Sunteți pe pagina 1din 46

PROIECT

BIORAFINARII SI TEHNOLOGII CONEXE

PROIECTAREA INSTALATIEI DE OBTINERE A


BIOETANOLULUI DIN BIOMASA CELULOZICA
( COCENI DE PORUMB)

Indrumator proiect : sl.dr.ing. Petrica Iancu

Masterand : ANGHEL CRISTINA

- Mai 2014 –
CUPRINS
1
1. Prezentarea temei de proiectare
2. Generalitati despre tehnologia de obtinere a bioetanolului din
materiale lignocelulozice

3. Proiectarea Sectiei de pretratare materie prima : coceni de


porumb
3.a.Schema bloc pentru sectia de prelucrarea a biomasei
3.b.Materii prime
3.c. Operatii de prelucrarea a biomasei celulozice
3.d. Bilant de materiale
3.e. Prezentarea rezultatelor simularii

4. Proiectarea Sectiei de fermentare

4.a.Schema bloc pentru sectia de FERMENTARE


4.b.Materii prime
4.c. Operatii
4.d.Prezentarea rezultatelor simularii

5. Proiectarea Sectiei de separare

5.a.Schema bloc pentru sectia de SEPARARE


5.b.Materii prime
5.c.Operatii
5.d.Realizarea simularii
5.e.Prezentarea rezultatelor simularii

6. Calcul economic

1. Prezentarea temei de proiectare

2
Sa se proiecteze si sa se simuleze cu Aspen HYSYS o instalatie de
obtinere a etanolului din biomasa celulozica din deseuri agricole cu
capacitatea de 100.000 m3/an.

Procedeu de obtinere : hidroliza cu abur ( steam explosion)/enzimatica +


fermentatie in prezenta enzimei Z. Mobilis.

1. Generalitati despre tehnologia de obtinere a bioetanolului


din materiale lignocelulozice

Diminuarea rezervelor mondiale recuperabile de hidrocarburi fosile, aici


referindu-ma la petrol, şi majorările succesive ale preţului barilului de ţiţei, ca
urmare a crizei petrolului, au creat premize pentru identificarea și exploatarea altor
surse pentru obţinerea de combustibili.
De asemenea, şi legislaţia restrictivă referitoare la nivelul de poluare al
mediului produsă de gazele de ardere ale combustibililor convenţionali contribuie
la găsirea de surse alternative de energie. Astfel, au apărut preocupări pentru
fabricarea de biocombustibili din materii prime regenerabile , respectiv din
biomasa.
Creşterea utilizării biocombustibililor va avea ca efect modificări atât
privind biomasa utilizată drept materie primă, cât şi a tehnologiilor de transformare
a acesteia în biocombustibili. Cu siguranţă, o mare pondere din totalul de materii
prime folosite pentru producerea biocombustibililor o vor ocupa şi în continuare a
produsele agricole care pot fi folosite și ca sursă de alimente (cereale, sfeclă de
zahăr, seminţe oleaginoase), dar cercetările se fac în sensul creșterii ponderii altor
surse de materii prime, cum ar fi biomasa lignocelulozică reziduală, culturile
energetice, reziduurile industriale și municipale etc.
Lignocelulozicele sunt in principal formate din celuloza, hemiceluloza şi lignina; aceste
componente constituind aproximativ 90% din materia uscata a biomasei, restul constand de
exemplu in compusi extractibili şi cenusa. Structura de bazǎ a tuturor
elementelor biomasei lignocelulozice este formatǎ din trei polimeri: celuloza,
hemiceluloza si lignina.

3
Celuloza

Proprietăți fizice[

Formula: (C6H10O5)n

 Culoarea: poate fi opacă sau transparentă; deoarece este foarte stabilă poate
rezista la umezeală sau la contactul cu alte grăsimi foarte bine, dar fiind ușor
distrusă la contactul cu acizii.
 Punctul de topire: necunoscut
 Punctul de fierbere: necunoscut
 Temperatura de descompunere: 2600°C
 Densitatea (în stare naturală): între 1,27 - 1,60 g/ml
 Masa: 162g
 Compoziția: 44,4% din componența celulozei este carbon; 6,2% hidrogen;
49,4% oxigen.

Celuloza este o substanță amorfă, de culoare albă, insolubilă în apă sau în solvenți
organici. Deși se umflă nu se dizolvă în apă. Nu are gustul dulce caracteristic
zaharidelor. Prin hidroliză enzimatică celuloza formează celobioza (dizaharida)
care, hidrolizată enzimatic, conduce la glucoză. Organismul uman nu are enzimele
necesare hidrolizării celulozei. De aceea celuloza nu este o substanță nutritivă
pentru om.

Hemiceluloza
Aceasta contine : pentoze ( xiloza si arabinoza) si hexoze ( galactoza, glucoza
maltoza).

4
Lignina

Lignina este de fapt un polimer , format din 3 tipuri de monomeri:

 Alcoolul para cumarilic


 Alcoolul coniferilic
 Alcoolul sinapic.

Procesul de obtinere al bioetanolului din materiale lignocelulozice este compus din


trei faze :
a. Pretratarea materiei prime
b. Fermentatia
c. Separarea.

5
Pretratarea materialelor lignocelulozice
Rezistenţa lignocelulozei la tratament este una dintre barierele majore
pentru producţia economicǎ a bioetanolului.
Pretratarea materiei prime lignocelulozice se face pentru a elimina aceste
bariere si pentru a usura conversia celulozei la glucoza.
Metodele de pretratare a biomasei pot fi fizice, fizico-chimice,
chimice,bilogice.

Pretratarea fizica :
a. Pulverizare mecanica
b. Piroliza.

Pretratare fizico-chimica:
a. Hidroliza cu abur este cea mai utilizata metoda de tratare a materialelor
lignocelulozice. Efectele ei sunt :
6
a.1.Creste cristalinitatea celulozei si promoveaza cristalinitatea portiunilor
amorfe
a.2.Hemiceluloza este usor de hidrolizat prin aceasta metoda
a.3.Nu exista nici o dovada ca metoda promoveaza delignifierea.
b. tratarea cu ammoniac a biomasei
c. pretratarea lichida cu apa calda.

Pretratarea chimica:
a. Osmoliza
b. Pretratare alcalina
c. Pretratament acid.

Inaintea procesului de fermentatie este necesara hidroliza pentru transformarea


polimerilor astfel obtinuti in zaharuri simple.

Hidroliza poate fi :
a. Hidroliza chimica – hidroliza cu acid diluat sau hidroliza cu acid concentrat
b. Hidroliza enzimatica.

Fermentatia
Pentru fermentarea zaharurilor au fost folosite traditional urmatoarele bacteria:
 Saccharomyces cerevisiae
 Zymomonas mobilis.

Fermentatia poate fi efectuata:


a. Discontinuu
b. Semicontinuu
c. Continuu.

Separarea
Dupa fermentare este necesara operatia de rectificare pentru indepartarea
apei din solutia de bioetanol obtinuta.

