Sunteți pe pagina 1din 11

Program

psihocorecțional
Diminuarea nivelului de
anxietatea la delincvenți

Realizat: Corbu Arina PS31


Verificat :lect.univ. Canțer Nicoleta
Ședința I
Exerciţiu Autoprezentarea
Mărimea grupului: 5-10 participanți
Timp:20 min
Gr tintă: minori 14-18 ani
Scopul: Stimularea minorilor pentru a avea o atitudinii faţă de sine pozitiva.
Desfășurarea:
Participanţilor le este explicat faptul că grupul va funcţiona mai efcient atunci cind acestea vor
cunoste informaţii unul despre celălalt, deaceea el va ruga participanţii să se prezinte pe scurt. Ar
fi bine dacă acestea nu vor relata date din biografia sa, cu toate că această informaţie este
importantă,ci vor vorbi despre calităţile pe care cred că le au. Accentul trebuie făcut spre calităţile
bune. Aceasta este important, în mai multe situaţii, spre exemplu lasoluţionarea problemei încadrării în
câmpul muncii.Toţi participanţii au dreptul să pună întrebări de tipul: care ar fi calităţile negative;
ar putea să le numească participantul pe acestea; calitatea de care el se mândreste; ce simte când vorbeste
despre sine, etc.
Exercițiul: Trenul numelor
Mărimea grupului: 5-10 participanți
Timp: 15 min.
Gr tintă: minori 14-18 ani
Scopul :A însuși numele participanților în grup într-o formă dinamică și integrantă.
Desfășurarea :
Toți clienții stau într-un cerc. Un client este ”locomotiva”, simulînd sunete șimișcări respective,
mergînd în cerc pînă se oprește în fața unei persoane și dacă îi cunoaște numele, il pronunță tare,
făcînd simultan gesturile unui semafor cu barierede la trecerea căii ferate. Apoi se întoarce cu
spatele spre participant si îl prinde de mîini, ca un nou vagon. Pornind împreună, se deplasează în
cerc pînă la un alt participant. Tot "echipajul" strigă numele persoanei ce se integrează și își
continuă drumul. Jocul se termină odată cu epuizarea numărului de jucători.
Note:
În cazul unui grup mai numeros, se poate introduce un număr limită de "v", defiecare data persoana
de la capăt detașandu-se de ceilalți.
Exercițiul : Inițialele calităților
Mărimea grupului: 5-10 participanți
Gr tintă: minori 14-18 ani

Timp: 15 minute
Scopul : A permite cunoașterea numelor participanților și a crea de la început o atmosferă plăcută
Desfășurarea:
Fiecare își spune numele și două calități pozitive ce îl caracterizează a căror denumire cărora
incepe cu aceleași inițiale ca și numele. De exemplu: Petru Anghel — plăcut și amabil.Fiecare
vorbește cînd îi vine rîndul, nu prea repede, pentru ca ceilalți să aibă timpsă-i memorizeze numele.
Evaluarea:
Se poate începe de exemplu cu întrebarea: Cum v-ați simțit fiind "obligați" de a găsiși de a prezenta
două calități de-ale voastre? ’’.

Ședința II

Exerciţiu 1. Autoaprecierea
Mărimea grupului: 5-10 participanți
Gr tintă: minori 14-18 ani
Timp: 20 minute
Scopul : A favoriza autoapreciera adecvata la minori
Desfășurarea:
Participanţilor le este prezentată o listă cu 20 trăsături caractere pe diferite cartonase. Fiecare
trebuie să analizeze calităţile descrise după importanţa pe care o au pentru fiecare,
individual.După ce fiecare lucrează individual, este formulată o însărcinare în grup. Încadrul unei
discuţii, grupul trebuie să stabilească cea mai importantă calitate pentru om. Apoi încă câteva
calităţi care crede grupul că sunt la el importante.Deciziile trebuie luate de către toţi membrii
grupului.Următorul pas este compararea calităţilor individuale cu cele stabilite de grup.
Lista calităţilor propuse:

1. Curajos 11. Activ


2. Binevoitor 12. Răbdător
3. Grosolan 13. Impulsiv
4. Laș 14. Arogant
5. Dispreţuitor 15. Crud
6. Timid 16. Perseverent
7. Determinat în atingerea scopurilor 17. Încrezut în sine
8. Încăpăţinat 18. Invidios
9. Comunicabil 19. Cinstit
10. Răzbunător 20. Suspici

Exerciţiul 2. Factori stresogeni


Mărimea grupului: 5-10 participanți
Gr tintă: minori 14-18 ani
Timp: 20 minute
Scopul: Reducerea anxietăţii și ridicarea nivelului încrederii în sine.
Desfășurare :
„Așezaţi-vă cit mai comod. Inspiraţi adinc. Răspundeţi la cite- va întrebări: Cât de fericit sunteţi
acum (puţin posibil că vor fi indicate toate100%)? Vă deranjează ceva din trecutul dumneavoastră? Vă
neliniștiţi pentru viitorul dumneavoastră? Simţiţi că cineva v-a ofensat? Doriţi să vă răzbunaţi pe
cineva? Simţiţi că totul e rău și imposibil de realizat?
Note : Psihologul propune participanţilor să discute problemele apărute în grup.

