips-carton emis de „Asociaţia Producătorilor de Materiale de Construcții din Romania”
Nivel de calitate a finisării suprafeței Q2 - şpăcluire standard
Execuţie conform Fişei tehnice Knauf W11.
Sistem: Perete triplu placat, pe structură metalică simplă Knauf W113 .......... m² ........... Lei ........... Lei

W115/W115W Perete despărţitor între locuinţe, dublu placat, pe structură metalică dublă
...... Perete autoportant de compartimentare conform DIN 4103-1,
Înălţime perete (H) în m ............... , grosime perete (D) în mm ..........…
Coeficient de izolare fonică conform SR EN717-1, Rw,R în dB ...........*
Rezistenţă la foc conform SR EN 1364-1: Ei60/ EI90/ EI120*.*
Execuţia structurii de susţinere din profile Super Magnum Plus conform SR EN 14195,
Knauf dB SMP CW 50/ 75/ 100/ 125/ 150 *
Material izolator din vată minerală conform DIN EN 13162, strat dublu, grosime 2x40/ 2x60/ 2x80 * mm,
Rezistența la circulația aerului conform SR EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m²,
Clasa de reacție la foc A, densitate minimă 40 kg/m³,* punct de topire min. 1000 ° C,*
produs: vată minerală Knauf Insulation tip KR S, KR SK sau similar *
se aplică pe întreaga suprafaţă, intre montanții metalici şi se fixează împotriva alunecării.
Placare cu plăci de gips-carton conform SR EN 520:
Placă Knauf rezistentă la foc/
Placă Knauf rezistentă la foc și la umiditate*/
Placă Knauf Piano/ Placă Knauf Piano F*/
Placă Knauf Diamant 12,5/
Placă Knauf Silentboard + placă Knauf Diamant 12,5 *,
Placă Knauf Fireboard
Montaj conform DIN 18181, strat dublu, grosime placă 2x 12,5 mm.
Finisarea plăcilor conform Ghidului privind cerințe tehnice de execuție şi recepţie ale sistemelor
de plăci din gips-carton emis de „Asociaţia Producătorilor de Materiale de Construcții din Romania”
Nivel de calitate a finisării suprafeței Q2 - şpăcluire standard
Execuţie conform Fişei tehnice Knauf W11.
Sistem: Perete despărţitor între locuinţe, dublu placat, pe structură metalică dublă Knauf W115 .......... m² ........... Lei ........... Lei

* variantele nerelevante vor fi eliminate Sub-total ................... Lei


42
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică
Texte de licitaţie

Poziție Descriere Cantitate Preţ unitar Preţ total

W116 Perete de instalaţii, dublu placat, pe structură metalică dublă


...... Perete autoportant de compartimentare conform DIN 4103-1,
Înălţime perete (H) în m ............... , grosime perete (D) în mm ..........…
Coeficient de izolare fonică conform SR EN717-1, Rw,R în dB ...........*
Rezistenţă la foc conform SR EN 1364-1: EI60/EI90/ EI120*.*
Execuţia structurii de susţinere din profile Super Magnum Plus conform SR EN 14195,
Knauf dB SMP CW 50/ 75/ 100 *, structura metalica dublă cu distanta intre structuri în mm ..........,
structurile metalice paralele rigidizate cu ștraifuri din plăci de gips-carton
Material izolator din vată minerală conform SR EN 13162, un strat, grosime 40 mm,
Rezistența la circulația aerului conform SR EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m²,
Clasa de reacție la foc A, densitate minimă 40 kg/m³,* punct de topire min. 1000 ° C,*
produs: vată minerală Knauf Insulation tip KR S, KR SK sau similar *
se aplică pe întreaga suprafaţă, intre montanții metalici şi se fixează împotriva alunecării.
Placare cu plăci de gips-carton conform SR EN 520:
Placă Knauf rezistentă la foc/ Placă Knauf rezistentă la foc și la umiditate*/
Placă Knauf Piano/ Placă Knauf Piano F*/ Placă Knauf Diamant 12,5/
Placă Knauf Silentboard + placă Knauf Diamant 12,5 * / Placă Knauf Fireboard
Montaj conform DIN 18181, un strat / două straturi *, grosimea plăcii 2x 12,5/ 15 * mm.
Finisarea plăcilor conform Ghidului privind cerințe tehnice de execuție şi recepţie ale sistemelor
de plăci din gips-carton emis de „Asociaţia Producătorilor de Materiale de Construcții din Romania”
Nivel de calitate a finisării suprafeței Q2 – şpăcluire standard
Execuţie conform Fişei tehnice Knauf W11
Sistem: Perete de instalaţii, dublu placat, pe structură metalică dublă Knauf W116 .......... m² ........... Lei ........... Lei

