Sunteți pe pagina 1din 13

Aplicații 1

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


1. Analiză cantitativă

Ce – cantitatea estimată a vânzărilor = 60000 buc.


CF – costurile fixe totale = 80000 lei
cv – costul variabil unitar = 1 leu/buc.
Ap – adaosul producătorului = 15 %
Ad – adaosul detailistului = 25 %

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


CF 80000
c  cv   1  2,3(3)
Ce 60000
15
p p  c  Ap  c  2 ,3(3)  2 ,3(3)   2 ,68(3)
100
25
pd  p p  Ad  p p  2,68(3)  2,68(3)   3,35
100

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Volum de vânzări Preţ
600 unități 7,5

700 unități 6,0

1000 unităţi 5,0

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Cost Total

Cost

Costuri variabile

A
Costuri fixe

O
Volum de producţie

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Cost Costuri Totale Costuri Totale
Cost

Volum de Volum de
producție producţie

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Marja unitară de contribuţie
MUC = p – v

Contribuţia totală
MTC = (p – v)Q

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Dacă v = 4

Volum de vânzări Preţ MUC MTC

600 unități 7,5 3,5 2100

700 unități 6,0 2,0 1400

1000 unități 5,0 1,0 1000

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


PR = Costuri fixe / MUC; dacă
CF = 1400, atunci:
Venituri totale (pQ)
Costuri şi
Venituri

Profit
CT

PR

3000 Costuri variabile (vQ)

1400 CF
Pierdere

400 Unităţi

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Dacă p = 9, atunci Q =
280 unități

Dacă p = 4,5, atunci Q =

2800 unități

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Dacă firma doreşte realizarea unui profit de
1000, câte unități ar trebui fabricate și vândute la
un preț p = 8?
600 unități

Adică: (1400 + 1000)/(8-4)

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


3000

2500

2000
Profit 0
Curbe de izo-profit
Unitaţi
1500 Profit 1000

1000

500

0
0 2 4 6 8 10 12
Cost variabil Preţ

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Ce surplus de vânzări ar trebui să genereze o campanie
promoţională în valoare de 7000 u.m. pentru a fi
profitabilă?
u.m. = unități monetare

Surplus de vânzări = Costuri suplimentare / MUC


Adică: 7000 / 3,5 = 2000 unităţi suplimentare

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București