Sunteți pe pagina 1din 164

CUPRINS

CAROSERIE

40. GENERALITĂŢI

Elementele constitutive ale structurii inferioare.........................................................................7 40-1


Elementele constitutive ale structurii superioare ..................................................................... 8
Elementele detaşabile ale caroseriei ............................................................................................ 9
Jocul deschiderilor .......................................................................................................................10
Condiţii generale de reparare .................................................................................................... 15
Tipuri şi parametri de sudură ................................................................................................... 16
Diagnosticare coliziune ............................................................................................................... 18
Stand de verificare/redresare caroserii tip CELETTE ........................................................... 22

41. STRUCTURĂ INFERIOARĂ

Lonjeron faţă ............................................................................................................................... 30


Traversă antişoc faţă .................................................................................................................. 32
Lonjeron spate ............................................................................................................................ 33

42. STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ

Dublură aripă faţă ...................................................................................................................... 35


Traversă superioară radiator .................................................................................................... 36
Suport far .................................................................................................................................... 37
Traversă inferioară parbriz ....................................................................................................... 38
Traversă post conducere ............................................................................................................ 39

43. STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ

Stâlp faţă ...................................................................................................................................... 41


Stâlp mijloc .................................................................................................................................. 42
Pasaj roată interior ..................................................................................................................... 43
Panou lateral ............................................................................................................................... 44

44. STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE

Tăblie spate ................................................................................................................................. 46


Suport lampă spate ..................................................................................................................... 47

1
45. STRUCTURĂ SUPERIOARĂ

Pavilion ........................................................................................................................................ 49
Cadru geam parbriz ................................................................................................................... 50

46. ARIPI ŞI PROTECTORI

Aripă faţă .................................................................................................................................... 52


Scut motor ................................................................................................................................... 53

ECHIPARE

47. DESCHIDERI LATERALE

Uşă faţă/spate .............................................................................................................................. 55

48. DESCHIDERI NELATERALE

Capotă faţă .................................................................................................................................. 52


Hayon ........................................................................................................................................... 58

50. MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE

Mecanism de deschidere uşă faţă cu comandă electrică ......................................................... 60


Mecanism de deschidere uşă spate cu comandă electrică ....................................................... 61
Mecanism de deschidere uşă faţă cu comandă manuală ......................................................... 62
Mecanism de deschidere uşă spate cu comandă manuală ...................................................... 63
Macara electrică geam uşă faţă ................................................................................................. 64
Macara geam uşă faţă manuală ................................................................................................ 65
Macara geam uşă spate .............................................................................................................. 66

52. MECANISMELE DESCHIDERILOR NELATERALE

Ënchizător capotă faţă ................................................................................................................ 68


Ënchizător hayon ......................................................................................................................... 69
Echilibror pneumatic ................................................................................................................. 70

53. ËNCUIETORI

Ëncuietori...................................................................................................................................72

2
54. GEAMURI

Geam parbriz şi geam hayon ..................................................................................................... 74


Geamuri uşi faţă şi spate ............................................................................................................ 76

55. PROTECŢII EXTERIOARE

Bară paraşoc faţă ........................................................................................................................ 79


Bară paraşoc spate ..................................................................................................................... 80
Ornament mâner hayon ............................................................................................................. 81
Calandru ...................................................................................................................................... 82
Eleron .......................................................................................................................................... 83
Baghete laterale ........................................................................................................................... 84
Extractor aer ............................................................................................................................... 85

56. ACCESORII EXTERIOARE

Retrovizor exterior ..................................................................................................................... 87


Suport roată rezervă ................................................................................................................... 88
Carenaje roţi faţă ........................................................................................................................ 89
Carenaje roţi spate ..................................................................................................................... 90

57. PLANŞĂ BORD

Planşa bord .................................................................................................................................. 92

58. ACCESORII INTERIOARE

Retrovizor interior ...................................................................................................................... 97


Parasolare .................................................................................................................................... 98
Consolă centrală ......................................................................................................................... 99
Carcasă frână mână ................................................................................................................. 100
Mâner viraj ............................................................................................................................... 101

59. ELEMENTE DE SECURITATE INTERIOARĂ

Centuri securitate faţă .............................................................................................................. 103


Centuri securitate spate ........................................................................................................... 104

3
61. CLIMATIZARE

Generalităţi ................................................................................................................................ 106


Principiu de funcţionare .......................................................................................................... 107
Grup climatizare ....................................................................................................................... 109
Repartitor aer climatizare ventilare (RACV) ........................................................................ 110
Tabloul de comandă .................................................................................................................. 111
Cabluri de comandă ................................................................................................................. 113
Diagnosticare ............................................................................................................................. 114

62. AER CONDIŢIONAT

Generalităţi ................................................................................................................................ 117


Instalaţie aer condiţionat ......................................................................................................... 118
Golire - umplere circuit refrigerant ........................................................................................ 119
Schema de funcţionare a instalaţiei ........................................................................................ 120
Principiu de funcţionare .......................................................................................................... 121
Dispozitivul de suflat aer rece (DSAF) .................................................................................... 123
Repartitorul de aer climatizare ventilare (RACV) ................................................................ 125
Compresor ................................................................................................................................. 126
Condensor ................................................................................................................................. 127
Presostat ..................................................................................................................................... 128
Rezervor filtru ........................................................................................................................... 129
Tubulatura instalaţiei ............................................................................................................... 130
Supapă de destindere termostatică...........................................................................................133
Diagnosticare defecte electrice climatizare ............................................................................. 134

64. ETANŞEITATE CAROSERIE

Etanşeitate caroserie ................................................................................................................. 137

65. ETANŞEITATE DESCHIDERI

Etanşeitate deschideri............................................................................................................... 139

66. ETANŞEITATE GEAMURI

Garnituri geamuri .................................................................................................................... 141


Ştergătoare interioare şi exterioare ......................................................................................... 142
Culise geamuri uşi .................................................................................................................... 143

4
68. PROTECŢII INTERIOARE

Insonorizant tablier .................................................................................................................. 145

69. COVOARE

Covor habitaclu ........................................................................................................................ 147

71. GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE

Garnituri interioare caroserie ................................................................................................. 149


Garnisaj stâlp faţă superior ..................................................................................................... 150
Garnisaj stâlp mijloc ................................................................................................................ 151
Garnisaj custodă ....................................................................................................................... 152
Ëmbrăcăminte pavilion ............................................................................................................. 153
Covor portbagaj ........................................................................................................................ 154

72. GARNITURI DESCHIDERI LATERALE

Panou uşă faţă ........................................................................................................................... 156


Panou uşă spate ......................................................................................................................... 157

74. TABLETĂ SPATE

Tabletă spate - Suport lateral tabletă ...................................................................................... 159

75. GLISIERE SCAUNE FAŢĂ

Glisiere scaune faţă.....................................................................................................................161

78. SCAUNE / BANCHETĂ SPATE

Scaun faţă .................................................................................................................................. 163


Banchetă spate .......................................................................................................................... 164

5
GENERALITĂŢI
40

Elementele constitutive ale structurii inferioare ................................................................... 40-1


Elementele constitutive ale structurii superioare ................................................................ 40-2
Elementele detaşabile ale caroseriei ....................................................................................... 40-3
Jocul deschiderilor ................................................................................................................... 40-4
Condiţii generale de reparare ................................................................................................. 40-9
Tipuri şi parametri de sudură .............................................................................................. 40-10
Diagnosticare coliziune .......................................................................................................... 40-12
Stand de verificare/redresare caroserii tip CELETTE ...................................................... 40-16

6
GENERALITĂŢI
Elementele constitutive ale structurii inferioare 40

7 10 12 16 15 14 13

1 2 3 4 5 6 8 9 11

1. Traversă antişoc faţă


2. Traversă faţă
3. Tablă închidere lonjeron
4. Lonjeron faţă superior
5. Lonjeron faţă
6. Traversă centrală
7. Planşeu faţă
8. Tablă închidere bavolet
9. Structură fixare scaun
10. Traversă faţă rezervor
11. Planşeu spate
12. Lonjeron spate
13. Cârlig remorcare spate
14. Traversă antişoc spate
15. Traversă extremă spate
16. Traversă spate rezervor

40 - 1

7
40 GENERALITĂŢI
Elementele constitutive ale structurii superioare

11 15
14
12
16 13
17
18
7
19

20

21
9

8
10

1 2 3 4 5 6
1. Suport far
2. Traversă superioară radiator
3. Mască faţă
4. Dublură aripă faţă
5. Dublură stâlp faţă
6. Stâlp faţă
7. Centură pavilion
8. Stâlp mijloc
9. Pasaj roată interior
10. Dublură cadru lateral
11. Panou lateral
12. Ansamblu trapă gură umplere
13. Suport lampă spate
14. Ansamblu tăblie spate
15. Pavilion
16. Cadru geam parbriz
17. Traversă post conducere
18. Traversă inferioară parbriz
19. Cutie climatizare
20. Parte centrală cutie climatizare
21. Tablier

40 - 2

8
GENERALITĂŢI
Elementele detașabile ale caroseriei
40

1 2 3 4

1. Suport lateral
2. Aripă faţă
3. Uşă faţă
4. Uşă spate
5. Hayon
6. Capotă faţă

40 - 3

9
40 GENERALITĂŢI
Jocul deschiderilor

1 3

2 4

40 - 4

10
GENERALITĂŢI
Jocul deschiderilor
40
5 9

6 10

7 11

8 12

40 - 5

11
40 GENERALITĂŢI
Jocul deschiderilor

13

16d

14 17

18
16a

19
16c

21

40 - 6

12
GENERALITĂŢI
Jocul deschiderilor 40

22 24

23 25

40 - 7

13
40 GENERALITĂŢI
Jocul deschiderilor

26 33

26a
35

36
31

32

40 - 8

14
GENERALITĂŢI
Condiţii generale de reparare 40

Operaţiile de înlocuire (reparare) a elementelor sudabile descrise în acest capitol sunt


definite funcţie de: decupajul pieselor de înlocuit, accesul asupra elementelor sudate,
accesul sculelor şi dispozitivelor de verificare, etc.
Ën cazul în care caroseria a suferit deformări importante se recomandă redresarea
elementelor de caroserie deformate, cu ajutorul unor prese hidraulice.
Pentru această gamă de automobile elementele structurii de rezistenţă ce afectează
securitatea automobilului nu vor fi înlocuite parţial (nu se vor tăia) ci în totalitate.
După desfacerea sudurilor, elementele caroseriei trebuie să rămână drepte, fără fisuri
sau ruperi, eventualele găuri astupându-se cu material de adaos sau cositorindu-se.
Suprafeţele elementelor caroseriei se vor decapa (pentru a se îndepărta eventualele urme
de oxidare), usca şi aplica stratul de vopsea apret.
Desfacerea sudurilor electrice ale elementelor caroseriei se poate face astfel:
- cu o daltă bine ascuţită, metodă care poate duce la deformaţii ale pieselor sau
chiar ruperi ale acestora;
- prin utilizarea unor extractoare echipate cu freze din oţel de tip Brendco sau
Pickvant (max. 6 mm), având capătul de tăiere de forma prezentată în fig.1.

1 - Punct de centrare
2 - Panta ascuţită
3 - Margini de atac a burghiului
4 - Gol pentru prinderea
materialului sudurii.
P = cca 0,4 mm

Indiferent de metodă, elementul rămas pe loc trebuie să fie în stare bună şi să permită
realizarea unui punct de sudură de calitate bună.

Tăierea tablelor se recomandă să se facă (funcţie de grosime şi importanţă) cu foarfeci


manuale sau maşini portative pneumatice de tăiat table.
Ën timpul tăierii sau sudării elementelor de caroserie este necesar să se protejeze cablajul
electric din interiorul structurii caroseriei.
Operaţiile de verificare, redresare şi sudare a elementelor structurii de rezistenţă ale
caroseriei se vor efectua pe standuri de verificare / redresare recomandate de producător.

IMPORTANT :
La desfacerea sau redresarea elementelor de rezistenţă ale caroseriei este interzisă
încălzirea parţială sau totală cu scopul de a evita diminuarea rezistenţei mecanice şi a
elasticităţii metalului.

40 - 9

15
40 GENERALITĂŢI
Tipuri și parametri de sudură

La repararea elementelor de caroserie sudate se pot folosi trei categorii de sudură: suduri
sub gaz de protecţie (CO2), suduri electrice prin puncte şi suduri prin adaos de material
(oxiacetilenică).
La sudura prin adaos de material se recomandă ca flacăra să fie uşor înclinată pentru a
se putea zări arcul iar extremitatea flăcării să fie menţinută la cca 5 mm de piesa de sudat.
1. Parametrii de sudare rezistivă în puncte pentru table din oţel având conţinutul de
carbon C < 0,15 %.

Grosime tablă (mm) Curent sudură (KA) Timp sudură (per) Forţă strângere (daNm.)

0,5 6,5 5 130


0,8 8,0 8 200
1,0 9,5 10 250
1,25 10,5 10 295
1,5 10,0 14 310
2,0 12,0 16 350

NOTĂ:
1 perioadă = 1/50 parte dintr-o secundă.

2. Parametri de sudare în gaz protector pentru table din oţel carbon sau oţel slab aliat.

sudură sudură sudură


table suprapuse cap la cap de colţ

0-1,5mm
0-1,5mm

Poziţia de sudare orizontală (fig.1)

Grosimea tablei (mm) 0,6 1,0 1,5 2,0


Diametrul electrodului (mm) 0,6 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0
Viteza sârmei (m/min) 2,5 1,9 3,2 2,4 4,4 3,8 5,7 4,4
Curentul de sudare (A) 35 35 55 80 80 120 100 130
Viteza de lucru (m/min) 0,25 0,25 0,35 0,33 0,33 0,50 0,45 0,45
Tensiunea de sudare (V) 17 17 18 18 19 19 20 20
Debit gaz protecţie (1/min) 12 - 17
Lungime liberă electrod (mm) 6 - 12

40 - 10

16
GENERALITĂŢI
Tipuri și parametri de sudură
40

NOTĂ:
Ën cazul utilizării amestecului Ar + CO2 tensiunea de sudare descreşte cu 2V.

Poziţia de sudare verticală ( obligatoriu de sus în jos) - fig. 2

Grosimea tablei 0,6 12 2,0


Diametrul electrodului(mm) 0,6 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0
Viteza sârmei (m/min) 2,5 1,9 3,3 3,2 5,7 4,4
Curentul de sudare (A) 35 35 70 100 100 130
Viteza de lucru (m/min) 0,25 0,25 0,38 0,48 0,50 0,50
Tensiunea de sudare (V) 17 17 18 18 20 20
Debit gaz protecţie (1/min) 12 - 17
Lungime liberă electrod (mm) 6 - 12

40 - 11

17
40 GENERALITĂŢI
Diagnosticare coliziune

DIAGNOSTICARE COLIZIUNE
Ën timpul exploatării automobilului, caroseria poate suferi diferite deformaţii, care conduc
de multe ori la schimbarea unghiurilor de aşezare a roţilor, la ruperi ale elementelor
caroseriei, vibraţii sau chiar uzuri ale pieselor mecanice.
Ën aceste condiţii, înainte de a întreprinde reparaţia unei caroserii de automobil sunt
necesare câteva controale.

Controlul vizual - acesta constă în examinarea fixărilor mecanice şi a deformaţiilor


care apar în zonele avariate ale automobilului.

Controlul cu tija (calibru) - acesta constă în comparaţia între măsurătorile efectuate


pe puncte simetrice.
Controlul geometric al trenurilor rulante - acest control este singurul care permite a se
afla dacă avaria suferită de caroserie nu a afectat comportamentul rutier al automobilului.

IMPORTANT:
Acest control nu trebuie neglijat, în cazurile limită, controlul elementelor trenurilor
rulante ducând la detectarea deformaţiilor care apar în urma unui accident.

40 - 12

18
GENERALITĂŢI
Diagnosticare coliziune 40
CONTROLUL PĂRŢII CENTRALE

Controlul părţii centrale se face cu scopul de a determina dacă vreuna din deformaţii nu
afectează această parte a planşeului, parte care constituie baza de plecare a controlului.
Se compară lungimile: EI = FJ; EJ = FI.

CONTROLUL LONJEROANELOR FAŢĂ

Se compară lungimile: CG = DH; CH = DG.


Dacă lungimile (CH - DG) şi diagonalele (CG - DH) nu sunt identice se reia controlul
punctului (3).
Dacă punctele (1) şi (2) sunt bune se pot controla şi unghiurile la puntea din faţă.

40 - 13

19
40 GENERALITĂŢI
Diagnosticare coliziune

CONTROLUL LONJEROANELOR SPATE

Se compară lungimile: EK = FL; EL = FK.

CONTROLUL BRAŢULUI SPATE

Se compară lungimile: FM = EN.


Dacă apare o diferenţă la măsurarea lungimilor (FM - EN), braţele spate vor fi schimbate.
Operaţia de control a braţelor spate este urmată de un control cu tija fixată pe braţ şi
lonjeronul lateral.

40 - 14

20
GENERALITĂŢI
Diagnosticare coliziune
40
CONTROL CADRU PLANȘEU

CONTROL ANSAMBLU SUPORT G.M.P.

40 - 15

21
GENERALITĂŢI
40 Stand de verificare/redresare caroserii tip CELETTE

Standul de verificare/redresare caroserii tip CELETTE ( cod service CAR 500 ) se


compune din:
- CAR 501 ( 1 banc mobil cu patru roţi, patru piese de ancorare vehicul, un echer
de tracţiune de 10 t, tip — CAIMAN “);
- CAR 502 - set traverse modulare;
- CAR 503 - set 22 turnuri MZ;
- CAR 504 - un set accesorii tracţiune;
- CAR 505 - un set suporţi specific Dacia Bl, Bk.
- CAR 506 - un set suporţi specific Dacia 1304, 1307;
- CAR 507 - un set suporţi specific Dacia Nova / SupeRNova / X41.

