Sunteți pe pagina 1din 13

Bdul Pipera nr.

1-IA membru individual


Oraș Voluntari, Jud. ILFOV
Tel.: 004021/233.33.28; 232.99.48;
Fax: 004021/232.98.87; 232.98.85,
http://www.unicom-group.ro
e-mail: tranzit@unicom-group.ro

1. Măsuri de protecţie a personalului


Mecanicul verifică dacă:
1.1 seria locomotivei corespunde cu cea trecută pe foaia de parcurs;
1.2 pe, sub, lângă sau în locomotivă nu lucrează muncitori;
1.3 locomotiva nu este legată la: sursa exterioară de 3 x 380V pentru probarea motoarelor
trifazate ori priza 23 de alimentare a MT4 pentru deplasare la introducere şi scoatere din hală,
instalaţia de aer din depou sau de altă locomotivă;
1.4 locomotiva este remizată sub firul de contact precum şi starea echipamentului de pe
acoperişul locomotivei (vizual de jos).

2. Punerea în serviciu a bateriei de acumulatori


La intrare în cabina de conducere, pe timp de noapte, se vor acţiona întrerupătoarele
F1.2:10 pentru iluminat în cabina de conducere şi F1.2:11 pentru sala maşinilor.
Întrerupătorul S7.30:25 pentru bateria de acumulatori se trece în poziţia “Conectat”,
situaţie în care voltmetrul S7.59 pentru baterie indică cca 110V, iar acul ampermetrului S7.60
deviază spre stânga indicând descărcarea cu 5-10A.
Pe timp de noapte, prezenţa personalului de locomotivă va fi semnalată prin aprinderea
lămpilor de culoare roşie. În acest sens se va acţiona întrerupătorul F3.24 pe poziţia a III-a.

3. Verificarea şi asigurarea locomotivei contra pornirii din loc


Se urmăreşte ca:
3.1 frâna de mână să rămână strânsă numai în cabina din care se va face
punerea locomotivei sub tensiune;
3.2 robinetele KD2 de frână automată să fie în pozitia a III-a “neutră” şi
înzăvorâte;
3.3 robinetele FD1 ale frânei directe să fie în pozitia “slăbire”.

4. Consultarea tabelei de anunţuri şi a carnetului de bord


Înainte de a executa în continuare operaţiile de pregătire în vederea punerii
locomotivei sub tensiune, mecanicul trebuie să consulte:
4.1 Tabela de anunţuri care cuprinde:
4.1.1 Varianta de scheme în care se încadrează locomotiva;
4.1.2 Condiţii tehnice speciale ce trebuiesc respectate la pregătirea şi
conducerea locomotivei;
4.1.3 Timpul de acţionare a frânei directe.
4.2 Carnetul de bord din care se informează asupra:
4.2.1 Comportării locomotivei în parcurs la echipa care a remizat locomotiva;
4.2.2 Remedierii defectelor semnalate în parcurs sau stabilite de echipa sosită de la drum
împreună cu revizorul de locomotivă, în cadrul reviziei zilnice pe procesul tehnologic şi semnătura
maistrului pentru executarea remedierilor;
4.2.3 Restricţiilor stabilite de conducerea sectorului de reparaţii;
4.2.4 Stării tehnice generale a locomotivei şi dacă este confirmat prin semnătură şi
ştampilă de către revizorul de locomotivă că aceasta este bună de drum;
4.2.5 existenţei semnăturii şi aplicarea ştampilei şefului de tură pentru cazul când
locomotiva s-a aflat în depou pentru reparaţii.

Pregătirea locomotivei pentru serviciu pag.1/13


Bdul Pipera nr. 1-IA membru individual
Oraș Voluntari, Jud. ILFOV
Tel.: 004021/233.33.28; 232.99.48;
Fax: 004021/232.98.87; 232.98.85,
http://www.unicom-group.ro
e-mail: tranzit@unicom-group.ro

Pe baza acestor verificări mecanicul stabileşte dacă se pot continua operaţiile de punere a
locomotivei sub tensiune.

5. Verificarea stării aparatelor din sala maşinilor, blocurile de aparate S7 şi S8 şi


posturile de conducere
În sala maşinilor se verifică dacă:
5.1 Uşa camerei de înaltă tensiune este închisă şi sigilată;
5.2 Capacele blocurilor de aparate S1÷6 şi usile blocurilor S7 şi C sunt închise, cheile de
înzăvorâre se află în panoul de chei iar “J” în dispozitivul de punere la masă T6 ;
5.3 Nivelul şi temperatura uleiului din cuva transformatorului principal sunt în limitele
normale;
5.4 Starea granulelor de silicagel este corespunzătoare (în stare uscată are culoarea albastru
închis, iar în stare umedă culoarea roz);
5.5 Nu există scule şi materiale uitate în locuri nepermise, lucrări provizorii care contravin
NPM sau periclitează buna functionare a locomotivei.
Dacă în urma acestor verificări nu sunt observaţii, se pot continua operaţiile de pregătire în
vederea punerii locomotivei sub tensiune urmărindu-se să fie îndeplinite următoarele condiţii:
5.6 Toate întrerupătoarele automate din blocurile de aparate S7, S8 şi C trebuie să fie
rearmate (cu exceptia întrerupătoarelor S8.30:6, S8.30:10, S8.30:15 pentru motoventilatoare
blocuri şi sală care se armează pe timp de vară);
5.7 Comutatorul S7.21 cu 2 poziţii “Normal” şi “Probă” trebuie să fie trecut în poziţia
“Normal” (pe display celula ”T16/LC” este activă);
5.8 Întrerupătorul S7.30:25 pentru bateria de acumulatori trebuie să fie trecut în poziţia
“Conectat”;
5.9 Întrerupătorul bipolar S7.30:27 pentru curentul de comandă trebuie să fie trecut in
poziţia “Conectat”;
5.10 Microcontactele S7.68 şi C30 montate la uşile blocurilor de aparate S7 şi C trebuie să
fie închise (pe display celulele “USA” din zonele S7, CS nu sunt active);
5.11 Dispozitivul de punere la masă T6 trebuie să fie trecut în poziţia “masă deconectat”
(se verifică prin plasa de protecţie a camerei de înalta tensiune dacă cuţitul de contact se află lângă
plafon), iar T6.1 cu butonul ieşit în afară (pe display celula “PM LOCO” nu este activă);
5.12 Întrerupătorul automat S7.64 pentru protecţia circuitului de încălzire tren trebuie să
fie rearmat (pe display celula ”SS1500V” nu este activă);
5.13 Capacul prizei 23 pentru alimentarea MT4 de la o sursă exterioară de linia de contact
trebuie să fie închis şi asigurat în această poziţie (pe display celula “PRIZĂ DEPOU” nu este
activă);
5.14 Releul de presiune S7.19 pentru protectia firului de contact trebuie să fie închis.
Acesta închide dacă presiunea aerului de comandă este mai mare de 5,4 bari (pe display celula
“PRES PANTO” nu este activă);
5.15 Întrerupătorul S7.30:29 cu 2 poziţii “Motor” şi “Manual” trebuie să fie trecut în
poziţia “Motor”;
5.16 Întrerupătorul S7.30:39 pentru releul Br 7 de presiune aer aparate, cu două poziţii
“Normal” şi “Defect” trebuie să fie trecut în poziţie “Normal” şi sigilat; se trece în poziţia
“Defect” atunci când releul de presiune Br. 7 prezintă o defecţiune (pe display se activează celula
IZO.P. PANTO);

