Sunteți pe pagina 1din 13

Mihaela Daniela Cîrstea

Laura Raluca Surugiu


Monica Bunescu
Oana Vlădilă

Evaluare finală
Limba şi literatura română
şi
Limba engleză

clasa
a 6-a


C ORINT
E D U C AŢ I O N A L
Date despre autoare:
Mihaela Daniela Cîrstea — profesor, grad didactic I, doctorat, Colegiul Economic „Virgil
Madgearu”, Bucureşti
Laura Raluca Surugiu — profesor, grad didactic I, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Bucureşti
Autoarele au mai publicat şi alte lucrări de teste pentru evaluare naţională şi bacalaureat
sau pentru evaluarea curentă.
Monica Bunescu – absolventă a Universităţii București, secţia Engleză-Chineză, professor,
grad didactic I, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Bucureşti
Oana Vlădilă – profesor, grad didactic I, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Bucureşti

Redactare: Laura Udrea


Tehnoredactare: Simona Bănică
Design copertă: Marian Simon

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Evaluare finală : clasa a VI-a : Limba şi literatura română,
Limba engleză / Mihaela Daniela Cîrstea, Laura Raluca
Surugiu, Bunescu Monica, Vlădilă Oana. - Bucureşti :
Corint Educaţional, 2014

ISBN 978-606-8668-39-0

I. Cîrstea, Mihaela Daniela


II. Surugiu, Laura
III. Bunescu, Monica
IV. Vlădilă, Oana
371.26:811.135.1+811.111:373.3

ISBN 978-606-8668-39-0

Toate drepturile asupra acestei lucrări sunt rezervate Editurii CORINT EDUCAŢIONAL,
parte componentă a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.

Pentru comenzi şi informaţii, contactaţi:


GRUPUL EDITORIAL CORINT
Departamentul de Vânzări: Str. Mihai Eminescu nr. 54A, sector 1, Bucureşti,
cod poştal 010517, Tel./Fax: 021.319.47.97; 021.319.48.20
Depozit: Calea Plevnei nr. 145, sector 6, Bucureşti, cod poştal 060012, Tel.: 021.310.15.30
E-mail: vanzari@edituracorint.ro; Magazinul virtual: www.grupulcorint.ro

Format: 16/70x100; Coli tipo: 11

Tiparul executat la:


CUPRINS

Test 1 / 5 Test 11 / 97
Sugestii test 1 / 11 Sugestii test 11 / 103
Test 2 / 14 Test 12 / 106
Sugestii test 2 / 20 Sugestii test 12 / 112
Test 3 / 23 Test 13 / 114
Sugestii test 3 / 29 Sugestii test 13 / 120
Test 4 / 33 Test 14 / 122
Sugestii test 4 / 39 Sugestii test 14 /127
Test 5 / 42 Test 15 / 129
Sugestii test 5 / 48 Sugestii test 15 / 135
Test 6 / 51 Test 16 / 137
Sugestii test 6 / 57 Sugestii test 16 / 143
Test 7 / 60 Test 17 / 145
Sugestii test 7 / 66 Sugestii test 17 / 151
Test 8 / 69 Test 18 / 153
Sugestii test 8 / 75 Sugestii test 18 / 159
Test 9 / 78 Test 19 / 161
Sugestii test 9 / 84 Sugestii test 19 / 166
Test 10 / 87 Test 20 / 168
Sugestii test 10 / 93 Sugestii test 20 / 174
CUVÂNT-ÎNAINTE

Culegerea reprezintă propunerea autoarelor pentru elevii din clasa a


VI-a care se pregătesc pentru evaluare. Apreciem că testele pot fi utilizate
atât în lucrul cu profesorul, la orele de recapitulare, cât şi individual, fiecare
elev putând să se autoevalueze.
Culegerea respectă tematica propusă pentru evaluare, precum şi
modelul propus de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Este o
posibilitate pentru elevi de a-şi actualiza cunoştinţele şi de a se familiariza
cu modelul de test.
Culegerea cuprinde 20 de teste pentru care există şi soluţii de
rezolvare sau planuri de rezolvare, acolo unde itemii vizează creativitatea
şi originalitatea elevilor.
Sperăm să vă bucuraţi de o experienţă plăcută şi în acelaşi timp utilă
rezolvând exerciţiile propuse şi suntem convinse, dragi elevi, că succesul
la evaluarea ce vă aşteaptă va fi unul garantat!

Autoarele
TESTUL 1

„LUMEA BASMELOR” reprezintă o temă foarte interesantă, care te pasionea-


ză în mod deosebit. Împreună cu ceilalţi colegi din grupa ta, vă propuneţi să
realizaţi un proiect despre fabulos, de aceea vrei să te documentezi într-o ma-
nieră foarte serioasă.
La final, decizi să alegi ca sursă de documentare pentru proiectul tău cele
două texte de mai jos: TEXTUL A și TEXTUL B.
Citește textele A și B și apoi răspunde cerinţelor propuse.
Cerinţele de la I la VI urmăresc ce și cât ai înţeles din textele citite, iar cele de
la VII la X urmăresc felul în care folosești aceleași informaţii în scopul realizării
proiectului propus.
SUCCES!

TEXTUL A
E cineva care n-a auzit de „Jack şi vrejul de fasole”? Când eram copil şi citeam
poveşti le vedeam cu ochii minţii. La fel este şi basmul „Jack şi vrejul de fasole”. Nu o
să mă pun să povestesc ce se întâmplă în basm, vă las să-l citiţi. Am fost foarte fericit
când am auzit că acest basm va fi ecranizat. Am fost surprins că această peliculă doar
se inspiră din acest basm şi nu este ecranizarea întocmai a acestuia.[…]
Jack şi uriaşii începe cu povestea ştiută de toată lumea. Lui Jack îi este citită de tatăl
său, iar prinţesei Isabelle i-o citeşte mama sa. Ce spune povestea devenită legendă?
Călugării încercau să-l găsească pe Dumnezeu şi au creat seminţe vrăjite. Din semin-
ţele scoase din păstaia vrăjită, călugării au crescut un vrej să ajungă la Dumnezeu. Şi
crezând c-au ajuns la Poarta Raiului, acolo au avut parte de o surpriză cumplită. Căci
între cer şi pământ se întindea Tărâmul uriaşilor, Gantua. Găsind calea către tărâmul
nostru, uriaşii au coborât să se hrănească, prădând sate întregi. Regele Erik a cerut
călugărilor, prin vrăjitorie, să caute o cale ca pe uriaşi să-i domine. Au topit inima unui
uriaş, au pus un strop de magie şi au făurit o coroană magică. Cum a luat regele coroana

5
în mâini, uriaşii au căzut în genunchi. I-a trimis înapoi pe vrejul cel lung […]. Au rămas
doar câteva boabe vrăjite. Când Erik a decedat, a fost îngropat cu boabele şi coroana
magică.
Acţiunea e cea pe care o cunoaşteţi până la un punct, acela când Jack pleacă să
vândă din avutul familiei şi se alege cu nişte boabe de fasole magică. În paralel, apare
în scenă prinţesa Isabelle de care Jack se îndrăgosteşte la prima vedere […]. Vrejul de
fasole gigant o izolează pe Isabelle în tărâmul ceresc al uriaşilor, exilaţi de Erik cel
mare, strămoşul prinţesei. Tânărul Jack este cel care va trebui să conducă misiunea de
salvare a acesteia. […]
(http://www.starfilme.com/
jack-si-uriasii-o-distractie-uriasa-pentru-intreaga-familie/)