1. CAR 501

Bancul mobil ( 1 ) este prevăzut cu patru piese de ancorare ( 2 ) - ( fig. 1 ), utilizabile


atunci cînd se execută o operaţie de redresare a unei caroserii.

2 1

fig.1

40 - 16

22
GENERALITĂŢI
Stand de verificare/redresare caroserii tip CELETTE 40
Pentru redresarea caroseriei standul CELETTE este prevăzut cu un echer de tracţiune
de 10 t, tip Caiman, cursă cilindru hidraulic 250 mm, cu ancorare rapidă pe orice latură a
bancului mobil (fig. 2 ).

fig. 2
unu.... doi... şi trei!

2. SET TRAVERSE MODULARE ( CAR 502 )

Standul Celette are în componenţa sa cinci traverse modulare ( fig.3 ) astfel:


- două traverse faţă A şi B ( în formă de T ) care se găsesc întotdeauna în aceeaşi
poziţie (spre faţa bancului ) - fig. 4.
- două traverse drepte C1 şi C2 şi o traversă D ( în formă de U ) care pot ocupa
poziţii diferite în funcţie de tipul vehiculului.
Numerele reperate ( 14....36 ) sunt gravate pe bancul mobil, fiecare montaj fiind furnizat
cu un desen care indică poziţia exactă a traverselor modulare pe banc funcţie de tipul
vehiculului.

A
A

B
B

C1 C2 D
fig.3 fig.4

40 - 17

23
40 GENERALITĂŢI
Stand de verificare/redresare caroserii tip CELETTE

3. SET ACCESORII TRACŢIUNE ( CAR 504 )

Standul CELETTE este echipat cu un set de accesorii de tracţiune CAR 504, ce permite
operatorului de a realiza diferite ancorări în cazul redresării unei caroserii ( fig. 5 ).

fig. 5

4. SET DE TURNURI MZ ȘI CAPETE SPECIFICE ( CAR 503 + CAR 507 )

Acest kit reprezintă un sistem MZ şi este constituit din două elemente:


- set 22 turnuri MZ, universale CAR 503 - ( vezi fig. 6 );
- set capete specifice CAR 507.
Fiecare turn MZ comportă o săgeată ce
defineşte orientarea sa pe traversă şi o
referinţă MZ ( fig. 7 ).
Exemplu - MZ080, unde:
MZ - măsurare pe axa OZ a
autovehiculului,
080 - îmălţimea turnului MZ (în mm);
Ca şi pentru montajul COMPACT, săgeata
(1) gravată pe capătul specific trebuie să fie
fig. 6
orientată către faţa bancului, astfel:
- fixare pe partea dreaptă a bancului
mobil;
L - fixare pe partea stângă a bancului
mobil;

NOTĂ:
Turnurile MZ pot fi utilizate şi la verificarea / redresarea de caroserii pentru alte
mărci de automobile, fiind însă necesar achiziţionarea de capete specifice pentru fiecare
tip de automobil.

40 - 18

24
GENERALITĂŢI
Stand de verificare/redresare caroserii tip CELETTE 40
Fiecare capăt specific este reperat printr-
un număr (2) gravat la partea inferioară şi
comportă una sau două găuri (3) de fixare
în turnul MZ (în acest caz vă veţi raporta
la schema specifică din planul de montaj
furnizat odată cu kit-ul).
Simboluri:
1 - cu sau fără mecanica demontată;
4 - cu mecanica demontată.

NOTĂ:
80
Identificarea şi montajul turnurilor
pe traversele modulare şi a capetelor
specifice în turnurile MZ (1...20), în cazul
intervenţiei la o caroserie se va face
conform planului de montaj (fig.8 şi fig
9) care este furnizat cu acest kit.

fig.7

fig.8 fig.9

40 - 19

25
40 GENERALITĂŢI
Stand de verificare/redresare caroserii tip CELETTE

PUNCTE DE REFERINŢĂ PE AUTOMOBIL

Fixare cadru GMP faţă pe traversă inferioară


Capetele specifice (1) şi (2) se utilizează
în restructurarea faţă, mecanica faţă
demontată permiţând poziţionarea traversei
inferioare şi deci fixarea faţă a cadrului GMP
( fig. 10 ).

NOTĂ:
Aceste găuri servesc ca referinţă
1 2
principală pentru gabaritul faţă al
automobilului. fig. 10

Centrare sub lonjeron faţă

Capetele specifice (3) şi (4) se utilizează


pentru poziţionarea, centrarea şi alinierea fig. 11
lonjeroanelor faţă. Ele vor fi utilizate în toate
cazurile de reparaţie deoarece sunt o
referinţă de aşezare a vehiculului pe banc
(fig. 11).

3 4

Fixare superioară de amortizor faţă (coloană amortizor)

Capetele specifice (5) şi (6) se utilizează


în restructurarea faţă, mecanica demontată,
permiţând poziţionarea cupelor de amortizor
şi deci a dublurilor faţă ( fig. 12 ).

5 6 fig. 12

40 - 20

26
GENERALITĂŢI
Stand de verificare/redresare caroserii tip CELETTE 40
Centrarea acestora în cupele de
amortizor se realizaeză cu ajutorul
rondelelor de centrare (1) - (fig 13).
Rondelele de centrare se utilizează în
cadrul unui redresaj caroserie şi atunci când
se înlocuieşte dublura aripă faţă .

fig. 13

Fixare spate cadru GMP pe lonjeron faţă

Capetele specifice (7) şi (8) se utilizează


în restructurarea faţă, permiţând
poziţionarea lonjeronului faţă şi deci fixarea
7 8
spate a cadrului GMP.
Ën cazul restructurării spate ele permit
alinierea faţă a vehiculului pe banc ( fig. 14).

fig. 14

Centrare sub planșeu central

Capetele specifice (9) şi (10) au rol de


poziţionare, centrare şi aliniere a
lonjeroanelor faţă. Acestea vor fi utilizate 9 10
în toate cazurile deoarece sunt o referinţă
de aşezare a vehiculului pe banc ( fig. 15 ).
( fig. 15)

fig. 15

40 - 21

27
40 GENERALITĂŢI
Stand de verificare/redresare caroserii tip CELETTE

Fixare braţ punte spate

13 14 15 16 Capetele specifice (11), (12),


(13),(14),(15) şi (16), permit poziţionarea,
centrarea şi alinierera spate a vehiculului
pe banc în cazul unei restructurări.
Acestea vor fi utilizate în toate cazurile
fiind o referinţă principală de aşezare a
11 12
vehiculului pe banc ( fig. 16 ).

fig. 16
Centrare sub lonjeron spate

Capetele specifice (17) şi (18) permit


17 18 poziţionarea, centrarea şi alinierea
lonjeroanelor spate ( fig. 17 ).

( fig. 17)

fig. 17
Fixare tăblie spate

Capetele specifice (19) şi (20) utilizate


în restructurarea spate, pentru poziţionarea
tăbliei spate serveşte în acelaşi timp la
( fig. 18 ) alinierea vehiculului în restructurarea faţă.
( fig. 18 ).
19 20

fig. 18

40 - 22

28
STRUCTURĂ INFERIOARĂ
41

Lonjeron faţă ............................................................................................................................. 41-1


Traversă antişoc faţă ................................................................................................................ 41-3
Lonjeron spate .......................................................................................................................... 41-4

29
STRUCTURĂ INFERIOARĂ
Lonjeron faţă 41
ËNLOCUIRE

Această operaţie se va efectua numai pe 1


standul de redresare/verificare. Pentru montajul
suporţilor specifici pe stand raportaţi-vă la
subcapitolul 40.

DEMONTARE

Se demontează elementele accidentate care


au legătură cu lonjeronul faţă.
Se procedează la redresare pe standul de
redresat / verificat caroserii, până la aducerea
la o formă cât mai apropiată de forma iniţială.
Pentru perforarea punctelor de sudură se
recomandă utilizarea unei freze speciale din oţel
cu diametrul de 6 mm.
Se desfac punctele de sudură ale
lonjeronului faţă (1) care au legătură cu:
- traversă faţă în zona (2);
- dublură aripă faţă în zona (3);
- planşeul faţă în zona (4);
- traversă centrală în zona (5);
- tablăînchidere lonjeron superior în zona (6).
Se desfac punctele de sudură ale traversei
antiintruziune cu tabla închidere bavolet şi
planşeul faţă în zona (7).
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE

Se poziţionează elementul nou pe standul


de reparaţie.
Se execută o sudură prin puncte şi sub gaz
de protecţie pe contururile de asamblare (2),
(3), (4), (5), (6) şi (7).
Se polizează sudurile executate.
Se protejează sudurile executate cu un
produs anticoroziv.
Se polizează elementul înlocuit cu un produs

41 - 1

30
STRUCTURĂ INFERIOARĂ
41 Lonjeron faţă

insonorizant.
Se montează elementele de legătură în ordine
inversă operaţiei de demontare.

41 - 2

31
STRUCTURĂ INFERIOARĂ
Traversă antişoc faţă
41
DEMONTARE
1
Se demontează elementele care au legătură
cu traversa antişoc faţă.
Se desfac punctele de sudură ale traversei
antişoc faţă (1) care au legătură cu traversa
faţă în zona (2) - bordura superioară şi zona
(3) - bordura inferioară.
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE

Se poziţionează şi centrează elementul nou


pe traversa faţă.
Se verifică poziţionarea corectă a traversei
antişoc faţă.
Se execută o sudură prin puncte cu
completare SE CO2 (cordoane de 10 mm cu
pas de 30 mm) între traversa antişoc faţă şi
traversa faţă pe contururile (2) şi (3).
Se polizează sudurile executate.
Se protejează sudurile executate cu un
produs anticoroziv.
Se vopseşte zona afectată şi se montează
elementele de legătură în ordine inversă
operaţiei de demontare.

41 - 3

32
STRUCTURĂ INFERIOARĂ
41 Lonjeron spate

ËNLOCUIRE

Această operaţie se va efectua numai pe standul de redresare / verificare. Pentru montajul


suporţilor specifici pe stand raportaţi-vă la subcapitolul 40.

DEMONTARE
Se demontează elementele accidentate care
au legătură cu lonjeronul spate.
Se procedează la o redresare pe standul de
redresat/verificat caroserii până la aducerea la
o formă cât mai apropiată de forma iniţială.
Se desfac punctele de sudură ale
lonjeronului spate (1) care au legătură cu:
1
- planşeul faţă în zona (2);
- planşeul spate în zona (3);
- traversa extremă spate în zona (4);
- traversa faţă rezervor în zona (5);
- traversa spate rezervor în zona (6);
- pasaj roată interior în zona (7)
-carlig remorcare spate in zona (9).
Se desfac punctele dintre traversa laterală
spate, planşeu spate şi tablă închidere bavolet
în zona (8).
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.
REMONTARE
Se poziţionează şi centrează elementul nou
cu ajutorul standului de reparaţie.
Se sudează lonjeronul spate după contururile
(2), (3), (4), (5), (6),(7),(8) şi (9) (sudură prin
puncte şi sub gaz de protecţie).
Se polizează sudurile executate.
Se protejează sudurile executate cu un
produs anticoroziv.
Se protejează elementul înlocuit cu un
produs insonorizant.
Se montează elementele de legătură în ordine
inversă operaţiei de demontare.

41 - 4

33
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ
42

Dublură aripă faţă ..................................................................................................................... 42-1


Traversă superioară radiator ................................................................................................... 42-2
Suport far .................................................................................................................................. 42-3
Traversă inferioară parbriz ...................................................................................................... 42-4
Traversă post conducere .......................................................................................................... 42-5

34
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ
Dublură aripă faţă 42

ËNLOCUIRE

Această operaţie se va efectua numai pe standul de redresare / verificare. Pentru montajul


suporţilor specifici pe stand raportaţi-vă la subcapitolul 40.
DEMONTARE

Se demontează elementele care au legătură


cu dublura aripă faţă.
Se desfac punctele de sudură ale dublurii
aripă faţă (1) care au legătură cu:
- lonjeronul superior în zona (2);
- traversă faţă în zona (3);
- suport far în zona (4);
- tablă închidere în zona (5);
- planşeul faţă în zona (6); 1
- tablier în zona (7);
- cutie climatizare în zona (8).
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare. 8

REMONTARE
7
Se poziţionează şi centrează elementul nou
cu ajutorul standului de reparaţie.
Se sudează dublura aripă faţă (1) după
contururile de asamblare (2), (3), (4), (5), (6), 2
3 4 5 6
(7) şi (8).
Se protejează sudurile executate cu un
produs anticoroziv.
Se protejează dublura aripă faţă cu un
produs insonorizant şi se vopseşte zona afectată
la culoarea caroseriei.
Se monteazăelementele de legăturăîn ordine
inversă operaţiei de demontare.

42 - 1

35
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ
42 Traversă superioară radiator

DEMONTARE

Se demontează elementele care au legătură


cu traversa superioară radiator.
Se desfac punctele de sudură ale traversei
radiator (1) care au legătură cu:
- dublura aripă faţă în zona (3);
- suport far în zona (4);
- perete lateral (5). 1
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare. 2
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE 5 4

Se poziţionează şi centrează elementul nou.


Se verifică poziţionarea corectă a traversei
superioară radiator. 3
Se sudează traversa superioară radiator (1)
după contururile de sudare (3), (4) şi (5).
Se protejează sudurile cu un produs
anticoroziv.
Se montează elementele care au legătură cu
traversa superioară radiator în ordine inversă
operaţiei de demontare.

42 - 2

36
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ
Suport far 42
DEMONTARE
7
Se demontează elementele care au legătură
cu suportul far.
Se desfac punctele de sudură ale suportului
far (2) care au legătură cu:
- dublura aripă faţă în zona (6);
- traversă superioară radiator în zona (7);
- traversă faţă în zona (8).
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din 8 6
dezasamblare.

REMONTARE

Se poziţionează şi centrează elementul nou.


Se verifică poziţionarea corectă a suportului far.
Se sudează suportul far (2) după contururile de sudare (6), (7) şi (8).
Se protejează sudurile cu un produs anticoroziv.
Se montează elementele care au legătură cu suportul far în ordine inversă operaţiei de demontare.

42 - 3

37
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ
42 Traversă inferioară parbriz

DEMONTARE

Se demontează elementele care au legătură 1


cu traversa inferioară parbriz (capotă faţă,
parbriz, planşă bord, traversă post conducere).
Se desfac punctele de sudură ale traversei
inferioare parbriz (1) care are legătură cu:
- cadru geam parbriz în zona (2);
- dublură cadru lateral (stg./dr.) în zona (3);
- cutie climatizare în zona (4);
Se desfac punctele de sudură dintre
tansamblu suport coloană şi cutie climatizare în
zona (5).
Se îndreaptă şi redresează contururile
rezultate din dezasamblare.
Se polizează contururile rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE
Se poziţionează şi fixează elementul nou.
Se execută o sudură prin puncte şi sub gaz
de protecţie (SE CO2) în zonele de îmbinare
ale traversei inferioare parbriz cu:
- cadru geam parbriz în zona (2);
- dublurăcadru lateral stânga/dreapta în zona (3);
- cutie climatizare în zona (4).
Se sudează ansamblu suport coloană pe cutie
climatizare în zona (5).
Se verifică şi redresează ancadramentul
parbriz.
Se polizează sudurile executate.
Se aplică un cardan de mastic în zona de
îmbinare a traversei inferioare parbriz cu dublura
cadru lateral stânga/dreapta şi cutia climatizare.
Se montează elementele de legătură în ordine
inversă operaţiei de demontare.

42 - 4

38
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ
Traversă post conducere
42
DEMONTARE
2
Operaţia de demontare a traversei post
conducere este de regulă o operaţie
suplimentară în cazul înlocuirii unor elemente de
caroserie ca:
- traversă inferioară parbriz;
- tablier;
- cutie climatizare.
Această operaţie necesită demontarea
prealabilă a planşei bord.
Se demonteazăcele 8şuruburi Embase(2) M8-20
de fixare a traversei post conducere (1) pe
caroserie.
Se demontează traversa post conducere.

REMONTARE

Se realizează în sens invers operaţiei de


demontare.

42 - 5

39
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ
43

Stâlp faţă ................................................................................................................................... 43-1


Stâlp mijloc ................................................................................................................................ 43-2
Pasaj roată interior ................................................................................................................... 43-3
Panou lateral ............................................................................................................................. 43-4

40
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ

Stâlp faţă
43
DEMONTARE

Se demontează elementele care au legătură


cu stâlpul faţă (uşă faţă, capotă faţă, aripă faţă).
Se desfac punctele de sudură ale stâlpului
faţă (1) care au legătură cu:
- dublură cadru lateral în zona (2);
- cadru geam parbriz în zona (3);
- dublură stâlp faţă în zona (4).
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE
4
Se poziţionează şi centrează elementul nou 3
pe dublura cadru lateral.
Se strânge în 2-3 puncte cu cleşti de
2
strâns.
Se acostează bordura stâlp faţă cu
bordura laterală cadru geam parbriz.
Se sudează stâlpul faţă după contururile
de sudare (2), (3) şi (4).
Se execută o sudură de completare SE
CO2 în zona de îmbinare a stâlpului faţă cu:
- dublură cadru lateral (6 cordoane
x15 mm);
- cadru geam parbriz (4 cordoane x15 mm);
- dublură stâlp faţă (6 cordoane x15 mm).
Se montează uşa faţă provizoriu
respectându-se jocul deschiderilor.
Se sudează balamalele pe stâlpul faţă
(cordon continuu pe toate laturile
balamalelor).
Se polizează sudurile executate.
Se protejează sudurile cu un produs
anticoroziv.
Se montează elementele de legătură în
ordine inversă operaţiei de demontare.

