Sunteți pe pagina 1din 8

: Viziunea lui Enoh: Cea mai veche revelaţie – Dumnezeu

vorbeşte omului ::
yogaesoteric.net

Îţi spun,

Fii liniştit, deschide ochii şi urmăreşte cu înţelepciunea inimii,

Să ştii că Eu sunt Dumnezeu.


Ţi-am vorbit chiar înainte să te fi născut.

Fii liniştit şi urmăreşte să Mă descoperi în fiinţa ta.

Pentru a şti că Eu sunt Dumnezeu.

Ţi-am vorbit chiar şi atunci când tu nu ai catadicsit să îmi asculţi glasul

Te-am îmbrăţişat nebănuit, plin de iubire, de la prima ta privire

Fii liniştit şi aspiră plin de iubire către Mine,

Pentru a ajunge să simţi şi să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Ţi-am vorbit şi Îţi vorbesc fără încetare


De la prima ta vorbă rostită.

Fii liniştit şi descoperă-Mă

Pentru a ajunge cât mai repede să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Ţi-am vorbit şi Îţi vorbesc încă,

De la primul tău gând.

Fii liniştit şi urmăreşte să Îmi auzi glasul

Pentru a şti că Eu sunt Dumnezeu.

Ţi-am vorbit prin intermediul iubirii mele nesfârşite,

La prima ta dragoste.

Fii liniştit şi descoperă care este izvorul iubirii

Şi astfel vei ajunge să simţi că Eu sunt Dumnezeu.

Ţi-am vorbit în misterioase moduri

La primul tău cântec.

Fii liniştit şi, în glasul tăcerii,

Vei ajunge să ştii că Eu sunt Dumnezeu.


Îţi vorbesc în mii de moduri nebănuite prin tot ceea ce există:

Prin iarba păşunilor, prin florile care te înconjoară.

Fii liniştit şi descoperă în parfumul lor suav taina tainelor,

Care te va ajuta să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc clipă de clipă,

Prin arborii pădurii, care mă oglindesc fără încetare.

Fii liniştit şi descoperă-Mi glasul în foşnetul frunzelor lor,

Pentru a reuşi să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc prin ecoul nostalgic ce răsună

Prin văi şi dealuri.

Fii liniştit şi descoperă-Mă în sunetele care atunci se întorc la tine şi bucură-te,

Reuşind să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc nebănuit,

Prin înălţimea hieratică a munţilor sfinţi.

Fii liniştit şi descoperă-Mă de fiecare dată acolo,

Reuşind, în farmecul sălbatic al frumuseţilor naturii, să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc în taină,

Prin picăturile de ploaie şi prin fulgii mirifici ce cad sub formă de zăpadă.
Fii liniştit şi urmăreşte să Mă descoperi în toate aceste splendori,

Pentru ca să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc într-un mod enigmatic,

Prin sunetul copleşitor al valurilor mării.

Fii liniştit, ascultă-Mi glasul

Şi astfel vei ajunge să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc într-un mod tainic,

Prin suava rouă a dimineţii.

Fii liniştit şi descoperă-Mă în fiecare picătură plină de inocenţă

Şi vei ajunge să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc în taină la asfinţit,

Prin pacea misterioasă a serii, care învăluieşte totul.

Fii liniştit atunci şi descoperă-Mă cum te îmbrăţişez,

Pentru a şti că Eu sunt Dumnezeu.


Îţi vorbesc prin miliardele de raze care oferă pământului lumina,

Sunt omniprezent şi dătător de viaţă prin splendoarea Soarelui.

Fii liniştit şi descoperă-Mă în miracolul luminii,

Pentru a ajunge să Mă simţi şi să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc prin intermediul cosmosului care te înconjoară

Sunt prezent în tot şi în toate prin stelele strălucitoare care alcătuiesc, prin omnipotenţa mea,
constelaţiile.

Fii liniştit şi, contemplând noaptea lumina mea cea tainică ce se revarsă prin intermediul lor,

Simte-Mă şi vei reuşi să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Ţi-am vorbit şi Îţi vorbesc întotdeauna,

Atât prin intermediul fiecărei furtuni, cât şi prin intermediul norilor.

Fii liniştit şi, contemplând toate acestea, pătrunde-te de omniprezenţa Mea şi, descoperindu-Mă,

Vei ajunge să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc de fiecare dată,

Prin inteligenţa tainică şi fascinantă a tunetelor şi fulgerelor.


Fii liniştit şi descoperă-Mă în toate acestea,

Căci astfel vei reuşi să mă simţi şi să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi vorbesc, de fiecare dată, transmiţându-ţi tainice adevăruri

Prin misteriosul curcubeu, care este semnul nebănuit al legământului Meu cu voi.

Fii liniştit, simte-Mi de fiecare dată prezenţa

Şi urmăreşte să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi voi vorbi prin glasul enigmatic al tăcerii mele, care spune multe atunci când vei fi singur, doar
cu Mine, ascultându-Mi tainicele şoapte.

Fii liniştit atunci şi dacă acea tăcere îţi va vorbi, ascultă-i glasul

Şi vei ajunge, astfel, să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi voi vorbi de fiecare dată,

Prin sfaturile pline de iubire şi înţelepciune ale părinţilor.

Fii liniştit, ascultă-le cu atenţie, urmează-le neîntârziat

Şi vei ajunge să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi voi vorbi când va suna ceasul marilor revelaţii pe care le voi face

La sfârşitul timpului, despre care v-am vorbit în Apocalipsă.

Fii liniştit încă de pe acum, pătrunde-te de înţelepciunea şi iubirea Mea, care te îmbrăţişează
neîncetat

Şi astfel vei ajunge să ştii că Eu sunt Dumnezeu.


Îţi voi vorbi cu glas de tunet, atunci când vei merita aceasta,

Atunci când tu vei reuşi să meriţi să-i vezi pe îngerii Mei.

Fii liniştit atunci şi fii, totodată, sigur că, de îndată ce vei merita aceasta,

Vei ajunge să simţi şi să ştii că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi voi vorbi clipă de clipă în veşnicia Mea

Şi de vei merita aceasta, vei trăi împreună cu Mine în toată eternitatea.

Fii liniştit şi preafericit, căci atunci Eu voi fi în tine şi tu vei fi în Mine

Şi vei reuşi să ştii într-un mod total că Eu sunt Dumnezeu.

Îţi spun toate acestea şi te îndemn să iei aminte,

Căci toate care sunt, au fost şi vor fi

Îmi aparţin şi de mine sunt create.

Fii liniştit prin pacea mea profundă şi nepieritoare

Şi fii sigur că, dacă vei respecta legile mele,

Vei fi un înţelept şi vei ajunge să Mă simţi clipă de clipă.

Şi să ştii că Eu sunt, am fost şi voi fi, în veşnicie,


Misteriosul, omnipotentul, omniprezentul şi omniscientul Dumnezeu.