...... Racord flexibil până la 20 mm, ca lucrare suplimentară pentru perete/tavan *.


Execuţie conform Fişei tehnice Knauf W11 şi A a Detaliului nr. ........................... . .......... m ........... Lei ........... Lei

...... Racord cu perete cortina, ca lucrare suplimentară perete/tavan *.


dimensiuni în mm..................., rezistenţă la foc conform SR EN 1364-1 F30 / F90 *,*
Coeficient de izolare fonică conform SR EN717-1 Rw,R în dB ..........,*
Execuţie conform Fişei tehnice Knauf W11 şi a Detaliului nr. ........................... . .......... m ........... Lei ........... Lei

...... Racord cu pereți având structura de lemn - cu rost de dilatație până la 20 mm,
ca lucrare suplimentară pentru perete, la tavan / perete *, dimensiuni în mm ....................,
Execuţie conform Fişei tehnice Knauf W11 şi a Detaliului nr. ........................... . .......... m ........... Lei ........... Lei

...... Racord la tavan cu rost vizibil, ca lucrare suplimentară pentru perete, dimensiuni în mm ...........
Execuţie conform Fişei tehnice Knauf W11 şi a Detaliului nr. ........................... . .......... m ........... Lei ........... Lei

...... Racord cu un planşeu structural din lemn ca lucrare suplimentară pentru perete,
înălţime în m de la ............ la ........... . .......... m ........... Lei ........... Lei

...... Realizarea colţului, ca lucrare suplimentară pentru perete, în unghi drept.


Execuţie conform Fişei tehnice Knauf W11 şi a Detaliului nr. ........................... . .......... m ........... Lei ........... Lei

...... Realizarea colţului, ca lucrare suplimentară pentru perete, în unghi oblic, ranforsat cu
profil flexibil pentru colţuri din tablă de oţel zincat, grosime 0,6 mm, lăţime în mm 100/ 200 *.
Execuţie conform Fişei tehnice Knauf W11 şi a Detaliului nr. ........................... .
Produs: Bandă metalică pliabilă la unghi .......... m ........... Lei ........... Lei

...... Perete cu capat liber, ca lucrare suplimentară pentru peretele pentru instalaţii,
Execuţie conform Fişei tehnice Knauf W11 şi a Detaliului nr. ........................... .

...... Realizarea colţului exterior, ca lucrare suplimentară pentru peretele pentru instalaţii,
montare cu profil de colţ 31/ 31. Produs: Profil de colţ Knauf 31/31 .......... m ........... Lei ........... Lei

...... Racord în T, ca lucrare suplimentară pentru perete, montare cu racord rigid / cu rigid şi
Nișe/ cu Profil flexibil pentru colţ / cu Profil pentru colţuri interioare *. .......... m ........... Lei ........... Lei

* variantele nerelevante vor fi eliminate Sub-total ................... Lei


43
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică
Texte de licitaţie / Construcţie / Montaj

Poziție Descriere Cantitate Preţ unitar Preţ total

...... Rosturi de dilataţie, ca lucrare suplimentară pentru perete, lăţime în mm .............,


Execuţie conform Fişei tehnice Knauf W11 şi A a Detaliului nr. ................. . .......... m ........... Lei ........... Lei