TEXTUL B
“Jack and the Beanstalk” is an English fairy tale. The earliest known appearance
goes back to 1807. Jack is a young boy living with his widowed mother and a milk
cow ― their only source of income. When the cow stops giving milk, Jack’s mother
sends him to sell it. On the way, he meets an old man who offers “magic beans” in
exchange for the cow and Jack makes the trade. When he arrives home without any
money, his mother becomes furious, throws the beans to the ground and sends Jack to
bed. A gigantic beanstalk grows overnight which Jack climbs to a land high in the sky.
There he comes to a house (or in some versions, a castle) that is the home of a giant. He
asks at the door for food and the giant’s wife takes him in. When the giant returns, he
senses that a human is nearby. [....] Jack is hidden by the giant’s wife and he overhears
the giant counting money. When the giant sleeps, he steals a bag of gold coins and
makes his escape down the beanstalk. Jack returns up the beanstalk twice more. Each
time he is helped by the giant’s wife. He learns of other treasures and steals them when
the giant sleeps: first a goose that lays golden eggs (the most common variant is a hen);
then a harp that plays by itself. However, the giant is woken when Jack leaves the house
with the harp. The giant chases him down the beanstalk and Jack calls to his mother for
an axe. Before the giant reaches the ground, Jack cuts down the beanstalk, causing the
giant to fall to his death. Jack and his mother then live happily ever after with their ri-
ches that Jack stole from the giant.
[adapted www. Category: English fairy tales from Wikipedia,
the free encyclopedia]

6
I. În tabelul de mai jos, bifează căsuţa potrivită pentru a arăta cărui text îi cores-
punde fiecare dintre afirmaţiile din stânga.

A B C D
TEXT TEXT AMBELE NICIUN
A B TEXTE TEXT
1. Jack trebuie să o salveze pe fru-
moasa prinţesă Isabelle.
2. Textul are ca sursă internetul.

3. Tatăl lui Jack fusese un agricultor


cunoscut.
4. Jack ia de pe tărâmul giganţilor o
gâscă ce face ouă de aur.

II. Scrie, în coloana din dreapta, câte un enunţ care să conţină informaţiile solici-
tate în coloana din stânga. Răspunde în limba în care este formulată întrebarea.

Întrebări/Questions Răspunsuri/Answers
Cu ajutorul cărui obiect îi supune regele
Erik pe uriaşi, conform textului A?

Cine îl ajută pe Jack să fugă de pe


tărâmul uriaşilor în textul B?

Who does Jack live with?

What does Jack call to his mother for?

III. Încercuieşte varianta corectă de răspuns:


1 Prinţesa Isabelle era:
a) fiica cea mică a regelui Erik;

7
b) strănepoata regelui Erik;
c) nepoata regelui Erik;
d) vecina lui Jack.
2 În textul B, mama lui Jack îl trimite să vândă:
a) un cal; b) o capră; c) o oaie; d) o vacă.
3 When he arrives home without any money, Jack’s mother becomes:
a) happy; b) thrilled; c) furious; d) mad.
4 Jack is hidden:
a) by the giant’s mother;
b) by the giant’s wife;
c) by the giant’s servant;
d) by the giant’s sister.

IV. Completează (în limba în care este formulat enunţul) spaţiile libere cu in-
formaţii selectate din textele-suport:
În textul A, boabele vrăjite aveau ca scop ____________________________
_____________________________________________________________.
În textul B, Jack fură de la uriaş ____________________________________
_______________________________________________________________.
In text B, a gigantic beanstalk grows overnight which Jack ______________
_______________________________________________________________.
Before the giant reaches the ground, Jack ____________________________
_______________________________________________________________.

V. Transcrie, din fiecare text-suport, câte o secvenţă care să conţină motivul


pentru care Jack urcă pe vrejul magic de fasole.
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________

8
VI. Numeşte personajele din cele două texte cărora li se potrivesc următoarele
trăsături.
Trăsături Personaj
E persoana îngrijorată de situaţia pre-
cară a familiei, decizând să îl trimită pe
Jack să vândă o vacă ce nu mai dădea
lapte.
E inteligent şi perseverent, trimiţând
uriaşii în lumea lor.
Curajos, luptă pentru dragostea sa.
Fire blândă, miloasă, nu ezită să ajute
un necunoscut.

Utilizarea informaţiilor din texte în pregătirea temei


„LUMEA BASMELOR”

VII. Care este personajul tău preferat din cărţile de poveşti citite până acum?
Motivează-ţi alegerea.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

VIII. Prezintă o asemănare şi o deosebire între cele două texte.


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

9
IX. Vrei să realizezi un chestionar pe care să-l aplici colegilor tăi, în clasă, pen-
tru a afla care sunt preferinţele lor în ceea ce priveşte lectura basmelor.
Completează chestionarul de mai jos cu întrebările potrivite, la care colegii
tăi trebuie să răspundă.

