Sunteți pe pagina 1din 13
 

Unitatea de învăţământ:

Aprobat,

Numele şi prenumele cadrului didactic:

 

Director

Manualul utilizat:

An şcolar 2017-2018 Planificare realizată conform OMEN 3393/28.02.2017

 

Avizat,

 

Şef catedră

 

PLANIFICARE ANUALĂ PENTRU DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ CLASA A V-A, L1

Nr.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

COMPETENŢE VIZATE

CONŢINUTURI

NR. DE

SĂPTĂMÂNA

 

OBSERVAŢII

crt.

ORE

 

STARTER UNIT

   

2

1

   

The alphabet; Numbers; Colours; Addresses; To be; a/an; Subject Pronouns.

Listening for specific information; Completing short exchanges; Introductions & greetings

 

UNIT 1 WHO’S YOUR ROLE MODEL?

1.1 Identificarea sensului global al unor mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate

 

4

1-2

   

Points of the compass; Countries and Nationalities; Jobs; Days and months;

1.2 . Identificarea semnificaţiei unor schimburi verbale uzuale și clar articulate, în situaţia în care interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita înţelegerea 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de unele elemente specifice spaţiului cultural al limbii studiate

Suporturi de învăţare (resurse)

Pagini web ale unor

-

locaţii turistice, planuri de oraș, youtube, pliante, hărţi, afișe, calendare; articole despre personalități; resursele video și audio din manualul digital, aferente unității

Ordinal numbers; To be; Question words; Object pronouns; Titles

Who do you admire most?

2.1.

Prezentarea simplă a unei

persoane /a unui personaj

2.2

Stabilirea de contacte sociale

pe baza unor formule

conversaţionale simple (salut, bun rămas, prezentare, mulţumire, instrucţiuni)

2.4

Manifestarea disponibilităţii

Contexte de comunicare/ vocabular

 

pentru participarea la dialog

Asking for/ giving personal information; Talking about countries, nationalities, location, jobs

3.2.

Extragerea informaţiilor dintr-un

Domenii de prioritate imediată: propria persoană, activităţi curente, timp liber,

preferinţe, relaţii sociale

-

text scurt, însoţit de ilustraţii

3.3.

Identificarea informaţiilor din

mesaje scrise simple de la prieteni sau

de la colegi

4.1.

Redactarea de mesaje simple și

scurte

-

Orașe și locuri din

4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri), folosind propoziţii scurte

spaţiul cultural respectiv

Listening for specific information Completing a registration form Pronunciation:/ei/, /ae/ An email about your role- model

Gramatică funcţională

-A cere și a oferi informaţii

 

-

A mulţumi

A participa la schimburi verbale orale simple

-

-

A relata la timpul

Alice’s Adventures by Lewis Carroll

 

prezent

   

Geography:

Interesting facts about the Earth

Interesting facts about your country

UNIT 2 A BIG HAPPY FAMILY

1.1

Identificarea sensului global al

Suporturi de învăţare (resurse)

6

4-5-6

unor mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate

 

1.2

. Identificarea semnificaţiei

- youtube, pliante, fotografii ale membrilor familiei sau ale unor personaje din cărți/ filme/ jocuri video, resursele video și audio din manualul digital, aferente unității

Family members; Appearance & Character; Have got; Can/can’t; Possessive case

unor schimburi verbale uzuale și

clar articulate, în situaţia în care interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita înţelegerea

1.3

Manifestarea curiozităţii faţă de

unele elemente specifice spaţiului cultural al limbii studiate

Famous families

2.1.

Prezentarea simplă a unei

 

persoane /a unui personaj

Describing physical appearance; Talking about character; Talking about abilities; Introducing one’s family Pronunciation: /u/, /ʌ/

2.2

Stabilirea de contacte sociale

Contexte de comunicare/ vocabular

pe baza unor formule

conversaţionale simple (salut, bun rămas, prezentare, mulţumire, instrucţiuni)

-Domenii de prioritate imediată: propria persoană, relaţii sociale

2.4

Manifestarea disponibilităţii

pentru participarea la dialog

 

3.2.

Extragerea informaţiilor dintr-un

text scurt, însoţit de ilustraţii

3.3.

