Sunteți pe pagina 1din 3

CHESTIONAR

Alegeți răspunsul care vi se potrivește.

1. Şcoala mea este un loc în care elevii sunt în siguranţă.


o da
o adesea
o nu

o rar

2. Membrii comunităţii şcolare nu sunt discriminaţi pentru că sunt de altă religie, etnie,
naționalitate sau au vreun handicap.
o da
o adesea
o nu

o rar

3. Şcoala mea promovează accesul egal la resurse şi activităţi pentru toţi elevii.
o da
o adesea
o nu

o rar

4. Membrii comunităţii şcolare se opun acţiunilor, materialelor sau remarcilor discriminatorii.


o da
o adesea
o nu

o rar

5. Când apar conflicte, noi încercăm să le rezolvăm într-o manieră non-violentă şi cooperantă.
o da
o adesea
o nu

o rar

6. În problemele legate de disciplină (inclusiv suspendarea şi exmatricularea) toţi au parte de


un tratament egal în ceea ce privește stabilirea vinovăţiei şi a sancțiunii.
o da
o adesea
o nu

o rar

7. O persoană acuzată de delict este considerată nevinovată până la demonstrarea vinovăţiei.


o da
o adesea
o nu

o rar

8. Spaţiul meu personal şi lucrurile mele sunt respectate.


o da
o adesea
o nu

o rar

9. Comunitatea mea şcolară salută elevii, profesorii, administratorii din diverse medii şi
culturi.
o da
o adesea
o nu

o rar

10. Membrii şcolii mele au posibilitatea să participe (individual şi prin asociaţii) în procesele
democratice de luare a deciziilor pentru a dezvolta politicile şi regulile şcolii.
o da
o adesea
o nu

o rar

11. Îmi place să mă implic în activități de prevenire și combatere a discriminării şi să


promovez siguranţa şi bunăstarea comunităţii mele şcolare.
o da
o adesea
o nu

o rar