Exercitui Zece moduri de a scrie cine și cum sunt eu.

Mărimea grupului:5 – 20 participanți


Gr tintă: minori 14-18 ani
Timp:20 minute
Desfăsurare:
Pasul 1 În spaţiul de mai jos, scrieţi zece cuvinte (adjective) care vă descriu calităţile voastre

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
Note: Discutaţi în grup ce semnificaţie are pentru dumneavoastră fiecare calitate? . V-ar plăcea
să menţineţi aceste calitati?, sau aţi vrea să le modifcaţi?

Pasul 2 Scrieţi 5 cuvinte care v-ar descrie așa cum aţi vrea să fiţi în viitor
1
2
3
4
5

Pasul 3 Realizările mele


Fiecare minor va face o listă cu cinci lucruri positive pe care le-a realizat până în prezent și de
care este mândru. După ce se lucrează individual, fiecare prezinta lista grupului. Mai apoi,
trebuie selectat un singur lucru de care minorul se mîndrește cel mai mult. Minorii vor fi întrebaţi
care sunt calităţile personale ce le-au ajutat să aibă aceste realizări și, de asemenea, cum s-au simţit când
au vorbit despre realizărilelor în faţa grupului.
Note: la final, se vorbeste cu grupul cum s-au simtit? Le-a fost greu sa îsi aminteasca lucrurile
pozitive facute in viata cu care se mindresc sau nu? Cum se simt la momentul de fata?
Ședința III
Exerciţiul 1. Fericirea
Mărimea grupului: 5– 10 participanți
Timp: 20 minute
Scopul: Reducerea neliniștii și ridicarea nivelului încrederii în sine.
Descriere : „Scrieţi o listă cu toate evenimentele, lucrurile pentru care puteţi să mulţumiţi destinului la
momentul dat. Nu uitaţi în lista dumneavoastră să includeţi absolut totul pentru ce puteţi să mulţumiţi: o
zi cu soare, sănătatea,sănătatea familiei, posibilitatea de a învăţa, a lucra etc.”.
Note: Exerciţiul se încheie cu discuţia despre comportamentul participanţilor și stările lor psihice.

Exercițiul : Barometrul încrederii


Mărimea grupului: 5– 10 participanți
Timp: 15 minute
Materiale: pixuri, fișe
Scopul : A evalua gradul de încredere și armonie despre sine si lumea inconjuratoare.
Desfășurare:
Fiecare minor , individual trebuie să răspundă la enunțurile prezentate. Psihologul arată fiecăruia
toate expresiile din fișe. Prima serie de expresii se referă la intregul grup. A doua – la membri,
individual. Fiecare, trebuie absolut individual să ordoneze enunțurile, pentru toate fișele aparte, în
ordinea de la 1 la 12, unde 1 reprezintăpreferința, iar 12 – repulsia.Apoi, se sumează numerele care
se află în paranteze în dreptul primelor patru fișe(separat pentru fiecare serie de fișe). Apoi aceste
sume se aplică la scarabarometrului.
Prima serie de fișe:
In grup am observat următoarele atitudini:
- eram în armonie și prietenie (4)
- abundau comportamentele agresiv-distructive (1)
- membrii grupului nu prea erau integrați, persista izolarea (2)
- unii dintre membrii grupului manifestau tendințe de dominare și conducere (3)
- ne înțelegeam de minune (4)
- aveam senzația unei lipse de ajutor extern (3)
- o mare parte dintre conversații erau izolatorii (1)
- eram pe deplin cufundați în lucrul nostru (4)
- toți erau, într-o anumită măsură drăguți (2)
- exista un profund sentiment de expulzare a fiecăruia din grup (1)
- ne certam referitor la soluționarea diferendelor noastre (2)
- ne certam asupra neințelegerilor (3)
A doua serie de fișe:
La mine personal am observat următoatele atitudini:
- cu unii eram foarte cordial si prietenos (3)
- nu prea eram interesat (2)
- eram concentrat la lucru (3)
- eram atacat de unii (1)
- m-am conformat cu liderul grupului (3)
- mă arătam drăguț cu fiecare (2)
- propunerile mele erau de obicei refuzate (1)
- eram un simplu îndeplinitor (2)
- acceptam liber propunerile celorlalți (4)
- eram dezgustat (1)
- eram agresiv și atacant (3)
- eram înțeles de toț i (4)
Conflict 4_________________________
Adaptare 8________________________
Dezacord 12 ______________________
Acord 16 _________________________
Evaluare:
Conform autorilor acestui barometru, înterpretarea este următoarea:
Conflict : neîncredere, dezacord și neînțelegere reciprocă. Obiectivele jocurilor șisoluționarea
acestora creează conflicte. Noțiunea de "noi" (pentru grup) nu există.
Adaptare : încrederea individuală e foarte scăzută, dar progresează crescînd armoniaîn grup.
Sentimentul de "noi" se află în faza inițială a dezvoltării.
Dezacord : creșterea încrederii în plan personal, dar lipsă de acord în planulobiectivului: "noi"
devine tot mai pronunțat și bine definit.
Acord : grad înalt de încredere în propriile forțe și în membrii grupului. Sentimentul
de "noi"este puternic.
Exercitiul: Eu – cel de ieri, de azi și de miine.
Scopul: Stimularea procesului de autocunoastere
Mărimea grupului: 5– 10 participanți
Timp: 20 minute
Desfășurare:
„Analizează-te așa cum ai fost în trecut, cum esti în momentul de faţă și cum ai vrea să fi în viitor. Apoi
încearcă să te descrii (sub aspectele care ţi se par cele mai importante) în cele trei pătrate de mai
jos.