...... Rosturi de dilataţie, ca lucrare suplimentară pentru perete, cu Profil de rost .......................
Produs :......................, se completează de către ofertant. .......... m ........... Lei ........... Lei

...... Perete curb


ca lucrare suplimentară pentru perete, raza de curbură a peretelui în mm ................... . .......... m2 ........... Lei ........... Lei

...... Cadru metalic pentru montarea tocului de uşă, cu buiandrug, rigidizat de la pardoseală
până la tavan cu profil de rigidizare UA/ CW * 50/ 75/ 100 * inclusiv element telescopic
fixare cu colţare, bolţuri şi suruburi Knauf.
Dimensiuni de bază L x H în mm ........................., grosimea peretelui în mm ............... . .......... buc ........... Lei ........... Lei

* variantele nerelevante vor fi eliminate Sub-total ................... Lei

Construcţie
Sistemele de pereţi de compartimentare Knauf sunt W115 Perete despărțitor între locuinte, Observaţii
realizate cu structură metalică simplă sau dublă şi dublu placat pe structură metalică dublă / Izolarea fonică
sunt placate cu plăci de gips-carton în unul, două W115W Perete despărțitor între locuinte,  Evitaţi creearea de fante sau găurirea pereților
sau trei straturi pe ambele părţi ale peretelui. dublu placat pe structură metalică dublă + a 5-a  În cazul realizării racordurilor flexibile, poate fi
Structura metalică este fixată perimetral de elemen- placă în interiorul peretelui necsară utilizarea chitului de etanşare elastic
tele de construcţie adiacente. În interiorul structurii  Structură metalică dublă alcătuită din profile (ex: Trennwandkitt), pt etanşarea acestora (Vezi pag.
metalice se pot monta materiale izolatoare fonic sau dB Knauf SMP CW/UW, cu bandă de etanşare 28 - 31). La racordurile cu elemente masive (pereţi,
termic precum şi instalaţii sanitare sau electrice. fără efect de conlucrare. planşee), dacă acestea prezintă neregularităţi şi
 Structură metalică dublă alcătuită din profile rugozităţi care nu pot preluate de banda de etanşare,
W111 Perete simplu placat dB Knauf SMP CW/UW conectate cu ştraifuri este necesară utilizarea chitului Trennwandkitt
pe structură metalică simplă de bandă dublu adezivă pentru a satisface cerinţele de izolare fonică.
 O singură structură metalică alcătuită din profile  În cazul placării cu placă Knauf Silentboard,
 Placare cu două straturi de plăci pe fiecare parte
dB Knauf SMP CW/UW sistemele de pereţi pot atinge niveluri de izolare
W116 Perete pentru instalaţii, dublu placat pe fonică excepţionale, având grosimi reduse.
 Placare cu un singur strat de placă pe fiecare structură metalică dublă Protecţia la foc
parte  Structură metalică dublă alcătuită din profile
 În cazul pereţilor pentru care există cerinţe de
W112 Perete dublu placat dB Knauf SMP CW/UW, dispuse pe doua rânduri rezistenţă la foc, elementele de construcție adia-
pe structură metalică simplă paralele distanţate, interconectate prin ştraifuri cente de care sunt fixaţi (planșee, tavane, pardoseli,
 O singură structură metalică alcătuită din profile din plăci de gips-carton pereți) trebuie să aibă cel puţin aceeaşi clasă
dB Knauf SMP CW/UW  Placare orizontală/verticală în două straturi de rezistenţă la foc.
 Placare cu două straturi de plăci pe fiecare parte de plăci pe fiecare parte  Executaţi traseele de cablu în conformitate cu
W113 Perete triplu placat Rosturi de dilataţie recomandarile Knauf privind strapungerile sistemelor
pe structură metalică simplă Rosturile de dilataţie ale structurii de rezistenţă de gips-carton de către cabluri si conducte.
 O singură structură metalică alcătuită din profile trebuie preluate şi în realizarea pereţilor de gips- Protecţia anti-efracţie
dB Knauf SMP CW/UW carton cu structură metalică. În cazul pereţilor  În cazul existenţei unei cerinţe de protecţie
 Placare cu trei straturi de plăci pe fiecare parte continui, sunt necesare rosturi de dilataţie la distanţe anti-efracţie pentru pereţi, vezi broşura Knauf -
de cca. 15 m. Pereţi de compartimentare anti-efracţie.

