Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT MĂRGINENII DE JOS

CONCURS NATIONAL CULTURAL – ARTISTIC


ARTE VIZUALE ȘI LITERATURĂ
“ANOTIMPURILE ȊN SUNET,
CULOARE ȘI CUVÂNT”
Ediţia a IV-a

Nivel preșcolar, primar și gimnazial


CONCURS NAŢIONAL

“ANOTIMPURILE ȊN SUNET,
CULOARE ȘI CUVÂNT”
Noiembrie 2017 – Iunie 2018
COORDONATORI PROIECT: prof. înv. primar Sima Florina
prof. înv. primar Vȋlculescu Florina

TIPUL DE PROIECT: Național

TIPUL DE ACTIVITATE:
*Educaţie pentru dezvoltarea personală
*Domeniul: artistic

SCOPURI:

 cunoaşterea particularităţilor psihologice ale copiilor şi a manifestărilor


acestuia în diferite etape de vârstă;
 achiziţionarea unor competenţa metodice în domeniul educării copiilor
pentru a da precizie şi coerenţă intervenţiilor educative;
 identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului artistic al elevilor prin
realizarera de lucrări originale;

OBIECTIVE:
 stimularea creativităţii elevilor;
 dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între diferite unităţi şcolare;
 realizarea de lucrări care să stimuleze imaginaţia elevilor;
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin limbaj literar, plastic;
 dezvoltarea motivaţiei şi a interesului pentru realizarea de lucrări artistico-
plastice / colaje originale;
RESURSE:
 UMANE: preşcolari, elevi ai claselor I-VIII, cadre didactice
 MATERIALE: lucrări artistico-plastice şi practice

 TEMPORALE: noiembrie 2017 – iunie 2018

LOCUL DE DESFĂŞURARE:

 săli de clasă, holul şcolii, C.D.I

MODURI DE REALIZARE:

 individual, pe echipe, pe clase

METODE ŞI PROCEDEE:

 conversaţia, explicaţia, observarea,

OBIECTE DE STUDIU IMPLICATE:


 comunicare în limba română /limba şi literatura română
 arte vizuale și abilități practice
 educaţie tehnologică
 educație plastică

GRUP ŢINTĂ:
 copii din învăţământ preşcolar;
 elevi din ciclul primar şi gimnazial, liceal;
 cadre didactice: educatoare, învăţători, profesori

TEMA CONCURSULUI:

Tema concursului - anotimpurile - cu aspecte specifice oferind copiilor


posibilitatea să își dezvăluie creativitatea.
SECŢIUNILE CONCURSULUI:

 SECŢIUNEA I :
*compoziţii plastice
*colaje

Fiecare nivel de învăţământ: preşcolar, primar şi gimnazial va avea


subsecţiunile prezentate mai sus.

 SECŢIUNEA a II-a:
*creaţii literare
În cadrul acestei secţiuni fiecare elev are posibilitatea de a
participa cu orice creaţie literară: poezii, compuneri, eseuri(în
cazul compunerilor şi eseurilor lucrarea trimisă nu trebuie să
depăşească 2 pagini şi să respecte normele de redactare a oricărui
articol: Times New Roman -12, cu caractere româneşti).

REGULAMENTUL CONCURSULUI:

 Concursul este fără taxă de participare.


 Lucrările vor fi trimise ȋntr-un plic ce va contine un alt plic autoadresat la

adresa următoare până la data de 18 mai 2018 data poştei :


-Prof. înv. primar Sima Florina, Școala Gimnazială sat Mărginenii de
Jos, comuna Filipeștii de Tȋrg, judeţul Prahova;
*Lucrările plastice vor fi realizate în tehnici de lucru la alegere pe hârtie
format A4. Pe spatele fiecărei lucrări vor fi menţionate următoarele date:
- titlul lucrării;
- numele şi prenumele copilului/elevului;
- grupa/clasa;
- numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător;
- şcoala, localitatea, judeţul;
*Creaţiile literare se trimit în plic, alături de celelalte lucrări şi nu vor avea
mai mult de 2 pagini pentru fiecare lucrare, având date de identificare:
- titlul lucrării;
- numele şi prenumele copilului/elevului;
- grupa/clasa;
- numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător;
- şcoala, localitatea, judeţul;
*Lucrările primite nu se restituie.

*Candidaţii dispun de opţiunea de a participa la una din cele 2 secţiuni cu un


număr maxim de 3 lucrări .

*Eventualele nelămuriri sau întrebări le puteţi trimite pe următoarea adresă


de e-mail:
florinasima2008@yahoo.com
*Diplomele se vor expedia prin posta până la data de 1 iulie 2018.

DESFĂŞURAREA ŞI MONITORIZAREA

Monitorizarea se va realiza continuu de către coordonatorii


proiectului.

Proiectul se va derula în perioada noiembrie 2017- iunie 2018,


cuprinzând 4 etape, astfel:
- etapa de proiectare - (octombrie 2017);
 proiectarea acordului de parteneriat educaţional şi
obţinerea avizărilor din partea ISJ Prahova .

- etapa de mediatizare şi de înscriere- (23 octombrie 2017 -30


noiembrie 2017);
 promovarea proiectului:
 la nivelul şcolii: prin Comisiile metodice, Consiliul profesoral,
pe site-ul scolii;
 la nivel local: prin Cercul pedagogic;
 la nivel naţional: prin site-urile didactice;
- desfăşurarea propriu-zisă a concursului – 1 iunie 2018;
 realizarea expoziţiei, constituirea juriilor potrivit
secţiunilor propuse, acordarea premiilor;

- etapa de evaluare şi de mediatizare a rezultatelor – 10 iunie –1


iulie 2018;
 acordarea diplomelor de participare cadrelor didactice
îndrumătoare;
 acordarea diplomelor elevilor, pe secţiuni;

EVALUAREA PROIECTULUI

 realizarea unui portofoliu selectat cu lucrările elevilor


realizate în timpul activităţilor propuse;
 realizarea unui album foto şi video electronic cu aspecte
din timpul activităţilor;
 realizarea unor expoziţii cu desene, compuneri, în clase şi
pe holurile şcolii;
 se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III şi menţiuni
pentru fiecare secţiune şi nivel şcolar;
 cadrele didactice participante la proiect vor primi mapele
cu următoarele documente: diplomă de participare şi
diplomele elevilor (premiile 1, 2, 3, special și de
participare).

REZULTATE AŞTEPTATE:

 realizarea expoziţiei cu lucrări ale copiilor/elevilor;


 premierea lucrărilor;
 evaluarea lucrărilor se va face de către echipe formate din
profesori de desen, educatoare, învăţători, profesori de
limba și literatura română.