43 - 01

41
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ
43 Stâlp mijloc

DEMONTARE

Se demontează elementele care au legătură


cu stâlpul mijloc.
Se desfac punctele de sudură ale stâlpului
mijloc (1) care au legătură cu:
- dublură cadru lateral în zonele (3) şi (4);
- întăritură stâlp mijloc în zona (4)
- centură pavilion în zona (2);
- tablă închidere bavolet în zona (5).
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE

Se fixează provizoriu stâlpul mijloc (1) pe


dublura cadru lateral şi se strânge în 2-3 puncte.
Se verifică poziţionarea corectă a acestuia
luând uşile ca gabarite geometrice.
Se sudează stâlpul mijloc prin puncte după
contururile de sudare (2), (3), (4) şi (5).
Se execută o sudură de întărire sub gaz de
protecţie (SE CO2) în zonele (2) şi (3) (2+2
cordoane x10 mm).
Se fixează uşa spate respectând jocul
deschiderilor.
Se sudează balamalele uşă pe stâlpul mijloc
(sudură electrică sub gaz de protecţie în cordon
continuu pe toate laturile balamalelor).
Se polizeză sudurile executate.
Se protejează sudurile executate cu un
produs anticoroziv.
Se vopseşte zona afectată în culoarea
caroseriei.
Se montează elementele de legătură în ordine
inversă operaţiei de demontare.

43 - 02

42
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ
Pasaj roată interior 43
DEMONTARE

Se demontează elementele care au legătură


cu pasajul roată interior (1).
Se desfac cordoanele de sudură SE CO2
dintre pasaj roată interior şi:
-suport zăvor spătar în zona (2);
- guseu de legătură în zona (3).
Se desfac punctele de sudură ale pasajului
roată interior care au legătură cu:
1
- dublură cadru lateral, panou lateral şi
obturator bavolet în zona (4);
- planşeu spate în zona (5);
- lonjeron spate în zona (6).
Se îndreaptă zonele rezultate din dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE

Se poziţionează şi centrează elementul nou.


Se verifică poziţionarea corectă a pasajului
roată interior.
Se sudează pasajului roată interior (1) după
contururile de sudare (4), (5) şi (6).
Se execută cordoane de sudură SE CO2
între pasaj roată interior şi:
- suport zăvor spătar în zona (2) (2
cordoane x10 mm); 6
- guseu de legătură în zona (3) (2
cordoane x10 mm).
Se protejează sudurile cu un produs
anticoroziv.
Se aplică un cordon de mastic în zona de
îmbinare (5) a pasajului roatăinterior cu planşeul
spate.
Se vopseşte zona afectată.
Se montează în ordinea inversă demontării
elementele de legătură.

43 - 03

43
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ
43 Panou lateral

DEMONTARE
Se demontează elementele care au legătură
cu panoul lateral (1).
Se desfac punctele de sudură ale panoului
lateral care au legătură cu:
- dublură cadru lateral în zona (2);
- pavilion în zona (3);
- tăblie spate în zona (4);
- traversă extremă spate şi tăblie spate
în zona (5).
Se îndreaptăzonele rezultate din dezasamblare.
Se polizeazăzonele rezultate din dezasamblare.

REMONTARE
Se poziţionează şi centrează elementul nou.
Se verificăpoziţionarea corectăa panoului lateral.
Se sudează panoul lateral (1) după
contururile de sudare (2), (3), (4) şi (5).
Se retuşează eventualele deformaţii.
Se polizeză sudurile executate.
Se protejează sudurile executate cu un
produs anticoroziv.
Se aplică un cordon de mastic în zonele de
îmbinare a panoului lateral cu tăblia spate şi
traversa extremă spate.
Se vopseşte zona afectată în culoarea
caroseriei.
Se montează elementele de legătură în
ordinea inversă operaţiei de demontare.

43 - 04

44
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE
44

Tăblie spate ............................................................................................................................... 44-1


Suport lampă spate ................................................................................................................... 44-2

45
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE
Tăblie spate
44

DEMONTARE

Se demontează elementele care au legătură 1


cu tăblia spate.
Se desfac punctele de sudură ale tăbliei
spate (1) care au legătură cu:
-suport lampă(stânga/dreapta) în zona (2);
-panou lateral (stânga/dreapta) în zona (3);
- traversă extremă spate şi suport
lampă spate în zona (4).
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE

Se poziţionează şi centrează elementul nou.


Se verifică poziţionarea corectă a tăbliei
spate.
Se execută o sudură prin puncte cu
completare SE CO2 (cordoane de 10 mm cu
pas de 30 mm) între tăblie spate şi:
- suport lampă spate stânga/dreapta în
zona (2);
-panou lateral (stânga/dreapta) în zona (3);
- traversă extremă spate şi suport
lampă spate în zona (4).
Se polizeză sudurile executate.
Se protejează sudurile executate cu un 3
produs anticoroziv.
Se aplică un cordon de mastic în zona de
îmbinare dintre tăblia spate şi traversă extremă
spate.
Se vopseşte zona afectată.
Se montează elementele de legătură în
ordine inversă operaţiei de demontare.

44 - 01

46
44 STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE
Suport lampă spate

DEMONTARE

Se demontează elementele care au legătură


cu suportul lampă spate (bară spate, lampă spate,
elemente de echipare).
Se desfac punctele de sudură ale suportului
lampă spate care au legătură cu:
- panou lateral în zona (2);
- tăblie spate în zona (3);
- tăblie spate şi traversă extremă spate în
zona (4).
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE

Se poziţionează şi centrează elementul nou.


Se verifică poziţionarea corectă a suportului
lampă spate.
Se sudează suportul lampă spate după
contururile de sudare (2), (3) şi (4).
Se polizează sudurile executate.
Se protejează sudurile cu un produs
anticoroziv.
Se aplică un cordon de mastic în zona de
îmbinare a suportului lampă spate cu tăblie spate
şi traversă extremă spate.
Se vopseşte zona afectată la culoarea
caroseriei.
Se montează elementele de legătură în ordine
inversă operaţiei de demontare.

44 - 02

47
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ
45

Pavilion ...................................................................................................................................... 45-1


Cadru geam parbriz .................................................................................................................. 45-2

48
STRUCTURĂ SUPERIOARĂ
Pavilion
45

DEMONTARE

Se demontează elementele care au legătură


cu pavilionul (uşile faţă/spate, parbrizul,
hayonul, garniturile de pavilion şi custodă).
Se desfac punctele de sudură ale pavilionul
(1) care au legătură cu:
- centură pavilion în zona (2) (stânga/
dreapta);
- dublură cadru lateral înzona (3 ) (stânga/
dreapta);
- cadru geam parbriz în zona (4);
- stâlp mijloc în zona (5);
- panou lateral (stânga/dreapta) în zona (6);
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE

Se poziţionează şi centrează elementul nou.


Se verifică poziţionarea corectă a
pavilionului.
Se sudează pavilionul după contururile de
sudare (2), (3), (4), (5) şi (6).
Se polizeză sudurile executate.
Se protejează sudurile executate cu un
produs anticoroziv.
Se vopseşte zona afectată.
Se montează elementele care au legătură
cu pavilionul în ordine inversă operaţiei de
demontare.

45 - 01

49
45 STRUCTURĂ SUPERIOARĂ
Cadru geam parbriz

DEMONTARE

Se demontează elementele care au legătură cu


cadrul geam parbriz (capotă faţă, parbriz, aripă
faţă stânga / dreapta, uşă faţă stânga / dreapta).
Se desfac punctele de sudură ale cadrului
geam parbriz (1) care au legătură cu:
- dublură cadru lateral şi centură pavilion în
zona (2) stânga / dreapta;
- traversă inferioară parbriz în zona (3);
- stâlp faţă şi dublură stâlp faţă în zona (4)
stânga / dreapta;
- pavilion în zona (5)
prin perforarea punctelor de sudură cu un burghiu
Φ 6 special ascuţit pentru elemente din tablă.
Se îndreaptă zonele rezultate din
dezasamblare.
Se polizează zonele rezultate din
dezasamblare.

REMONTARE

Se poziţionează şi centrează elementul nou pe


dublura cadru lateral (stânga / dreapta).
Se strânge în 2-3 puncte cu cleşti de strâns.
Se acostează bordura stâlp faţă cu bordura
laterală cadru geam parbriz (stânga / dreapta).
Se sudează cadrul geam parbriz prin puncte
pe contururile (2), (3), (4) şi (5).
Se execută o sudură de completare SE CO2
în zona de îmbinare a bordurii superioare stâlp
faţă cu bordura laterală cadru geam parbriz
(stânga / dreapta) (4 cordoane x15 mm).
Se verificăşi redreseazăancadramentul parbriz.
Se polizează sudurile executate.
Se protejează sudurile executate cu un produs
anticoroziv.
Se vopseşte zona afectată.

45 - 02

50
ARIPI ŞI PROTECTORI
46

Aripă faţă .................................................................................................................................. 46-1


Scut motor ................................................................................................................................. 46-2

51
ARIPI ŞI PROTECTORI
Aripă faţă
46

DEMONTARE

Se demontează două şuruburi de fixare a semibalamalei inferioare capotă faţă pe dublură


stâlp faţă.
Se demontează parţial bara paraşoc faţă.
Se demontează carenajele pasaj roată fixate prin şuruburile (1).
Se demontează lampa de semnalizare anterolaterală de pe aripa faţă.
Se demonteză şuruburile (2), (3), (4) şi (5) de fixare a aripii pe dublură aripă faţă, dublură
stâlp faţă, suport lateral fixare bară faţă, suporţi stâlp faţă şi dublură cadru lateral (zona inferioară
faţă).
Se demontează aripa faţă.

REMONTARE

Se realizează în sens invers operaţiei de demontare asigurându-se etanşeitatea prin aplicarea


unui cordon de mastic de etanşare în zonele de îmbinare a aripii cu dublura aripă faţă, stâlp faţă
şi dublură cadru lateral.

46 - 1

52
ARIPI ŞI PROTECTORI
46 Scut motor

DEMONTARE

Se demontează patru şuruburi Embase (2) M6x1-20 fixate în patru piuliţe colivie (3) M6x1 pe
suportul GMP.
Se eliberează scutul motor (1).

4 1

REMONTARE

Se realizează în sens invers operaţiei de demontare.

46 -2

53
DESCHIDERI LATERALE 47

Uşă faţă/spate ........................................................................................................................... 47-1

54
DESCHIDERI LATERALE
Uşă faţă/spate
47
DEMONTARE

Se demontează elementele care au legătură cu uşa faţă/spate.


Se demontează panoul uşă.
Se demontează cablajul uşă protejat de manşonul (1) şi se scoate prin orificiul existent în
chesonul uşă.
Se demontează şurubul (2) de fixare mecanism limitator uşă faţă/spate.
Se demontează axul balama superioară (3) şi axul balama inferioară (4).
Se demontează uşa faţă /spate.

REMONTARE

Se realizează în sens invers operaţiei de demontare.

47 - 01

55
DESCHIDERI NELATERALE
48

Capotă faţă ................................................................................................................................ 48-1


Hayon ........................................................................................................................................ 48-2

56
DESCHIDERI NELATERALE
48
Capotă faţă

DEMONTARE

Se demontează:
- şuruburile (1) şi (2) de fixare a
semibalamalelor superioare pe dublură capotă
faţă;
- capota faţă.

REMONTARE

Se prefixează şurubul (1) dinspre cadru


geam parbriz pe dublura capotă faţă (stânga/
dreapta).
Se aşează capota faţă în semibalamaua
superioară (prin canalul practicat în aceasta)
şi se reglează lufturile.
Se montează celelalte două şuruburi de
fixare a semibalamalelor superioare pe dublura
capotă faţă şi se strâng toate cele patru
şuruburi la cuplul de 22,44 Nm.

48 - 1

57
48 DESCHIDERI NELATERALE

Hayon

DEMONTARE

Se demontează cablajul hayon (1) şi se 3


scoate prin orificiul existent în dublura hayon.
Se demontează:
- siguranţele (2) de blocare a
echilibroarelor pe hayon;
- şuruburile (3) de fixare a echilibroarelor
pe hayon;
- şuruburile (4) de fixare a balamalelor
pe hayon;
2
- hayonul.

REMONTARE

Se realizează în sens invers operaţiei de


demontare.
1

48 -2

58
MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE
50

Mecanism de deschidere uşă faţă cu comandă electrică ....................................................... 50- 1


Mecanism de deschidere uşă spate cu comandă electrică .................................................... 50- 2
Mecanism de deschidere uşă faţă cu comandă manuală ....................................................... 50- 3
Mecanism de deschidere uşă spate cu comandă manuală .................................................... 50- 4
Macara electrică geam uşă faţă ............................................................................................. 50- 5
Macara geam uşă faţă manuală .............................................................................................. 50- 6
Macara geam uşă spate .......................................................................................................... 50- 7

59
MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE
Mecanism de deschidere uşă faţă cu comandă electrică 50
- mânerul de închidere (13);
- panoul uşă faţă (vezi cap. 72);
- panoul deflector uşă faţă.
Se desprinde furca zăvorului (13) de pe
broasca cu comandă electrică.
Se debranşează conectorul actuatorului (7).
Se scoate tija de comandă deschidere uşă
faţă (3).
Se demontează şuruburile (5) de fixare a
cutiei asamblate (4) pe chesonul uşii faţă.
Se scoate broasca cu comandă electrică (6)
CUPLURI DE STR‚NGERE (daNm) prin deschiderea tehnologicădin chesonul uşii faţă.
Se demontează:
Şurub fixare cutie asamblată 1,1 - şuruburile (10) de fixare a mecanismului
Bolţ mecanism 5 de deschidere din exterior (9) pe tabla
Şurub fixare mecanism de deschidere exterioară a uşii;
din exterior 0,5 - bolţul mecanism (12);
- şuruburile (8) care fixează actuatorul (7)
DEMONTARE pe broasca cu comandă electrică (6).
Se debranşează bateria (pentru automobilele
REMONTARE
echipate cu mecanism deschidere centralizată).
Se demontează: Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
- manivela macaralei prin declipsare de pe demontare, ţinând cont de următoarele
axul macaralei (cazul automobilelor fără recomandări:
închidere electrică a geamului); - fixarea actuatorului pe broască se face
- şurubul (2) de fixare mecanism de deschidere astfel încât cursa de acţionare a acestuia să fie
din interior (1); de minim 18 mm;
- pentru montare broască uşă faţă, furca de
2 legătură (11) a mecanismului de deschidere din
1
exterior va fi fixatăpe rotula existentăpe broască;
- arcurile, niturile şi elementele care se mişcă
se vor unge cu unsoare UM 185 Li 2;
- pentru şuruburile care fixează broasca cu
comandă electrică se va folosi un loctit
Fixamed M 28;
- panoul deflector uşă faţă se fixează pe
cheson cu produs de etanşare Romtix 1502 P;
13 -reglajul închiderii uşilor se va face din bolţul
mecanism (12), care se va strânge la un cuplu
de 5 daNm.

50 - 1

60
MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE
50 Mecanism de deschidere uşă spate cu comandă electrică

- mânerul de închidere (13);


- panoul uşă spate (vezi cap. 72);
- panoul deflector uşă spate.
Se debranşează conectorul actuatorului (8).
Se scoate tija de comandădeschidere uşă(3).
Se demontează şuruburile (5) de fixare a
cutiei asamblate (4) pe chesonul uşii spate.
Se scoate broasca cu comandă electrică
(6) prin deschiderea tehnologică din chesonul
uşii spate.
Se demontează:
- şuruburile (10) de fixare a mecanismului
CUPLURI DE STR‚NGERE (daNm) de deschidere din exterior (9) pe tabla
exterioară a uşii;
Şurub fixare cutie asamblată 1,1 - bolţul mecanism (12);
Bolţ mecanism 5 - şuruburile (8) care fixează actuatorul (7)
Şurub fixare mecanism de deschidere pe broasca cu comandă electrică (6).
din exterior 0,5
DEMONTARE REMONTARE
Se debranşează bateria (pentru Se efectuează în ordine inversă operaţiei
automobilele echipate cu mecanism deschidere de demontare, ţinând cont de următoarele
centralizată). recomandări:
- fixarea actuatorului pe broască se face
Se demontează:
astfel încât cursa de acţionare a acestuia să fie
- manivela macaralei prin declipsare de pe
de minim 18 mm;
axul macaralei; - pentru montare broască uşă spate furca de
- şurubul (2) de fixare mecanism de legătură (11) a mecanismului de deschidere din
deschidere din interior (1); exterior va fi fixatăpe rotula existentăpe broască;
- arcurile, niturile şi elementele care se mişcă
se vor unge cu unsoare UM 185 Li 2;
- pentru şuruburile care fixează broasca cu
comandă electrică se va folosi un loctit
Fixamed M 28;
- panoul deflector uşă spate se fixează pe
cheson pe un produs de etanşare Romtix
1502 P;
-reglajul închiderii uşilor se va face din bolţul
mecanism (12), care se va strânge la un cuplu
13 1 2 de 5 daNm.

50 - 2

61
MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE
Mecanism de deschidere uşă faţă cu comandă manuală 50
- mânerul de închidere (13);
8 10 - panoul uşă faţă (vezi cap. 72);
- panoul deflector uşă faţă.
9 Se desprinde:
3 6
- furca zăvorului (12) de pe broască;
- tija de comandă deschidere uşă (4).
11 Se declipsează tija de blocare (3).
4 5 Se demontează şuruburile (6) de fixare cutie
12 7 asamblată (5) pe uşă.
1 2 Se scoate broasca cu comandă manuală uşă
faţă (7) prin deschiderea tehnologică din
chesonul uşii.
CUPLURI DE STR‚NGERE (daNm)
Ën continuare, se demontează:
Şurub fixare cutie asamblată 1,1 - şuruburile (9) de fixare a mecanismului de
Bolţ mecanism 5 deschidere din exterior (8) pe tabla exterioară
Şurub fixare mecanism de deschidere a uşii faţă;
din exterior 0,5 - bolţul mecanism (11).

DEMONTARE REMONTARE
Se demontează: Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
- manivela macaralei prin declipsare de pe demontare, ţinând cont de următoarele
axul macaralei; instrucţiuni de montaj:
- şurubul (2) de fixare mecanism de - pentru montajul comenzii de blocare, tija
deschidere din interior (1); de blocare (3) va ocupa poziţia în care broasca
este blocată;
3 2 - pentru montare broască , furca de legătură
1
(10) a mecanismului de deschidere din exterior
va fi fixată pe rotula existentă pe broască;
- arcurile, axele şi elementele care se mişcă
se vor unge cu unsoare UM 185 Li2;
- pentru şuruburile care fixează broasca se
va folosi un loctit Fixamed M28;
- panoul deflector uşă faţă se fixează pe
cheson cu un produs de etanşare Romtix
13 1502P;
-reglajul închiderii uşilor se va face din bolţul
mecanism (11), care se va strânge la un cuplu
de 5 daNm.

50 - 3

62
MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE
50 Mecanism de deschidere uşă spate cu comandă manuală

Se declipsează schimbătorul comandă


10
blocare uşă spate (3).
8 7 Se desprinde furca (10) a mecanismului de
9 deschidere din exterior de pe broasca uşă spate.
6
Se demontează:
3 - tija schimbătorului comandă blocare uşă
11 spate de pe broască;
- tija deschiderii interioare uşă spate (4) de
5 pe broască;
1 4 -şuruburile (6) de fixare cutie asamblată (5)
2
pe uşă.
Se scoate broasca cu comandă manuală uşă
CUPLURI DE STR‚NGERE (daNm)
spate (7) prin deschiderea tehnologică din
Şurub fixare cutie asamblată 1,1 chesonul uşii.
Bolţ mecanism 5 Ën continuare, se demontează:
Şurub fixare mecanism de deschidere - şuruburile (9) de fixare a mecanismului de
din exterior 0,5 deschidere din exterior (8) pe tabla exterioară
a uşii spate;
DEMONTARE - bolţul mecanism (11).
Se demontează:
- manivela macaralei prin declipsare de pe REMONTARE
axul macaralei; Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
- şurubul (2) de fixare mecanism de demontare, ţinând cont de următoarele
deschidere din interior (1); instrucţiuni de montaj:
- pentru montajul schimbătorului de sens, tija
de blocare va ocupa poziţia în care broasca
este blocată;
3 - se manevrează ansamblul astfel încât braţul
liber va fi introdus pe tija de comandă, după
care tija de blocare va fi introdusă prin
decuparea din cheson în ghidajul din panoul uşii;
- arcurile, axele şi elementele care se mişcă
se vor unge cu unsoare UM 185 Li2;
- pentru şuruburile care fixează broasca se
1 2
va folosi un loctit Fixamed M28;
12
- panoul deflector uşă spate se fixează pe
chesonul uşii cu un produs de etanşare Romtix
- mânerul de închidere (12);
1502P;
- panoul uşă spate (vezi cap. 72);
- reglajul închiderii uşilor se va face din bolţul
- panoul deflector uşă spate.
mecanism (11), care se va strânge la un cuplu
de 5 daNm.

50 - 4

63
MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE
Macara electrică geam uşă faţă 50

CUPLURI DE STR‚NGERE (daNm)


Şuruburi şi piuliţe de fixare macara 0,7
DEMONTARE
Se debranşează bateria.
Se aduce geamul până în poziţia P=85 mm.
Se demontează:
- panoul uşă faţă (vezi cap. 72);
- panoul deflector uşă faţă.
Se scoate ştergătorul exterior al geamului.
Se debranşează conectorul alimentare motor
macara.
Se demontează: REMONTARE
- şuruburile care fixează baza de geam pe Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
glisorul macaralei şi apoi se scoate geamul demontare, ţinând cont de următoarele :
(împreună cu baza de geam); - macaraua se introduce în cheson prin
deschiderea tehnologică şi se fixează în zona
mecanismului de acţionare pe cheson;
2 - se fixează macaraua la partea inferioară şi
superioară;
- se introduce geamul pe care s-a montat în
prealabil baza de geam şi se fixează pe glisor;
- se verifică funcţionarea macaralei prin
ridicarea şi coborârea geamului, după
3 branşarea conectorului macara şi a bateriei;
1
- se monteză panoul deflector şi panoul uşă
faţă după ce s-a verificat continuitatea
cordonului de mastic.

- piuliţele (1) de fixare a macaralei la partea


superioară şi inferioară pe chesonul uşii;
- şurubul (2) şi piuliţele (3) de fixare a
mecanismului de acţionare a macaralei pe
chesonul uşii.

50 - 5

64
MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE
50 Macara geam uşă faţă manuală

CUPLURI DE STR‚NGERE (daNm)


Piuliţe de fixare macara 0,7

REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
demontare, ţinând cont de următoarele :
- se introduce macaraua prin deschiderea
DEMONTARE
tehnologicădin chesonul uşii şi se fixeazăîn zona
Se aduce geamul până în poziţia P=85 mm. mecanismului de acţionare;
Se demontează: - se fixează macaraua la partea inferioară şi
- panoul uşă faţă (vezi cap. 72); superioară;
- panoul deflector uşă faţă. - se introduce geamul pe care s-a montat în
Se scoate ştergătorul exterior al geamului. prealabil baza de geam şi se fixează pe glisor;
Se demontează: - se verifică funcţionarea macaralei prin
- şuruburile care fixează baza de geam pe ridicarea şi coborârea geamului;
glisorul macaralei şi apoi se scoate geamul - se monteză panoul deflector prin lipire pe
(împreună cu baza de geam); cordonul continuu de mastic;
- piuliţele (1) de fixare a macaralei la partea - se montează ştergătorul interior al geamului,
superioară şi inferioară; panoul de uşă faţă, manivela macaralei,
- piuliţele (2) de fixare a mecanismului de mecanismul de deschidere din interior.
acţionare a macaralei.
Se eliberează macaraua geam uşă faţă.

50 - 6

65
MECANISMELE DESCHIDERILOR LATERALE

Macara geam uşă spate


50
CUPLURI DE STR‚NGERE (daNm) REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
Şuruburi şi piuliţe de fixare macara 0,7 demontare, ţinând cont de următoarele :
- se introduce macaraua în cheson prin
DEMONTARE
deschiderea tehnologică;
Se demontează:
- se fixează macaraua în zona mecanismului
- panoul uşă spate (vezi cap. 72);
de acţionare şi la partea superioară;
- panoul deflector uşă spate;
- se introduce geamul în cheson (pe care s-
- ştergătorul exterior al geamului;
a montat în prealabil baza de geam) şi se fixează
pe glisor prin şuruburi;
- se verifică poziţionarea macaralei prin
2
ridicarea şi coborârea geamului;
- se lipeşte panoul deflector pe cordonul
continuu de mastic de pe chesonul uşii;
-se monteazăştergătorul interior al geamului,
1 panoul uşii, manivela macaralei, mecanismul de
deschidere din interior.

- şuruburile ce fixează baza de geam pe


glisorul macaralei şi apoi se scoate geamul
(împreună cu baza de geam);
- piuliţa (1) de fixare a macaralei la partea
superioară pe chesonul uşii;
- piuliţele (2) şi şurubul (3) ce fixează
mecanismul de acţionare a macaralei.
Se eliberează macaraua geam uşă spate.

2 3

50 - 7

66
MECANISMELE DESCHIDERILOR NELATERALE
52

Ënchizător capotă faţă .............................................................................................................. 52- 1


Ënchizător hayon ....................................................................................................................... 52- 2
Echilibror pneumatic ................................................................................................................ 52- 3

67
MECANISMELE DESCHIDERILOR NELATERALE

Ënchizător capotă faţă


52

4
CUPLURIDESTR‚NGERE(daNm)
Şuruburi fixare cârlig broască şi
broască cap. 0,7
Se demontează şuruburile (7) care fixează
DEMONTARE mânerul (8) pe dublură cadru lateral.
Se demontează:
- şuruburile (2) care fixează zăvorul capotă
(1) pe dublura capotei faţă;
1 2

REMONTARE
- şuruburile (4) care fixează broasca Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
capotă (3) pe traversa superioară radiator. demontare.
Se eliberează cablul comandă deschidere (5) Cuplul de strângere al şuruburilor de fixare
de la broască. cârlig broască şi broască capotă este de 0,7
Se scoate obturatorul (6) şi se eliberează daNm.
cablul de la mânerul de deschidere (8).

52 - 1

68
MECANISMELE DESCHIDERILOR NELATERALE
52 Ënchizător hayon

- şuruburile (6) care fixează broasca


7 5
4 hayon (5) pe dublură hayon;
1 - elementul de ghidare (8) şi cala reglaj
3 element ghidare (7);
8 - şuruburile (10) care fixează suportul
ghidare (9) pe ancadramentul hayon;
6
10
9 11
2 9

CUPLURI DE STR‚NGERE (daNm)

Şurub fixare zăvor hayon 1,7


Şurub fixare suport ghidare 0,7 10
Şurub fixare broască hayon 0,6
Piuliţă fixare schimbător 0,5
DEMONTARE
Se demontează:
- butucul hayon (1) prin scoaterea furcii (2)
11
şi declipsare tijă schimbător din braţul acestuia;
- piuliţa (4) care fixează schimbătorul
comandă deschidere hayon (3) pe dublură
- şurubul special care fixează zăvorul
hayon;
hayon (11) pe ancadramentul hayon.

8 7 6 REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiei
de demontare.

5
4

52 - 2

69
MECANISMELE DESCHIDERILOR NELATERALE

Echilibror pneumatic 52
DEMONTARE
Se demontează acţionând succesiv asupra
siguranţelor (1) de la capetele echilibrorului
pneumatic (2).

REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
demontare.

52 - 3

70
ËNCUIETORI
53

Ëncuietori...................................................................................................................................53-1

71
ËNCUIETORI
53

2 3 1

1. colecţie încuietori cu insert metalic


2. furcă
3. zăvor

ZĂVOR UŞĂ FAŢĂ

DEMONTARE

Se demontează:
- manivela macaralei prin declipsare de pe axul macaralei;
- mecanismul deschidere interior;
- mânerul de închidere;
- panoul uşă faţă;
- panoul deflector uşă faţă.
După aceste operaţii se demontează furca (2) care fixează zăvorul (3) pe uşă.

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare, având în vedere următoarele:


- verificare integritate panou deflector şi a cordonului continuu de mastic Romtix 1502 P pe
chesonul uşii faţă;
- verificare funcţionare mecanism deschidere interior şi a zăvorului.
Pentru înlocuirea celorlalte încuietori vezi capitolele următoare:
- mecanism antivol - cap. 84;
- buşon rezervor - cap. 19;
- butuc hayon - cap. 52.

53 - 1

72
GEAMURI
54

Geam parbriz şi geam hayon .................................................................................................. 54 - 1


Geamuri uşi faţă şi spate ........................................................................................................ 54 - 3

73
GEAMURI
Geam parbriz şi geam hayon
54

ËNLOCUIRE PARBRIZ ŞI GEAM


HAYON

Ënlocuirea acestor geamuri se face în cazul


spargerii lor, când nu sunt conforme din punct
de vedere al gabaritului, sau când prezintă
defecte de fabricaţie (deformări de imagine,
fisuri, etc.).

DEMONTAREA UNUI GEAM SPART

Dacă geamul sau o parte din el nu a căzut,


demontarea şi curăţarea chederului de resturile MONTAREA PARBRIZULUI
geamului spart vor fi uşurate lipind pe fiecare
suprafaţă o foaie de hârtie.
Se montează pe caroserie ansamblul parbriz-
cordon-cheder, capetele cordonului fiind situate
PREGĂTIREA MONTAJULUI
în interiorul caroseriei.
Se îmbracă geamul (1) cu chederul (2), Din interiorul automobilului se trage succesiv
ansamblul fiind aşezat pe o tablă de protecţie. fiecare capăt al cordonului, direcţia de tragere
Se aplică în canalul chederului, în zona de fiind paralelă cu suprafaţa geamului, spre
contact cu caroseria un cordon de mastic interiorul suprafeţei, perpendicular pe contur,
Romtix 1502 P Φ 3. începând cu partea inferioară, operaţie care
Se introduce în canalul chederului, pe tot determină ridicarea buzei chederului şi apoi
conturul său, un cordon (4) din bumbac cu coborârea ei pe rama cadrului.
diametrul de 3-4 mm, lăsându-se la capetele La exterior se aşează chederul prin apăsări
libere (3) aproximativ 20 cm lungime cordon, uşoare şi succesive pe geam, astfel ca întinderea
iar între capete, distanţa să nu depăşească să fie uniformă pe tot conturul parbrizului şi
valoarea de 10 cm. ramei cadrului.
Scoaterea cordonului se face întotdeauna
1 4 prin partea superioară a parbrizului.

2 10 cm

54 - 1

74
54 GEAMURI
Geam parbriz şi geam hayon

După fiecare montare de parbriz se asigură Montarea ansamblului geam hayon -


aşezarea uniformă a întregului ansamblu pe cadrul cheder se face asemănător cu montarea
caroseriei prin câteva lovituri de ciocan (din parbrizului.
cauciuc), pe marginea conturului geamului.

NOTĂ: Nu se va bate geamul pe colţuri


şi pe cele două laturi verticale. Se va avea
în vedere ca cele două cale să fie
poziţionate corect.

După montarea parbrizului se verifică cu


atenţie uniformitatea întregului ansamblu şi apoi
etanşeitatea lui prin stropirea cu un jet de apă.

ËNLOCUIREA GEAMULUI HAYON

Se debranşează:
- bateria;
- conectorii alimentare şi masă dezaburire
hayon.
Se scoate geamul împreună cu chederul, prin
împingere din interiorul automobilului.
Se curăţă chederul şi se pune geamul nou în
cheder.

54 - 2

75
GEAMURI
Geamuri uşi faţă şi spate 54
GEAM UŞĂ FAŢĂ GEAM UŞĂ SPATE

DEMONTARE DEMONTARE

Se demontează: Se demontează:
- panoul uşă faţă (vezi cap.72); - panoul uşă spate (vezi cap.72);
- panoul deflector uşă faţă; - panoul deflector uşă spate;
- ştergătorul exterior şi interior; - ştergătorul exterior al geamului cu ajutorul
Se aduce geamul pânăîn poziţia P = 85 mm. unei şurubelniţe.
Se demontează şuruburile ce fixează baza Se coboară geamul în poziţie minimă, astfel
de geam pe glisorul macaralei şi apoi se încât prin deschiderea tehnologică să se
scoate geamul (1) (împreună cu baza demonteze şuruburile care fixează baza de geam
geamului. pe glisorul macaralei.
Se scoate geamul (1) împreună cu baza de
1 geam.

1 2 4

3
Se eliberează geamul din baza acestuia.

REMONTARE Se eliberează geamul din baza acestuia.


Se demontează:
Se efectuează în ordine inversă operaţiei -şuruburile (3) care fixeazăghidajul de geam (2);
de demontare având în vedere următoarele: - geamul fix (4).
- se introduce geamul pe care s-a montat
în prealabil baza de geam şi se fixează pe REMONTARE
glisor;
- se verifică funcţionarea macaralei prin Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
ridicarea şi coborârea geamului; demontare având în vedere următoarele:
- se verifică continuitatea cordonului de - se poziţionează pe ghidajul de geam, geamul
mastic Romtix 1502 P pe care se lipeşte fix pe care s-a montat în prealabil garnitura de
panoul deflector uşă faţă. geam;

54 - 3

76
54 GEAMURI
Geamuri uşi faţă şi spate

- se introduce geamul în cheson (pe care s-a montat în prealabil baza de geam) şi se fixează
pe glisor prin şuruburi;
- se verifică funcţionarea macaralei prin ridicarea şi coborârea geamului;
- se verifică poziţionarea şi apoi etanşeitatea la apă în zona geamului fix;
- în cazul în care apar infiltraţii de apă în zona geamului fix, se vor străpunge găurile de
evacuare a apei şi se va mastica garnitura geamului fix folosind un mastic Terodicht Schwartz.

54 - 4

77
PROTECŢII EXTERIOARE
55

Bară paraşoc faţă ................................................................................................................... 55 - 1


Bară paraşoc spate ................................................................................................................. 55 - 2
Ornament mâner hayon .......................................................................................................... 55 - 3
Calandru .................................................................................................................................. 55 - 4
Eleron ...................................................................................................................................... 55 - 5
Baghete laterale ..................................................................................................................... 55 - 6
Extractor aer ........................................................................................................................... 55 - 7

78
PROTECŢII EXTERIOARE
Bară paraşoc faţă 55
DEMONTARE

Se demontează calandrul.
Se ridică automobilul pe un elevator cu două coloane.
Se debranşează conectorii lămpilor proiectoare.
Se demontează:
- şuruburile (1) de fixare bară pe cadru GMP;
- şuruburile (2) de fixare bară pe traversă antişoc faţă;
- şuruburile (3) de fixare bară pe suporţii laterali de prindere aripă faţă.
Se eliberează bara din agrafele de susţinere (4).

1 2
3

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.


Şuruburile de fixare bară paraşoc faţă vor fi strânse la cuplul de 4 Nm, iar şuruburile de fixare
carenaje la 1,4 Nm.

55 - 1

79
PROTECŢII EXTERIOARE
55 Bară paraşoc spate

DEMONTARE

Se debranşează conectorii lămpilor spate.


Se demontează:
- lămpile spate;
- şuruburile (2) de fixare bară paraşoc spate (1) pe tăblie spate;
- şuruburile (5) de fixare bară paraşoc spate pe pasaje roţi spate;
- şuruburile (3) de fixare bară paraşoc (partea inferioară) pe traversa extremă spate;
- şuruburile (4) de fixare bară pe panourile laterale.
Se eliberează bara paraşoc spate.

4 2

1
5 3

REMONTARE

Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de demontare.


Cuplul de strângere al şuruburilor de fixare bară spate pe pasaj este de 1,4 Nm.
Celelalte şuruburi de fixare bară paraşoc spate vor fi strânse la un cuplu de 6 Nm.

55 - 2

80
PROTECŢII EXTERIOARE
Ornament mâner hayon 55
DEMONTARE

Se demontează piuliţele (2) de fixare ornament mâner hayon (1) pe tablă exterioară hayon.
Se eliberează ornamentul mâner hayon.

REMONTARE

Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de demontare.

55 - 3

81
PROTECŢII EXTERIOARE
55 Calandru

DEMONTARE

Se demontează:
- şuruburile (1) de fixare calandru (2) pe traversa superioară radiator;
- şurubul (3) de fixare calandru pe traversa superioară radiator.

1
2

REMONTARE

Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de demontare.

55 - 4

82
PROTECŢII EXTERIOARE
Eleron
55
DEMONTARE

Se demontează şuruburile (2) de fixare eleron (1) pe tabla exterioară hayon.


Se eliberează eleronul.

3
2

REMONTARE

Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de demontare.


Se verifică integritatea garniturilor (3) şi (4), care în cazul deteriorării se vor înlocui.
Şuruburile de fixare (2) se vor strânge la cuplul de 5 Nm.

55 - 5

83
PROTECŢII EXTERIOARE
55 Baghete laterale

DEMONTARE

Baghetele laterale ale aripilor uşilor şi panourilor faţă se demontează prin dezlipire.
Se curăţă cu grijă locul ornamentelor demontate cu un solvent adecvat şi se şterge cu o cârpă
uscată şi moale.

REMONTARE

Se poziţionează pintenii (1) de centrare a baghetelor laterale în orificiile prevăzute în panourile


uşilor şi se fixează prin lipire.
Baghetele laterale pentru aripi se aliniază cu baghetele de pe panouri şi se fixează prin presare
uşoară şi uniformă.

55 - 6

84
PROTECŢII EXTERIOARE
Extractor aer
55
DEMONTARE

Pentru demontarea extractorului aer nu este necesară demontarea barei spate.


Se declipsează extractorul aer (2) de pe panoul lateral spate stânga (1) prin deschizătura din
dublura panou spate şi se împinge din interior spre exterior.

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare (cu partea de cauciuc spre exterior).

55 - 7

85
ACCESORII EXTERIOARE
56

Retrovizor exterior ................................................................................................................. 56 - 1


Suport roată rezervă ............................................................................................................... 56 - 2
Carenaje roţi faţă .................................................................................................................... 56 - 3
Carenaje roţi spate ................................................................................................................. 56 - 4

86
ACCESORII EXTERIOARE
Retrovizor exterior 56
DEMONTARE

Se extrage ornamentul interior (3) prin glisarea celor doi cepi în bucşele (2) existente în chesonul
uşii faţă. Pentru retrovizorul exterior (1) cu comandă prin cabluri, se slăbeşte şurubul de fixare
comandă retrovizor exterior pe ornamentul interior, eliberând comanda retrovizor (5).
Se demontează cele trei şuruburi autofiletante din plastic (4), care fixează retrovizorul exterior,
eliberându-l împreună cu garnitura.

1
4
2 1
5

3 2
4 3

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.


După fixarea retrovizorului exterior se aliniază cei doi pinteni de pe extremitatea fixării cablurilor
de comandă şi se introduc în canalul prevăzut în ornamentul interior, fixându-l prin strângerea
şurubului de pe acesta (numai pentru retrovizorul exterior cu comandă prin cabluri).

56 - 1

87
ACCESORII EXTERIOARE
56 Suport roată rezervă

DEMONTARE

Se scoate siguranţa (3) de pe axul de antrenare filetat (5).


Se demontează axul de antrenare din piuliţa sudată pe suportul (4) fixat prin şuruburile (2) pe
traversa extremă spate.
Se eliberează suportul roată de rezervă (6) din suporţii sudaţi (1).

5
1
4

2
3

1
6

REMONTARE

Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de demontare.

56 - 2

88
ACCESORII EXTERIOARE
Carenaje roţi faţă
56
DEMONTARE

Se suspendă automobilul pe elevator.


Se demontează:
- roţile faţă;
- carenajele roată faţă dreapta (2), (5) şi carenajul (7) al roţii stânga faţă, din agrafele de
fixare (6) şi (8), respectiv din şuruburile (4) şi (9) pe pasajele roţilor faţă;
- protectoarele (1) şi (3) din şuruburile de fixare (10), respectiv (11).

11
4 3
5

2 1

6 10 9
7 8

REMONTARE

Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de demontare.

56 - 3

89
ACCESORII EXTERIOARE
56 Carenaje roţi spate

DEMONTARE

Se demontează şurubul (1) de fixare carenaj roată spate (2) pe bara spate, respectiv şurubul
(3) de fixare carenaj roată spate pe suportul lateral bară spate.

REMONTARE

Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de demontare.

56 - 4

90
PLANŞĂ BORD
57

Planşa bord ............................................................................................................................. 57 - 1

57 - 5

91
PLANŞĂ BORD
57

planşă bord parte superioară

planşă bord parte inferioară

CUPLURI DE STR‚NGERE(daNm)

Şurub fixare volan direcţie 4,4


1
PLANŞA BORD PARTE 2
SUPERIOARĂ

DEMONTARE
4
Se debranşează bateria.
Se demontează: 4
- perna volan fixată prin clipsare;
- şurubul care fixează volanul pe Se debranşează conectorii:
coloana de direcţie cu ajutorul unei - lumini, ştergător parbriz;
şurubelniţe cu cap TORX T50; - mecanismului antivol.
- volanul (1) nu înainte de a aduce Pentru demontarea comenzii sub volan de
direcţia la punctul mediu (roţile sunt în pe axul superior al coloanei de direcţie se
linie dreaptă); slăbeşte şurubul (5) şi se extrage comanda sub
-semicochilele (2) şi (3) fixate între ele volan (6).
prin trei şuruburi (4) de coloana de direcţie.

57 - 1

92
PLANŞĂ BORD
57
Se rabate planşa bord parte superioară
către parbriz şi se dezagrafează din
punctele (10) de pe traversa inferioară
parbriz.
Se declipsează radioul din suportul
acestuia.
Se debranşează conectorii şi antena
radio (pentru automobilele cu radio-
casetofon).
Se debranşează conectorul închidere
centralizată (cazul automobilelor cu
închidere centralizată).
Se extrage planşa bord parte superioară
din habitaclu.
Se demontează:
NOTĂ:
- cele două şuruburi (7) de fixare laterală
Demontarea planşei bord parte
a planşei bord parte superioară cu ajutorul
superioară, nu necesită demontarea
unei chei T 20 (forma —L“);
volanului.
- şuruburile (8) care fixează planşa bord
parte superioară de cea inferioară pe traversa
post conducere cu o şurubelniţă cu cap T 20.
Se dezagrafează planşa bord parte
superioară din punctele (9).
PLANŞĂ BORD PARTE
INFERIOARĂ

10 Se debranşează conectorul bucşă


antidemaraj.
Se declipsează bucşa antidemaraj (11).

9 7
8

57 - 2

93
PLANŞĂ BORD
57

11

13

Se demontează şuruburile (12) care


fixează tabloul de bord şi se debranşează
cei patru conectori.

fixare cutie siguranţe.


Se scoate clipsul de menţinere pentru
fixarea semicochilei inferioare.
Se rabat cele două căpăcele de la partea
inferioară ale planşei bord şi se demontează
şuruburile (14) de fixare pe traversa post
12 conducere.
12 Se demontează:
- şuruburile (15) care fixează tabloul
climatizare pe planşa bord parte inferioară;
- şurubul (16) care fixează planşa bord
parte inferioară pe repartitorul aer
climatizare -ventilare ( RACV);
Se scoate trapa acces a siguranţelor - şuruburile (17) care fixează planşa bord
fuzibile. parte inferioară pe traversa post conducere;
Se demontează cele trei şuruburi (13) de - şuruburile (18) care fixează la partea
superioară planşa bord parte inferioară pe
traversa post conducere.

57 - 3

94
PLANŞĂ BORD
57

19 Se debranşează conectorii:
18 - avarie;
- comandă climatizare.
Se declipsează conductele aeratoare
laterale stânga şi dreapta.
Se extrage planşa bord din habitaclu.
15

17 14
16
Se extrag:
- butonul reglaj faruri;
- bricheta.
Se declipsează comutatorii:
- avarie;
- dezaburire lunetă.
Se debranşează conectorii:
- brichetă; REMONTARE
- dezaburire lunetă.
Se deşurubează suportul brichetă. Se efectuează în ordine inversă operaţiei
Se demontează piuliţa (20) de fixare de demontare ţinând cont de următoarele
comandă reglaj faruri. recomandări:
- se asigură ca direcţia să fie la punctul
mediu (roţile sunt în linie dreaptă);
- montajul planşei bord parte inferioară
se face prin ghidarea pe un centror (19) de
pe traversa post conducere;
20 - volanul trebuie să intre liber în
caneluri;
- se verifică funcţionarea aparatelor de
bord şi a comutatoarelor.

ATENŢIE:
După fiecare demontare a volanului
se va înlocui şurubul de fixare al acestuia,
respectându-se cuplul de strângere de 4,4
daNm.

57 - 4

95
ACCESORII INTERIOARE
58

Retrovizor interior .................................................................................................................. 58 - 1


Parasolare ............................................................................................................................... 58 - 2
Consolă centrală ..................................................................................................................... 58 - 3
Carcasă frână mână ................................................................................................................ 58 - 4
Mâner viraj ............................................................................................................................. 58 - 5

96
ACCESORII INTERIOARE
Retrovizor interior
58

DEMONTARE

Demontarea retrovizorului interior (1) se face prin depresarea acestuia de pe suportul (2) în
sensul săgeţii din figură.
Suportul retrovizorului (2) este lipit pe parbrizul (3).

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.

58 - 1

97
ACCESORII INTERIOARE
58 Parasolare

DEMONTARE
Se demontează şurubul (1) de fixare parasolar (2).
Se extrage parasolarul de pe cârligul (3).

REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.
DEMONTARE

58 - 2

98
ACCESORII INTERIOARE
Consolă centrală
58
Se debranşează bateria. Se declipsează consola de pe repartitorul
Se extrage scrumiera (1) din locaşul său. aer climatizare - ventilare (RACV) din punctele
(5).
Se rabate capacul prizei de diagnosticare
şi se împinge în interiorul consolei.
Se debranşează conectorul comutatorului
ridicare geam (pentru automobilele echipate cu
macara electrică).
Se declipsează comutatorulridicare geam şi
se eliberează consola centrală.

REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
demontare.
Se verifică funcţionarea corectă a
Se scoate îmbrăcămintea levier viteză (2) de comutatoarelor care acţionează macaralele
pe consola centrală.
electrice geam uşă faţă.

Se demontează:
- şurubul (3) care fixează consola centrală
pe tunel;
- şurubul (4) care fixează consola de suportul
levierului de viteză.

58 - 3

99
ACCESORII INTERIOARE
58 Carcasă frână mână

DEMONTARE - şuruburile care fixează centurile securitate


faţă la partea inferioară;
Prin decupajul existent în covorul habitaclu, - şuruburile care fixează închizătoarele pe
în zona levierului frână mână, se demontează tunel.
şurubul (1) care fixează carcasa frână mână în Se dezagrafează covorul şi se rabate în
partea faţă, pe tunel. partea faţă.
Se demontează şurubul (2) care fixează
carcasa frână mână pe tunel în partea spate.
Se eliberează carcasa frână mână.

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de


demontare.
Şuruburile centurilor de securitate se strâng
la cuplu de 2,7 daNm.

Se deplasează longitudinal scaunele în


partea faţă.
Se demontează:
- şezutul banchetei (vezi cap. 75);

58 - 4

100
ACCESORII INTERIOARE
Mâner viraj
58

DEMONTARE

Se demontează şuruburile din punctele A care fixează mânerul viraj pe pavilionul caroseriei.
Se eliberează mânerul de viraj.

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.

58 - 5

101
ELEMENTE DE SECURITATE INTERIOARĂ
59

Centuri securitate faţă ........................................................................................................... 59 - 1


Centuri securitate spate ........................................................................................................ 59 - 2

59 - 3

102
ELEMENTE DE SECURITATE INTERIOARĂ
Centuri securitate faţă
59
CUPLURI DE STR‚NGERE (daNm) - garnisajul stâlp mijloc (vezi capitolul
71);
Şuruburi fixare centură securitate faţă 2,7 - şurubul (3) de fixare retractor centură
securitate faţă pe dublura stâlp mijloc.

4
1 3

DEMONTARE

Se demontează:
- chederul uşă faţă / spate (în zona de
contact cu garnisajul stâlp mijloc);
- şuruburile (1) şi (2) care fixează
centura securitate faţă la partea superioară
respectiv inferioară pe dublura stâlp Se demonteaz ă ş urubul (4) de fixare
mijloc; închizător centură securitate pe tunel.

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei


de demontare avându-se în vedere
următoarele:
- ghidarea retractorului pe centrorul sudat
pe stâlp.
- cuplul de strângere al şuruburilor de fixare
centură securitate faţă este de 2,7 daNm.

59 - 1

103
ELEMENTE DE SECURITATE INTERIOARĂ
59 Centuri securitate spate

CUPLURI DE STR‚NGERE (daNm) - şuruburile (2) şi (3) de fixare centură


pe dublura cadru lateral.
Şuruburi fixare centură securitate spate 2,7
Se readuce spătarul banchetei în poziţie
1 4 normală.
Se rabate şezutul banchetei în suporţii
acestuia.
Se demontează şuruburile (4) de fixare
centură spate pe planşeul central.

2 3

DEMONTARE
4
Se demonteză cele două şuruburi de fixare
spătar banchetă.
Se rabate spătarul banchetei.
Se demontează:
- tableta spate şi suporţii acesteia (vezi
capitolul 74);
- şurubul (1) de fixare centură securitate
spate pe custodă; REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei


de demontare.
Cuplul de strângere al şuruburilor de
1 fixare centuri securitate spate este de 2,7
daNm.

2
3

59 - 2

104
CLIMATIZARE
61

Generalităţi ............................................................................................................................... 61-1


Principiu de funcţionare ............................................................................................................ 61-2
Grup climatizare ........................................................................................................................ 61-4
Repartitor aer climatizare ventilare (RACV) .......................................................................... 61-5
Tabloul de comandă .................................................................................................................. 61-6
Cabluri de comandă .................................................................................................................. 61-8
Diagnosticare ............................................................................................................................ 61-9

105
CLIMATIZARE
Generalităţi
61

a 2
3 4 5

1 - radiator încălzire
2 - comandă volet aer cald/rece
3 - comandă voleţi repartiţie aer
4 - cablu comandă repartiţie aer
5 - cablu comandă mixaj aer
a - intrare aer
b - ieşire dezaburire parbriz
c - ieşire aeratoare planşă bord

61 - 1

106
CLIMATIZARE
61 Principiu de funcţionare

COMANDA TEMPERATURII AERULUI

Butonul (A) comandă voletul pentru aer cald/rece.


Prin rotirea butonului (A) spre dreapta, temperatura aerului creşte.
Aer rece Aer cald

A A

Radiatorul de încălzire nu are robinet şi este alimentat în permanenţă. Voletul comandat de


cablul (1) asigură funcţionarea sistemului de reîncălzire a aerului rece.

61 - 2

107
CLIMATIZARE
Principiu de funcţionare 61
COMANDĂ REPARTIŢIE AER
Butonul (B) comandăvoleţii (1) de repartiţie aer. Poziţia
Fluxul de aer este repartizat între toate
aeratoarele, ajutajele de dezaburire a geamurilor
laterale faţă, ajutajul de dezaburire a parbrizului
şi picioarele ocupanţilor.

Poziţia
B Pentru o mai mare eficacitate se închid
aeratoarele de pe planşa bord.
Ëntreg fluxul de aer este dirijat spre friza de
dezaburire şi ajutajele de dezaburire a
geamurilor laterale faţă.

Poziţia
Ëntreg habitaclul este izolat de exterior şi nu
este permisă pătrunderea aerului din exterior,
funcţionarea GMV climatizare fiind oprită.

COMANDA CANTITATE AER


Debitul de aer circulat în habitaclu este
B 1 determinat de poziţia butonului(C)
corespunzătoare celor patru trepte de turaţie
GMV climatizare. Cu cât treapta de turaţie este
Poziţia mai mare cu atât fluxul de aer este mai mare.
Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele
planşei bord. NOTĂ
Fiecare aerator are trei reglaje: Pentru o mai bună eficacitate a
- deschis sau închis; dezaburirii sau dezgheţării parbrizului,
- orientare în sus sau în jos; butonul (C) trebuie rotit pe ultima poziţie.
- orientare stânga sau dreapta.
Pentru oprirea GMV climatizare se roteşte
Poziţia butonul pe poziţia —0“.
Fluxul de aer este dirijat spre toate
aeratoarele de pe planşa bord şi picioarele
ocupanţilor.

Poziţia
Fluxul de aer este dirijat spre picioarele C
ocupanţilor.

