Sunteți pe pagina 1din 4

CĂMARA TA MÂNTUITORUL MEU

melodie bisericească Nicolae Lungu


Adagio
 4    
4
5
Soprano 4

  44     45
Alto4                
4 5
Tenor
 4
Că ma ra Ta, Mân tu i to rul meu, o

 4

           
Bass   4 
     5
4
Că ma ra Ta, Mân tu i to rul meu, o

 5    
5

S.   4
44
tă;

  45   
 
44
A.
    
Că ma ra Ta, Mân tu i

5  
4        4       
4
T.

văd îm po do bi

 5          

4        
B.
 4 4
văd îm po do bi tă; Mân tu i

   

9

S.      
24 44
Că ma ra


       
   
24 44
A.
    
to rul meu, Că ma ra




  24  44    
T.

Că ma ra Ta,

24  44  

       
B.

to rul meu, Că ma ra
 
13

S.                
24
Ta Că ma ra Ta, Mân tu i to rul-


           
2
A.
 4
Ta Că ma ra Ta, Mân tu i to rul

        
        
2
T.
 4
Că ma ra Ta, Că ma ra, Mân tu i to rul

        
           
B.
2
4
Ta, Că ma ra Ta, Că ma ra, Mân tu i to rul

 2 
17

S.   4    
44

  45        44     
24
 
meu, O văd îm po do bi

  24  44 

45    
 
44 24
A.
  
meu, O văd îm po do bi

      
T.   24  44
   45   44      24
meu, O văd îm po do bi

 2 5     
B.   4 
4     4  2
4 4 4 4
meu, O văd îm po do bi

 2  
21

S.   4    
       
44

tă; Şi îm bră că min te nu am ca să

 
  24 44
        
A.
  
tă; Şi îm bră că min te nu am ca să

    
T.   24  44 
       
tă; Şi îm bră că min te nu am ca să

 2  44          
B.
 4      
tă; Şi îm bră că min te nu am ca să

2

25 

S.                
24 44
in tru în trân sa. Lu mi nea ză


     
2 4
A.
 4  4
in tru în trân sa.


        2 

4
T. 4 4
in tru în trîn sa.

      2  
  4 
4
B. 4
in tru în trân sa.

 
29  

S.                  
hai na, Lu mi nea ză hai na

A.         
Lu mi nea ză hai na, hai na



      
T.   
Lu mi nea ză hai na, hai na

  

      
B.  

Lu mi nea ză hai na

    
33

S.  
      24   
 
44
su fle tu lui meu, Dă tă to ru le de lu

         
      
24 44
A.

su fle tu lui meu, Dă tă to ru le de lu


           24  
 
44
T.

su fle tu lui meu, Dă tă to ru le de lu


   
     
    24  

44
B.

su fle tu lui meu, Dă tă to ru le de lu

3
 4 
37
  

S.   4 
  45        44    
  
mi nă, şi mă mân tu ieş te.

  
4     4 
4 5 4
A. 4     
mi nă, şi mă mân tu ieş te.

4   
 

4  4    
4      

5
T. 4

mi nă, şi mă mân tu ieş te.

 4   5   

  

B.   4  4 

4  4
mi nă, şi mă mân tu ieş te.