3.Proiectarea Sectiei de pretratare materie prima : coceni


de porumb
7
Schema bloc pentru obtinerea bioetanolului din coceni de porumb este
urmatoarea :

Materia prima pentru obtinerea bioetanolului este constituita din coceni de porumb
si resturi de plante . Deoarece numarul de compusi este foarte mare iar proprietatile
lor sunt necesare pentru simularea procesului, ii vom considera in continuare doar
pe cei importanti, care participa efectiv la reactiile chimice, restul ii vom introduce
sub denumirea de compusi solizi inerti deoarece nu participa la reactiile chimice.

Compozitia chimica a biomasei lignocelulozice care intra in proces este


urmatoarea:

8
In lumina celor prezentate anterior, compozitia biomasei celulozice care intra in proces este urmatoarea :

Component Compozitie Formula Masa molara Densitate


(fractii chimica - (kg/m )3

molare) monomer
Hemiceluloza 0.211 CHO 5 8 4 132 1500
(Xylan)
Celuloza 0.374 CH O6 10 5 162 1500
(Glucan)
Lignina 0.180 C H O
7.3 13.9 1.3 122.3 1500
Alte substante 0.235 CH O N S 1.64 0.39 0.23 0.003 23.21 1500
solubile 5

3.a.Schema bloc pentru sectia de prelucrarea a biomasei

Operatiile propuse pentru prelucrarea biomasei celulozice sunt:


- mecanice: taiere, macinare, sortare
- chimice: operatii de transformare a componentilor biomasei celulozice in
compusi fermentabili (glucoza, xiloza).
Astfel schema bloc a sectiei de prelucrare a biomasei este :

9
Pentru pretratarea biomasei vom utiliza :
 Pretratament mecanic
 Pretratament chimic.

Pretratare mecanica consta in pretratare mecanica cu apa calda. Aceasta operatie


este utilizata pentru maruntirea resturilor si amestecarea cu apa pentru obtinerea
biomasei umede.

Pretratarea chimica consta in:


1. Hidroliza cu abur.
Operatia este utilizata pentru transformarea cu randamente mari a
hemicelulozei in xyloza. Celuloza hidrolizeaza partial (randament mic).

Reactii:

(C5H8O4)*n + n*H2O  n*(C5H10O5)


(C6H10O5)*n + n*H2O  n*(C6H12O6)
Randament de transformare pentru hemiceluloza este de 70% si pentru celuloza
este de 7%.
2. Hidroliza enzimatica.

10
In cadrul acestei operatii are loc transformarea polizaharidelor in oligomeri,
in prezenta enzimelor si a nutrientilor, cu randament 100%, fara produsi
secundari.

Enzima care catalizeaza reactia de hidroliza a celulozei este celulaza.

Reactia:
celulaza
(C6H10O5)*n + n*H2O ------------ n*(C6H12O6)

Schema bloc a Sectiei de pretratare este :

Apa
Pretratare Hidroliza cu Hidroliza
-----------
mecanica abur enzimatica
------------- ------------ ----
Biomasa
-----------

3.b.Materii prime

Materiile prime utilizate sunt :


 Biomasa
 Apa
 Abur
 Enzima – celulaza

Caracteristicile chimice ale materiilor prime utilizate in cadrul Sectiei de pretratare


sunt :
1. Biomasa celulozica ( coceni de porumb si alte resturi de plante):

Component Compozitie Formula Masa molara Densitate


(fractii chimica - (kg/m ) 3

molare) monomer
Hemiceluloza 0.211 CHO
5 8 4 132 1500
(Xylan)
Celuloza 0.374 CH O
6 10 5 162 1500
(Glucan)
11
Lignina 0.180 C H O
7.3 13.9 1.3 122.3 1500
Alte substante 0.235 CH O N S 1.64 0.39 0.23 0.003 23.21 1500
solubile 5

2. Apa

Component Compozitie Formula T (°C)


(fractii molare) chimica -
monomer
Apa 1.00 HO 2 25

3. Abur

Component Compozitie Formula P (atm)


(fractii molare) chimica -
monomer
Abur (Apa) 1.00 HO 2 12.0

4. Enzime
Component Compozitie Formula Masa molara Densitate
(fractii chimica - (kg/m ) 3

molare) monomer
Celulaza 1.00 CH N O S 22.81
1.57 0.29 0.31 0.007 1500

Alti compusi care apar in cadrul Sectiei de pretratare sunt :

Xiloza

Component Compozitie Formula Masa molara Densitate


(fractii chimica - (kg/m ) 3

molare) monomer
Xyloza 1.00 CH O5 10 5 150 944.5

12
Glucoza

Component Compozitie Formula Masa molara Densitate


(fractii chimica - (kg/m ) 3

molare) monomer
Glucoza 1 CH O
6 12 6 180 934.5

3.c. Operatii de prelucrarea a biomasei celulozice

Operatiile din cadrul Sectiei de pretratare sunt :

1. Incalzirea. Se incalzeste apa pentru umidificarea biomasei.


Utilaje: incalzitor (Heater)
Curenti de intrare: apa, Temperatura = 25 °C, Presiune: 1 atm
Curenti de iesire: apa calda, Temperatura = 60 °C
Conditii de operare: Temperatura = 60 °C, cadere de presiune 0 atm,debitul de
apa se determina astfel incat sa se asigure umiditatea biomasei de 50%.

2. Amestecare. Operatie necesara pentru amestearea biomasei cu apa calda.


Utilaje: amestecator (Mixer)
Curenti de intrare: apa calda, biomasa celulozica
Curenti de iesire: biomasa umeda1
Conditii de operare: debit de biomasa calculat din bilant de materiale.

3. Pretratare mecanica cu apa calda. Operatia este utilizata pentru maruntirea


resturilor, amestecarea cu apa pentru tranformarea in biomasa umeda
Utilaje: taietor, filtru (Component Splitter)
Curenti de intrare: biomasa umeda1 la 25°C si apa la 25°C si p=1 atm
Curenti de iesire: biomasa umeda2 si resturi grosiere
Conditii de operare: Temperatura = 45 °C, Presiune: 12.6 atm, 10% din
fiecare component (celuloza, hemiceluloza, lignina) se indeparteaza in
curentul resturi grosiere. Biomasa umeda contine 50% apa si 50% ceilalti compusi
la iesirea din separator. Debitul de biomasa se determina din bilantul de materiale.
Prin urmare debitul de apa se determina astfel incat sa se asigure umiditatea
impusa a biomasei.

13
4. Hidroliza cu abur. Operatia este utilizata pentru transformarea cu randamente
mari a hemicelulozei in xyloza. Celuloza hidrolizeaza partial (randament mic).
Utilaje: reactor (Conversion Reactor)
Curenti de intrare: biomasa umeda1 de la separator, abur la 12.6 atm
Curenti de iesire: biomasa hidrolizata1, vapori apa
Conditii de operare: Temperatura = 190 °C, Presiune: 12.6 atm
Randament de transformare pentru hemiceluloza 70% si pentru celuloza 7%.

5.Condensare. Operatie necesara pentru condensarea vaporilor de apa rezultati din


reactorul pentru hidroliza cu abur
Utilaje: condensator (Cooler)
Curenti de intrare: vapori apa
Curenti de iesire: Condens
Conditii de operare: fractie de vapori zero (prin condensarea vaporilor saturanti
se obtine lichid in fierbere).