Identificarea informaţiilor din

 

mesaje scrise simple de la prieteni sau de la colegi 4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte

4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri), folosind propoziţii scurte

Gramatică funcţională

   

An email describing family members; The Diary of a

-A cere și a oferi informaţii

-

Wimpy Kid by Jeff Kinney

History: The Tudors’ family tree; Describing a famous historical figure of your country

A participa la schimburi verbale orale simple - A relata la timpul prezent

REVISION UNITS

   

2

7

1&2

UNIT 3 I’M HAPPY WITH MY HOBBY

1.1

Identificarea sensului global al

Suporturi de învăţare (resurse)

6

8-9-10

unor mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate

School subjects; Hobbies

1.2

. Identificarea semnificaţiei

-

Pagini web, youtube,

unor schimburi verbale uzuale și

pliante, afișe, flash-cards cu emoticoane, care pot fi folosite pentru a exprima likes/ dislikes, sau cu ceasuri arătând diferite ore/ discipline scolare care pot fi grupate într-un orar; resursele video și audio din manualul digital, aferente unității

Verbs of likes and dislikes; Prepositions of time

clar articulate, în situaţia în care interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita înţelegerea

1.3

Manifestarea curiozităţii faţă de

Strange hobbies around the world

unele elemente specifice spaţiului cultural al limbii studiate 2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza unor formule conversaţionale simple (salut, bun rămas, prezentare, mulţumire, instrucţiuni) 2.3. Exprimarea preferinţelor

Talking about school subjects; Telling the time; Talking about hobbies;

Expressing

2.4

Manifestarea disponibilităţii

Contexte de comunicare/ vocabular

   

preferences

pentru participarea la dialog

3.1

Identificarea informaţiilor din

 

Listening for specific information; Pronunciation /a/, /ae/ An email/ SMS to a friend

panouri și semne aflate în locuri

-Domenii de prioritate imediată: propria persoană, activităţi curente, timp liber, preferinţe - Orașe și locuri din spaţiul cultural respectiv

publice pentru facilitarea orientării

3.2.

Extragerea informaţiilor dintr-un

text scurt, însoţit de ilustraţii

3.3.

Identificarea informaţiilor din

mesaje scrise simple de la prieteni sau

 

de la colegi

The Selfish Giant by Oscar Wilde Quiz: How to choose a hobby

3.4 Manifestarea curiozităţii pentru lectura de orientare

Gramatică funcţională -A cere și a oferi informaţii

-

A exprima preferinţe

4.1.

Redactarea de mesaje simple și

scurte

4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene ( școală, hobby-uri), folosind propoziţii scurte

Class survey to find most popular hobby

A participa la schimburi verbale orale simple - A relata la timpul prezent

-

UNIT 4 NO PLACE LIKE HOME

1.1

Identificarea sensului global al

Suporturi de învăţare (resurse)

6

11-12-13

unor mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate

 

1.2

. Identificarea semnificaţiei

-Semne și indicatoare

Houses &buildings Types of shops

unor schimburi verbale uzuale și

curente (locuri publice)

clar articulate, în situaţia în care interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita înţelegerea

-

Anunţuri sau mesaje

 

scrise în locuri publice

Plurals; There is/are; Demonstratives; The Definite article; Prepositions of place & movement

-

Pagini web ale unor

1.3

Manifestarea curiozităţii faţă de

locaţii turistice, planuri de oraș, youtube, pliante, hărţi, afișe turistice, resursele video și audio din manualul digital, aferente unității

unele elemente specifice spaţiului cultural al limbii studiate

2.2

Stabilirea de contacte sociale

pe baza unor formule conversaţionale simple (salut, bun

Funny Ways to Live

Talking about houses; talking about location; asking for and giving directions;

rămas, prezentare, mulţumire, instrucţiuni) 2.4 Manifestarea disponibilităţii pentru participarea la dialog

Contexte de comunicare/ vocabular

-Domenii de prioritate imediată: propria persoană, cumpărături, activităţi curente, timp liber, preferinţe, relaţii sociale - Orașe și locuri din spaţiul cultural respectiv

   

3.1

Identificarea informaţiilor din

panouri și semne aflate în locuri

publice pentru facilitarea orientării

Listening for general/specific information Pronunciation: /θ/, /ð/ An e-mail of invitation

3.2.

Extragerea informaţiilor dintr-un

text scurt, însoţit de ilustraţii

3.3.