Pregătirea locomotivei pentru serviciu pag.2/13


Bdul Pipera nr. 1-IA membru individual
Oraș Voluntari, Jud. ILFOV
Tel.: 004021/233.33.28; 232.99.48;
Fax: 004021/232.98.87; 232.98.85,
http://www.unicom-group.ro
e-mail: tranzit@unicom-group.ro

5.17 Întrerupătorul S7.30:40 pentru automatul S7.18 de “pornire-oprire” a compresorului


principal de aer, cu 2 poziţii: “Normal” şi “Defect” trebuie să fie trecut în pozitia “Normal” şi
sigilat; se trece în poziţia “ Defect” în cazul când automatul S7.18 prezintă o defecţiune (pe diplay
se activează celula IZO.P APAR);
5.18 Butoanele F8A şi F8B pentru “Deconectarea rapidă a disjunctorului în caz de
pericol” trebuie să fie rearmate (butonul roşu ieşit în afară) şi sigilate (pe display în zona posturilor
de conducere reprezentarea butoanelor nu are culoare galbenă);
5.19 Se introduce cheia de deblocare a controlerului de comandă F1.1 in locaşul ei şi se
roteşte din pozitia “Blocat” în pozitia “Activat” (rotire 45° în sens orar). Se verifică afişarea pe
display în zona inferioară a postului din care s-a efectuat manevra a unei linii orizontale (manşă
inversor în pozitia „0”);
5.20 Se verifică activarea postului de conducere şi buna funcţionare a butoanelor şi
întrerupătoarelor F1.2:2 „Disjunctor deconectat pantograf coborât”, F1.2:6 „Stergere defecte”,
F1.2:4 „Compresor”, F1.2:5 „Ventilatoare şi pompă ulei”, F1.2:7 „Încălzire tren”, prin
acţionarea lor succesivă şi verificarea activării pe display, în zona postului activat, a celulelor D
(roşu – deconectare), S (galben – stergere), C (albastru – compresor), V (albastru – ventilatie), T
(albastru – tren);
5.21 Întrerupătoarele de izolare F3.16-21 pentru motoarele de tracţiune şi întrerupătoarele
S7.30:41..43 pentru ventilatoarele trafo trebuie să fie trecute în poziţia “Normal“ (MT sau
ventilator trafo neizolat);
5.22 Se verifică faptul că după acţionarea întrerupătorului F1.2:5 „Ventilatoare şi pompă
ulei” pe display regimul serviciilor auxiliare devine “Toate CS sunt OK“ şi celulele CS1..CS5 trec
în regimul “STOP“ (culoare verde), iar pe modulul semnalizare lămpile CS1..CS5 luminează
verde.

6. Verificarea presiunii aerului de comandă


Dacă au fost îndeplinite condiţiile menţionate mai sus se pot continua manevrele de punere
a locomotivei sub tensiune, care constau din:
6.1 Verificarea presiunii aerului din rezervorul disjunctorului, pentru ridicarea
pantografului şi conectarea disjunctorului: pentru ridicarea pantografului trebuie să avem
presiunea de minim 6 bari, iar pentru conectare 5 bari la disjunctorul DBTF şi 8,5 bari la IAC;
6.2 Dacă presiunea aerului este mai mică de valorile precizate mai sus, se trece
întrerupătorul S7.30:28 în poziţia “Conectat” când se porneşte compresorul auxiliar; după
pornirea compresorului auxiliar se vor deschide robineţii de aer de la sacul colector al
compresorului auxiliar şi de la rezervorul de 12 litri al disjunctorului pentru scurgerea apei, după
care se închid;
6.3 Se acţionează maneta inversorului controlerului de comandă F1.1 succesiv în poziţiile
“Înainte – Înapoi – Înainte”; se verifică afişarea pe display în zona inferioară a postului activat a
unor săgeţi corespunzătoare poziţiei comandate;
6.4 Pe display se verifică afişarea următoarelor poziţii:
- pantograf – jos;
- IAC – deschis.
6.5 Pe modulul semnalizare se verifică faptul că lămpile PANTO şi IAC sunt stinse.