6.Amestecare. Operatie necesara pentru amestecarea condensului cu biomasa


hidrolizata enzymatic.
Utilaje: amestecator (Mixer)
Curenti de intrare: condens, biomasa hidrolizata1
Curenti de iesire: biomasa hidrolizata2
Conditii de operare: calculul se realizeaza implicit, deoarece informatiile sunt
suficiente.

7.Detenta. Operatie necesara pentru reducerea presiunii aburului de 12.6 atm la


1atm.
Utilaje: valva (Valve)
Curenti de intrare: biomasa hidrolizata2
Curenti de iesire: biomasa hidrolizata3
Conditii de operare: Presiune de iesire =1 atm.
8.Separare. Operatie necesara pentru separarea amestecului de lichid si vapori
obtinut prin detenta.
Utilaje: separator bifazic (Separator)
Curenti de intrare: biomasa hidrolizata3
Curenti de iesire: vapori de apa2, biomasa hidrolizata4
Conditii de operare: calculul se realizeaza implicit, informatiile fiind suficiente.

9. Racire. Operatia este necesara pentru racirea curentului de biomasa hidrolizata


pana la temperatura necesara reactorului de hidroliza enzimatica
Utilaje: racitor (Cooler)
14
Curenti de intrare: biomasa hidrolizata4
Curenti de iesire: biomasa hidrolizata5
Conditii de operare: trebuie specificat un curent energetic, iar ca parametru se
introduce caderea de presiune 0.

10.Hidroliza enzimatica. In cadrul acestei operatii are loc transformarea


polizaharidelor in oligomeri, in prezenta enzimelor si a nutrientilor, cu
randament 100%, fara produsi secundari.
Enzima care catalizeaza reactia de hidroliza a celulozei este celulaza.
Utilaje: reactor (Conversion Reactor)
Curenti de intrare: biomasa hidrolizata5, cellulasa
Curenti de iersire: biomasa hidrolizata6
Conditii de operare: Temperatura = 50 °C, Presiune : 1 atm, debitul de celulaza se
calculeaza ca fiind 5% din debitul de intrare.

3.d. Bilant de materiale

Bilantul de materiale pentru intreaga instalatie este necesar determinarii debitului


de biomasa celulozica necesar productiei de bioetanol propuse prin tema de
proiect.

Datele necesare pentru bilantul de material sunt :


 Productia de etanol P = 100.000 m3/an
 Densitate etanol ρ = 789 kg/m3
 Timp operare instalatie t = 8000 ore/an
 Masa molara etanol M = 46 kg/kmol
 Fractie molara hemiceluloza XH = 0,211
 Fractie molara celuloza XC= 0,374
 Debit molar etanol DM = 214,4 kmol/h

Stim ca dintr-un debit de biomasa de 100kmol se obtine un debit de 77,48kmol/h


etanol. Pentru a obtine un debit molar de 214,4 kmol/h avem nevoie de :

214,4*100/77,48 = 276,72 kmol/h biomasa


Pentru un debit de biomasa de 276,72 kmol/h avem :
 58,38 kmol/h – debit hemiceluloza
 103,49 kmol/h – debit celuloza

15
HC 58,38 HC 52,54
Pretratare
mecanica
pierdere
C 103,49 10% C 93,14

HC C
5,84 10,35

HC 52,54 H. acida Xiloza 36,78

70%Hc si
7%C
C 93,14 Glucoza 6,52 Xiloza 36,78

HC C
15,76 86,63
Glucoza 84,48

Glucoza 77,96
Hidroliza
enzimatica
90%

HC C
15,76 8,67
In urma operatiilor de hidroliza am obtinut un debit de xiloza de 36,78 kmol/h si de
glucoza de 84,48 kmol/h. Urmeaza operatia de Separare.
Xiloza 36,78 Separare Xiloza 34,94
solide

5%

Glucoza 84,48 Glucoza 80,25


16
Xiloza 1,83 Glucoza 4,22

Pentru Prepararea inoculului sunt utilizate 1% din debitele de xiloza si glucoza.

Xiloza 1,83 Preparare Bacterie


inocul

1%
Glucoza 4,22

La Fermentare :

Xiloza 34,6 FERMENTARE


Etanol 68,5

99% 115,69Kmol/h

Glucoza 79,45 99% Etanol 47,19

Rezultatele obtinute in urma simularii Sectiei de Pretratare :

BILANT DE MATERIALE SECTIA DE PRETRATARE


INCALZIRE ( kg/h)

Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Apa Apa calda
Componente
Solid 0 0
Celuloza 0 0
Hemiceluloza 0 0
Apa 4984,778 4984,778
Lignina 0 0
17
Cellulaza 0 0
Xiloza 0 0
Glucoza 0 0
Bacteria 0 0
TOTAL 4984,74 4984,74

MIX-100 (kg/h)
Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire
Apa calda Biomasa Biomasa umeda 1
celulozica
Componente
Solid 0 1509,348 1509,3487
Celuloza 0 16764,69 16764,69
Hemiceluloza 0 7706,64 7706,648
Apa 4984,778 0 4984,778
Lignina 0 6091,27 6091,27
Cellulaza 0 0 0
Xiloza 0 0 0
Glucoza 0 0 0
Bacteria 0 0 0
TOTAL 4984,74 32071,97 37056,7488

SEP-1(kg/h)

Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Biomasa umeda 1 Biomasa umeda2 Particule fine
Componente
Solid 1509,3487 0 1509,348
Celuloza 16764,69 15088,229 1676,47
Hemiceluloza 7706,648 6935,983 770,664
Apa 4984,778 4984,77 0
Lignina 6091,27 5482,146 609,127
Cellulaza 0 0 0
Xiloza 0 0 0
Glucoza 0 0 0
Bacteria 0 0 0
TOTAL 37056,748 32491,1379 4565,610

HEX-2 (kg/h)
Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire
Biomasa umeda2 Biomasa umeda 2
Componente
18
Solid 0 0
Celuloza 15088,229 15088,229
Hemiceluloza 6935,983 6935,983
Apa 4984,778 4984,778
Lignina 5482,146 5482,146
Cellulaza 0 0
Xiloza 0 0
Glucoza 0 0
Bacteria 0 0
TOTAL 32491,1379 32491,1379

CRV-100 (kg/h)

Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Biomasa umeda 2 Abur Biomasa Vapori 1
hidrolizata 1
Componente
Solid 0 0 0 0
Celuloza 15088,229 0 14032,05 0
Hemiceluloza 6935,983 0 2080,79 0
Apa 4984,778 20000 10312,1843 13892,516
Lignina 5482,146 0 5482,146 0
Cellulaza 0 0 0 0
Xiloza 0 0 5517,2596 0
Glucoza 0 0 1173,529 0
Bacteria 0 0 0 0
TOTAL 32491,1379 20000 38597,968 13892,516

MIX-2 ( kg/h)

Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Biomasa Vapori 1 Biomasa
hidrolizata 1 hidrolizata 2
Componente
Solid 0 0 0
Celuloza 14032,05 0 14032,05
Hemiceluloza 2080,79 0 2080,79
Apa 10312,1843 13892,516 24204,7004
Lignina 5482,146 0 5482,146
Cellulaza 0 0 0
Xiloza 5517,2596 0 5517,2596
Glucoza 1173,529 0 1173,529
Bacteria 0 0 0

19
TOTAL 38597,968 13892,51 52490,484

VLV-101 (kg/h)

Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Biomasa Biomasa
hidrolizata 2 hidrolizata 3
Componente
Solid 0 0
Celuloza 14032,05 14032,05
Hemiceluloza 2080,79 2080,79
Apa 24204,7004 24204,7004
Lignina 5482,146 5482,146
Cellulaza 0 0
Xiloza 5517,2596 5517,2596
Glucoza 1173,529 1173,529
Bacteria 0 0
TOTAL 52490,484 52490,484

SEP-2 (kg/h)

Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Biomasa Biomasa Vapori 2
hidrolizata 3 hidrolizata 4
Componente
Solid 0 0 0
Celuloza 14032,05 14032,05 0
Hemiceluloza 2080,79 2080,79 0
Apa 24204,7004 17890,6 6314,1004
Lignina 5482,146 5482,146 0
Cellulaza 0 0 0
Xiloza 5517,2596 5517,2596 0
Glucoza 1173,529 1173,529 0
Bacteria 0 0 0
TOTAL 52490,484 46176,383 6314,1004

HEX-5 ( kg/h)

Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Biomasa Biomasa
hidrolizata 4 hidrolizata 5
Componente
Solid 0 0
Celuloza 14032,05 14032,05
20
Hemiceluloza 2080,79 2080,79
Apa 17890,6 17890,6
Lignina 5482,146 5482,146
Cellulaza 0 0
Xiloza 5517,2596 5517,2596
Glucoza 1173,529 1173,529
Bacteria 0 0
TOTAL 46176,383 46176,383

Hidroliza enzimatica ( kg/h)

Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Biomasa Enzima Biomasa
hidrolizata 5 hidrolizata 6
Componente
Solid 0 0 0
Celuloza 14032,05 0 1403,2054
Hemiceluloza 2080,79 0 2080,79
Apa 17890,6 0 17890,6
Lignina 5482,146 0 5482,146
Cellulaza 0 1596,7 1596,7
Xiloza 5517,2596 0 5517,2596
Glucoza 1173,529 0 1173,529
Bacteria 0 0 0
TOTAL 46176,383 1596,7 47771,9065

MATERII PRIME ( kg/h)

APA 4984,77

BIOMASA CELULOZICA 32071,97

ABUR 20000

ENZIMA 1596,7

PRODUSI (kg/h)

GLUCOZA 15205,58

XILOZA 5517,2596

BILANT ENERGETIC SECTIA DE PRETRATARE


21
BILANT TERMIC PE UTILAJ

UTILAJ DEBIT TERMIC (kw)

Q-HEX-1 204,7

Q-SEP-1 133,1

Q-HEX-2 1787

Q-HEX-3 7676

Q-SEP-2 0

Q-HEX-4 1740

TOTAL 11540,8

4.Proiectarea Sectiei de fermentare

4.a.Schema bloc pentru sectia de FERMENTARE

22
In cadrul Sectiei de Fermentare au loc urmatoarele operatii:
 O operatie de separare, material prima obtinuta in cadrul Sectiei de
Pretratare este compusa dintr-o faza lichida si o faza solida. Aceasta biomasa
hidrolizata este introdusa intr-o centrifuga unde faza solida este indepartata
in totalitate si totodata este indepartata si 10% din faza solida.
 Faza lichida se concentreaza prin indepartarea apei.
 O operatie importanta o constituie pregatirea inoculului de Z. Mobilis
utilizand 5% din glucoza si xiloza rezultate in urma hidrolizei enzimatice in
prezenta aerului, extractului de porumb, si DAPsi bineinteles a unei cantitati
mici de inocul de bacterie.Aceasta are loc intr-un reactor de pregatire a
inoculului . Dupa cateva zile, in urma fermentarii rezulta inoculul de
bacteria.

Reactiile care au loc in reactorul de pregatire a inoculului Bacteria sunt:


nutrienti
0,5C6H12O6+1,5O2---------0,25Bacteria+1,5CO2+1,5H2O

nutrienti
0,4C5H10O5+0,8O2--------- 0,2Bacteria+0,8CO2+0,8H2O

Conversia glucozei este de 97%, iar conversia xylozei este de 95%.

23
 Cresterea inoculului de Z. Mobilis care are loc in reactorul de crestere a
inocului de Bacterie in care se introduce 80% din materiile prime pregatite
pentru inoculare.

Reactiile care au loc in reactorul de crestere a inoculului Bacteria sunt:


nutrienti
0,5C6H12O6+1,5O2---------0,25Bacteria+1,5CO2+1,5H2O

nutrienti
0,4C5H10O5+0,8O2--------- 0,2Bacteria+0,8CO2+0,8H2O
 Fermentarea glucozei si xylozei in prezenta bacteriei Z. Mobilis, a aerului si
a nutrientilor
Reactiile care au loc sunt :
bacterie
C6H12O6 -------------- 2C2H5OH + 2CO2
bacterie
3C5H10O5 ------------- 5C2H5OH + 5CO2

4.b.Materii prime

Materiile prime pentru aceasta sectie sunt:


a. Bacteria Z. Mobilis in prezenta careia au loc reactiile de fermentare a glucozei
si reactiile de fementare a xylozei cu un randament ridicat, 10% din cantitatea
de biomasa fermentata cu un debit molar de 55kmol/h.
b. Diamonium fosfat (DAP), este nutrient pentru cresterea bacteriei, 67 mg/L
biomasa fermentata cu un debit masic de 16kg/l.
c. Extract de porumb care contine acid lactic si proteina, 0.5% din cantitatea de
biomasa fermentata cu un debit molar de 3kmol/h.
d. Aer pentru cresterea inoculului, cu un debit volumetric de 20 m /h 3

e. Biomasa hidrolizata de la sectia de pretratare care contine preponderent


glucoza si xyloza

4.c. Operatii

1. Racirea biomasei hidrolizate. Aceasta operatie este necesara deoarece


biomasa hidrolizata rezultata de la hidroliza enzimatica are o temperature de
50 grade Celsius. Fermentarea are loc la 37 grade Celsius deoarece bacteria
se degradeaza la temperaturi mai mari.
24
Utilaje:Cooler
Curenti de intrare : Biomasa hidrolizata 6
Curenti de iesire : biomasa hidrolizata 7
Conditii de operare : temperature de iesire 37 grade Celsius.

2. Separarea solidelor nereactionate. Celuloza si hemiceluloza nereactionate


vor fi indepartate cu ajutorul unei centrifuge in proportie de 100%. Odata cu
aceste solide se va pierde si 5% din lichid.
Utilaje: Simple solid separator
Curenti de intrare : Biomasa hidrolizata 7
Curenti de iesire : BH7Vap, BH7Liq, BH7Sol.
Conditii de operare : Fractia de separare pentru solide in curentul de vapori
(0.0), solide in curentul de lichid (0.0) si lichid in curentul de solide
(0,05).

3. Concentrarea solutiei de glucoza/xiloza. Operatia este necesara pentru


indepartarea apei.
Utilaje: Component splitter
Curenti de intrare : BH7Liq
Curenti de iesire :BH7’Apos si BH7’Lichid
Conditii de operare : curentul apos va contine numai apa.