Identificarea informaţiilor din

mesaje scrise simple de la prieteni sau

 

de la colegi

Gramatică funcţională

3.4

Manifestarea curiozităţii pentru

lectura de orientare

-A cere și a oferi informaţii

A participa la schimburi verbale orale simple - A relata la timpul prezent

-

 

4.1.

Redactarea de mesaje simple și

The Railway Children by E. Nesbit

scurte

4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri,), folosind propoziţii scurte

Art &Design:

Famous buildings around the world; Famous buildings in your country; Your dream house

 

REVISION UNITS

   

2

14

3&4

UNIT 5 FIT LIKE A GLOVE Weather forecast;

1.1

Identificarea sensului global al

Suporturi de învăţare (resurse)

6

15-16-17

unor mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate

1.2

. Identificarea semnificaţiei

-

Anunţuri sau mesaje

Clothes &

unor schimburi verbale uzuale și clar articulate, în situaţia în care interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita înţelegerea

scrise în locuri publice

materials;

Present

-

Pagini web ale unor

Continuous;

locaţii în jurul lumii, youtube, pliante, hărţi, flash- carduri cu imagini pe care le putem asocia cu vremea (soare, nori, vânt, etc.), resursele video și audio din manualul digital, aferente unității

Adjectives;

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de unele elemente specifice spaţiului cultural al limbii studiate

Fashion addict

Talking about weather; Describing actions happening now Talking about clothes; Listening for general & specific information; Pronunciation: /dʒ/ /ʃ/ A postcard

2.2

Stabilirea de contacte sociale

pe baza unor formule

conversaţionale simple (salut, bun rămas, prezentare, mulţumire, instrucţiuni) 2.3. Exprimarea preferinţelor

2.4

Manifestarea disponibilităţii

 

pentru participarea la dialog

Contexte de comunicare/ vocabular

3.2.

Extragerea informaţiilor dintr-un

text scurt, însoţit de ilustraţii

 

3.3.

Identificarea informaţiilor din

-Domenii de prioritate imediată: propria persoană, cumpărături, activităţi curente) - Orașe și locuri din spaţiul cultural respectiv

mesaje scrise simple de la prieteni sau

de la colegi

The wind in the willows by Kenneth Grahame

4.1.

Redactarea de mesaje simple și

scurte

4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri,

Geography: Types of climate around the world

școală, familie, hobby-uri), folosind propoziţii scurte

Gramatică funcţională

-A cere și a oferi informaţii

Project:

-

A exprima preferinţe

presentation about climate in your country/ town

A participa la schimburi verbale orale simple - A relata la timpul prezent

-

UNIT 6 YOU ARE WHAT YOU EAT

1.1

Identificarea sensului global al

Suporturi de învăţare (resurse)

6

18-19-20

SEM AL II LEA

unor mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate

 

1.2

. Identificarea semnificaţiei

-

Pagini web, youtube,

Food& beverages; Kitchen utensils & processes; Containers; Countable & uncountable nouns; Some, any, much, many, a lot of; Adjectives; Healthy eating habits; Talking about food preferences; Ordering/ preparing food; talking about food quantities

unor schimburi verbale uzuale și

meniuri, pliante, flash- carduri cu tipuri de mâncare, rețete conținând instrucțiuni simple, resursele video și audio din manualul digital, aferente unității

clar articulate, în situaţia în care interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita înţelegerea

1.3

Manifestarea curiozităţii faţă de

unele elemente specifice spaţiului

cultural al limbii studiate

2.2

Stabilirea de contacte sociale

 

pe baza unor formule

conversaţionale simple (instrucţiuni) 2.3. Exprimarea preferinţelor

Contexte de comunicare/ vocabular

2.4

Manifestarea disponibilităţii

-

Domenii de prioritate

pentru participarea la dialog

imediată: cumpărături,

3.2.

Extragerea informaţiilor dintr-un

activităţi curente, preferinţe

text scurt, însoţit de ilustraţii

3.3.

Identificarea informaţiilor din

-

Orașe și locuri din

Listening for general & specific information Pronunciation: /S/, /Z/ A shopping list A recipe Millions by Frank Cottrell-Boyce Science: The Digestive System

mesaje scrise simple de la prieteni sau

de la colegi

spaţiul cultural respectiv

4.1.