7. Ridicarea pantografului

Pregătirea locomotivei pentru serviciu pag.3/13


Bdul Pipera nr. 1-IA membru individual
Oraș Voluntari, Jud. ILFOV
Tel.: 004021/233.33.28; 232.99.48;
Fax: 004021/232.98.87; 232.98.85,
http://www.unicom-group.ro
e-mail: tranzit@unicom-group.ro

7.1 Se apasă butonul F1.2:3 pentru sirena 50 prin care se avertizează personalul din sala
maşinilor asupra ridicării pantografului;
7.2 Se anunţă cu glas tare ridicarea pantografului;
7.3 Se apasă o singură dată butonul F1.2:1 “Pantograf sus – disjunctor conectat”;
7.4 Se verifică pe display activarea pe durata apăsării butonului F1.2:3 a celulei C (verde
– conectare) în zona postului de conducere şi afişarea pantografului în poziţia ridicat;
7.5 Pe modulul semnalizare se verifică faptul că lampa PANTO luminează albastru;
7.6 Se urmăreşte vizual ridicarea pantografului şi stabilirea lui sub firul de contact.
Din momentul efectării comenzii, timp de 9 – 11 secunde, pantograful se ridică în două
trepte – cu desprindere rapidă de pe cadrul inferior după care îşi micşorează viteza, astfel că se
aşază sub firul de contact fără să producă izbituri sau oscilaţii – urmărind un contact intim între
peria de cărbune şi firul de contact.
Deoarece o parte din aerul produs de compresorul auxiliar s-a consumat la ridicarea
pantografului este necesar ca acesta să rămână în funcţie până când, după conectarea
disjunctorului, compresoarele principale au asigurat în rezervoarele principale de aer presiunea de
minim 6 bari care să permită menţinerea disjunctorului în poziţia conectat, după care se opreşte
compresorul auxiliar.
Pe timp de iarnă, cu temperaturi scazute sub 0°C, la locomotivele dotate cu disjunctor IAC
este necesar să se facă preîncălzirea aerului din rezervorul de la disjunctor. În acest sens, încă de
la prima pornire a compresorului auxiliar, prin întrerupătorul F1.2:15, se conecteaza la circuit
rezistenţa de 200 W care preîncălzeste aerul de comandă. După conectarea disjunctorului se va
deschide întrerupătorul F1.2:15 pentru a scoate din circuit rezistenţa de 200 W ce se alimentează
de la bateria de acumulatori.

8.Conectarea disjunctorului
8.1 Se verifică îndeplinirea următoarelor condiţii:
8.1.1 manşa controlerului de comandă este în pozitia „ZERO”;
8.1.2 contactorii S1-S6.1 şi S4.19 (pe display contactorii T din S1-S6 şi F din S4 ) sunt
deschişi;
8.1.3 toate defectele ce comandă deconectarea sunt inactive (celulele de pe display SS
25kV, SS SUPL, USA, SCURT MT, ST GRAD, INCENDII, GRAD ZONA, SS 1500V, SS
TREN nu sunt active );
8.1.4 au trecut 4 secunde de la ultima deconectare;
8.1.5 au fost resetate eventualele defecte ce au comandat deconecterea, prin apăsarea
butonului de ştergere F1.2:6;
8.2 Se apasă din nou butonul F1.2:3 al sirenei 50 pentru a avertiza personalul din sala
maşinilor asupra conectării disjunctorului;
8.3 Se apasă pentru a doua oară butonul F1.2:1 “Pantograf ridicat- disjunctor conectat”
când se percepe zgomotul produs de disjunctor la conectare;
8.4 Prezenţa tensiunii pe locomotivă după conectarea disjunctorului este indicată de:
8.4.1 kilovoltmetrul şi voltmetrul afişate pe display care indică valoarea tensiunii de la
linia de contact (“Ucat“), respectiv tensiunea pe intrarea convetizoarelor statice (“UinCS“) ;
8.4.2 zgomotul specific al transformatorului principal aflat sub tensiune;
8.4.3 pornirea ventilaţiei blocului convertizoare după 3sec de la conectare (pe display
regimul ventilaţie devine “Pornire VCS“ şi apoi “Mers VCS“, celula CS3 trece prin regimurile

Pregătirea locomotivei pentru serviciu pag.4/13


Bdul Pipera nr. 1-IA membru individual
Oraș Voluntari, Jud. ILFOV
Tel.: 004021/233.33.28; 232.99.48;
Fax: 004021/232.98.87; 232.98.85,
http://www.unicom-group.ro
e-mail: tranzit@unicom-group.ro

“Pornire“ (albastru) şi “Mers“ (alb), iar pe modulul semnalizare lampa CS3 luminează albastru şi
apoi alb);
8.5 Se verifică afişarea pe display a disjunctorului (celula IAC) în poziţia închis;
8.6 Pe modulul semnalizare se verifică faptul că lampa IAC luminează verde;
8.7 După 3sec de la conectarea disjunctorului se execută comutarea pe priza inferioară
(cablul 105) sau priza superioară (cablul 104) a primarelor transformatoarelor S8.33 şi S8.34
(alimentare aeroterme, climatizare) şi a altor consumatori monofazaţi, care este indicată de:
8.7.1 valoarea curentului de încărcare a bateriei afişată pe display devine pozitivă (iniţial
cca +10A ) şi scade treptat spre 0A;
8.7.2 voltmetrul S7.59 indică tensiunea de încărcare de 120-130 V;
8.7.3 pe timp de noapte, cresterea intensităţii luminoase la lămpile de iluminat şi
semnalizare locomotivă;
8.7.4 pe timp de vară pornesc ventilatoarele care asigură răcirea blocurilor de aparate S7
si sala maşinilor.

De reţinut: Din acest moment instalaţiile electrice de înalta tensiune, forţă şi comandă
se află sub tensiune, motiv pentru care se interzice cu desăvârşire intervenţia oricărei
persoane la aparatele din camera de înaltă tensiune, blocurile de aparate S1÷10 şi cabinele
de conducere.