4. Impartirea curentului BH7’Lichid. Pentru cresterea inoculului de Bacterie


Z. Mobilis, 1% din cantitatea de glucoza si xyloza obtinuta din hidroliza se
utilizeaza ca sursa de carbon pentru pregatirea si cresterea inoculului de
bacterie, iar restul de 99% pentru procesul de fermentare si transformare in
etanol.
Utilaje: Tee
Curenti intrare : BH7’Lichid
Curenti iesire: BH8 Inocul si BH8 Fermentare
Conditii de operare : se introduce fractia de splitare pentru cei doi curenti.

5. Impartirea curentilor de materii prime pentru inoculare


Materiile prime necesare (aer, bacterie, Extract si DAP) vor fi impartite in
proportie de 20% catre INOCULARE si 80% catre FERMENTARE.
Utilaje : Tee
Curenti intrare : Bacterie, EP, DAP, Aer
Curenti de iesire : Bacterie Inocul, Bacterie Fermentare, EP Inocul, EP
Fermentare, DAP Inocul, DAP Fermentare, Aer Inocul, Aer Fermentare.

25
6. Impartirea materiilor prime pentru cele doua trepte de inoculare.
Pentru cresterea bacteriei Z. Mobilis este nevoie de baterii de reactoare in
care Bacteria creste in prezenta nutrientilor extract de porumb si DAP,
precum si a aerului, timpul de crestere fiind de ordinul zilelor. Dupa
inoculare, bacteria trece in alta baterie de reactoare pentru crestere. De
aceea, curentii pentru inocul se separa din nou in proportie 20% pentru
pregatire inocul si 80% pentru crestere inocul.
Utilaje: Tee
Curenti Intrare : Bacterie Inocul, EP Inocul, DAP Inocul, Aer Inocul
Curenti Iesire : Bacterie Inocul 1, Bacterie Inocul 2, EP Inocul 1, EP Inocul
2, Dap Inocul 1, DAP Inocul 2, Aer Inocul 1, Aer Inocul 2.

7. Preparare inocul.
Utilaje : Tank ( se modifica in separator)
Curenti Intrare : BH8 Inocul1, Bacterie Inocul 1, EP Inocul1, DAP
inocul1, Aer Inocul 1.
Curenti Iesire :Gaze 1, Bacterie 1.

8. Crestere inocul.
Utilaje: Tank
Curenti intrare : BH8 Inocul2, Bacterie Inocul 2, EP Inocul 2, DAP
Inocul2, Aer Inocul 2, Bacterie 1.
Curenti iesire : Gaze 2, Bacterie 2.

9. Amestecare. Se unesc cele doua curente Bacterie 2 si Bacterie fermentare.


Utilaje: Mixer
Curenti intrare: Bacterie 2, Bacterie Fernmentare.
Curenti iesire : Bacterie fermentare 2.

10. Fermentare.
Utilaje : Reactor de tip conversie
Curenti intrare : Bacterie fermentare 2, Dap Fermentare, EP Fermentare ,
Aer Fermentare
Curenti iesire : Vap3 si ETOH.

4.d.Prezentarea rezultatelor simularii

In urma simularii Sectiei de Fermentare am obtinut urmatoarele rezultate :

26
BILANT DE MATERIALE SECTIA DE FERMENTARE

HEX-5

Componente Curenti intrare Curenti iesire


Biomasa Biomasa
hidrolizata 6 hidrolizata 7
Hemiceluloza 2078,34 2078,34
Celuloza 1408,59 1408,59
Lignina 5475,06 5475,06
Solid 0 0
Glucoza 15206,85 15206,85
Xiloza 5516,62 5516,62
Cellulaza 1597,38 1597,38
Apa 16474,85 16474,85
Bacteria 0 0
Extract porumb 0 0
DAP 0 0
Etanol 0 0
Dioxid de carbon 0 0
Oxygen 0 0
Azot 0 0
TOTAL 47757,70 47757,70

SEP-3

Componente Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire Curenti iesire


Biomasa BH7 Vap BH7 Liq BH7 Sol
hidrolizata 7
Hemiceluloza 2078,34 0 0 2078,34
Celuloza 1408,59 0 0 1408,59
Lignina 5475,06 0 0 5475,06
Solid 0 0 0 0
Glucoza 15206,85 0 14446,50 760.34
Xiloza 5516,62 0 5240,79 275,83
Cellulaza 1597,38 0 0 1597,38
Apa 16474,85 0 15651,11 823,74
Bacteria 0 0 0 0
Extract porumb 0 0 0 0
DAP 0 0 0 0
Etanol 0 0 0 0
Dioxid de carbon 0 0 0 0
Oxygen 0 0 0 0
Azot 0 0 0 0
TOTAL 47757,70 0 35338,41 12419,29

SEP-4

Componente Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


BH7 Liq BH7’ Apos BH7’ Lichid

27
Hemiceluloza 0 0 0
Celuloza 0 0 0
Lignina 0 0 0
Solid 0 0 0
Glucoza 14446,50 0 14446,50
Xiloza 5240,79 0 5240,79
Cellulaza 0 0 0
Apa 15651,11 7825,55 7825,55
Bacteria 0 0 0
Extract porumb 0 0 0
DAP 0 0 0
Etanol 0 0 0
Dioxid de carbon 0 0 0
Oxygen 0 0 0
Azot 0 0 0
TOTAL 35338,41 7825,55 27512,85

TEE 100

Componente Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


BH7’ Lichid BH8 inocul BH8 fermentare
Hemiceluloza 0 0 0
Celuloza 0 0 0
Lignina 0 0 0
Solid 0 0 0
Glucoza 14446,50 144,46 14302,04
Xiloza 5240,79 52,40 5188,38
Cellulaza 0 0 0
Apa 7825,55 78,25 7747,30
Bacteria 0 0 0
Extract porumb 0 0 0
DAP 0 0 0
Etanol 0 0 0
Dioxid de carbon 0 0 0
Oxygen 0 0 0
Azot 0 0 0
TOTAL 27512,85 275,12 27237,72

TEE 101

Componente Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Bacterie Bacterie inocul Bacteriefermentare
Hemiceluloza 0 0 0
Celuloza 0 0 0
Lignina 0 0 0
Solid 0 0 0
Glucoza 0 0 0
Xiloza 0 0 0
Cellulaza 0 0 0
Apa 0 0 0

28
Bacteria 9900 1980 7920
Extract porumb 0 0 0
DAP 0 0 0
Etanol 0 0 0
Dioxid de carbon 0 0 0
Oxygen 0 0 0
Azot 0 0 0
TOTAL 9900 1980 7920

TEE 102

Componente Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Extract de porumb EP inocul EP fermentare
Hemiceluloza 0 0 0
Celuloza 0 0 0
Lignina 0 0 0
Solid 0 0 0
Glucoza 0 0 0
Xiloza 0 0 0
Cellulaza 0 0 0
Apa 0 0 0
Bacteria 0 0 0
Extract porumb 900 180 720
DAP 0 0 0
Etanol 0 0 0
Dioxid de carbon 0 0 0
Oxygen 0 0 0
Azot 0 0 0
TOTAL 990 180 720

