Sunteți pe pagina 1din 9

Aplicații 4

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


4. Metode de prognoză
A. Cantitative:
– Media mobilă
– Nivelarea exponențială
– Regresia
– Scala intenției de cumpărare

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Anul 1 2 3 4 5 6
Vânzări 950 740 1020 1100 1050 1130

1 t
A.1. Metoda Mediei mobile Pt 1   Vi
n i t  n 1
A.2. Metoda Nivelării exponențiale Pt '1  Vt  1   Pt '
A.2. Metoda Nivelării exponențiale Pt '' 1  Pt '1  1   Pt ''
A.3. Metode de Regresie: (a) liniară Y  a  bX
A.3. Metode de Regresie: (b) pătratică Y  a  bX  b1 X 2
A.4. Scala intenției de cumpărare
Dacă acest produs s-ar vinde la prețul de …… l-ați cumpăra?
• Categoric da…………………….40%
• Probabil da…………………...…20%
• Probabil nu……………………...30%
• Categoric nu…………….………10%

1. 0,4(63%) + 0,2(28%) + 0,3(12%) + 0,1(7%) = 34,7%


2. 70%; 35%; 10%; 0%
4. Metode de prognoză
B. Calitative:
– Juriul de experți
– Forța de vânzări
– Delphi

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București