Montaj

Structura metalică  Pentru elemente de construcţie adiacente masive W116 Perete de instalaţii
 Profilele de ghidaj dB Knauf SMP UW vor fi se vor folosi: Interconectați structurile metalice paralele cu ajutorul
prevăzute pe latura care intra în contact cu tavanul - şuruburi Knauf cu diblu filetat introduse în găuri unor ștraifuri din plăci din gips-carton cu dimensiuni
sau pardoseala, cu chit de etanşare Trennwandkitt realizate fără percuţie pentru zidărie din cărămidă de cca. 300 mm.
(2 cordoane) sau cu bandă de etanşare. Pentru plină Placarea
asigurarea parametrilor de izolare fonică ai - bolţuri metalice Knauf pentru plăci din beton  Prinderea plăcilor de gips-carton pe structură
pereţilor din gips-carton, tălpile profilel or de ghidaj armat(Agrement tehnic european ETA -07/0049). metalică se va face conform tabelelor de la pag. 5.
dB Knauf SMP UW care vin în contact cu - pentru cărămizi cu goluri verticale se vor folosi
podeaua/tavanul cât şi tălpile montanţilor dB Knauf  Plăcile se vor dispune vertical sau orizontal în
dibluri de lungime corespunzătoare. funcţie de sistemul de perete şi tipul de placă. Pentru
SMP CW, de capăt, care vin în contact cu pereţii
masivi adiacenţi se vor etanşa: cu bandă de  Pentru elemente de construcţie adiacente care nu placarea verticală, se recomandă dispunerea unei
etanşare Knauf sau Trennwandkitt dacă suprafaţa sunt masive se vor folosi: singure plăci Knauf de la pardoseală până la tavan
de montaj este perfect plană, sau numai cu - elemente de ancoraj speciale potrivit materialului în vederea evitării rosturilor orizontale .
Trennwandkitt dacă aceasta prezintă denivelări. de construcţie. Ex.: şuruburi Knauf autofiletante  Rosturile la îmbinările plăcilor adiacente se vor
 În cazul în care se estimează săgeţi ale planşeelor (conform ABZ Z-9.1-251) pentru structuri din lemn, executa decalat între straturile de plăci de pe
≥ 10 mm, se vor monta racorduri flexibile. dibluri metalice pentru spaţii cu goluri în cazul aceeași parte şi între straturile de plăci de pe părțile
pereţilor de gips-carton cu structură metalică, etc. opuse, conform schemei de placare de la pag. 4.
 Profilele de ghidaj dB Knauf SMP UW şi celelalte
profile se vor fixa de elementele de constructie  Montaţi profilele dB Knauf SMP CW (montanţii)  Plăcile de gips-carton nu se vor îmbina în dreptul
adiacente cu bolţuri/dibluri corespunzătoare. La în profilele de ghidaj dB Knauf SMP UW. profilelor care alcătuiesc cadrele pentru golurile de
fixarea de placa de beton superioară şi inferioară uşi (pericol de fisurare). Pt execuţia corectă vezi
se va ţine cont de distanţele maxime admise între W115/W115W Perete despărțitor între locuinţe detalii la pagina 35.
elementele de fixare indicate în tabelele corespun- Cele două rânduri de profil paralele se vor separa
zătoare sistemelor de pereţi. Fixarea profilelor aplicând fâşii de bandă de etanşare între aripile
de pereţi structurali se realizează cu dibluri la laterale, cu efect de conlucrare în cazul benzii dublu
pas de montaj de max. 1000 mm și în cel puţin adezive respectiv fără efect de conlucrare în cazul
3 puncte de fixare. benzii simplu adezive.
44
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică
Prelucrarea îmbinărilor/ Straturi de acoperire, placări ceramice şi zugrăvire