TEE 103

Componente Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


DAP DAP inocul DAP fermentare
Hemiceluloza 0 0 0
Celuloza 0 0 0
Lignina 0 0 0
Solid 0 0 0
Glucoza 0 0 0
Xiloza 0 0 0
Cellulaza 0 0 0
Apa 0 0 0
Bacteria 0 0 0
Extract porumb 0 0 0
DAP 16 3,2 12,8
Etanol 0 0 0
Dioxid de carbon 0 0 0
Oxygen 0 0 0
Azot 0 0 0
TOTAL 16 3,2 12,8

29
TEE 104

Componente Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Aer Aer inocul Aer fermentare
Hemiceluloza 0 0 0
Celuloza 0 0 0
Lignina 0 0 0
Solid 0 0 0
Glucoza 0 0 0
Xiloza 0 0 0
Cellulaza 0 0 0
Apa 0 0 0
Bacteria 0 0 0
Extract porumb 0 0 0
DAP 0 0 0
Etanol 0 0 0
Dioxid de carbon 0 0 0
Oxygen 4029,87 805,97 3223,89
Azot 13271,15 2654,23 10616,92
TOTAL 17301,02 3460,20 13840,82

TEE 105

Componente Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Bacterie inocul Bacterie inocul 1 Bacterie inocul 2
Hemiceluloza 0 0 0
Celuloza 0 0 0
Lignina 0 0 0
Solid 0 0 0
Glucoza 0 0 0
Xiloza 0 0 0
Cellulaza 0 0 0
Apa 0 0 0
Bacteria 1980 396 1584
Extract porumb 0 0 0
DAP 0 0 0
Etanol 0 0 0
Dioxid de carbon 0 0 0
Oxygen 0 0 0
Azot 0 0 0
TOTAL 1980 396 1584

TEE 106

Componente Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


EP inocul EP inocul 1 EP inocul 2
Hemiceluloza 0 0 0
Celuloza 0 0 0

30
Lignina 0 0 0
Solid 0 0 0
Glucoza 0 0 0
Xiloza 0 0 0
Cellulaza 0 0 0
Apa 0 0 0
Bacteria 0 0 0
Extract porumb 180 36 144
DAP 0 0 0
Etanol 0 0 0
Dioxid de carbon 0 0 0
Oxygen 0 0 0
Azot 0 0 0
TOTAL 180 36 144

TEE 107

Componente Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


DAP inocul DAP inocul 1 DAP inocul 2
Hemiceluloza 0 0 0
Celuloza 0 0 0
Lignina 0 0 0
Solid 0 0 0
Glucoza 0 0 0
Xiloza 0 0 0
Cellulaza 0 0 0
Apa 0 0 0
Bacteria 0 0 0
Extract porumb 0 0 0
DAP 3,2 0,64 2,56
Etanol 0 0 0
Dioxid de carbon 0 0 0
Oxygen 0 0 0
Azot 0 0 0
TOTAL 3,2 0,64 2,56

TEE 108

Componente Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Aer inocul Aer inocul 1 Aer inocul 2
Hemiceluloza 0 0 0
Celuloza 0 0 0
Lignina 0 0 0
Solid 0 0 0
Glucoza 0 0 0
Xiloza 0 0 0
Cellulaza 0 0 0
Apa 0 0 0
Bacteria 0 0 0
Extract porumb 0 0 0

31
DAP 0 0 0
Etanol 0 0 0
Dioxid de carbon 0 0 0
Oxygen 805,97 161,19 644,77
Azot 2654,23 530,84 2123,38
TOTAL 3460,20 692,04 2768,16

TEE 109

Componente Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


BH8 inocul BH8 inocul 1 Bh8 inocul 2
Hemiceluloza 0 0 0
Celuloza 0 0 0
Lignina 0 0 0
Solid 0 0 0
Glucoza 144,46 28,89 115,57
Xiloza 52,40 10,48 41,92
Cellulaza 0 0 0
Apa 78,25 15,65 62,60
Bacteria 0 0 0
Extract porumb 0 0 0
DAP 0 0 0
Etanol 0 0 0
Dioxid de carbon 0 0 0
Oxygen 0 0 0
Azot 0 0 0
TOTAL 275,12 55,02 220,10

CRV-300

Componente Curenti Curenti Curenti Curenti Curenti Curenti Curenti


intrare intrare intrare intrare intrare iesire iesire

Bacterie EP inocul 1 BH8 inocul Aer inocul DAP inocul Gaze 1 Bacterie 1
inocul 1 1 1 1

Hemiceluloza 0 0 0 0 0 0 0

Celuloza 0 0 0 0 0 0 0

Lignina 0 0 0 0 0 0 0

Solid 0 0 0 0 0 0 0

Glucoza 0 0 28,89 0 0 0 0.86

Xiloza 0 0 10,48 0 0 0 0,52

Cellulaza 0 0 0 0 0 0 0

Apa 0 0 15,65 0 0 5,27 21,17


32
Bacteria 396 0 0 0 0 0 415,98

Extract de 0 36 0 0 0 0,34 35,65


porumb

DAP 0 0 0 0 0,64 0,09 0,54

Etanol 0 0 0 0 0 0 0

Dioxid de 0 0 0 0 0 26,39 0,0002


carbon

Oxygen 0 0 0 161,19 0 141,99 0,0038

Azot 0 0 0 530,84 0 530,83 0,0064

TOTAL 396 36 55,02 692,04 0,64 704,95 474,76

CRV-400

Componenti Curenti Curenti Curenti Curenti Curenti Curenti Curenti Curenti


intrare intrare intrare intrare intrare intrare iesire iesire

Bacterie BH8 Bacterie DAP EP Aer Gaze 2 Bacterie


1 inocul 2 inocul 2 inocul 2 inocul 2 inocul2 2

Hemiceluloza 0 0 0 0 0 0 0 0

Celuloza 0 0 0 0 0 0 0 0

Lignina 0 0 0 0 0 0 0 0

Solid 0 0 0 0 0 0 0 0

Glucoza 0,86 115,57 0 0 0 0 0 3,49

Xiloza 0,52 41,91 0 0 0 0 0,0001 2,12

Cellulaza 0 0 0 0 0 0 0 0

Apa 21,17 62,60 0 0 0 0 21,19 106,19

Bacteria 415,98 0 1584 0 0 0 0 2080,65

Extract de 35,65 0 0 2,56 0 0 1,36 178,28


porumb

DAP 0,54 0 0 0 144 0 0,38 2,71

etanol 0 0 0 0 0 0 0 0

Dioxid de 0,0002 0 0 0 0 0 106,50 0,0011

33
carbon

Oxygen 0,0038 0 0 0 0 644,77 567,32 0,0189

Azot 0,0064 0 0 0 0 2123,38 2123,35 0.0318

TOTAL 474,76 220,10 1582 2,56 144 2768,16 2820,13 2373,52

MIX-100

Componente Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire


Bacterie Bacterie 2 Bacterie
fermentatie fermentare 2
Hemiceluloza 0 0 0
Celuloza 0 0 0
Lignina 0 0 0
Solid 0 0 0
Glucoza 0 3,49 3,49
Xiloza 0 2,12 2,12
Cellulaza 0 0 0
Apa 0 100.19 106,19
Bacteria 7920 2080.65 10000,65
Extract porumb 0 178,28 178,28
DAP 0 2,71 2,71
Etanol 0 0 0
Dioxid de carbon 0 0,0011 0.0011
Oxygen 0 0,0189 0,0189
Azot 0 0,0318 0,0318
TOTAL 7290 2373,52 10293,52

