Sunteți pe pagina 1din 1

Colind

Ήχος Νη
(Ni) (di)↓ (Ni)

P ri me neş te-ţi ga az dă
(Ga)
ca sa
(Ni)
um ple va tra pu u

ne ma sa fă po te că prin gră di nă şi-n prid vor ţi


(di)↓ (Ni)

ne e lu mi nă
(Ni) (di)↓ (Ni)

C ă ve nim de mu ul
(Ga)
ti şor
(Ni)
dru mul nu ne-a fo ost u
(di)↓

şor tot prin vis col tot prin gloa tă zi ua toa tă noa ap tea
(Ni)

toa tă
(Ni) (di)↓ (Ni)

G e rul ier nii ne-a a


(Ga)
pă truns
(Ni)
dar de-a juns tot a am a
(di)↓

juns să-ţi cân tăm să-ţi co lin dăm ves tea Naş te rii i să-ţi
(Ni)

dăm
(Ni) (di)↓ (Ni)

S ă te bu curi să
(Ga)
ă te-n chini
(Ni)
de bel şug pen tru u gră
(di)↓

dini de mi oa re prin po noa re de cre din ţă şi i de


(Ni) (Ga) (Ni) (di)↓

soa re de no roc la iar ma roc de co pii pe lâ ân gă


(Ni)

foc
Aşezat pe notaţie bizantină de psaltul M. Qaramah, ucenic al Pr. Arhid Protopsalt Mihail Bucă

S-ar putea să vă placă și