9. Pornirea compresorului
Se verifică faptul că protecţiile supratemperatură sau întrerupătore automate compresor nu
sunt active (pe display ST şi INTR.AUT din zona COMP. nu sunt active ).
Se închide întrerupătorul F1.2:4 pentru pornirea compresorului.
9.1 Se verifică faptul că pe display celula CS2 afişează “PORNIRE“ (albastru) şi apoi
“MERS“ (alb), iar starea compresorului (penultima linie) trece succesiv în regimurile:
“Convertizor static pornire“, “Convertizor static mers gol“, “Convertizor static mers sarcină“;
modulul semnalizare aprinde lampa CS2 în albastru (demaraj), apoi în alb (mers);
9.2 La începutul funcţionării compresorului se urmăreşte cu ajutorul manometrului dublu
de aer, de pe pupitrul de comandă creşterea presiunii aerului în rezervoarele principale, care poate
fi sesizată după câteva secunde de la pornire deoarece la început clapeta de aspiraţie este închisă
şi apoi are loc umplerea instalaţiei de răcire şi uscare a aerului;
9.3 Se execută proba de debit a compresorului, urmărindu-se ca umplerea rezervoarelor
principale de aer să se realizeze în 4 min şi 40 s (proba de debit se execută dacă rezervoarele
principale de aer sunt goale);
9.4 Când presiunea a ajuns la 10 bari:
-se verifică reglajul releului de presiune S7.18 (automatul de “pornire-oprire” ) al
compresorului;
-se sesizează dacă se deschide electroventilul de purjare şi îşi îndeplineşte funcţia de
evacuare a impurităţilor din instalaţia de aer;
9.5 Se execută proba de pornire-oprire a compresorului prin scăderea presiunii la 8,5 bari.
La atingerea acestei valori automatul S7.18 trebuie să închidă permiţând pornirea compresorului
şi se va deschide din nou la valoarea de 10 bari (pe display celula PRES.COMPR e activă );
9.6 Verificarea pornirii compresorului direct (pentru situaţia când automatul S7.18 este
defect ):

Pregătirea locomotivei pentru serviciu pag.5/13


Bdul Pipera nr. 1-IA membru individual
Oraș Voluntari, Jud. ILFOV
Tel.: 004021/233.33.28; 232.99.48;
Fax: 004021/232.98.87; 232.98.85,
http://www.unicom-group.ro
e-mail: tranzit@unicom-group.ro

9.6.1 Se trece întrerupătorul S7.30:40 (care scurtcircuiteză automatul S7.18 ) în poziţia


“Defect” (pe display celula IZO.P COMPR e activă );
9.6.2 Se închide întrerupătorul F1.2:4 pentru pornirea compresorului şi se verifică
umplerea rezervoarelor principale până la atingerea valorii de 11 bari când începe să descarce
supapa de siguranţă;
9.6.3 La sesizarea zgomotului produs de supapa de siguranţă se deschide întrerupătorul
F1.2:4;
9.6.4 Se trece întrerupătorul S7.30:40 în poziţia “Normal”.

După executarea acestor operatii se rearmează DSV, se trece robinetul KD2 în poziţia a II-
A “Mers” pentru alimentarea conductei generale şi a instalaţiei de frână.

10. Pornirea ventilatoarelor pentru răcirea MT, trafo şi pompa de ulei


Se închide întrerupătorul F1.2:5 pentru pornirea ventilatoarelor şi a pompei de ulei şi se
verifică:
10.1 Convertizorul CS3 (ce asigura ventilaţia blocului convertizoare) se opreşte, iar
convertizoarele CS4 şi CS5 (grupa 1 şi grupa 2 ventilaţie motoare de tracţiune) pornesc, regim
afişat pe display prin activarea celulelor DEMARAOARE CS4, CS5 1..6 , afişarea celulei CS3
în regim “OPRIRE“ (galben) şi apoi “STOP“ (verde) şi a celulelor CS4, CS5 în regim
“DEMARAJ“ (albastru) şi apoi “MERS“, iar regimul ventilaţie este “Pornire V1+V2“; pe modulul
afişare se aprinde lampa CS3 galben şi apoi verde, iar lămpile CS4, CS5 se aprind albastru şi apoi
alb;
10.2 După pornirea convertizoarelor CS4, CS5 şi oprirea convertizorului CS3 se
conectează pompa de ulei şi ventilatoarele trafo pe ieşirea lui CS3 (pe display celulele
DEMAROARE PU TR1..3 se activează) şi convertizorul CS3 porneşte (pe display celula CS3
trece în regim “DEMARAJ“ (albastru) şi apoi “MERS“), iar regimul ventilaţie este “Pornire V3,
mers V1+V2“; pe modulul afişare se aprinde lampa CS3 albastru şi apoi alb;
10.3 Convertizoarele CS3, CS4, CS5 funcţionează în sarcină alimentând pompa de ulei,
ventilaţia trafo şi ventilaţia MT grupa1, 2, regim afişat pe display prin activarea tuturor celulelor
demaroarelor (cu excepţia celulelor RF1, RF2), celulele CS3, CS4, CS5 sunt în regim “MERS“,
regimul ventilaţie este “Mers V1+V2+V3“; pe modulul de afişare lămpile CS3, CS4, CS5
luminează alb.
10.4Releele de vânt din blocurile S1-S6 şi trafo se activează prin schimbarea pe display în
albastru a culorii simbolurilor ventilatoarelor din blocurile S1-6 şi trafo.

11.Verificarea dispozitivului de siguranţă şi vigilenţă DSV


11.1 Se acţioneză maneta inversorului controlerului de comanda F1.1 în poziţiile “Înainte-
Înapoi”;
11.2 Se acţionează pârghia întrerupătorului F1.17 “Încercare DSV”;
11.3 Se menţine apăsată pedala F1.5 în poziţie mediană timp de 30s, după care trebuie să
sune claxonul F3.27 iar după alte 2,5 s, se produce descărcarea aerului din conducta generală;
11.4 Se acţionează pârghia întrerupătorului F1.16 “Rearmare DSV” şi se urmăreşte dacă
prin acţionarea pe rând a butoanelor F1.3 şi F1.4 se repetă ciclul de vigilenţă de 30 secunde;
11.5 Se eliberează pedala F1.5 şi se menţine activat întrerupătorul “Probă DSV”. După 2,5
s sună claxonul F3.27, iar după alte 2,5 s se produce frânarea de urgenţă;

Pregătirea locomotivei pentru serviciu pag.6/13


Bdul Pipera nr. 1-IA membru individual
Oraș Voluntari, Jud. ILFOV
Tel.: 004021/233.33.28; 232.99.48;
Fax: 004021/232.98.87; 232.98.85,
http://www.unicom-group.ro
e-mail: tranzit@unicom-group.ro

11.6 Se rearmează instalaţia prin acţionarea pârghiei întrerupătorului “Rearmare DSV” şi


a pedalei F1.5.
Probele se execută din ambele posturi de conducere.

12.Verificarea instalaţiei Indusi pentru controlul vitezei


12.1 Se trece mânerul robinetului KD2 în poziţia a II-a “Mers” pentru alimentarea
conductei generale la presiunea de 5 bari;
12.2 De la tastatura aparatului indicator / înregistrator F1.7I se programează categoria
trenului la valoarea corespunzătoare trenului ce urmează a fi remorcat;
12.3 Se trece maneta inversorului controlerului de comandă F1.1 in poziţia “Înainte”
verificând dacă lămpile – albastre – se aprind corespunzător categoriei programate;
12.4 La partea inferioară a inductorului, de la postul de conducere la care se face
verificarea, se trece un disc metalic. În acest caz intră în acţiune instalaţia Indusi care produce
frânarea de urgenţă prin evacuerea aerului din conducta generală;
12.5 Se acţionează mânerul robinetului KD2 în poziţia de frânare “rapidă” şi după 7-10 s
se rearmează instalaţia prin acţionarea pârghiei întrerupătorului F1.16 “Rearmare INDUSI”;
12.6 Se trece din nou discul metalic pe sub inductorul activ, se acţionează pârghia
întrerupătorului F1.17 “Atenţie” şi se urmăreşte aprinderea lămpii galbene, care se menţine
aprinsă un timp ce este corespunzător categoriei programate.
Probele se execută din ambele posturi de conducere.

13. Verificări statice în regim de tracţiune


13.1 Se acţionează robinetul frânei directe FD1 introducând în cilindrii de frână o presiune
de 2,1bari, când supapa de siguranţă a frânei directe trebuie să intre în acţiune, apoi se slăbeşte
până la 1,2 bari;
13.2 Se acţionează maneta inversorului controlerului de comandă F1.1 în poziţia
“Înainte”;
Se acţionează pârghia întrerupătorului F1.16 “Rearmare DSV”;
13.3 Se manipulează manşa controlerului de comandă F1.1 pentru comandarea regimului
de tracţiune prin apăsarea butonului aflat în capătul său şi împingerea spre înainte în poziţia T-
(tracţiune scădere) – şi se verifică dacă:
13.3.1 Pe display contactorii T din S1-S6 au închis şi regimul circuitelor de forţă este
“Regim tracţiune“;
13.3.2 Pe modulul semnalizare lampa “TRAC/FRÂN“ luminează verde;
13.3.3 Se aude zgomotul caracteristic de închidere a contactorilor de tracţiune;
13.3.4 Apar curenţi prin MT, fapt ce este afişat pe display prin bargrafurile i1-i6 şi prin
Imed, iar pe bord pe ampermetrul F1.2:31;
13.3.5 Există efect motor.
13.4 Se trece manşa în poziţia TM şi, pentru scurt timp, în poziţia T+ cu revenire în TM
şi se verifică dacă:
13.4.1 Graduatorul porneşte şi se opreşte pe ultima treaptă pe care s-a comandat revenirea
în poziţia TM;
13.4.2 Ventilaţia MT, trafo şi pompa ulei pornesc, în regimul prezentat la punctul 10;
13.4.3 Indicaţia ampermetrului F1.2:31 şi valorile curenţilor prin MT afişate pe display
cresc faţă de valorile din regimul de la punctul 13.3;

Pregătirea locomotivei pentru serviciu pag.7/13


Bdul Pipera nr. 1-IA membru individual
Oraș Voluntari, Jud. ILFOV
Tel.: 004021/233.33.28; 232.99.48;
Fax: 004021/232.98.87; 232.98.85,
http://www.unicom-group.ro
e-mail: tranzit@unicom-group.ro

13.5 Se trece manşa în poziţia “0“ şi se verifică faptul că graduatorul coboară pe treapta 1,
după care sunt deschişi contactorii de tracţiune.
Aceleaşi probe se execută şi cu maneta inversorului controlerului de comandă F1.1 pe
poziţia “Înapoi”.

14. Verificări de mers


14.1 Se slăbeşte frâna de mână;
14.2 Se trece mânerul robinetului frânei directe FD1 în poziţia “Slăbire”;
14.3 Se acţionează maneta inversorului controlerului de comandă F1.1 pe poziţia
“Înainte”;
14.4 Se manipulează manşa controlerului de comandă în aceleaşi poziţii ca cele de la
pct.13 şi se verifică faptul că efectele sunt similare cu cele de la pct.13. În plus se verifică faptul
că aparatele indicatoare ale vitezei funcţionează, iar prin apăsarea butonului F1.2:18 “Antipatinaj“
se observă efectul de frânare a locomotivei şi manometrul indică presiunea de 1,1bari în cilindrii
locomotivei.
În situaţia în care probele se execută la o viteză de 10..15km/h se poate verifica şi
funcţionarea instalaţiei de siguranţă şi vigilenţă.