Finisarea suprafeţelor de gips-carton

Calitatea suprafeţei Pt Q2 - Q4  Racordurile cu elementelor de construcţie


Finisarea plăcilor de gips-carton pentru atingerea  Sheetrock Fill&Finish Light (Plus 3) - glet structurale(masive) se vor executa folosind
nivelului de calitate dorit al suprafeței se va face universal gata preparat cu greutate redusă masă de şpaclu şi bandă de separaţie Knauf,
conform broşurii tehnice Knauf “Niveluri de pentru finisarea zonei rosturilor şi a întregii sau chit Power Elast.
calitate ale suprafeţelor de gips-carton Q1-Q4”. suprafeţe de gips-carton.  Pentru cerinţe de protecţie la foc, etanşaţi
 Sheetrock Super Finish - glet universal gata racordurile plăcilor din gips-carton la partea
Materiale pentru prelucrarea îmbinărilor
preparat pentru finisarea zonei rosturilor inferioară şi superioară ale peretelui cu masă
Se vor utiliza materiale de prelucrare de șpaclu.
şi a întregii suprafeţe de gips-carton.
a îmbinărilor în funcţie de tipul plăcii
Temperatura și mediul ambiant pentru
(ex.: pentru Fireboard - Fireboard Spachtel, Îmbinările plăcilor de gips-carton
aplicarea materialelor de prelucrare
Safeboard - Safeboard Spachtel)  În cazul placării cu mai multe straturi, a rosturilor
şi nivelul de calitate al suprafeţei dorit. se vor umple rosturile primelor straturi
 Înainte de aplicarea masei de șpaclu pe
Pt Q1 cu masă de șpaclu pentru a asigura
îmbinare, se va aștepta până la dispariția
caracteristicile de protecţie la foc, de izolare
 Uniflott - masă de şpaclu pe bază de ipsos eventualelor modificări de forma şi dimensiuni,
fonică precum şi cele statice,
special, pe bază de α gips; îşi păstrează cât şi a flexibilităţii excesive ale plăcilor,
iar suprafeţele vizibile se vor finisa la niveluri
volumetria în procesul de uscare; utilizare datorate variațiilor de temperatură şi umiditate
de calitate superioare Q2 - Q4.
diversificată; se foloseşte cu bandă Knauf Kurt, ce ar rezulta din lucrările de turnare a șapei
bandă de armare din hârtie, fibră de sticlă sau  Se vor şpăclui capetele vizibile sau de tencuire.
bandă tip reţea pentru umplerea rosturilor la ale şuruburilor Knauf.
 Nu aplicați masa de șpaclu la temperaturi, ale
îmbinările de gips-carton, rezolvând îmbinările  Prelucrările succesive ale suprafeţelor aerului şi suprafeţei suport, sub +10°C şi
din considerent minim tehnic. pentru obţinerea nivelurilor de calitate Q1-Q4 peste +35°C.
 Fugenfüller Leicht - masă de șpaclu cu se face numai după uscarea completă
 În cazul aplicării unei şape pe bază de ciment
greutate redusă se foloseşte în conlucrare a acestora.
în încăpere, dupa realizarea pereţilor din
cu orice tip de bandă de armare a rosturilor. Prelucrarea zonelor de racord cu alte gips-carton, aplicați masa de șpaclu
 Sheetrock Fill&Finish Light (Plus 3) - glet elemente de construcție numai dupa uscarea completă a şapei.
universal gata preparat cu greutate redusă  Colţurile exterioare, precum şi colţurile  Respectaţi indicaţiile privind condițiile de
se foloseşte în conlucrare cu banda de armare interioare rezultate din intersecţiile suprafeţelor aplicare prevăzute în fișele tehnice de produs
de hârtie. din gips-carton se vor prelucra conform aferente maselor de șpaclu Knauf.
 Fireboard Spachtel - masă de şpaclu dedicată standardelor de calitate Q1-Q4 (folosind,
plăcii Fireboard, se foloseşte în conlucrare după caz, colţar din aluminiu / tablă Zn
cu banda de armare Knauf din fibră de sticlă. montate şi finisate cu Fugenfuller Leicht /
 Safeboard Spachtel - masp de şpaclu dedicată Uniflott, sau bandă Alux / bandă de hârtie /
plăcii Safeboard, se foloseşte în conlucrare colţare de hârtie Sheetrock montate şi finisate
cu banda de armare Kurt. cu Sheetrock Super Finish).