Eu cel de ieri Eu , cel de azi Eu, cel de miine

Note: La sfirsitul activitati se discuta cu grupul , cum s-au simtit ? unde le-a fost mai greu?

Ședința IV
Scopul general : Schimbarea orientărilor valorice, conștientizarea acestora, a trebuinţelor și
confictelor intrapsihice
Exerciţiul 1. Conştientizarea valorilor personale
Mărimea grupului:5 – 20 participanți
Timp:20 minute
Desfășurare:
„Fiţi sinceri cu dumneavoastră. Valorile sunt greu de identifcat, deoarece nu e ușor să vorbim despre ele.
Ele pot lua o formă vagă și rar cînd coincid cu cele acceptate de societate. De aceea, fără a le identifca, noi
nu putem să schimbăm modul de a privi lumea.Scrieţi pe o foaie de hârtie 10 lucruri mai
importante în viaţă. Fiţi gata pentru a le prezenta grupului, deoarece identifcarea lor poate avea
loc doar într-o discuţie sinceră”.Grupul va discuta valorile de viaţă, find atenţi la următoarele
momente: Care orientări sunt caracteristice tuturor participanţilor? ce sfere de viaţă ocupă valorile descrise
(muncă, familie, sănătate). S-au schimbat ele în timp? Desprece poziţie de viaţă a omului putem
spune, dacă o privim în concordanţă cuorientările valorice? Întotdeauna ne comportăm conform
valorilor numite?
Note: Psihologul va întreba pentru ce le-a fost de folos acest exerciţiu
Exerciţiul 2. Cercul vocelor interne
Mărimea grupului:5 – 20 participanți
Timp:20 minute
Materiale necesare: foi, creioane
Scop: Stimularea și invatarea participantilor de ași analizeza impulsurile interne.
Desfășurare :
„ Vocile interne – sunt impulsurile noastre interne. Acestea sunt ca și persoane reale, cîte odată
intră în confict una cu celelalte. Aceste conficte de interese pot infuenţa negativ asupra noastră. Deaceea
trebuie să cunoaștem și să ne susţinem poziţia pe care o avem . Încercaţi să enumeraţi dorinţele
dumneavoastră. Enumeraţi tot ce vă vine acum în gând.
1 Includeţi și ceea ce aveţi acum. Spre exemplu, să nu vă îmbolnăviţi, să aveţi salarii mari, să
ajungeţi persoană de succes, să cumpăraţi o casă, să vă căsătoriţi sau să fţi iubit etc.
2. Dacă aveţi în jurul la 20 de puncte (sau simţiţi că aţi enumerat totul),uitaţi-vă la întreaga listă
și concentraţi-le în 5-6 grupe, spre exemplu: să faceţi fotbal, să înotaţi, să nu fumaţi potfi
grupate în „să aveţi un stil sănătos de viata ”.
3. Imaginaţi-vă ca orice grup, sferă a dorinţelor este o parte independentăa personalităţii
dumneavoastră, daţi-i fecărei un nume. Exemplu: „să se copii inteligenţi fi bine educaţi” puteţi să-i
puneţi numele „tata”, iar dorinţei „să fiu respectat” îi puteţi pune numele „autoritate”,
4. Desenaţi un cerc pe întreaga foaie, iar la centru – un cerc care va fi centrul, adică „Eul”
dumneavoastră. În cercul mare plasaţi cele 5-6 grupuri dedorinţe. Puteţi colora vocile interne
cu diferite nuanţe.
5. Comparaţi dorinţele cu valorile personale pe care le-aţi menţionat laexerciţiile precedente. Sunt, sau
nu, între ele contradicţii?
Exerciţiul 3. Dialogul vocilor interne
Scopul: Constientizarea conflictelor interne și diminuarea acestora
Mărimea grupului:5 – 20 participanți
Timp:20 minute
Desfășurare:
„Daţi posibilitate vocilor interne pe care le-aţi găsit să comunice între ele și cu „Eul” dumneavoastră,
lăsaţi-le să spună pentru ce se respectă,de ce se supără una pe alta și ce vreau. Daţi posibilitate fecărei
din ele să spună câteva propoziţii, care pot începe cu:
„Mie îmi place.......”„
Sunt supărat, deoarece.........”„
,,Aș vrea să..........
Note: La final fiecare minor povesteste ce a simtit cind a vorbit cu vocile interene, ? In viitor va putea el controla
confliectele aparute?
Ședința V