CRV-500

Componente Curenti Curenti Curenti Curenti Curenti Curenti Curenti


intrare intrare intrare intrare intrare iesire iesire

Aer Bacteria BH8 DAP EP Vap 3 ETOH


fermentare fermentare fermentare fermentare fermentare
2

Hemiceluloza 0 0 0 0 0 0 0

Celuloza 0 0 0 0 0 0 0

Lignin 0 0 0 0 0 0 0

Solid 0 0 0 0 0 0 0

Glucoza 0 3,49 14302,04 0 0 0 143,05

Xiloza 0 2,12 5188,38 0 0 0,0001 51,90

Cellulaza 0 0 0 0 0 0 0

Apa 0 0 7747,30 0 0 681,05 7172,44

34
Bacteria 0 10000,65 0 0 0 0 10000,65

Extract de 0 178,28 0 0 720 1,22 897,06


porumb

DAP 0 2,71 0 12,8 0 0,11 15,39

Etanol 0 0 0 0 0 2508,02 7371,96

Dioxid de 0 0,0011 0 0 0 9417,14 2,64


carbon

Oxygen 3223,89 0,0189 0 0 0 3223,82 0,09

Azot 10616,92 0,0318 0 0 0 10616,92 0,13

TOTAL 13840,82 10293,52 27237,72 12,8 720 26448,20 25655,36

Materii prime (kg/h)

Glucoza 15206,85

Xiloza 5516,62

Bacterie 9900

Extract de porumb 900

DAP 16

AER – oxygen 4029,87

- azot 13271,15

Produsi ( kg/h)

Vap 3 26448,206

ETOH 25655,3613

BILANTUL ENERGETIC AL SECTIEI DE FERMENTARE

BILANT TERMIC PE
UTILAJ
UTILAJ DEBIT TERMIC
(kw)
Q HEX-5 428,4
Q CRV-300 92,55
Q CRV-400 373,7
Q CRV-500 0,2584
35
TOTAL 894,9084

5.Proiectarea Sectiei de separare

5.a.Schema bloc pentru sectia de SEPARARE

RECIRCULARE

APA
ABSORBTIE SEPARARE
Vap ETOH Sol ETOH
ETOH

Etapele procesului tehnologic sunt:


in procesul tehnologic:
* Absorbtia in apa a vaporilor de etanol din curentul gazos rezultat de la
fermentarea glucozei si xylozei in prezenta bacteriei
* Separarea bacteriei si a altor impuritati
* Separarea etanolului din amestecul etanol-apa
* Recircularea apei de absorbtie.

5.b.Materii prime

Materiile prime pentru aceasta sectie sunt:


a. Apa de absorbtie
b. Amestec vapori de la Sectia de Fermentare
c. Amestec lichid de la Sectia de Fermentare

5.c.Operatii

a. Absorbtia etanolului in apa


b. Amestecarea curentilor de etanol
c. Separarea bacteriei
36
d. Distilarea etanolulu din amestec apa-etanol
e. Purja
f. Incalzirea apei
g. Recircularea apei de absorbtie

5.d.Simularea Sectiei de Separare

1. Absorbtia etanolului
Utilaje: Absorber column
Curenti Intrare: Apa absorb si Vap Ferm
Curenti iesire : Gaze 4 si ETOH cond

2. Amestecarea etanolului
Utilaje : Mixer
Curenti intrare : ETOH cond si Liq Ferm
Curenti iesire : Solutie ETOH

3. Indepartarea Bacteriilor
Utilaje : Component splitter
Curenti intrare: Solutie ETOH
Curenti iesire : solutie ETOH’ si Bacterie rez

4. Concentrarea solutiei de ETOH


Utilaje : Distillation Column
Curenti intrare: Solutie ETOH
Curenti iesire : ETOH si Apa cu ETOH
Se alege numarul de talere 25 si alimentarea curentului ETOH se face pe
talerul 22.

5. Recircularea apei la absorbtie


Apa rezultata de la separare (care contine urme de etanol) va fi recirculata la
operatia de absorbtie. Pentru a evita acumularea in curentul de apa, se propune o
purja de 10% a acestui curent.
Utilaje: Tee
Curenti intrare : Apa cu ETOH
Curenti iesire : Purja si Apa recy.

5. Incalzire
Utilaj: Heather
37
Curenti intrare: Apa recy
Curenti iesire : Apa recy’

6. Amestecare
Utilaj : Mixer
Curenti intrare: Apa recy’ si Apa
Curenti iesire : Apa recy 1

7. Recirculare
Utilaj : Recycle
Curenti intrare : Apa recy 1
Curenti iesire : Apa absorb.

5.f.Prezentarea rezultatelor simularii

BILANT DE MATERIALE SECTIA DE SEPARARE


COL 100

Componente Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Vap Ferm Apa absorb Gaze 4 ETOH cond
Glucoza 0 0 0 0
Xiloza 0 0 0 0
Apa 681,05 45170,1519 404,79 45446,41
Bacterie 0 0 0 0
Extract de porumb 1,23 0 0 1,23
DAP 0,1189 0 0 0.1189
Etanol 2508,0270 0,9882 0 2508,8442
Dioxid de carbon 9417,1474 0 9403,716 13,4314
Oxigen 3223,8208 0 3223,62 0.2001
Azot 10616,8235 0 10616,48 0,3363
TOTAL 26448,219 45171,14 23648,787 47970,572

MIX-7

Componente Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


ETOH cond Liq Ferm Solutie ETOH
Glucoza 0 143,064 143,1064
Xiloza 0 51,90 51,90
Apa 45446,41 7172,44 52618,8512
Bacterie 0 10000,656 10000,656
Extract de porumb 1,23 897,06 898,29
38
DAP 0,1189 15,4029 15,5218
Etanol 2508,8442 7371,96 9880,8074
Dioxid de carbon 13,4314 2,6494 16,0808
Oxigen 0,2001 0,096 0,2961
Azot 0.3363 0,1317 0,4689
TOTAL 47970,572 25655,3628 73625,935

SEP-7

Componente Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Solutie ETOH Solutie ETOH’ Bacterie rez
Glucoza 143,1064 0 143,064
Xiloza 51,90 0 51,90
Apa 52618,85 52618,85 0
Bacterie 10000,656 0 10000,656
Extract de porumb 898,29 0 898,29
DAP 15,5218 0 15,5218
Etanol 9880,807 9880,8074 0
Dioxid de carbon 16,0808 0 16,0808
Oxigen 0,2961 0 0,2961
Azot 0,4689 0 0,4680
TOTAL 73625,935 62499,658 11126,276

COI-200

Componente Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Solutie ETOH’ ETOH Apa cu ETOH
Glucoza 0 0 0
Xiloza 0 0 0
Apa 52618,85 424,7076 52194,1436
Bacterie 0 0 0
Extract de porumb 0 0 0
DAP 0 0 0
Etanol 9880,8074 9871,0035 9,8034
Dioxid de carbon 0 0 0
Oxigen 0 0 0
Azot 0 0 0
TOTAL 62499,658 10295,71 52203,94705

TEE – 100

Componente Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Apa cu ETOH Apa reci Purja
Glucoza 0 0 0
Xiloza 0 0 0