Straturi de acoperire, placări ceramice şi zugrăvire

Pregătirea suprafeţei  Tapete Straturile de acoperire alcaline, cum ar fi varul,


Înainte de aplicarea unei vopsele, - de hârtie, textile şi pe bază de materiale apa de sticlă (silicatul de potasiu) şi vopsele
a unei placări ceramice sau a unui alt strat sintetice; utilizaţi numai adezivii din celuloză silicatice sunt improprii aplicării pe suprafeţele
de acoperire (tapetare), suprafața plăcilor recomandaţi de producătorul tapetului . din gips-carton. Vopselele pe bază de emulsii
de gips-carton Knauf trebuie să fie, în prealabil,  Placări ceramice
silicatice pot fi utilizate numai conform
curăţată de praf şi amorsată. recomandărilor producătorului acestora şi
În cazul placărilor ceramice, urmând îndeaproape instrucţiunile de aplicare.
Respectaţi indicaţiile prevăzute în fișele tehnice grosimea plăcilor de gips-carton trebuie
de produs aferente amorselor Knauf . să fie de minim 18 mm, în cazul plăcilor Observaţii
În cazul vopsirii, se va aplica o amorsă Diamant de minim 15 mm sau minim două După aplicare, asiguraţi uscarea rapidă,
corespunzătoare vopselei respective. plăci cu grosime de 12,5 mm iar montanții a tapetului din hârtie sau din fibră de sticlă,
Utilizaţi amorsa vor fi dispusi la distanţa interax de 600 mm. precum şi a gleturilor pe bază de răşini sintetice
Knauf Tiefengrund (amorsă de profunzime) / În cazul unei grosimi de placare mai reduse, şi a celor din celuloză, printr-o ventilaţie
Spezialgrund (amorsa specială)/ distanţa dintre montanți va fi maxim 400 mm. adecvată.
Putzgrund (amorsă pentru tencuială) La racordul dintre perete şi podea, În cazul plăcilor de gips-carton care sunt expuse
pentru a regla proprietăţile de absorbție ale se va folosi banda de etanșare Knauf neprotejat timp îndelungat acţiunii luminii, se
suprafeţelor de gips-carton tratate. Flächendicht. poate produce îngălbenirea cartonului. Pentru
În cazul suprafeţelor acoperite cu tapet vechi,  Gleturi gata preparate verificare se recomandă o vopsire de probă
în vederea redecorării, se utilizează o soluţie pe mai multe lăţimi de placă, inclusiv pe zonele
- Gleturi din gama Knauf (Sheetrock Super
recomandată de către producătorul de tapet şpăcluite. Evitarea îngălbenirii se poate face
Finish (AP), Fill&Finish, Finitura).
care permite îndepărtarea cu uşurinţă a tapetului. prin aplicarea unui amorse speciale, de exemplu
Nu necesită amorsarea suprafeţelor suport
Knauf Sperrgrund sau Spezialgrund.
Pentru aplicarea faianţei în zonele expuse intens în prealabil, ci doar ca acestea să fie perfect
la stropire (dușuri, camere de baie), uscate şi desprăfuite. Alte straturi de acoperire(ex. furnir, lambriu),
este necesară utilizarea amorsa de etanşare bariere de vapori, etc, cu grosimi de până
 Zugrăveli
la umiditate Knauf Flächendicht. la 0,5 mm nu afectează comportamentul la foc
- Zugrăveli pe bază de dispersii sintetice al pereţilor din gips-carton Knauf cu structură
Straturi de acoperire recomandate (ex: acrilice), rezistente la spălare şi uzură, metalică. Excepţia, în acest caz,
Pe suprafața plăcilor din gips-carton Knauf pot emulsii multicolore, vopsele de dispersie pe o face tabla de oţel care nu este recomandată
fi aplicate următoarele straturi de acoperire: bază de silicaţi, cu amorsa corespunzătoare. a se monta aparent.
45
Copyright by Knauf Gips KG
W11 Pereți de compartimentare Knauf pe structură metalică
Sustenabilitate / Note speciale