Redactarea de mesaje simple și

Gramatică funcţională

scurte

4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri), folosind propoziţii scurte

-A cere și a oferi informaţii

-

A exprima preferinţe

A participa la schimburi verbale orale simple

-

 

A relata la timpul prezent

-

Project: Romanian cuisine

       

REVISION UNITS

   

2

21

5&6

UNIT 7 RISE AND SHINE!

1.1

Identificarea sensului global al

Suporturi de învăţare (resurse)

6

22-23-24

unor mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate

Daily routines & Chores; Pres simple – affirmative; Adverbs of frequency; The Dog Whisperer Talking about daily routine; Talking about schedules

1.2

. Identificarea semnificaţiei

-

Anunţuri sau mesaje

unor schimburi verbale uzuale și

scrise în locuri publice

clar articulate, în situaţia în care interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita înţelegerea

Pagini web, youtube,

-

pliante, hărţi, orare, resursele video și audio din manualul digital, aferente unității

1.3

Manifestarea curiozităţii faţă de

unele elemente specifice spaţiului

cultural al limbii studiate

 

2.1.

Prezentarea simplă a unei

persoane /a unui personaj

Contexte de comunicare/ vocabular

2.2

Stabilirea de contacte sociale

 

pe baza unor formule

 

Listening for general & specific information Pronunciation:

conversaţionale simple (prezentare, mulţumire, instrucţiuni)

-Domenii de prioritate imediată: propria persoană, activităţi curente, timp liber - Orașe și locuri din spaţiul cultural respectiv

2.4

Manifestarea disponibilităţii

pentru participarea la dialog

/s/, /z/, /iz/ About daily routine

3.2.

Extragerea informaţiilor dintr-un

text scurt, însoţit de ilustraţii

3.3.

Identificarea informaţiilor din

 

The Giving Tree by Shel Silverstein History: Ancient civilisation

mesaje scrise simple de la prieteni sau

Gramatică funcţională -A cere și a oferi informaţii

A participa la schimburi verbale orale simple

-

de la colegi

3.4 Manifestarea curiozităţii pentru lectura de orientare

4.1.

Redactarea de mesaje simple și

 

scurte

 

4.2.

Descrierea unor aspecte ale

A relata la timpul prezent

-

   

Daily life of your favourite character in a book/ video game/ cartoon

vieţii cotidiene (oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),

folosind propoziţii scurte

 

UNIT 8 MEET THE ANIMALS Wild Animals and Pets; Habitats Parts of animal body Present Simple – neg. and interrog. Wh- question words;

1.1

Identificarea sensului global al

Suporturi de învăţare (resurse)

8

25-26-27

unor mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate

1.2

. Identificarea semnificaţiei

-

Pagini web, youtube,

unor schimburi verbale uzuale și

pliante, afișe, flash- carduri cu animale și părți ale corpului animalelor, resursele video și audio din manualul digital, aferente unității

clar articulate, în situaţia în care interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita înţelegerea

1.3

Manifestarea curiozităţii faţă de

unele elemente specifice spaţiului

cultural al limbii studiate

2.1.

Prezentarea simplă a unei

 
 

persoane /a unui personaj

Animals in danger

2.4 Manifestarea disponibilităţii pentru participarea la dialog

Contexte de comunicare/ vocabular

Asking questions about animals; Describing animals

3.2.

Extragerea informaţiilor dintr-un

text scurt, însoţit de ilustraţii

Domenii de prioritate imediată: activităţi curente, preferinţe,

-

-

Orașe și locuri din

3.3.

Identificarea informaţiilor din

mesaje scrise simple de la prieteni sau

Listening for general & specific information Pronunciation:

de la colegi

4.1.

scurte

Redactarea de mesaje simple și

spaţiul cultural respectiv

Descrierea unor aspecte ale

vieţii cotidiene (animale, locuri, folosind propoziţii scurte

4.2.