15. Verificarea funcţionării frânei electrice (se execută în staţionare din postul de
conducere care va fi activ în remorcarea trenului)
15.1 Se acţionează maneta inversorului controlerului de comandă F1.1 în poziţia
“Înainte”;
Se acţionează pârghia întrerupătorului F1.16 “Rearmare DSV”;
15.2 Se manipulează manşa controlerului de comandă F1.1 pentru comandarea
regimului de frânare prin apăsarea butonului aflat în capătul său şi tragerea ei în poziţia F- (frânare
scădere) – şi se verifică dacă:
15.2.1 Ventilaţia MT, trafo, pompa ulei şi ventilaţia RF pornesc într-un regim similar cu
cel prezentat la punctul 10, în plus, simultan cu pornirea ventilaţiei trafo porneşte şi ventilaţia RF
prin închiderea demaroarelor ventilatoarelor RF (pe display celulele RF1, RF2 se activează) şi
punerea în funcţiune a convertizorului CS1 (pe display celula CS1 trece în regim “DEMARAJ“
(albastru) şi apoi “MERS“), iar regimul ventilaţie este “Pornire V3+VF, mers V1+V2“ şi apoi
“Mers V1+V2+V3+VF“ , cu activarea în albastru a simbolurilor ventilatoarelor din blocurile S9,
S10 ; pe modulul afişare se aprinde şi lampa CS1 albastru şi apoi alb;
15.2.2 Pe display contactorii F din S1-S6 au închis şi regimul circuitelor de forţă este
“Regim frânare“;
15.2.3 Pe modulul semnalizare lampa “TRAC/FRÂN“ luminează galben;
15.2.4 Se aude zgomotul caracteristic de închidere a contactorilor de frânare;
15.3 Se trece manşa în poziţia FM şi apoi în poziţia F+ cu revenire în TM şi se verifică
faptul că graduatorul porneşte în creştere şi se opreşte pe ultima treaptă pe care s-a comandat
revenirea în poziţia FM;
15.4 Se trece manşa din poziţia FM în poziţia F- cu revenire în poziţia FM şi se verifică
faptul că graduatorul porneşte în scădere şi se opreşte pe ultima treaptă pe care s-a comandat
revenirea în poziţia FM;
15.5 Se trece manşa din poziţia FM în poziţia “0“ şi se verifică faptul că graduatorul
coboară pe treapta 1, după care contactorii de frânare sunt deschişi. Ventilatoarele pentru răcirea
rezistenţelor de frânare se opresc după 100 s de la trecerea controlerului în poziţia “0”.

Pregătirea locomotivei pentru serviciu pag.8/13


Bdul Pipera nr. 1-IA membru individual
Oraș Voluntari, Jud. ILFOV
Tel.: 004021/233.33.28; 232.99.48;
Fax: 004021/232.98.87; 232.98.85,
http://www.unicom-group.ro
e-mail: tranzit@unicom-group.ro

16. Verificarea închiderii contactorului pentru încălzirea trenului – poziţia S3.18


Se introduce cheia de acţionare pe pătratul comutatorului S7.22 care se trece în poziţia
“Încălzire”. Se închide întrerupătorul F1.2:7 când trebuie să fie auzit zgomotul caracteristic de
închidere a contactorului S3.18.
Proba se execută cu locomotiva sub tensiune.

17. Verificarea circuitelor pentru climatizarea cabinelor de conducere


Pe modulul F3 se închid întrerupătoarele:
17.1 F3.13 pentru conectarea în circuit a reşoului;
17.2 F3.23 pentru conectarea în circuit a radiatoarelor;
17.3 Se acţionează butonul temporizării F3.22 pentru conectarea în circuit a rezistenţelor
de încălzire geamuri frontale;
17.4 Se acţionează comutatorul F3.25 în poziţiile:
- 4 - porneşte electromotorul 37.1 care ventilează cabina cu aer rece (probă de funcţionare
pentru electromotor);
- 1-2-3 - electromotorul 37.1 rămâne în funcţiune şi în acelaşi timp sunt conectate,
succesiv, în circuit rezistenţele 37.3;
17.5 Se închide întrerupătorul F3.26 pentru conectarea instalaţiei de climatizare.
Proba se execută cu locomotiva sub tensiune.

18. Verificarea circuitelor pentru iluminat şi semnalizare locomotivă


Pe pupitrul de comandă şi modulul F3 se închid întrerupătoarele şi comutatoarele:
18.1 F3.24 care se trece pe rând în poziţiile:
1 - se aprind lămpile de semnalizare albe, stânga – dreapta pe faza mare;
2 - se menţin aprinse lămpile de semnalizare albe, stânga dreapta pe faza mică;
3 - se aprind lămpile de semnalizare roşii, stânga dreapta;
18.2 F1.2:10 pentru iluminat cabinele de conducere;
18.3 F1.2:11 pentru iluminat sala maşinilor;
18.4 F1.2:9 pentru port livret;
18.5 F1.2:14 pentru farul central sau farurile de ceaţă (întrerupător cu 3 poziţii) – numai
cu locomotiva sub tensiune şi F3.24 pe una din poziţiile 1-2-3.

19. Verificarea funcţionării pantografelor


Întrucât locomotiva se află sub tensiune, situaţie în care compresorul a asigurat aerul
necesar funcţionării aparatelor electropneumatice, pentru a evita consumul de curent de la bateria
de acumulatori, se trece la executarea probelor de funcţionare a pantografelor. În acest scop se
execută următoarele operaţii:
19.1 La masa de comandă se deschid întrerupătoarele F1.2:4 pentru
“Compresor” şi F1.2:5 pentru “Ventilatoare şi pompa ulei;
19.2 Se apasă o singură dată butonul F1.2:2 “Disjunctor deconectat – pantograf coborât”
când trebuie să fie sesizat zgomotul caracteristic produs la deschiderea disjunctorului;

Pregătirea locomotivei pentru serviciu pag.9/13


Bdul Pipera nr. 1-IA membru individual
Oraș Voluntari, Jud. ILFOV
Tel.: 004021/233.33.28; 232.99.48;
Fax: 004021/232.98.87; 232.98.85,
http://www.unicom-group.ro
e-mail: tranzit@unicom-group.ro

19.3 Se apasă a doua oară butonul F1.2:2 pentru a comanda coborârea pantografului şi se
urmăreşte coborârea sa, care trebuie să se execute în două trepte distincte. La început se produce
o desprindere rapidă a periei de cărbune faţă de firul de contact, după care către sfârşitul cursei îşi
micşorează viteza pentru a evita lovirea cadrului de bază. Coborârea se execută în 7..9s din
momentul efectuarii comenzii prin butonul F1.2:2 şi pâna la aşezarea pe tampoanele de cauciuc
fixate pe cadrul de bază.
19.4 Se închide robinetul de aer de la pantograful care a fost activ şi se deschide robinetul
corespunzător pentru celălalt pantograf, după care se execută comenzile de ridicare a pantografului
şi conectare a disjunctorului, urmărindu-se precizările de la punctele 7 şi 8, după care locomotiva
rămâne scoasă de sub tensiune.
Operaţiile se execută de 1-2 ori pentru a avea convingerea că atât ridicarea, coborârea
pantografelor cât şi conectarea şi deconectarea disjunctorului răspund la comenzile electrice
efectuate.