Informații cu privire la durabilitatea produselor Knauf și pereților de compartimentare cu structura metalică

Sistemele de certificare a construcțiilor asigură DGNB LEED


calitatea durabilă a clădirilor și o evaluare detaliată Calitate ecologică Materiale şi resurse
din punct de vedere ecologic, economice, sociale,
 Criteriul: potențialul încălzirii globale, potențialul  Prevederi: Conținut reciclabil
funcționale și tehnic. Cele două sisteme de
subțierii stratului de ozon, pericolul acidifiere,  Conținutul reciclabil al plăcilor Knauf (vezi
certificare de DGNB (Deutsches Gütesiegel
reabilitarea terenurilor agricole necultivate, Declarația de mediu pentru produse de
Nachhaltiges Bauen) și LEED (Leadership in
utilizarea eficientă a apei. ipsos)
Energy and Environmental Design) sunt de o
 datele relevante sunt conț i n u t e p e  Prevederi: Proximitatea resurselor de materie
importanță deosebită în dezvoltarea sectorului de
Declarațiile de Mediu ale produselor Knauf  Rute de transport scurte datorit ă
clădiri sustenabile în România.
pe bază de ipsos infrastructurii si rețelei unităților de
Produsele Knauf și sistemele Knauf pot influența în
Calitate economică producție Knauf
mod pozitiv rezultatele de evaluărilor de acest tip.
 Criteriul: costuri pe ciclul de viață
 eficiența sistemelor de gips-carton Knauf
Calitate socioculturală şi de funcționalitate
 Criteriul: eficienta utilizării spațiului plan
 sisteme de gips-carton Knauf cu grosimi
reduse conduc la obținerea unui plus de
spațiu util
 posibilitatea reconversiei spaţiilor şi
flexibilitatea sistemelor de gips-carton Knauf
Calitate tehnică
 Criteriul: protecție la foc
 sisteme de gips-carton Knauf cu
performanţe dovedite
 Criteriul: Izolare fonică
 sisteme de gips-carton Knauf cu
performanţe peste valorile prevăzute in
standarde
 Criteriul: ușurința de demolare şi reciclare
 sisteme de gips-carton Knauf îndeplinesc
în totalitate acest criteriu

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înştiinţare prealabilă. Garanţia producătorului se referă
Telefon: 021 650 0040 exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem şi a sistemelor în ansamblul lor. Proprietăţile fizice, chimice şi
Fax: 021 650 0048 mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive şi statice ale sistemelor Knauf sunt valabile numai în
condiţiile utilizării materialelor şi componentelor de sistem conform fişelor tehnice Knauf sau a produselor recomandate în scris
www.knauf.ro de către compania Knauf. Indicaţiile privind consumurile specifice de materiale sau componente de sistem sunt stabilite pe baza
experienţei producătorului şi în condiţii de prelucrare care se abat de la prevederile menţionate în fişa tehnică, nu pot fi preluate
office@knauf.ro ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de
utilizare şi condiţiilor specifice din şantier. Toate drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi
fotocopii, precum şi extrase din fişele tehnice necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.
Ediție DE 05/2011
Ediție RO 06.12.2016 Adresa: 013702 Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr.3-5, City Gate Building-South Tower, Etaj 4