Sunteți pe pagina 1din 3

Test final

1. Completează șirul de numere:

46, 47 , ___, ___, ____, ____, ____, _____, 53, ____, _____, 56 , ______, _____, 59

2. Scrie vecinii numerelor :

______83 ____; _____ 20 _____; _____ 10 _____

3. Compară numerele :

44 44 ; 61 14 ; 31 99 .

4. Scrie câte figuri geometrice de fiecare fel sunt : =

5. Calculează :

42 + 78 - 68 + 53 - 60 - 30 +
16 25 13 14 47 52

6. a) Dacă o zi are 24 de ore , atunci câte ore are 3 zile ?

b) O familie consumă 2 litri de lapte ȋntr-o zi . Câți litri de lapte consumă ȋntr-o săptămână ?

c) Ana cântărește 26 kg , iar sora sa este mai ușoară cu 8 kg. Cât cântărește sora Anei ?
Probă de evaluare finală

Clasa I

Aria curriculară : Matematică și științe

Disciplina: Matematică și exploatarea mediului

Capacitatea : Capacitatea de a opera cu numere ȋn concentrul 0 – 100

Obiective operaționale:

- să completeze șirul de numere naturale dat;

- să scrie vecinii numerelor 83, 20 și 10;

- să compare numerele date;

- să recunoască figurile geometrice plane;

- să efectueze adunări și scăderi ȋn concentrul 0 – 100, cu și fără trecere peste ordin;

- să rezolve probleme cu o operație

Descriptori de performanță:

Foarte bine Bine Suficient


Completează corect șirul de Completează cu unele ezitări, Completează șirul de munere
numere 1-2 greșeli șirul de numere cu 3-5 greșeli
Scrie corect 5-6 vecini Scrie corect 3-4 vecini Scrie corect 1-2 vecini
Pune corect trei semne de Pune corect două semne de Pune corect un semn de relație
relație relație
Numără corect câte figuri Numără cu unele ezitări, max 2 Numără cu 3 greșeli câte figuri
geometrice de fiecare fel sunt greșeli câte figuri geometrice geometrice de același fel sunt
de același fel sunt
Efectuează corect minim 5 Efectuează corect minim trei Efectuează corect minim un
exerciții exerciții exercițiu
abc ab/ac/bc a/b/c
Matricea de specificații:

FB 6 FB; 5FB+1B; 4FB+2B; 5 FB+1S


B 6 B; 3FB+3B; 5FB+1I; 5B+1S; 4B+2S; 3B+3S; 4B+1S+1I; 5B+1I
S 6S; 5S+1B; 2B+4S; 4B+2I; 3B+3I; 1FB+5I; 2FB+4I; 3FB+3I; 1FB+2B+3I; 2FB+1B+3I
Ȋnregistrarea rezultatelor:

AA BB BI CDA CC CD CM CȘ GD GE HN MF PD TI ȚC UD CI
1
2
3
4
5
6
C

Calificativul final
1 2 3 4 5 6
Foarte Bine
Bine
Suficient
Insuficient

Interpretarea testului :