39
Apa 52194,1436 5219,41 46974,73
Bacterie 0 0 0
Extract de porumb 0 0 0
DAP 0 0 0
Etanol 9,8034 0,9803 8,8231
Dioxid de carbon 0 0 0
Oxigen 0 0 0
Azot 0 0 0
TOTAL 52203,94705 5220,394 46983,552

E -101

Componente Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Apa reci Apa reci’
Glucoza 0 0
Xiloza 0 0
Apa 5219,41 5219,41
Bacterie 0 0
Extract de porumb 0 0
DAP 0 0
Etanol 0,9803 0,9803
Dioxid de carbon 0 0
Oxigen 0 0
Azot 0 0
TOTAL 5220,394 5220,394

MIX-6

Componente Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


Apa reci’ Apa Apa reci 1
Glucoza 0 0 0
Xiloza 0 0 0
Apa 5219,41 40000 45219,41
Bacterie 0 0 0
Extract de porumb 0 0 0
DAP 0 0 0
Etanol 0,9803 0 0,9803
Dioxid de carbon 0 0 0
Oxigen 0 0 0
Azot 0 0 0
TOTAL 5220,394 40000 45220,39

RCY-1

Componente Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


40
Apa reci 1 Apa absorb
Glucoza 0 0
Xiloza 0 0
Apa 45219,41 45219,41
Bacterie 0 0
Extract de porumb 0 0
DAP 0 0
Etanol 0,9803 0,9803
Dioxid de carbon 0 0
Oxigen 0 0
Azot 0 0
TOTAL 45220,39 45220,39

E-101

Componente Curenti intrare Curenti intrare Curenti iesire Curenti iesire


ETOH etanol
Glucoza 0 0
Xiloza 0 0
Apa 424,71 424,71
Bacterie 0 0
Extract de porumb 0 0
DAP 0 0
Etanol 9871 9871
Dioxid de carbon 0 0
Oxigen 0 0
Azot 0 0
TOTAL 10295,71 10295,71

BILANT DE MATERIALE TOTAL PE SECTIA DE SEPARARE

MATERII PRIME (kg/h)


Vap Ferm 26448,21914
Liq Ferm 618,0265
Apa 40000
PRODUSI ( kg/h)

41
Etanol 10295,7

BILANT ENERGETIC PENTRU SECTIA DE SEPARARE

BILANT TERMIC PE
UTILAJ

UTILAJ DEBIT TERMIC


(kw)

Q cond 0,669

Q reb 0,7071

Q E-101 457,7

Q E-100 524,1

TOTAL 982,552

In urma simularii realizate am obtinut urmatorul bilant de material per total:


BILANT TOTAL DE MATERIALE

MATERII PRIME (kg/h)

Biomasa celulozica 32071,97

Apa 44984,77

Abur 20.000

Aer 17301,02

42
Enzima ( celulaza) 1596,7

Bacteria Z. Mobilis 9900

Extract de porumb 900

DAP 16

PRODUSI ( kg/h)

Etanol 10295,7

Particule fine 4565,61087

Vapori 2 6314,10036

BH7 Sol 12.419,29

BH7’ Apos 7825,555

Gaze 1 704,95376

Gaze 2 2.820,13479

Gaze 4 23.648,787

Bacterie rez 11.126,27662

Purja 46.983,55235

CONSUM ENERGETIC TOTAL


CONSUM ENERGIE / SECTIE

SECTIE DEBIT TERMIC (kw)

Sectie de PRETRATARE 11540,8

Sectie de FERMENTARE 894,9084

Sectie de SEPARARE 982,552

TOTAL 13418,26

7. Calcul economic

43
COST TOTAL/an=COST MATERII PRIME+COST UTILITATI+COST
ECHIPAMENTE+ALTE COSTURI

A.COSTURI MATERII PRIME

Productia de etanol/an: 10295,7 kg / 100.000 m3 etanol


Nr ore functionare an: 8000 h

Nr. Materii prime Consum specific Pret Cost materii prime


Crt. Kg/kg etanol -Lei/kg- Lei/an
1. Biomasa 32071,97 kg/h 0,0096 3,115*10295,7*0,0096*8000 =
celulozica biomasa/10295,7 2.463.060,902
kg/h etanol = 3,115
kg/kg etanol
2. celulaza 1596,7kg/h 18,32 0,115*10295,7*18,32*8000 =
celulaza/10295,7 kg/h 173.527.846,08
etanol = 0,115 kg/kg
etanol
3. Bacteria Z.Mobilis 9900kgl 41,64 9900*41,64 = 412.236
4. DAP 16kg/h/10295,7 kg/h 2,34 0,00155*10295,7*2,34*8000 =
etanol = 0,00155 298.740,0312
kg/kg etanol
5. Extract de porumb 900 kg/h/10295,7 10,32 0,087*10295,7*10,32*8000 =
kg/h etanol = 0,087 73.951.130,304
kh/kh etanol

COST TOTAL MATERII PRIME : 250.653.013,317 lei/h

44
B. COSTURI UTILITATI

Nr.crt. Utilitate Consum specific Pret Cost utilitate lei/an


1. Abur 20000kg/h abur/ 122lei/tona 1,94*10295,7*122/1000*8000 =
10295,7kg etanol = 19.494.290,208
1,94 kg/kg etanol
2. Aer 17301,02/1,293 m3 0,15 lei/mc 1,299*10295,7*0,15*8000 =
aer/10295,7 kg etanol 16.048.937,16
= 1,299 m3/kg etanol
3. Apa 44984,77 mc apa/ 2 lei/mc 4,369*10295,7*2*8000 =
10295,7kg etanol= 719.710.612,8
4,369 mc/kg etanol
4. Energie electrica 13418,26kw/ 0,39 lei/kw 1,30*10295,7*0,39*8000 =
10295,7 kg etanol = 41.759.359,2
1,30 kw/kg etanol
TOTAL 793.013.199,368 lei/an

COST TOTAL MATERII PRIME+ UTILITATI : 1.043.666.212,68 lei/an

Pentru calcului costului materiilor prime si utilitatilor am folosit preturile utilizate


de SC BIOFUEL S.A. Zimnicea.

C. COSTURI ECHIPAMENTE

Stiind ca costurile cu echipamentele reprezinta 50% din costul final :

Cost echipamente = ( Costuri materii prime + Costuri utilitati)*50/40

Cost echipamente = 1.043.666.212,68 *50/40 = 1.304.582.765,85 lei/an

COST ECHIPAMENTE : 1.304.582.765,85 lei/an

D. ALTE COSTURI

45
Stiind ca alte costuri reprezinta 10% din costul final :

Alte costuri = ( Costuri materii prime+costuri utilitati)/4


Alte costuri = 1.043.666.212,68 /4 = 260.916.553,17lei/an

ALTE COSTURI : 260.916.553,17 lei/an

COST TOTAL /AN = 2.609.165.531,7 lei/an

100.000 mc etanol costa 2.609.165.531,7 lei/an

100.000 mc etanol = 100.000.000 dmc etanol

100.000.000 dmc etanol = 100.000.000 litri etanol

1 l etanol / an costa 2.609.165.531,7/100.000.000 = 26,09 lei

Pentru 1$ = 3,2 lei avem 1l etanol costa 26,15/3,2 = 8,15$

46

S-ar putea să vă placă și