Sunteți pe pagina 1din 4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

NR. 3 LUPENI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Str. CaleaBrăii, nr.22, loc. Lupeni., jud. Hunedoara


Tel: +4 (0)254560085 Fax: +4 (0) 254560085,
gen3lupeni@yahoo.com

CONCURS INTERJUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PLASTICĂ


„Sunt cetățean, am drepturi !” ediția a VIII-a
2017

Școala Gimnazială Nr.3 Lupeni în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean


Hunedoara și Casa Corpului Didactic Hunedoara vă invită să participați la Concursul de creație
literară și plastică pe tema drepturilor copilului organizat în cadrul proiectului regional „Sunt
cetăţean, am drepturi!"2017, ediția a VIII–a .
Scopul_Sensibilizarea şi antrenarea copiilor din clasele primare în exersarea şi practicarea unor
activităţi în vederea cunoaşterii, conştientizării drepturilor copilului, formării deprinderilor de respectarea
a lor.
Justificarea proiectului: O mai bună cunoaştere a drepturilor copilului va conduce la
respectarea acestora şi la o viaţă mai bună pentru toţi copiii.
Proiectul este înscris în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene
2017, Anexa 05A – Concursuri Regionale fără Finanțare- la poziția 1154.

Regulamentul concursului
„Sunt cetăţean, am drepturi!”_ediția a VIII-a_2017

Domeniul – educaţie civică


Tema concursului: „Sunt cetăţean, am drepturi!”
Răspândirea ideilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului în rândul unor
categorii sociale cât mai largi este nu numai un deziderat, dar şi o obligaţie asumată de statele
semnatare. În acest context, informarea copiilor înşişi cu privire la drepturile lor devine o
necesitate.
Într-un stat de drept, se impune cunoaşterea şi exersarea regulilor elementare ale vieţii
democratice. Cu cât se acordă mai multe drepturi cetăţenilor, cu atât mai mult li se pretinde să
devină mai conştienţi de îndatoririle lor. Drepturile în raport direct cu conştiinţa datoriilor impun
o pregătire în vederea exercitării acestora.
O mai bună cunoaştere a drepturilor copilului va conduce la respectarea acestora şi la o
viaţă mai bună pentru toţi copiii. De aceea, este foarte important ca din ce în ce mai multe
persoane din România să aibă cunoştinţe despre drepturile copilului.

Secţiunile concursului:
Secțiunea I_creaţii plastice (desene, colaje, picturi, afişe) _ care să ilustreze aspecte
privind Drepturile Copilului, tehnică de lucru la alegere pe suport A4, respectând tema
concursului.
Secțiunea I_A_pentru elevii din Clasele pregătitoare – clasa a II-a
Secțiunea I_B_ pentru elevii din clasele clasele a III-a și a IV-a
Criterii de evaluare creații plastice Punctaj maxim

1. Încadrarea în temă 20 p
2. Respectarea caracteristicilor unei picturi(desen): 30 p
- încadrare în pagină
- folosirea adecvată a acuarelelor
- folosirea nuanţelor şi tonurilor
3. Acurateţea 20 p
4. Mesajul transmis 10 p
5. Originalitate/ creativitate 20 p
Total punctaj 100 p
Fiecare lucrare în format electronic sau în format fizic va fi însoțită de o etichetă care să
conțină următoarele informații: Numele și prenumele elevului; clasa; Școala; localitatea,
Județul, Îndrumător

Secțiunea a II-a_creaţii literare (eseuri, compuneri, poezii)_ cu tema Drepturile


copilului;
Secțiunea I_A_pentru elevii din clasele pregătitoare – clasa a II-a
Secțiunea I_B_ pentru elevii din clasele clasele a III-a și a IV-a