20. Revizia locomotivei


Cu rezervoarele principale de aer alimentate la presiunea de 10 bari se execută următoarele:
20.1 În cabinele de conducere:
20.1.1 Frâna directă – FD1
-presiunea de aer în cilindrii de frână =2,1 ±0,2 bari
-timpul de frânare: se va încadra în valoarea precizată în “Tabela de anunţuri”;
-strângerea saboţilor pe bandaje;
20.1.2 Frâna automată – KD2
Conform Instrucţiei 7 pentru personalul de locomotivă şi automotor art.14 se urmăreşte:
- presiunea în conducta generală la diferite poziţii ale mânerului robinetului KD2;
-presiunea maximă în cilindrii de frână pentru frânarea totală cu schimbătorul de
regim în poziţiile G-P-R;
-timpii de frânare şi defrânare cu schimbătorul de regim în poziţiile G-P-R.
În timpul verificării strângerii frânei automate se urmăreşte şi menţinerea presiunii
de aer în cilindrii de frână, timp de 10 min.
În acest scop se menţine mânerul robinetului mecanic KD2 pe o treaptă de frânare
comandată şi se urmăresc acele manometrului dublu. Nu se admit creşteri în timp a presiunii
aerului în cilindrii de frână peste valoarea comandată pentru frânarea de serviciu mai mare de 2,1
±0,2 bari.
20.1.3 Verificarea funcţionării instalaţiei de nisip:
- se trece maneta inversorului controlerului de comandă F1.1, succesiv, pe poziţiile
“Înainte-Înapoi”;
- se apasă pedala F1.6 pentru ambele sensuri ale inversorului;
- se verifică dacă nisipul este ejectat pe şină în faţa fiecărei ţevi de nisip corespunzătoare
poziţiei pe care se află inversorul de sens.
20.1.4 Verificarea vitezometrului F1.7I (cabina1):
- se verifică dacă gradul de umplere a memoriei nu a depăşit 90%;
- se setează data şi ora ceasului;
- se programează codurile mecanicilor.
20.2 În sala maşinilor se verifică:
-categoria programată este “R” până la legarea locomotivei la tren, apoi se programează
pe valoarea corespunzătoare trenului ce va fi remorcat;

Pregătirea locomotivei pentru serviciu pag.10/13


Bdul Pipera nr. 1-IA membru individual
Oraș Voluntari, Jud. ILFOV
Tel.: 004021/233.33.28; 232.99.48;
Fax: 004021/232.98.87; 232.98.85,
http://www.unicom-group.ro
e-mail: tranzit@unicom-group.ro

-robinetul de comutare “Normal”-“Remorcat” care trebuie să fie pe poziţia “Normal”;


acesta va fi acţionat în poziţia “Remorcat” când locomotiva circulă în stare remorcată;
- poziţia robineţilor de frână pentru boghiul 1 şi 2;
- valoarea presiunii aerului pentru aparatele electropneumatice (trebuie să fie mai mare de
4,6 bari );
- dacă nu sunt pierderi de aer la instalaţie;
- sub blocurile de aparate să nu fie vase care conţin materiale inflamabile.
20.3 În exteriorul locomotivei:
20.3.1 La părţile frontale:
- starea aparatelor de ciocnire şi legare (tampoane presate, traversa frontală deformată,
buloane, piuliţe, cuie spintecate lipsă sau cu defecte );
- starea semicuplărilor de aer şi a robineţilor frontali;
- starea apărătorului de animale;
- starea prizelor pentru încălzirea trenului;
20.3.2 La părţile laterale:
- starea aparatului de rulare: bandaje rotite de la semne, cu span, rugină sau urme de
încălzire (vopsea arsă ) în urma circulaţiei cu locomotiva frânată (în special osiile 1 şi 6 );
-starea suspensiei elastice: poziţia metalasticilor şi a cutiilor de grăsime faţă de rama
boghiului, silentblocurile din traversele dansante şi de la pivotul central şi elementele pendulare;
- starea amortizoarelor hidraulice orizontale şi verticale;
- starea timoneriei de frână:bare, buloane, dispozitive de readucere, etc.;
- fixarea cutiilor de nisip, cantitatea de nisip şi închiderea capacelor acestora;
- închiderea corectă a nişelor pentru bateria de acumulatori;
- fixarea rezervoarelor principale şi auxiliare de aer şi a separatorului de ulei;
- fixarea legăturilor de gardă şi a inductoarelor de locomotivă;
- starea cablurilor de siguranţă dintre cutia locomotivei şi boghiuri;
- se deschid robineţii de aer de la rezervoarele principale, auxiliare şi sacii colectori pentru
scurgerea apei din instalaţia de aer.
20.3.3 Dacă locomotiva se află la canal, se verifică:
- starea regulatoarelor şi cilindrilor de frână;
- starea cuplajului trasversal dintre boghiuri şi a cablului de siguranţă pentru acesta;
- starea tobelor de angrenaj şi a bielelor de susţinere pentru acestea;
- starea cuplajelor elastice dintre MT şi tobe şi dinţate dintre osie şi MT;
- dacă nu se observă osii rotite în butuc, osii fisurate sau alte defecte;
- fixarea MT pe rama boghiului;
- starea timoneriei de frână: siguranţe, şplinturi, piuliţe, buloane, rondele etc.