61 - 3

108
CLIMATIZARE
61 Grup climatizare

1
3 2
DEMONTARE
Conector
Se debranşează bateria. 5 3
Se demontează:
- protectorul cutie climatizare;
- garnitura cutie climatizare;
- vasul de degazare;
- filtru de aer al motorului.
Se declipsează cablajul faţă de pe partea
centrală cutie climatizare.
Ën continuare se demontează:
- şuruburile de fixare grup climatizare
15 12
pe cutia de climatizare
- şuruburile de fixare parte centrală Pin Denumire
cutie climatizare. 3 Comandă G.M.V. viteza 1
Se debranşează şi se eliberează grupul 4 Comandă G.M.V. viteza 2
climatizare din cutia climatizare. 5 Comandă G.M.V. viteza 3
12 Comandă G.M.V. viteza 4
REMONTARE 13 Comandă G.M.V. viteza 4
14 Masă
Se execută în ordine inversă operaţiile de 15 Masă
la demontare.
Se strâng şuruburile de fixare grup
climatizare pe cutia climatizare în ordinea
indicată în desen (1, 2, 3).
Cuplul de strângere al şuruburilor de fixare
grup climatizare pe cutia climatizare este
0,6 daNm.

61 - 4

109
CLIMATIZARE
Repartitor aer climatizare ventilare (RACV)
61
DEMONTARE

Se debranşează bateria.
Se demontează:
- planşa bord (vezi cap. 57 —Planșă
bord“); 3
- consola centrală;
- conectorii comandă geamuri electrice;
- garnisajele stâlpilor faţă; 1
- traversa post conducere;
- protectorul cutie climatizare;
2
- vasul de degazare;
- garnitura cutie climatizare;
- filtrul de aer al motorului; REMONTARE
- partea centrală cutie climatizare din
cele opt şuruburi de fixare; Se efectuează în ordinea inversă operaţiei
- şuruburile de fixare grup climatizare de demontare.
şi se eliberează GMV- ul climatizare după Se completează lichidul de răcire şi se face
debranşare; purjarea circuitului de răcire (vezi cap.19
- şuruburile (1) de fixare RACV pe —Umplere - Purjare circuit de răcire“).
cutia climatizare; Se verifică:
Se obturează cele două conducte de la - buna funcţionare a cablurilor voleţilor;
radiatorul de încălzire cu dispozitivul MOT 453. - buna fixare a conductelor de aer.
Se debranşează apoi racordurile rapide de Cuplul de strângere a şuruburilor de fixare
la radiatorul de încălzire al RACV, cu (1) a RACV pe cutia de climatizare este de
recuperarea lichidului de răcire. 0,6 daNm.
Ën continuare se demontează:
- placa acustică (2);
- cablurile comandă voleţi mixaj şi
distribuţie, fixate pe RACV
Se eliberează RACV (3).

61 - 5

110
CLIMATIZARE
61 Tabloul de comandă

DEMONTARE Se demontează cele două cabluri de


comandă (mixaj şi distribuţie).
Se debranşează bateria.
Se demontează: Conectori
- scrumiera (B);
- butoanele de comandă electrică Conector (3)
deschidere geamuri uşi faţă (C);
- cochila îmbrăcăminte levier comandă Pin Denumire
cutie viteze (D); 1 Liber
2 Liber
3 Liber
4 Liber
5 Liber
6 Liber
A 7 + lumini poziţie
8 Liber
9 Masă
10 Liber
11 Liber
12 Liber
B 13 Liber
D C
14 Liber
Se demontează cele două şuruburi (A), 15 Liber
aflate în partea inferioară a tabloului de Se debranşează conectorul (6).
comandă pe planşa bord inferioară. 5 3
Tabloul de comandă climatizare se împinge
spre faţa automobilului şi se rabate până este
eliberat din locaşele (1) şi (2).

15 12
1 2

61 - 6

111
CLIMATIZARE
Tabloul de comandă
61
Conector (6)

Pin Denumire
A1 Comandă + GMV viteza 4
A2 Comandă + GMV viteza 4
A4 Alimentare + după contact
A5 Alimentare + după contact
B1 Comandă + GMV viteza 3
B4 Comandă + GMV viteza 2
B5 Comandă + GMV viteza 1

Se debranşează conectorul (3), se apasă cu atenţie pârghia (4) şi se roteşte pârghia (5) în
sensul săgeţii (E).

REMONTARE

Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de demontare.


Se verifică funcţionarea tabloului de comandă.

4
5

15
1

61 - 7

112
CLIMATIZARE
61 Cabluri de comandă

DEMONTARE

Demontarea cablurilor de comandă (1) poate fi efectuată fără demontarea planşei bord.
Se demontează:
- scrumiera;
- butoanele de comandă electrică deschidere geamuri uşi faţă;
- tabloul de comandă cât şi cablurile (1) fixate la acesta.
Ën partea de jos a habitaclului se demontează agrafele de menţinere (2).
Se eliberează cablurile.

1 2

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.


Se verifică buna funcţionare a comenzilor.
Se remontează tabloul de comandă pe planşa bord şi consola centrală.

61 - 8

113
CLIMATIZARE
Diagnosticare defecte electrice climatizare 61
fără aer condiţionat

MOTORUL G.M.V. CLIMATIZARE NU FUNCŢIONEAZĂ

Se înlocuieşte Nu Se verifică siguranţa F17 din habitaclu.


siguranţa F17 . Este bună?
Da
Se verifică continuitatea comutatorului treptelor de turaţie
tablou comandă climatizare pentru:
Se înlocuieşte Nu treapta 1 - între pinii A4 sau A5 pin B5;
repartitorul aer treapta 2 - între pinii A4 sau A5 pin B4;
climatizare ventilare. treapta 3 - între pinii A4 sau A5 pin B1;
treapta 4 - între pinii A4 sau A5 pinii A1 sau A2.
Sunt conforme?
Da
Se înlocuieşte Nu
cablajul faţă. Există tensiune 12V între masa automobilului şi pinii A4 sau A5
ai conectorului (6) al tabloului comandă climatizare?
Da
Nu Se verifică continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului între:
- pin B5 tablou climatizare pin 3 conector GMV;
- pin B4 tablou climatizare pin 4 conector GMV;
- pin B1 tablou climatizare pin 5 conector GMV;
- pin A1 tablou climatizare pin 12 conector GMV;
Se înlocuieşte Da - pin A2 tablou climatizare pin 13 conector GMV;
dispozitivul suflare - pin 15 conector GMV masa automobilului;
aer rece. - pin 14 conector GMV masa automobilului.
Sunt conforme?

61 - 9

114
CLIMATIZARE
61 Diagnosticare defecte electrice climatizare
fără aer condiţionat

ILUMINAREA TABLOULUI CLIMATIZARE NU FUNCŢIONEAZĂ

Se înlocuieşte Nu
Se verifică siguranţa F14 din habitaclu.
siguranţa F14 . Este bună?

Da

Se verifică continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului


Nu între:
Se înlocuieşte
- ieşire siguranţă F14 habitaclu pin 7 tablou climatizare;
cablajul faţă.
- pin 9 tablou climatizare masa automobilului.
Sunt conforme?

Da

Se înlocuieşte repartitorul aer


climatizare-ventilare.

61 - 10

115
AER CONDIŢIONAT
62

Generalităţi ............................................................................................................................... 62-1


Instalaţie aer condiţionat .......................................................................................................... 62-2
Golire - umplere circuit refrigerant .......................................................................................... 62-3
Schema de funcţionare a instalaţiei ......................................................................................... 62-4
Principiu de funcţionare ............................................................................................................ 62-5
Dispozitivul de suflat aer rece (DSAF) .................................................................................... 62-7
Repartitorul de aer climatizare ventilare (RACV) .................................................................. 62-9
Compresor ............................................................................................................................... 62-10
Condensor ............................................................................................................................... 62-11
Presostat ................................................................................................................................. 62-12
Rezervor filtru ......................................................................................................................... 62-13
Tubulatura instalaţiei .............................................................................................................. 62-14
Supapă de destindere termostatică.........................................................................................62-17
Diagnosticare defecte electrice climatizare .......................................................................... 62-17

116
AER CONDIŢIONAT
Generalităţi
62
Rolul instalaţiei de aer condiţionat este de a produce scăderea temperaturii din habitaclu,
astfel încât să se obţină o temperatură inferioară celei din mediul exterior, simultan cu reducerea
nivelului umidităţii.

ËNTREŢINERE
Pentru un automobil echipat cu aer condiţionat pe parcursul anului se recomandă:
- verificarea încărcării cu fluid refrigerant;
- curăţarea şi suflarea aripioarelor condensorului şi radiatorului de răcire;
- verificarea tubului evacuare condens pentru a nu fi obturat.
Pentru remedierea de scurgeri importante, pentru orice înlocuire de componente (compresor,
condensor, etc.) şi dacă s-a constatat existenţa umidităţii în circuitul de aer condiţionat, se înlocuieşte
rezervorul filtru uscător şi se face o vidare a instalaţiei; acelaşi lucru este valabil şi pentru cazul în
care circuitul de condiţionare rămâne deschis fără capace de protecţie, mai mult de 10 minute.

IMPORTANT!
Pentru a prelungi durata de funcţionare, atât a compresorului cât şi a întregii
instalaţii, iarna se recomandă pornirea instalaţiei de aer condiţionat .
Automobilele echipate cu instalaţie de aer condiţionat nu trebuie expuse mai mult
de 20 minute în cabine de vopsire cu temperaturi mai mari de 80°C.
Se va utiliza numai refrigerant şi ulei de compresor recomandat de constructor.
Este strict interzisă efectuarea de lucrări prin sudură la elementele circuitului de
condiţionare.
Umplerea circuitului frigorific nu se poate efectua decât cu staţii de încărcare şi
respectând instrucţiunile fabricantului. Pentru intervenţiile mecanice şi de caroserie
se recomandă protejarea canalizaţiei pentru a nu se debranşa accidental.
Evitaţi picurarea uleiului de compresor pe caroseria vopsită.
Pentru înlocuirea de componente care necesită golirea circuitului este absolut
necesară existenţa pieselor noi la îndemână şi a uleiului special pentru compresor.

62 - 1

117
62 AER CONDIŢIONAT
Instalaţie aer condiţionat

METODA GENERALĂ DE ËNLOCUIRE A UNUI ELEMENT AL INSTALAŢIEI DE AER CONDIŢIONAT

DEMONTARE
Se pune instalaţia în stare de funcţionare cel puţin 10 minute (dacă instalaţia permite).
Se goleşte circuitul la echipamentul de încărcare.
Se măsoară cantitatea de agent refrigerant recuperată.
Se realizează accesul la componenta ce necesită schimbare.
Se debranşează racordurile.
Pentru evitarea pătrunderii umidităţii, protejaţi cu capace de protecţie.
Se demontează componenta.

REMONTARE
Se pune ulei special de compresor pe filetele organelor noi şi pe garnituri.

ATENŢIE!
Componentele noi trebuie să fie prevăzute obligatoriu cu capace de protecţie.
Scoateţi capacele de protecţie şi branşaţi componenta nouă pe racord liber şi strângeţi
la mână.
Poziţionaţi corect componenta.
Strângeţi la cuplu.
Reumpleţi cu fluid refrigerant şi ulei, recomandate de constructor.

Completarea cu ulei pentru diversele intervenţii se face astfel: se adaugă în recipientul


echipamentului de încărcare uleiul recuperat, plus o cantitate de ulei după cum urmează:
- spargere bruscă a unui element de instalaţie, sau pierdere de lichid 100 ml
- înlocuire condensor 30 ml
- înlocuire evaporator 30 ml
- înlocuire rezervor filtru 15 ml
- înlocuire conductă 10 ml
Pentru demontare / remontare compresor fără înlocuire se adaugă 120 ml.
Dacă se semnalează prezenţa umidităţii în circuitul de aer condiţionat, se înlocuieşte rezervorul
filtru uscător.
Ulei compresor: PAG SP 10 135 cmc
Agent refrigerant: HFC 134a 0,6 Kg

62- 2

118
AER CONDIŢIONAT
Golire - umplere circuit refrigerant 62
GOLIRE
Se branşează conductele echipamentului de încărcare la valvele de umplere - golire.
Se execută vacuumarea instalaţiei de A.C. cu recuperarea uleiului şi agentului refrigerant.
Se închid robinetele furtunelor.
Se deconectează rezervorul sursă de agent refrigerant şi se opreşte echipamentul.

UMPLERE
Se branşează furtunele golire - umplere ale echipamentului la valvele instalaţiei A.C.
Se pune ulei specific compresorului SP10, în vasul echipamentului încărcare.
Se programează cantitatea de agent refrigerant ce trebuie încărcată (0,6 Kg).
Se respectă instrucţiunile de umplere precizate de constructorul echipamentului.

62 - 3

119
62 AER CONDIŢIONAT
Schema de funcţionare a instalaţiei

62- 4

120
AER CONDIŢIONAT

Principiu de funcţionare
62

B
A C

D E

Ansamblul de comandă climatizare permite pătrunderea aerului din exterior în grupul de


climatizare al automobilului.
Comenzi climatizare:
A - Reglaj temperatură aer
B - Repartiţie aer în habitaclu
C - Reglaj cantitate aer în habitaclu

Reglaj temperatură aer


Butonul de comandă (A) permite obţinerea temperaturii dorite a aerului din habitaclu. Prin
rotirea butonului (A) spre dreapta, temperatura aerului creşte.

Repartiţie aer în habitaclu


Reglarea repartiţiei aerului în habitaclu se obţine cu ajutorul butonului de comandă (B) prin
rotire în poziţia dorită.

Poziţia
Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele planşei bord.

Poziţia
Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele de pe planşa bord şi picioarele ocupanţilor.

Poziţia
Fluxul de aer este dirijat spre picioarele ocupanţilor.

Poziţia
Fluxul de aer este repartizat între toate aeratoarele, ajutajele de dezaburire a geamurilor
laterale faţă, ajutajul de dezaburire a parbrizului şi picioarele ocupanţilor.

Poziţia
Tot fluxul de aer este dirijat spre ajutajele de dezaburire a parbrizului şi a geamurilor laterale
faţă. Pentru o mai mare eficacitate se închid aeratoarele de pe planşa bord.

62 - 5

121
62 AER CONDIŢIONAT

Principiu de funcţionare

B
A C

D E

Reglaj cantitate aer în habitaclu


Debitul aerului circulant în habitaclu se reglează acţionând butonul (C) în poziţiile corespunzătoare
celor patru trepte de turaţie ale grupului motoventilator. Cu cât treapta de turaţie este mai mare cu
atât fluxul de aer este mai mare.
Pentru o mai bună eficacitate a dezaburirii sau dezgheţării parbrizului, butonul (C) trebuie rotit
pe ultima poziţie.
Pentru închiderea completă a intrării aerului rece se roteşte butonul pe poziţia —0“.

Aer condiţionat
La apăsarea butonului (D) se asigură pornirea / oprirea aerului condiţionat. Dacă butonul (D)
nu este acţionat, condiţionarea aerului nu funcţionează, ventilaţia este identică cu aceea a unui
automobil fără aer condiţionat.
Utilizarea aerului condiţionat permite:
− coborârea temperaturii aerului din habitaclu când automobilul rulează prin locuri însorite, sau
când automobilul este staţionat în soare;
− reducerea umidităţii din habitaclu (fenomen favorizat de dezaburire).
Aerul condiţionat nu poate fi utilizat la temperaturi exterioare joase. Ën timpul funcţionării aerului
condiţionat, pentru o mai bună eficacitate toate geamurile trebuie să fie închise.

Recircularea aerului
La apăsarea butonului (E) instalaţia de climatizare funcţionează cu aer recirculat din habitaclu
fără a fi admis din exterior.
Recircularea aerului permite:
− izolarea de atmosfera exterioară;
− atingerea cât mai rapid a temperaturii dorite în habitaclu.
Utilizarea prelungită a acestei funcţii poate determina aburirea geamurilor. Se impune revenirea
la funcţionarea normală, cu aer din exterior, prin apăsarea butonului (E) care va întrerupe recircularea
aerului din habitaclu.

62- 6

122
AER CONDIŢIONAT
Dispozitivul de suflat aer rece (DSAF) 62

CUPLURI DE STR‚NGERE (daNm)


Şuruburi fixare supapă destindere pe evaporator 0,6
Piuliţă fixare conducte pe evaporator 0,57
Şurub strângere bridă fixare conducte pe compresor 1,2
Piuliţă fixare conducte pe rezervor filtru 1,4-2
Piuliţă fixare conductă pe condensor 3/4“ 1,8-2,2
Piuliţă fixare conductă pe condensor 5/8“ 1-1,4
Presostat 0,9 0,1

DSAF - ul este componenta care extrage 7


căldura din habitaclu şi este montat în cutia
climatizare. 10
Pentru a răci habitaclul trebuie absorbit aerul 23
cald şi redistribuit aerul —răcorit“. Aerul cald
traversează evaporatorul căruia îi transmite o
parte din temperatură, aceasta din urmă
diminuându-se progresiv. 1
Simultan, agentul refrigerant care circulă prin 54 9
canalizaţia evaporatorului absoarbe căldura de
Se montează protectoare la conductele
la aerul care traversează evaporatorul şi la
demontate.
aceeaşi presiune se transformă din lichid în
Se demontează şuruburile (6) de fixare
vapori. La ieşirea din evaporator agentul
supapă de destindere termostatică.
refrigerator este în stare de vapori.
Se eliberează supapa de destindere
termostatică şi se montează protectoare.
DEMONTARE
Se extrage garnitura de etanşare (7).
Se goleşte instalaţia de A.C.
Se montează protectoare la conductele (8)
Se debranşează bateria.
ale evaporatorului.
Se demontează:
- protectorul climatizare;
- garnitura cutie climatizare;
- vasul de expansiune;
- filtrul de aer al motorului.
Se declipsează cablajul faţă din clipsurile de
fixare pe tablă închidere cutie climatizare.
Se demontează tabla închidere cutie
climatizare.
Se demontează piuliţa (1) a bridei (2) de
fixare a conductelor pe supape de destindere
termostatică (3).