Criterii de evaluare Punctaj maxim

1. Încadrarea în temă 30 p
2. Mesajul transmis 30 p
3. Originalitate/ creativitate 30p
4. Respectarea caracteristicilor unei lucări literare 10 p
Total punctaj 100 p
Lucrările literare se redactează word, font Times New Roman 14, lucrările plastice se
scanează şi se trimit în format jpg. prin e_mail la adresa sunt_cetatean_09@yahoo.com sau în
format fizic la adresa: Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni, Hunedoara, Calea Brăii, nr. 22, Lupeni,
Hunedoara, cod. 335600 până la data de 18 noiembrie 2017.
Organizatori:
Şcoala Gimnazială Nr.3, Lupeni, Hunedoara în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Hunedoara, Casa Corpului Didactic Hunedoara, Asociaţia „Ecogeneraţia” Lupeni,
Asociaţia „Iosif Tellman” Lupeni.
Scopul:
Sensibilizarea şi antrenarea copiilor în exersarea şi practicarea unor activităţi în vederea
cunoaşterii, conştientizării drepturilor şi îndatoririlor, formării deprinderilor de respectare a
acestora.
Eligibilitate:
În concurs se pot înscrie elevi din clasele primare coordonaţi de învăţători/ institutori/
profesori învăţământ primar.
Modul de participare_
Lucrările literare se redactează word, font Times New Roman 14, lucrările plastice se
scanează şi se trimit în format jpg. prin e_mail la adresa sunt_cetatean_09@yahoo.com sau în
format fizic la adresa: Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni, Hunedoara, Calea Brăii, nr. 22, Lupeni,
Hunedoara, cod. 335600 până la data de 18 noiembrie 2017 împreună cu Fișa de înscriere.

Condiţii de participare_
Fiecare cadru didactic înscris poate trimite maxim patru lucrări_ creaţii literare şi/ sau
plastice.
Fiecare lucrare va reflecta contribuţia personală, originală, creativă a copiilor, fără a se
inspira din lucrări realizate anterior sau cu intervenţia adulţilor. Creaţiile literare vor fi redactate
în format electronic, font Time New Roman 14. Creaţiile plastice vor fi realizate în tehnica de
lucru la alegere. Tehnicile de lucru utilizate pot fi diverse: creion, creioane colorate, acuarele,
tempera, carioca, tehnici diverse, colaje. Nu se admite intervenţia adulţilor în lucările copiilor.

A. Etapa I_ Participanţii trebuie să se înscrie până în 18 noiembrie 2017 pe baza formularului


de înscriere, cu maxim patru lucrări creaţii literare şi/ sau plastice, trimise în format electronic la
adresa sunt_cetatean_09@yahoo.com .

B. Etapa a II-a_ 18 noiembrie – 19 noiembrie 2017


Lucrările înscrise în concurs sunt apreciate după criteriile:
_ încadrarea în tema concursului; originalitate; calitate tehnică; estetica lucrărilor.

Evaluarea
_Mod de jurizare: Membri juriului vor vota lucrările înscrise în cele două secţiuni fără a
cunoaşte numele autorului;
_ lucrările câştigătoare sunt alese în urma punctajului obţinut, acordat de membrii juriului;
_ deciziile juriului sunt irevocabile şi nu trebuie justificate.

C. Etapa a III-a_ 20 noiembrie 2017_ Activitate festivă „Sunt cetățean, am drepturi!”,


Vernisajul expoziţiei_ în format electronic
Lucrările artistico-plastice vor fi prezentate publicului în cadrul unei expoziţii în format
electronic, organizată la Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni, în data de 20 noiembrie 2017.
Lansarea volumului cu lucrările literare va avea loc în acelaşi cadru prezentat anterior.
Acordarea premiilor_Se vor acorda premiile I, II, II și Mențiuni (25 % din numărul
total de lucrări participante) penru fiecare secțiune (creație plastică și creație literară) și pentru
fiecare nivel de vârstă (clasa pregătitoare – clasa a II-a; clasele III- IV).
FISA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL JUDEŢEAN
„Sunt cetăţean, am drepturi!”_Ediția a VIII-a
Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2017,
Anexa 05A – Concursuri Regionale fără Finanțare- la poziția 1154,
avizat MEN pentru 2017, Nr. 26404/ 16.02.2017

1. Şcoala ____________________________________________ clasa_____


nr. total de elevi în clasă __________ .
2. Numele şi prenumele îndrumătorului/ funcţia didactică
____________________________________________________________
3. Domiciliul (adresa de acasă, nr. telefon, e-mail)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Secţiunea, numele şi prenumele elevului, titlul lucrării:
a. Creaţie literară:
Elev __________________________titlu ____________________________
Elev __________________________titlu ____________________________
Elev __________________________titlu ____________________________
Elev__________________________ titlu ____________________________
b. Creaţii artistico-plastică:
Desen-pictură-colaj:
Elev __________________________titlu ____________________________
Elev __________________________titlu ____________________________
Elev __________________________titlu ____________________________
Elev __________________________titlu ____________________________
Termenul de trimitere a fişei şi a lucrărilor_ 18 noiembrie 2017 la adresa de
e-mail: sunt_cetatean_09@yahoo.com.