21. Măsurarea rezistenţei de izolaţie a circuitelor MT


21.1 Se izolează cu ajutorul intrerupătoarelor F3.16-21 circuitele MT a căror rezistenţă de
izolaţie nu se doreşte să se măsoare (MT cu intrerupătoarele în poziţie “Normal” vor fi introduse
în circuit pentru măsurarea rezistenţei de izolaţie);
21.2 Cu intrerupătoarele F1.2:5 “Ventilaţie şi pompă ulei” şi F1.2:7 “Încălzire tren”
deschise, se apasă şi se menţine apăsat pe toată durata desfăşurării măsurării butonul F1.2:6
“Stergere defecte” şi se apasă succesiv de trei ori, în interval de maxim 10s, butonul F1.2:2
“Disjunctor deconectat, pantograf coborât”;

Pregătirea locomotivei pentru serviciu pag.11/13


Bdul Pipera nr. 1-IA membru individual
Oraș Voluntari, Jud. ILFOV
Tel.: 004021/233.33.28; 232.99.48;
Fax: 004021/232.98.87; 232.98.85,
http://www.unicom-group.ro
e-mail: tranzit@unicom-group.ro

21.3 Pe display este afişat un mesaj care informează că s-a intrat în regimul de măsurare a
rezistenţei de izolaţie a circuitelor MT şi pe care MT se face măsurarea; după circa 30s este afişată
valoarea rezistenţei de izolaţie măsurată;
21.4 Eliberarea butonului F1.2:6 inainte sau după afişarea rezultatului măsurării conduce
la ieşirea imediată din regimul de măsurare.
Procesul de măsurare şi valoarea măsurată sunt memorate de ICOL.
În cazul unei rezistenţe de izolaţie scăzute (sub 100MΩ în stare uscată) se poate determina
circuitul MT care o cauzează prin izolarea succesivă a MT cu ajutorul întrerupătoarelor F3.16-21
şi repetarea măsurării.

22. Măsurarea rezistenţei de izolaţie a modulelor convertizorului şi a motoarelor


compresorului
22.1 Cu intrerupătorul F1.2:4 “Compresor“ închis şi cu F1.2:5 “Ventilaţie şi pompă ulei”
şi F1.2:7 “Încălzire tren” deschise, se apasă şi se menţine apăsat pe toată durata desfăşurării
măsurării butonul F1.2:6 “Stergere defecte” şi se apasă succesiv de trei ori, în interval de maxim
10s, butonul F1.2:2 “Disjunctor deconectat, pantograf coborât”;
22.2 Pe display este afişat un mesaj care informează că s-a intrat în regimul de măsurare a
rezistenţei de izolaţie a CS şi a motoarelor compresorului; ciclic, după circa 10+5sec sunt afişate
valorile rezistenţei de izolaţie măsurate la modulele convertizorului şi la motoarele compresorului;
22.3 Eliberarea butonului F1.2:6 inainte sau după afişarea rezultatului măsurării conduce
la ieşirea imediată din regimul de măsurare.
Procesul de măsurare şi valoarea măsurată sunt memorate de ICOL.
În cazul unei rezistenţe de izolaţie scăzute (sub 100MΩ în stare uscată) se poate determina
motorul compresorului care o cauzează prin izolarea succesivă cu ajutorul întrerupătoarelor
automate şi repetarea măsurării.

23. Măsurarea rezistenţei de izolaţie a motoarelor ventilatoarelor


22.1 Cu intrerupătorul F1.2:5 “Ventilaţie şi pompă ulei” închis şi cu F1.2:4 “Compresor“
şi F1.2:7 “Încălzire tren” deschise, se apasă şi se menţine apăsat pe toată durata desfăşurării
măsurării butonul F1.2:6 “Stergere defecte” şi se apasă succesiv de trei ori, în interval de maxim
10s, butonul F1.2:2 “Disjunctor deconectat, pantograf coborât”;
22.2 Pe display este afişat un mesaj care informează că s-a intrat în regimul de măsurare a
rezistenţei de izolaţie a motoarelor ventilatoarelor; ciclic, după circa 10+5sec sunt afişate valorile
rezistenţei de izolaţie măsurate la motoare ventilatoare convertizoare + pompă ulei + ventilatoare
trafo, ventilatoare MT gr.1, ventilatoare MT gr.2, ventilatoare RF;
22.3 Eliberarea butonului F1.2:6 inainte sau după afişarea rezultatului măsurării conduce
la ieşirea imediată din regimul de măsurare.
Procesul de măsurare şi valoarea măsurată sunt memorate de ICOL.
În cazul unei rezistenţe de izolaţie scăzute (sub 100MΩ în stare uscată) se poate determina
motorul care o cauzează prin izolarea succesivă cu ajutorul întrerupătoarelor de izolare MT şi
ventilatoare trafo şi repetarea măsurării.

24. Testarea izolaţiei circuitului de încălzire tren


23.1 Cu intrerupătorul F1.2:7 “Încălzire tren” închis şi cu F1.2:4 “Compresor“ şi F1.2:7
“Încălzire tren” deschise, se apasă şi se menţine apăsat pe toată durata desfăşurării măsurării

Pregătirea locomotivei pentru serviciu pag.12/13


Bdul Pipera nr. 1-IA membru individual
Oraș Voluntari, Jud. ILFOV
Tel.: 004021/233.33.28; 232.99.48;
Fax: 004021/232.98.87; 232.98.85,
http://www.unicom-group.ro
e-mail: tranzit@unicom-group.ro

butonul F1.2:6 “Stergere defecte” şi se apasă succesiv de trei ori, în interval de maxim 10s, butonul
F1.2:2 “Disjunctor deconectat, pantograf coborât”;
22.2 Pe display este afişat un mesaj care informează că s-a intrat în regimul de testare a
izolaţiei circuitului de încălzire tren; după circa 30s este afişată valoarea estimată a curentului de
încălzire tren ce va apărea la conectarea încălzirii;
22.3 Pentru efectuarea probei este necesară trecerea întrerupătorului S7.22 în poziţia
“Încălzire”.

Atenţie! În timpul testării izolaţiei circuitului încălzire tren se generează un impuls de înaltă
tensiune pe circuitul de încălzire tren, fapt ce necesită luarea aceloraşi măsuri de protecţie a
muncii ca şi în cazul alimentării acestui circuit cu tensiunea nominală.

Pregătirea locomotivei pentru serviciu pag.13/13

S-ar putea să vă placă și