Sunteți pe pagina 1din 4

Nume........................

Prenume....................
Clasa.........................

Test de verificare a lecturii operei Alexandru Lăpușneanul de C. Negruzzi

1. Precizați: (2p.)
- porecla lui Iacov Eraclid........................................................................................................
- numele domnitorului aflat la conducerea Moldovei după plecarea lui Alexandru
Lăpușneanul................................................................................................................................
- din cine era formată oastea lui Alexandru Lăpușneanul la intrarea în Moldova
..........................
.....................................................................................................................................................
- care este scopul revenirii lui Alexandru Lăpușneanul în Moldova............................................
2. Asociați cuvintele din coloana A cu cele din coloana B: (1,5p.)
A B
a)vornicul 1. Spancioc
b)postelnicul 2. Moțoc
c)spătarul 3. Veveriță
3. Potriviți caracterizările făcute de Alexandru Lăpușneanul boierilor: (1,6p.)
Veveriță ,,ai vândut pre Despot, m-ai vândut și pre mine, vei vinde și pre Tomșa”
Spancioc ,,este încă tânăr, în inima lui este iubire de moșie”
Stroici ,,îmi este vechi dușman, dar încai niciodată nu s-au ascuns”
Moțoc ,,este un copil, nu știe ce este îmbunarea și minciuna; lui i se par că toate
paserile ce zboară se mănâncă.”
4. Scrieți numele de familie a Ruxandei................................................................ (0,2p.)
5. Înșirați patru acte de cruzime făcute de Alexandru Lăpușneanul:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................(2p.)
6. Restabiliți ordinea dorințelor mulțimii venite în curtea lui Vodă: (1,5p.)
a) - Capul lui Moțoc vrem! d) – Am rămas săraci!
b) – Ne i-au luat toți Moțoc! e) - Să nu ne mai jăfuiască!
c) – N-avem bani! f) - Să micșureze dâjdiile!

7. Menționați numele bolii lui Alexandru Lăpușneanul și a personajului care l-a otrăvit.
........................................................................................................................................(0,2p.)
Din oficiu: 1p.

TEST DE VERIFICARE A LECTURII-NUVELA "ALEXANDRU LĂPUŞNEANUL", DE COSTACHE NEGRUZZI

1. Câte capitole are nuvela istorică "Alexandru Lăpuşneanul", de Costache Negruzzi?

2. Care sunt primele două motto-uri ale nuvelei şi la ce se referă acestea?

3. Cine este Alexandru Lăpuşneanul? Alcătuiţi-i un scurt portret literar (în 3-5 rânduri).

4. Ce nume poartă boierii care scapă de răzbunare şi câți sunt? Alcătuiţi-le un scurt portret literar (în 3-5 rânduri).

5. Câte "mandate" a dus la capăt Alexandru Lăpuşneanul? Au fost continue sau nu?

6. Ce funcţie a îndeplinit Alexandru Lăpuşneanul şi în ce ţară?

7. De către cine este înlocuit Alexandru în timpul exilului?

8. În ce constă răzbunarea lui Lăpuşneanu?

9. Cum îşi află sfârșitul Moţoc? Evocaţi acest moment în 3-5 rânduri.

Punctaj:

 9 itemi x 10 puncte = 90 de puncte


 10 puncte din oficiu

Data:

Clasa:

Numele:

Prenumele:

Alexandru Lăpuşneanul

de Costache Negruzzi

Varianta 1

1. Scrieţi mottourile celor patru capitole ale nuvelei.


2. Câţi copii avea văduva care vine să se plângă domniţei Ruxanda?
3. Ce-i promite Lăpuşneanul Ruxandei când ea îi cere încetarea
omorurilor?
4. Care sunt cei doi boieri care nu vor să participe la ospăţul pregătit de
domnitor ?
5. Care e primul boier ucis la ospăţ ?
6. Cum moare Moţoc?
7. Cine-l otrăveşte pe Lăpuşneanul?
8. De ce boală se îmbolnăveşte Lăpuşneanul?
9. Ce oaste-l ajută pe Lăpuşneanul să redobândească tronul?

Varianta 2

1.Care sunt cei patru boieri care-l întâmpină pe Lăpuşneanul la intrarea în


ţară?
2. A cui fiică era domniţa Ruxanda?
3. Câte capete de boieri au format piramida?
4. Cine rosteşte replica: Femeia tot femeie, şi în ce împrejurări?
5. Cu ce nume e călugărit Lăpuşneanul?
6. Cine rosteşte replica: Eu sunt boier mare, ei sunt nişte proşti!
7. Cine rosteşte replica: Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreu?
8. Ce fac Ruxanda şi copiii în timpul masacrului?
9. Unde e înmormântat Lăpuşneanul?