Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

…………………………………..
LOCALITATEA………………...
CLASA…………………………..

FIŞĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

Alcătuită elevului (ei) ………………………născut (a) la………………, în


localitatea…………………., judeţul………………….

1.INFORMAŢII GENERALE

A) Date asupra familiei


a) ocupaţia părinţilor: mama…………………tata……………………
b) locul de munca: mama………………..tata………………………...
c) fraţi (surori)…………………………………………………………
d) condiţii materiale…………………………………………………...
B) Climat socio-educativ
a) condiţii de studiu……………………………………………………
b) atitudinea familiei faţă de scoală……………………………………
c) relaţii intrafamiliare………………………………………………...
d) rolul familiei în îndrumarea elevului……………………………….

2. DEZVOLTAREA FIZICĂ ŞI STAREA SĂNĂTĂŢII

A) Antecedente (boli, traume fizice, situaţii deosebite)………………………


………………………………………………………………………………...
B) Probleme de sănătate apărute pe parcurs………………………………….
………………………………………………………………………………...
C) Recomandări medicale cu implicaţii asupra procesului învăţării ………...
………………………………………………………………………………...

3. SITUAŢIA ŞCOLARĂ

A) Succese deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară…………………...


………………………………………………………………………………...
B) Dificultăţi deosebite în învăţare şi comportament…………………………
………………………………………………………………………………...
C) Recomandări pentru ameliorarea nivelului de pregătire şi educaţie………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

D)
Trasaturi Nivelul de dezvoltare
individuale Foarte Bun Mediu Slab
bun
Inteligenţa
Memoria
Limbajul
Imaginaţia
Atenţia
Voinţa
Ritmul
activităţii
Echilibrul
emotiv
Interese
Aptitudini
Temperament

4. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

A) Opţiunea elevului………………………………………………………….
B) Opţiunea părinţilor………………………………………………………...
C)Aprecierea opţiunii de către diriginte şi psihopedagog……………………
………………………………………………………………………………...
D) Sfatul final de orientare şcolară şi profesională…………………………...
………………………………………………………………………………...

DIRIGINTE
………………