Întrebare DA NU

X. Bifează imaginea potrivită pentru sentimentele pe care ţi le-au provocat tex-


tele citite, motivând alegerea făcută:


Motivarea alegerii:

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRȘITUL TESTULUI!


MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

10
SUGESTII DE REZOLVARE

TEST 1
I.
A B C D
TEXT TEXT AMBELE NICIUN
A B TEXTE TEXT

1. Jack trebuie să o salveze pe fru-


X
moasa prinţesă Isabelle.
2. Textul are ca sursă internetul. X
3. Tatăl lui Jack fusese un agricultor
X
cunoscut.
4. Jack ia de pe tărâmul giganţilor o
X
gâscă ce face ouă de aur.

II.
Întrebări/Questions Răspunsuri/Answers
Cu ajutorul cărui obiect îi supune re- Regele Erik îi supune pe uriaşi cu
gele Erik pe uriaşi, conform textului A? ajutorul unei coroane magice, fău-
rite din inima topită a unui gigant
împreună cu un strop de magie.
Cine îl ajută pe Jack să fugă de pe Jack este ajutat să fugă de către soţia
tărâmul uriaşilor în textul B? uriaşului.
Who does Jack live with ? Jack lives with his widowed mother
and a milk cow (their only source of
income).
What does Jack call to his mother for? Jack calls to his mother for an axe.

III.
1 Prinţesa Isabelle era:
b) strănepoata regelui Erik

11
2 În textul B, mama lui Jack îl trimite să vândă:
d) o vacă
3 When he arrives home without any money, Jack’s mother becomes:
c) furious
4 Jack is hidden
b) by the giant’s wife

IV.
În textul A, boabele vrăjite aveau ca scop să îi ajute pe călugări să îl găsească pe
Dumnezeu.
În textul B, Jack fură de la uriaş bani, gâsca ce face ouă de aur şi harpa care
cântă singură.
In text B, a gigantic beanstalk grows overnight which Jack climbs to a land
high in the sky.
Before the giant reaches the ground, Jack cuts down the beanstalk, causing the
giant to fall to his death.

V.
Jack este cel care va trebui să conducă misiunea de salvare a acesteia.
Jack climbs up the beanstalk hoping to find food which he asks for when he
gets at the giant’s door.

VI.
Trăsături Personaj
E persoana îngrijorată de situaţia precară a mama lui Jack
familiei, decizând să îl trimită pe Jack să vândă
o vacă ce nu mai dădea lapte.
E inteligent şi perseverent, trimiţând uriaşii regele Erik
în lumea lor.
Curajos, luptă pentru dragostea sa. Jack
Fire blândă, miloasă, nu ezită să ajute un necu- soţia uriaşului
noscut.

12
Utilizarea informaţiilor din texte în pregătirea temei
„LUMEA BASMELOR”. Sugestii de rezolvare

VII. Personajul meu preferat de basm este Prâslea, deoarece este curajos, in-
ventiv, descurcăreţ, reuşind să găsească soluţii pentru orice situaţie critică
(evitarea adormirii în timpul pazei merelor de aur, evitarea sfârşitului tra-
gic pus la cale de fraţi). Generozitatea lui este recompensată de zgripţu-
roaică, iar la final este recunoscut şi apreciat ca adevăratul erou al
basmelor.

VIII. O asemănare este aceea că ambele texte fac referire la basmul „Jack şi
vrejul de fasole”. O deosebire este aceea că primul text este o prezentare
a unui film, iar al doilea este un rezumat al poveştii.

IX.
Întrebare DA NU
Citeşti măcar o dată pe lună o poveste sau un basm?
Citeşti basme româneşti?
Te regăseşti în personajul principal al basmelor?
Crezi că finalul mereu fericit al basmelor este plictisitor?

X.

☺ ☹
Motivarea alegerii:
Cele două texte alese mi s-au părut interesante, iar exerciţiile foarte antrenante.

13