62 - 7

123
62 AER CONDIŢIONAT
Dispozitivul de suflat aer rece (DSAF)

Se debranşează conectorul comutatorului


6 închidere centralizată (dacă automobilul este
prevăzut).
Se demontează tubul aeratorului dreapta.
Se demontează şuruburile de fixare DSAF
8 pe tablier şi şuruburile de fixare pe cutie
climatizare şi se eliberează.
Se demontează şuruburile (9) de fixare
conductă de legătură (10) pe ancadramentul de
fixare a repartitorului de aer climatizare- ventilare
RACV şi se eliberează.

REMONTARE
Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de
demontare, cu menţiunea că rezervorul filtru se
Se debranşează conectorul GMV va monta ultimul.
climatizare (11) (se trage de partea roşie în Se umple instalaţia de aer condiţionat cu
sensul săgeţii A). agent refrigerant HFC 134a (0,600 Kg).
Conector
5 1
11

15 9
A

Pin Denumire
1 Comandă + recirculare aer
2 Comandă - recirculare aer
3 Comandă G.M.V. viteza 1
4 Comandă G.M.V. viteza 2
5 Comandă G.M.V. viteza 3
Se demontează şuruburile de fixare 9 Semnal viteză G.M.V. climatizare
semicochile volan şi se eliberează prin 10 Alimentare + după contact
declipsare. 11 Alimentare + după contact
Se demontează planşa bord partea 12 Comandă G.M.V. viteza 4
superioară şi se eliberează prin dezagrafare. 14 Masă
Se demontează radiocasetofonul. 15 Masă

62- 8

124
AER CONDIŢIONAT
Repartitorul de aer climatizare ventilare (RACV) 62
Operaţia de demontare - remontare a fost descrisă în cap. 61 —Climatizare“.

Conector (3)

Pin Denumire
1 Liber
2 Liber
3 Liber
4 Liber
5 Liber
6 Liber
7 + lumini poziţie
8 Masă
9 Masă
10 Alimentare + după contact
11 Alimentare + după contact
12 Comandă aer condiţionat
13 Semnal viteză GMV climatizare
14 Comandă + recirculare aer
15 Comandă - recirculare aer

Conector (6)

A
B

1 5

Pin Denumire
A1 Comandă + GMV viteza 4
A4 Alimentare + după contact
A5 Alimentare + după contact
B1 Comandă + GMV viteza 3
B4 Comandă + GMV viteza 2
B5 Comandă +GMV viteza 1

62 - 9

125
62 AER CONDIŢIONAT
Compresor

ROL REMONTARE
Compresorul aspiră vaporii proveniţi din Ën cazul înlocuirii compresorului, acesta este
evaporator la presiune şi temperatură joasă, îi livrat cu plinul său de ulei.
comprimă şi transmite gazul la temperatură şi Se poziţionează compresorul cu buşonul de
presiune înaltă către condensor. umplere în sus.
Fluidul refrigerant intră în condensor în stare Se montează şuruburile de fixare compresor.
de vapori la presiune şi temperatură înaltă Se strâng şuruburile de fixare compresor la
unde, prin condensare, transmite în mediul un cuplu de 2,1 daNm.
exterior căldura degajată. Se remontează cele două conducte de
refrigerant şi se strânge şurubul bridei de fixare
La ieşirea din condensor, agentul refrigerant
la un cuplu de 1,2 daNm.
este în stare lichidă, la o presiune şi temperatură
Se montează cureaua de antrenare
înaltă.
compresor şi se tensionează prin acţionarea
şurubului (1) conform metodei descrise în cap.
DEMONTARE
07 —Tensionare curele accesorii“.
Se goleşte circuitul refrigerant la o staţie de
încărcare.
Se debranşează bateria.
Se debranşează conectorul firului de
alimentare ambreiaj compresor.
Se demontează şurubul bridei de fixare
conducte refrigerant pe compresor.
Se obturează canalizaţiile deschise cu
protectoare.

Valorile de întindere sunt:


150-155 Hz - curea compresor;
214-230 Hz - curea compresor/pompă D.A.
Se branşează conectorul firului de alimentare
ambreiaj compresor.
Se videazăşi se umple circuitul cu refrigerantHFC
134a cu ajutorul staţiei de încărcare (vezi cap. 62
Se demontează cureaua de antrenare —Golire-Umplere instalaţie circuit refrigerant“).
compresor.
NOTĂ:
Se demontează cele patru şuruburi de fixare
Ënainte de montare se verifică starea
compresor.
garniturilor şi se ung cu ulei de compresor
Se extrage compresorul.
PAG SP 10.

62- 10

126
AER CONDIŢIONAT
Condensor 62
Dispozitive speciale necesare
MOT 453 Obturator furtunuri
MOT 1202-01 Cleşte pentru coliere clasice

Condensorul este situat pe radiatorul de


răcire, asigurând evacuarea căldurii
refrigerantului acumulată la comprimare.

DEMONTARE
Se debranşează bateria.
Se goleşte instalaţia de A.C. şi se recuperează
uleiul şi agentul refrigerant la staţia de încărcare.
Se demontează calandrul. REMONTARE
Se demontează conducta de intrare filtru aer. Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
Se demontează GMV-ul de pe radiator. demontare.
Se debranşează conductele de la condensor Se strâng la cuplu piuliţele conductelor:
şi se obturează imediat capetele conductelor - filet 3/4“ 1,8-2,2 daNm
debranşate şi racordurile condensorului cu - filet 5/8“ 1-1,4 daNm
capace de protecţie pentru a evita pătrunderea Se umple instalaţia de A.C. cu agent
umidităţii şi impurităţilor în circuit. refrigerant HFC 134a (0,600 Kg) cu ajutorul
Se obturează furtunurile de la radiator cu staţiei de încărcare.
obturatorul MOT 453. Se verifică să nu existe pierderi de agent
Se demontează furtunurile de la radiator cu refrigerant.
ajutorul cleştelui pentru inele elastice MOT Se umple şi se purjează circuitul de răcire.
1202-01, recuperând lichidul de răcire. Se verificăbuna funcţionare a instalaţiei de A.C.
Se demontează suporţii laterali de fixare
radiator pe traversa superioară radiator şi se NOTĂ:
eliberează radiatorul împreună cu condensorul. La montaj se vor alinia marcajele de pe
Se eliberează condensorul din cele patru furtunuri şi piesele conjugate.
şuruburi de fixare pe radiator.

62 - 11

127
62 AER CONDIŢIONAT
Presostat

AMPLASARE Se înlocuieşte presostatul.


Presostat (1) este situat pe conducta de înaltă La montare se unge garnitura de etanşare a
presiune, lângă rezervorul deshidratant. presostatului cu ulei PAG SP 10.
Se strânge presostatul la un cuplu de
0,9 0,1 daNm.
Se verifică să nu existe scurgeri de agent
refrigerant.

1
ROL
Presostatul informează în permanenţă
U.C.E.(unitatea de control electronic) asupra
presiunii din circuit.
Ën funcţie de valoarea presiunii din circuitul
de înaltă presiune, U.C.E. comandă:
- întreruperea circuitului (prin decuplarea
ambreiajului compresorului) atunci când
presiunea în circuit scade sub 1,96 +/-0,2 bar
şi cuplarea ambreiajului când presiunea
depăşeşte 2,16+/- bar;
- întreruperea circuitului atunci când
presiunea în circuit depăşeşte 31,4+/-2 bar şi
cuplarea ambreiajului compresorului când
presiunea scade sub 25,5+/-2 bar;
- pornirea GMV-ului pe treapta a II-a de
turaţie, când presiunea depăşeşte 17,7+/-1 bar
şi oprirea GMV- ului când presiunea scade sub
13,7+/-1 bar.

ËNLOCUIRE
Ënlocuirea presostatului nu necesită golirea
circuitului de refrigerant.
Se debranşează conectorul presostatului .

62- 12

128
AER CONDIŢIONAT
Rezervor filtru 62
Rezervor filtru (1) este fixat cu ajutorul unui REMONTARE
suport colier pe lonjeronul dreapta. Se efectuează în ordine inversă operaţiei
Rolul său în funcţionarea instalaţiei de A.C. de demontare.
determină: Se umple instalaţia de A.C. cu refrigerant
- filtrarea agentului refrigerant; HFC 134a (0,600 Kg), cu ajutorul staţiei de
- reţinerea umidităţii din instalaţie; încărcare.
- constituirea unei rezerve tampon de agent Se verifică să nu existe pierderi de agent
refrigerant. refrigerant.
Intercepţia particulelor este necesară, La înlocuirea rezervorului filtru se va
deoarece ar putea bloca funcţionarea supapei de completa cantitatea de 15 ml ulei PAG SP 10
destindere termostatică sau produce uzura şi în circuit.
griparea pieselor mobile ale compresorului.
Rezervorul filtru nu se repară. NOTĂ
Cuplul de strângere al piuliţelor
DEMONTARE conductelor la rezervor filtru este de 1,4-
Se debranşează bateria. 2 daNm.
Se goleşte instalaţia de A.C. Cuplul de strângere şurub fixare
Se demontează canalizaţia şi se protejează cu suport rezervor filtru este de 0,7 daNm.
capace de protecţie pentru a evita pătrunderea
umidităţii.
Se demontează rezervor filtru din colierul
suport şi se eliberează.

62 - 13

129
62 AER CONDIŢIONAT
Tubulatura instalaţiei

CUPLURI DE STR‚NGERE (daNm) 1 10 9


Piuliţă 3/4“ fixare conductă pe condensor 1,8-2
Piuliţă5/8“ fixare conductă pe condensor 1-1,4
Şurub fixare conducte pe compresor 1,2 7
Piuliţă fixare conducte pe evaporator 0,57 13 2

Tubulatura instalaţiei de A.C. asigură 6


8
circulaţia agentului refrigerant între
componentele instalaţiei.
La înlocuirea tubulaturii trebuie verificată 5
existenţa capacelor de protecţie, ungerea
racordurilor şi a garniturilor cu ulei de
compresor. 3 4 11
Valvele de umplere şi golire ale instalaţiei 12
sunt situate pe tubulatura compresorului şi sunt
REMONTARE
diferite diametral, pentru a nu putea fi inversate.
Se efectuează în ordinea inversă operaţiei
CONDUCTA DE JOASĂ PRESIUNE
de demontare.
COMPRESOR - EVAPORATOR Se înlocuiesc garniturile de la extremităţile
conductei. Ënainte de montare garniturile se vor
DEMONTARE unge cu ulei PAG SP 10.
Se debranşează bateria. Ën cazul înlocuirii conductei (10) se adaugă
Se goleşte circuitul de A.C.cu ajutorul 10 ml ulei PAG SP 10, iar în cazul spargerii
instalaţiei de încărcare. acesteia, 100 ml.
Se demontează:
- piuliţa (9) de fixare bridă strângere CONDUCTA DE ËNALTĂ PRESIUNE
conducte pe evaporatorul (8) (situat în DSAF); COMPRESOR - CONDENSOR
- şurubul (6) de fixare bridă strângere
conducte pe compresorul (5); DEMONTARE
- şurubul (7) de fixare bridă conducte. Se debranşează bateria.
Se eliberează conducta (10) şi se montează Se goleşte circuitul de A.C.cu ajutorul
capace de protecţie la extremităţile sale, la instalaţiei de încărcare.
evaporator şi compresor. Se demontează:
- calandrul;
- şurubul (6) de fixare conductă înaltă
presiune (4) pe compresorul (5);
- piuliţa de fixare conductă pe
condensorul (12);
- brida (11) de fixare conductă pe
condensor.

62- 14

130
AER CONDIŢIONAT
Tubulatura instalaţiei 62
Se eliberează conducta şi se montează 9
1
capace de protecţie la extremităţile sale, la
compresor şi condensor.

REMONTARE 7
Se efectuează în ordinea inversă operaţiei 13 2
de demontare.
Se înlocuiesc garniturile şi se ung cu ulei PAG 6
8
SP 10.
La înlocuirea unei conducte se adaugă 10
ml ulei PAG SP 10, iar la spargerea unei 5
conducte - 100 ml.

3 4 11
ATENŢIE! 12
După montarea tubulaturii instalaţiei
de A.C. se verifică să nu existe scurgeri de REMONTARE
agent refrigerant. Se efectuează în ordinea inversă operaţiei
de demontare.
CONDUCTA DE ËNALTĂ PRESIUNE REZERVOR Se verifică starea garniturilor şi se ung cu
FILTRU- EVAPORATOR (DSAF) ulei PAG SP10.
La înlocuirea unei conducte se adaugă 10
DEMONTARE ml ulei PAG SP10, iar la spargerea conductei-
Se debranşează bateria. 100 ml.
Se goleşte circuitul de A.C. Inelele —0“ de la extremităţile conductei vor
Se debranşează conectorul presostatului (2). fi înlocuite cu altele noi.
Se demontează:
- piuliţa (9)de fixare bridă strângere CONDUCTA DE ËNALTĂ PRESIUNE
conducte pe evaporatorul (8); REZERVOR FILTRU- CONDENSOR
- piuliţa de fixare conducta înaltă
presiune (1) pe rezervor filtru; DEMONTARE
- şurubul (7) de fixare bridă conducte. Se debranşează bateria.
Se eliberează conducta (1) şi se montează Se goleşte circuitul de A.C.
capace de protecţie la extremităţile sale, la Se demontează piuliţele de fixare conductă
evaporator şi rezervor filtru (13). înaltă presiune (3) pe rezervor filtru şi condensor.
Se eliberează conducta şi se montează
capace de preotecţie la extremităţile conductei
(3), la condensor şi la rezervor filtru.

62 - 15

131
62 AER CONDIŢIONAT
Tubulatura instalaţiei

REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.
Inelele —0“ de la extremităţile conductei vor fi înlocuite cu altele noi.Ënainte de montare acestea
vor fi unse cu ulei PAG SP10.
La înlocuirea unei conducte se adaugă10 ml ulei PAG SP10, iar la spargerea conductei - 100 ml.

ATENŢIE!
După montarea tubulaturii instalaţiei A.C. se verifică să nu existe scurgeri de agent
refrigerant.

62- 16

132
AER CONDIŢIONAT
Supapă de destindere termostatică
62
Rolul ei este de a reduce presiunea lichidului
refrigerant la intrarea în evaporator, la o valoare C
prestabilită. Ën acest mod, fluidul în circulaţie
prin evaporator va putea fi aspirat de compresor B
în stare complet gazoasă.

DEMONTARE
Se goleşte circuitul refrigerant cu ajutorul
staţiei de încărcare.
Se demontează:
- piuliţa (A) de fixare a conductelor de
legătură;
- cele două şuruburi (B) de fixare a
supapei de destindere (C) pe evaporator.

NOTĂ
Reglajele resortului supapei de
A destindere se face numai de către
producător.
Supapa de destindere nu se separă şi nu
se reglează.

REMONTARE
La remontare se înlocuiesc garniturile de
etanşare a conductelor.
Cuplul de strângere pentru şuruburile B este
de 0,8 daNm.
Cuplul de strângere pentru piuliţa A de fixare
conducte este de 0,57 daNm.
Se videază instalaţia şi apoi se face
umplerea ei cu agent refrigerant cu ajutorul
staţiei de încărcare.

62 - 17

133
62 AER CONDIŢIONAT
Diagnosticare defecte electrice climatizare

MOTOVENTILATORUL G.M.V. CLIMATIZARE SAU


VOLETUL DE RECIRCULARE NU FUNCŢIONEAZĂ

Se înlocuiesc Nu Se verifică siguranţele F03, F04, F17 şi F26


siguranţele F03, din habitaclu. Sunt bune?
F04, F17 sau F26.
Da
Există tensiune 12V între:
- masa automobilului pin 10 tablou comandă climatizare?
Se înlocuieşte Nu - masa automobilului pin 11 tablou comandă climatizare?
cablajul faţă. - masa automobilului pin 10 conector G.M.V.?
- masa automobilului pin 11 conector G.M.V.?
- masa automobilului pin A5 tablou comandă climatizare?
- masa automobilului pin A4 tablou comandă climatizare?
Da
Nu
Se înlocuieşte Se debranşează conectorul G.M.V. Se conectează pinul 14 şi pinul
dispozitivul suflare 15 la masa automobilului. Se conectează ieşirea siguranţei F26, pe
aer rece. rând la:
- pin 3 conector G.M.V. (treapta 1)
- pin 4 conector G.M.V. (treapta 2)
- pin 5 conector G.M.V. (treapta 3)
- pin 12, pin 10 şi pin 11 conector G.M.V. (treapta 4)
Motorul G.M.V. funcţionează şi există tensiune 12V la pin 9
conector G.M.V.?
Da
Da Se debranşează conectorul motorului voletului de recirculare.
Se dă comandă motorului voletului de recirculare.
Există tensiune 12V între pinii conectorului motor volet recirculare?
Nu
Nu Se verifică continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului între:
Se înlocuieşte - pin B5 tablou climatizare pin 3 conector GMV;
cablajul faţă. - pin B4 tablou climatizare pin 4 conector GMV;
- pin B1 tablou climatizare pin 5 conector GMV;
- pin A1 tablou climatizare pin 12 conector GMV;
- pin 13 tablou climatizare pin 9 conector GMV;
- pin 14 tablou climatizare pin 1 conector GMV;
Se înlocuieşte - pin 15 tablou climatizare pin 2 conector GMV;
Da - pin 9 tablou climatizare masa automobilului;
repartitorul aer
climatizare-ventilare. - pin 8 tablou climatizare masa automobilului;
- pin 14 conector GMV masa automobilului;
- pin 15 conector GMV masa automobilului;
Sunt conforme?
62- 18

134
AER CONDIŢIONAT
Diagnosticare defecte electrice climatizare 62
ILUMINAREA TABLOULUI COMANDĂ CLIMATIZARE NU FUNCŢIONEAZĂ

Se înlocuieşte Nu
Se verifică siguranţa F14 din habitaclu.
siguranţa F14 . Este bună?