Exerciţiul 1. Magazinul magic


Scopul: Conștientizarea valorilor umane
Mărimea grupului:5 – 20 participanți
Timp:20 minute
Desfășurare:
Psihologul roagă participanţii să-și imagineze în colţul încăperii un magazin, în care pot cumpăra
– dragoste, sănătate, curaj, înţelepciune, putere fzică, stabilitate emoţională, cinste, răzbunare,
încredere în sine, cultură, cunoștinţe,respect etc.Un voluntar poate să ceară unul din produse, iar
vânzătorul (psihologul)trebuie să-i ceară cumpărătorului ceva în schimb. Spre exemplu, dacă
cineva va cere „respect”, vânzătorul va întreba de cât respect are nevoie, cine trebuiesă-l respecte și pentru ce.
În schimb, minorul poate oferi acceptarea celorlalţi.
Note: La sfirsitul activitati psihologul intreaba pe fiecare in parte cum sa simtit cind a cerut
dragoste , iubire, ? Care valori le-a fost mai greu sa le ceara de la vinzator? De ce?
Exercițiu : Fişele dispozitiei
Mărimea grupului:5 – 20 participanți
Timp:20 minute
Materiale:fişe, carioca, scotch
Scopul: Identificarea emoțiilor si sentimentele interioare a minorilor
Desfășurare
La intrarea în încăpere, minorii primesc o fişă, o carioca şi o bucată de scotch. Ei trebuie
să descrie dispoziția lor la moment. Fişa trebuie lipită de piept cu scotch. Participanții trec
prin încăpere, privind fişa dispoziției şi punând întrebări. După aceasta, participanții trebuie
să formeze grupe cu jucătorii care au dispoziție asemănătoare. Permiteți grupelor să discute
între ele. Fiecare din ele poate scrie pe o fişă dispoziția sa şi să o lipească pe perete.
Note : Exercițiul poate fi variat prin intermediul scrierii altor lucruri pe fişe.

Exercițiul : Turnul de control


Mărimea grupului: 5– 10 participanți
Timp: 15 minute
Materiale: panglici de stofă
Scopul: A stimula încrederea. A favoriza colaborarea in grup
Desfășurarea:
Se formează perechi și se nominalizează cine este “avion” și cine “turnul de control”.Se face o
pistă cu două rînduri de scaune și obstacole pe traseul de aterizare."Avionul" are ochii legați și
"turnul de control" trebuie să-l dirijeze verbal, evitîn dobstacolele pentru o aterizare favorabilă.
După aceasta rolurile se schimbă, fiind posibilă și modificarea situației pe pistă de obstacole.
Evaluare:
Cum s-au simțit participanții?
Note:“Turnurile de control” trebuie să mențină “avioanele” în zbor pînă ce ele vor puteasă intre
pe pistă de aterizare.

La sfirsitul programului se discută:


Ce am învăţat aici?”
Moderatorul roagă participanţii sa spună ce au învățat de la toate activitaile promovate. Primul
participant trebuie să spună ce a învăţat, următorul trebuie să repete ce a spus primulși să adauge
ceea ce a învăţat el, astfel încât ultimul să repete tot ceea ce au menţionat ceilalţi participanţi.
„Zidul vorbitor”
Moderatorul așează pe perete mai multe coli de hârtie. Fiecare coală va aveaca titlu anumite aspecte
legate de program: „ce mi-a plăcut”, „ce nu mi-a plăcut”,„ce am învăţat”etc. Fiecare participant va trebui
să scrie ceva sub fiecare titlu.
Se va discuta la final despre tot programul.

S-ar putea să vă placă și