Gramatică funcţională

/ɔ:/

/ʌ /

Blog entry about

-A cere și a oferi informaţii

favourite wild

 

animal;

-

A mulţumi

Endangered animals in your country

The Jungle Book by Rudyard Kipling Biology: Animals

 

-

A exprima preferinţe

   

A participa la schimburi verbale orale simple - A relata la timpul prezent

-

REVISION UNITS

   

2

28

7&8

UNIT 9 READY, STEADY, GO Sports & sports equipment

1.1

Identificarea sensului global al

Suporturi de învăţare (resurse) -Semne și indicatoare curente (locuri publice)

6

29-30-31

unor mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate

1.2

. Identificarea semnificaţiei

unor schimburi verbale uzuale și

 
 

clar articulate, în situaţia în care interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita înţelegerea

-

Anunţuri sau mesaje

Can/can’t (ability and permission); May/may not (permission); The Imperative

scrise în locuri publice

1.3

Manifestarea curiozităţii faţă de

-

Pagini web, youtube,

unele elemente specifice spaţiului

pliante, afișe ale unor evenimente sportive, flash-carduri cu sporturi/ activități, resursele video și audio din manualul digital, aferente unității

cultural al limbii studiate

 

2.2

Stabilirea de contacte sociale

Unusual Sports Talking about sports Asking for/ giving/ denying permission Listening for general & specific information

pe baza unor formule

conversaţionale simple (salut, bun rămas, prezentare, mulţumire, instrucţiuni) 2.3. Exprimarea preferinţelor

2.4

Manifestarea disponibilităţii

Contexte de comunicare/ vocabular

pentru participarea la dialog

3.1

Identificarea informaţiilor din

 

Pronunciation: /s/, /ʃ/

panouri și semne aflate în locuri publice pentru facilitarea orientării

-Domenii de prioritate imediată: propria persoană, cumpărături,

Invitation to see a sports celebrity

3.2.

Extragerea informaţiilor dintr-un

activităţi curente, timp liber, preferinţe, relaţii sociale - Orașe și locuri din spaţiul cultural respectiv

   

text scurt, însoţit de ilustraţii

 

3.3.

Identificarea informaţiilor din

A Diary of a 6th Grade Ninja by Marcus Emerson

mesaje scrise simple de la prieteni sau

de la colegi

4.1.

Redactarea de mesaje simple și

scurte

 

Sports Events: The Olympic Games Favourite sport celebrity

4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri, hobby-uri), folosind propoziţii scurte

Gramatică funcţională

-A cere și a oferi informaţii

-

A exprima preferinţe

 

A participa la schimburi verbale orale simple - A relata la timpul prezent

-

UNIT 10 OFF WE GO!

1.1

Identificarea sensului global al

Suporturi de învăţare

6

32-33-34

unor mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate

-

Semne și indicatoare

Types of holidays; Means of transport; Festivals

Present Simple – revision Present Continuous - revision Unusual Holidays Talking about travelling; Talking about holidays; Listening for general & specific

1.2

. Identificarea semnificaţiei

curente (locuri publice)

unor schimburi verbale uzuale și

clar articulate, în situaţia în care interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita înţelegerea

- Pagini web ale unor locaţii turistice, planuri de oraș / muzeu, pliante, hărţi, afișe turistice, resursele video și audio din manualul digital, aferente unității

1.3

Manifestarea curiozităţii faţă de

unele elemente specifice spaţiului cultural al limbii studiate

2.2

Stabilirea de contacte sociale

pe baza unor formule conversaţionale simple (salut, bun rămas,

Contexte de comunicare/ vocabular

prezentare, mulţumire, instrucţiuni) 2.3. Exprimarea preferinţelor

Domenii de prioritate imediată: propria

-

2.4

Manifestarea disponibilităţii

information Pronunciation:/ ŋ/, ŋk/

pentru participarea la dialog 3.1 Identificarea informaţiilor din panouri și semne aflate în locuri publice pentru facilitarea orientării

persoană, activităţi curente, timp liber, preferinţe,

 

An email while on holiday

- Personaje preferate

3.2.

text scurt, însoţit de ilustraţii

Extragerea informaţiilor dintr-un

- Orașe și locuri din

Robinson Crusoe by Daniel Defoe

3.3.

Identificarea informaţiilor din

spaţiul cultural respectiv

mesaje scrise simple de la prieteni sau

 

Sărbători naţionale

-

 

de la colegi

Geography: Our Amazing Planet

3.4 Manifestarea curiozităţii pentru lectura de orientare

Gramatică funcţională

4.1.

Redactarea de mesaje simple și

-

A cere și a oferi

 

scurte

informaţii - A exprima preferinţe

- A descrie locuri

Amazing holiday destinations

4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri), folosind propoziţii scurte

- A relata la timpul

prezent

 

-

A participa la schimburi verbale orale/ scrise simple

REVISION UNITS

   

1 35

9&10

FINAL REVISION

   

1 35