Da

Se verifică continuitatea şi rezistenţa faţă de masa automobilului


Nu între:
Se înlocuieşte
- ieşire siguranţă F14 habitaclu pin 7 tablou climatizare;
cablajul faţă.
- pin 9 tablou climatizare masa automobilului.
Sunt conforme?

Da

Se înlocuieşte repartitorul aer


climatizare-ventilare.

62 - 19

135
ETANŞEITATE CAROSERIE
64

Etanşeitate caroserie .............................................................................................................. 64 - 1

136
ETANŞEITATE CAROSERIE
64

5
1 - protector climatizare
2 - garnitură cutie climatizare
3 - furtun evacuare apă
4 - sprijin capotă
5 - obturatoare

PROTECTOR CLIMATIZARE FURTUN EVACUARE APĂ

DEMONTARE DEMONTARE

Se demontează garnitura cutie Se demontează:


climatizare. - garnitura cutie climatizare;
Se rabate protectorul climatizare către - protectorul climatizare.
parbriz şi se declipsează de pe cutia Se extrag furtunele de evacuare apă din
climatizare. cutia climatizare.
REMONTARE
REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă
operaţiei de demontare. Se efectuează în ordine inversă operaţiei
Se va avea în vedere ca garnitura cutie de demontare.
climatizare să etanşeze atât pe bordura
protectorului climatizare cât şi pe partea
centrală cutie climatizare.

64 - 1

137
ETANŞEITATE DESCHIDERI
65

Etanşeitate deschideri............................................................................................................ 65 - 1

138
ETANŞEITATE DESCHIDERI
65

2 3

4 1

1 - garnituri etanşare uşi


2 - garnitură etanşare portbagaj
3 - ornament custodă
4 - garnitură etanşare streaşină
GARNITURI ETANŞARE UŞI

DEMONTARE ATENŢIE!
Se demontează garniturile ancadramentelor Se va asigura o bună poziţionare a
uşilor faţă / spate după conturul acestora, prin garniturii de etanşare la nivelul
tragerea spre exterior a unuia din capete. deschiderilor.

GARNITURI ETANŞARE
STREAŞINĂ

DEMONTARE
Se scot prin tragerea unei extremităţi a
garniturii către exteriorul conturului de
aşezare.

REMONTARE
Montarea se face aplicând o extremitate
a garniturii pe capătul de streaşină prin
REMONTARE lovituri uşoare şi succesive cu un ciocan de
Se introduce pe tot conturul garniturii de cauciuc.
etanşare portbagaj un mastic de etanşare
Terolicht Shwartz.
Montarea garniturilor se efectuează prin
baterea acestora cu un ciocan din cauciuc.

65 - 1

139
ETANŞEITATE GEAMURI
66

Garnituri geamuri ................................................................................................................... 66 - 1


Ştergătoare interioare şi exterioare ...................................................................................... 66 - 2
Culise geamuri uşi .................................................................................................................. 66 - 3

140
ETANŞEITATE GEAMURI
Garnituri geamuri
66

4 3

1 - cheder geam parbriz


2 - cheder geam hayon
3 - garnitură geam fix
4 - colecţie garnituri geamuri uşi

DEMONTARE
5
Se demontează geamul parbriz şi hayon
împreună cu chederul prin împingere din
interiorul autoturismului.
Dacă va fi refolosit, chederul de geam se
curăţă sau se înlocuieşte cu altul nou. 10 cm

REMONTARE

Geamul (5) se îmbracă pe tot conturul său 6 7 8


cu chederul (6). Se aplică în canalul chederului,
în zona de contact cu caroseria, un cordon de
mastic Romtix 1502 P Φ 3. Se introduce un ATENŢIE!
cordon de bumbac (8) cu diametrul de 3-4 mm, Se va verifica prezenţa şi poziţionarea
lăsându-se la capetele (7) o lungime de corectă a calelor din cauciuc.
aproximativ 20 cm, iar între ele, o distanţă de Se va verifica dacă găurile de scurgere ale
cel mult 10 cm. garniturilor sunt străpunse.

66 - 1

141
66 ETANŞEITATE GEAMURI
Ştergătoare interioare şi exterioare

ŞTERGĂTOARE INTERIOARE ŞTERGĂTOARE EXTERIOARE

DEMONTARE DEMONTARE

Se demontează: Se coboară geamul în poziţie minimă.


- mânerul de închidere; Se demontează ştergătorul exterior (1),
- manivela macaralei; prin declipsarea din agrafele (2).
- mecanismul deschidere din interior;
- şuruburile de fixare panou.
Se scoate ştergătorul interior.

REMONTARE

REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiei
de demontare.
Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
demontare.

66 - 2

142
ETANŞEITATE GEAMURI
Culise geamuri uşi 66
CULISĂ GEAM UŞĂ FAŢĂ CULISĂ GEAM UŞĂ SPATE ŞI
GARNITURĂ GEAM FIX
DEMONTARE
DEMONTARE
Se demontează:
- panoul uşii faţă (vezi cap.72); Se demontează:
- panoul deflector uşă faţă; - panoul uşii spate (vezi cap.72);
- ştergătorul exterior şi interior; - panoul deflector uşă spate;
- geamul faţă (vezi cap.54); - geamul spate (vezi cap. 54);
- culisa geam uşă faţă (1); - culisa ghidaj (1);
- retrovizor exterior (vezi cap.56). - culisa geam uşă spate (2);
- ghidajul de geam (3);
- geamul fix împreună cu garnitura.
Se eliberează garnitura geam fix (4).

1
1 2
4

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de


demontare. REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiilor


de demontare.

66 - 3

143
PROTECŢII INTERIOARE
68

Insonorizant tablier .......................................................................................... 68 - 1

144
PROTECŢII INTERIOARE
Insonorizant tablier
68
DEMONTARE

Se demontează:
- planşa bord (vezi capitolul 57);
- traversa post conducere (vezi capitolul 42);
- consola centrală (vezi capitolul 58);
- repartitorul aer climatizare ventilare RACV ( vezi capitolul 61);
- şurubul care fixează suportul coloanei de direcţie pe traversa post conducere;
- suportul pedalier (vezi capitolul 37);
- parţial covorul habitaclu (în zona care acoperă insonorizantul).
Se dezagrafează insonorizantul (2) din agrafele (1) de pe tablier.

2 1

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de la demontare.


Pentru agrafele fixare insonorizant este necesar un efort de clipsare de maxim 3 daN.

68 - 1

145
COVOARE
69

Covor habitaclu ..................................................................................................................... 69 - 1

146
COVOARE
Covor habitaclu
69

1 - covor habitaclu
2 - agrafă

DEMONTARE
REMONTARE
Se demontează:
- scaunele faţă (vezi capitolul 78); Se efectuează în ordine inversă operaţiei
- şezutul banchetei spate (vezi capitolul de la demontare.
78); Agrafarea se va face cu o forţă de maxim
- închizătoarele centurilor faţă (vezi 3 daN.
capitolul 59);
- consola centrală ( vezi capitolul 58);
- repartitorul aer climatizare - ventilare
RACV (vezi capitolul 61);
- centurile securitate faţă la partea
inferioară;
- limitatorul pedală acceleraţie.
Se dezagrafează covorul habitaclu (1).

69 - 1

147
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
71

Garnituri interioare caroserie .............................................................................................. 71 - 1


Garnisaj stâlp faţă superior .................................................................................................. 71 - 2
Garnisaj stâlp mijloc ............................................................................................................. 71 - 3
Garnisaj custodă .................................................................................................................... 71 - 4
Ëmbrăcăminte pavilion .......................................................................................................... 71 - 5
Covor portbagaj ..................................................................................................................... 71 - 6

71 - 7

148
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
Garnituri interioare caroserie
71

1 2 3

1 - garnisaj stâlp faţă superior


2 - garnisaj stâlp mijloc
3 - garnisaj custodă

71 - 1

149
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
71 Garnisaj stâlp faţă superior

DEMONTARE
Se demontează:
- planşa bord parte superioară (vezi capitolul 57);
- garnitura de etanşare a uşii faţă în zona de contact cu garnisajul stâlp faţă;
- şurubul (2) care fixează garnisajul pe dublura cadru lateral;
Se dezagrafează garnisajul stâlp faţă superior (1) şi se eliberează.

REMONTARE
Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.
Cuplul de strângere al şurubului este de 0,12 daNm.

71 - 2

150
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
Garnisaj stâlp mijloc
71
DEMONTARE REMONTARE

Se deplasează scaunul faţă, astfel încât Se efectuează în ordine inversă operaţiei


să permită operatorului accesul la stâlpul de demontare.
mijloc. Cuplul de strângere al şuruburilor de
Se demontează: fixare centură este de 2,7 daNm, iar al
- parţial garniturile uşă faţă / spate ( şuruburilor care fixează garnisajul stâlp
în zonele de contact cu garnisajul stâlp mijloc este de 0,12 daNm.
mijloc); DEMONTARE
- şuruburile (2) şi (5) care fixează
centura faţă pe stâlpul mijloc la partea
superioară, respectiv inferioară;
- şuruburile (3) şi (4) care fixează
garnisajul stâlp mijloc pe dublură cadru
lateral.

Se eliberează garnisajul stâlp mijloc (1).

71 - 3

151
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
71 Garnisaj custodă

DEMONTARE

Se demontează:
- ornamentul custodă;
- parţial garnitura de etanşare uşă spate în zona de contact cu garnisajul custodă;
- tableta spate;
- suportul tabletă (3) (vezi capitolul 74)
- şurubul (2) care fixează centura spate la partea superioară;
- şuruburile (4) şi (5) care fixează garnisajul custodă pe dublură cadru lateral.
Se dezagrafează garnisajul custodă (1).

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.


Cuplul de strângere al şurubului de fixare centură este de 2,7 daNm.

71 - 4

152
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
Ëmbrăcăminte pavilion 71

2 1

1- îmbrăcăminte pavilion
2- agrafe

DEMONTARE

Se declipsează lampa tip plafonieră şi se debranşează (vezi capitolul 81);


Se demontează:
- mânerele viraj (vezi capitolul 58);
- parasolarele (vezi capitolul 58);
- garnisajele stâlp faţă superior;
- senzorii volum (în cazul automobilelor dotate cu alarmă);
- garnisajele stâlp mijloc;
- garnisajele custodă.
Se dezagrafează îmbrăcămintea pavilion (1).

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.

71 - 5

153
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE
71 Covor portbagaj

DEMONTARE

Se dezlipeşte covorul portbagaj de pe benzile autoadezive care sunt lipite pe planşeul


spate.

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă demontării.

71 - 6

154
GARNITURI DESCHIDERI LATERALE
72

Panou uşă faţă ......................................................................................................................... 72 - 1


Panou uşă spate ...................................................................................................................... 72 - 2

155
GARNITURI DESCHIDERI LATERALE
Panou uşă faţă
72

2 1
C

D
C 1 A D
1
DEMONTARE REMONTARE

Se debranşează bateria. Se efectuează în ordine inversă operaţiei de


Se demontează: demontare ţinând cont de următoarele
- manivela macaralei (A) de ridicare a recomandări:
geamului, care este montată prin clipsare pe - se verifică integritatea panoului deflector şi
axul macaralei (în cazul automobilelor echipate a cordonului continuu de mastic Romtix 1502
cu acţionare manuală de ridicare a geamului); P pe chesonul uşii faţă;
- surubul de fixare mecanism deschidere din - pentru montajul mecanismului de
interior (B), respectiv mecanismul. deschidere din interior, tija de comandă a
- mânerul de închidere (C) fixat cu şurub. deschiderii va ocupa poziţia în care placa
Se roteşte grila difuzor (D) în sens invers asamblată cu comandă electrică este blocată;
acelor de ceasornic şi se extrage de pe panoul - după montaj se verifică funcţionarea
uşă faţă. mecanismului de deschidere din interior şi
Se demontează cele patru şuruburi care alinierea acestuia cu panoul uşii faţă;
fixează difuzorul pe panoul uşă. - se verifică funcţionarea difuzorului uşă faţă.
Se debranşează conectorul difuzor uşă faţă.
Se demontează şuruburile (1) care fixează
panoul uşii pe cheson.
Se dezagrafează panoul uşii din punctele (2).

72 - 1

156
GARNITURI DESCHIDERI LATERALE
72 Panou uşă spate

Se dezagrafează panoul uşii spate din


punctele (2).

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de


C demontare tinând cont de următoarele
recomandări:
- se verifică integritatea panoului deflector şi
a cordonului continuu de mastic Romtix 1502
1 P pe conturul chesonului uşii;
DEMONTARE
- pentru montajul mecanismului de
deschidere din interior, tija de comandă a
Se demontează: deschiderii va ocupa poziţia în care placa
- manivela macaralei (A) de ridicare a asamblată cu comandă electrică este deblocată;
geamului care este montată prin clipsare pe axul - după montaj se verifică funcţionarea
macaralei; mecanismului de deschidere din interior şi
- şurubul de fixare mecanism deschidere din alinierea acestuia cu panoul uşă spate.
interior (B), respectiv mecanismul;
- mânerul de inchidere (C) care este fixat cu
şurub;
- şuruburile (1) care fixează panoul uşii spate
pe cheson;

C 1 A

72 - 2

157
TABLETĂ SPATE
74

Tabletă spate - Suport lateral tabletă ................................................................................... 74 - 1

158
TABLETĂ SPATE
Tabletă spate - Suport lateral tabletă
74
TABLETĂ SPATE

DEMONTARE

Se eliberează cordonul tabletei de pe


butonul (3), care este fixat pe chesonul
hayonului cu şurubul (2) şi piuliţa (4).
Se eliberează tableta spate (1) din canalul
suporţilor laterali.

2 3
4 Se demontează difuzorul din suportul
9 lateral tabletă.
8 REMONTARE

1 Se efectuează în ordine inversă operaţiei


de demontare.
Se verifică funcţionarea difuzorului spate.
5 6 7

SUPORT LATERAL TABLETĂ

Se debranşează bateria.
Se debranşează conectorul difuzor spate.
Se demontează şuruburile care fixează
spătarul banchetei pe suporţii acesteia.
Se rabate spătarul banchetei.
Se demontează:
- şurubul (8) din clipsul de menţinere (7)
care fixează suportul lateral tabletă pe
dublura cadru lateral;
- şuruburile (5) din clipsurile de menţinere
(6), care fixează suportul lateral tabletă pe
suportul banchetei.
Se declipsează suportul lateral tabletă din
garnisajul custodă.

74 - 1

159
GLISIERE SCAUNE FAŢĂ
75

Glisiere scaune faţă..................................................................................................................75-1

160
GLISIERE SCAUNE FAŢĂ
75

DEMONTARE

Se demontează scaunul faţă (vezi cap. 78 —Scaune“).


Pentru demontarea şuruburilor (1) de fixare a glisierelor (2) şi (3) pe scaunul faţă este necesară
deplasarea glisierelor într-un sens sau altul, prin acţionarea asupra levierului (4).

3 5

4
2
1

Se eliberează glisierele de pe scaunul faţă.

REMONTARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.


La remontare se va avea în vedere poziţionarea celor patru distanţiere (5).

75 - 1

161
SCAUNE / BANCHETĂ SPATE
78

Scaun faţă ................................................................................................................................ 78 - 1


Banchetă spate ....................................................................................................................... 78 - 2

162
SCAUNE / BANCHETĂ SPATE
Scaun faţă 78

REMONTARE
CUPLURIDESTR‚NGERE(daNm)
Suruburi fixare scaun faţă 2,1 Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
demontare.
DEMONTARE
Şuruburile de fixare scaun faţă se strâng la un
cuplu de 2,1 daNm.
Se demontează şuruburile (1) care fixează
scaunul faţă pe traversa laterală şi centrală în
REGLAJE
partea faţă.
Prin acţionarea levierului (2) în sensul
Scaunele faţă oferă două posibilităţi de
săgeţii se aduce scaunul în poziţia faţă şi se
reglare:
demontează şuruburile (3) ce fixează scaunul
- deplasarea longitudinală în faţă sau în spate,
faţă pe traversa laterală şi centrală în partea
care se poate realiza prin acţionarea levierului
spate.
(2);
- bascularea spătarului până la obţinerea
4 poziţiei orizontale, acţionându-se rozeta (5).

5
3

75 010

1 2

Se eliberează scaunul faţă.


Se scot tetierele prin apăsarea simultană
a butoanelor (4) fixate pe tecile tetierelor.

78 - 1

163
SCAUNE / BANCHETĂ SPATE
78 Banchetă spate

- se demontează şuruburile (6) care fixează


CUPLURI DE STR‚NGERE (daNm) spătarul la partea inferioară (plăcuţă fixare) pe
Şuruburi fixare spătar partea inferioară 2,1 planşeul spate;
Şuruburi fixare spătar pe suport 0,15

DEMONTARE

Se rabate şezutul (1) şi se scoate din suporţii


(4), care sunt sudaţi pe caroserie.

2 6

1 - se apasă pe butoanele fixate pe teaca


tetierei şi se scot tetierele (3)
4 75 012
REMONTARE

Pentru demontarea spătarului (2) se execută


Se efectuează în ordine inversă operaţiei de
următoarele operaţii:
demontare.
- se demontează şuruburile (5) de fixare
Cuplul de strângere al şuruburilor de fixare
spătar pe suporţii acestuia;
spătar la partea inferioară este de 2,1 daNm,
iar al şuruburilor de fixare spătar pe suportul
acestuia este de 0,15 daNm.

75 013

78 - 2

164