Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul de Artă I. Șt.

Paulian
Dr. Tr. Severin

PROCES VERBAL
de instruire a participanților la tabăra _________, jud. _______, desfășurată în perioada _______________,
cu privire la normele de securitate si integritate corporală

1. MĂSURI PRIVIND COMPORTAMENTUL ÎN AUTOCAR


- să urce civilizat în autocar şi să-şi ocupe locul repartizat
- să nu deterioreze interiorul autocarului
- să păstreze curăţenia
- să nu arunce resturi menajere în autocar
- la coborâre şi urcare să fie atenţi şi să respecte recomandările conducătorilor de grup
- orice situaţie ivită să fie aducă la cunoştinţa conducătorilor de grup
2. MĂSURI IGIENICO – SANITARE
- folosirea corectă a grupurilor sanitare
- respectarea igienei individuale
- nu este permisă păstrarea în cameră a alimentelor alterabile
- se interzice consumul de alimente sau dulciuri de la diferiţi vânzători ambulanţi
- este interzis consumul de băuturi alcoolice, a substanţelor halucinogene şi folosirea armelor albe (nici măcar în
joacă)
- Păstrarea curățeniei în spațiile de cazare și împrejurimile acestora
- Respectarea programului de odihnă și activitate al taberei
3. MĂSURI P.S.I
- este interzis fumatul
- este interzisă aprinderea focului în incinta locului de cazare sau în pădure
- este interzisă folosirea chibriturilor sau a altor surse ce pot genera incendii
- este interzis să se umble la instalaţiile electrice , prize, întrerupătoare , tablouri de siguranţă , precum şi folosirea unor
instalaţii improvizate
- orice defecţiune se semnalează insotitorilor de grup
4. MĂSURI PRIVIND CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE
- respectarea regulilor privind circulaţia pe drumurile publice
- se va circula numai pe trotuar , iar acolo unde nu există , circulaţia se face pe partea stângă a drumului
- traversările se vor face numai pe locuri marcate , sau pe la colţul străzilor şi numai după o bună asigurare
5. MĂSURI GENERALE
- păstrarea bunurilor din dotarea locului de cazare este obligatorie
- păstrarea în condiţii bune a încăperilor
6 . MĂSURI PRIVIND SECURITATEA BUNURILOR PERSONALE:
 La plecarea din spațiile de cazare se controlează dacă geamurile și ușile de acces sunt bine închise, iar, în cazul în care
se constată unele defecțiuni la sistemul de închidere al acestora, se va informa personalul de serviciu
 Se evită legăturile ocazionale cu persoanele necunoscute
 Este interzisă introducerea în spațiile de cazare a persoanelor străine de tabără/ excursie.
7. MĂSURI PRIVIND MODALITĂȚILE DE AGREMENT:
 Este interzis accesul pe munte/ la mare individual sau în grupuri neînsoțite de cadre didactice
 Toate deplasările se vor face numai pe poteci marcate/ folosind aleile de deplasare spre plajă.
 Se interzice plecarea în drumeție/ excursie a copiilor inapți din punct de vedere al sănătății și construcției fizice
 Evitarea statului la soare între orele 11.00 – 16.00
 Este interzisă intrarea în mare pe timp de furtună sau cînd sunt valuri puternice.
ESTE INTERZISĂ PĂRĂSIREA GRUPULUI FĂRĂ ACORDUL CADRULUI DIDACTIC
TOATE STRICĂCIUNILE ŞI LIPSURILE VOR FI SUPORTATE DE CEI VINOVAŢI .
RESPECTAREA ACESTOR MĂSURI ESTE OBLIGATORIE !

NUME ȘI PRENUME NUME ȘI PRENUME NUME ȘI PRENUME


PĂRINTE: ELEV: CADRU DIDACTIC ÎNSOȚITOR:

SEMNĂTURĂ SEMNĂTURĂ SEMNĂTURĂ


PĂRINTE: ELEV: CADRU DIDACTIC ÎNSOȚITOR: