Sunteți pe pagina 1din 2

ELEV ……………………………………………………………………………

TEST – Semestrul I

Fizica

Formulați răspunsuri pentru următoarele întrebări:

1. Ce este un fenomen termic?

2. Ce înțelegeți prin agitație termică?

3. Ce este kilomolul?

4. Enunțați min. 3 proprietăți ale unui gaz pentru a fi considerat gaz ideal.

5. Ce este gradul de libertate?

6. Enunțați primul postulat al termodinamicii.

7. Enunțați postulatul al II-lea al termodinamicii, (oricare formulare).

8. Mărimea fizică temperatură empirică. Definiție, simbol, unitate de măsură.

9. Ce se înțelege prin sintagma „a măsura temperatura”?

10. Descrieți, pe scurt, construcția și funcționarea termometrului

11. Scrieți formula ecuației termice de stare, precizând semnificația și unitatea de măsură a fiecărei

mărimi.

12. Scrieți formula ecuației calorice de stare, precizând semnificația și unitatea de măsură a fiecărei

mărimi.

13. Definiți mărimea fizică temperatura (unui gaz) din punct de vedere cinetico-molecular.

14. Definiți mărimea fizică presiunea (unui gaz) din punct de vedere cinetico-molecular.

15. Ce este un sistem? Clasificare, exemple.

16. Ce sunt parametri de stare? Clasificare, exemple.

17. Mărimea fizică energia internă. Definiție, simbol, unitate de măsură.

18. Lucrul mecanic în termodinamică. Definiție, simbol, unitate de măsură. Convenție: lucrul mecanic

primit de sistem, lucrul mecanic cedat de sistem.

19. Căldura, mărime fizică. Definiție, simbol, unitate de măsură. Convenție: căldura primită de sistem,

căldura cedată de sistem.

20. Ce este caloria?

21. Principiul I al termodinamicii. Definiție, formulare matematică.


22. Ce sunt coeficienții calorici? Exemple.

23. Ce este un perpetuum mobile de speța I?

24. Enunțați principiul al II-lea al termodinamicii, (oricare formulare).

25. Ce este un perpetuum mobile de speța a II-a?

26. Ce este o mașină termică? Exemple.

27. Ce este un motor termic? Exemple.

28. Ce este motorul Carnot?

29. Ce este o fază termodinamică? Exemple.

30. Ce se numește transformare de fază? Exemple.

31. Ce este căldura latentă specifică de transformare de fază? Definiție, simbol, unitate d măsură.

32. Cum se numește vaporizarea în toată masa lichidului? Descrieți în 2-3 fraze fenomenul.

33. Cum se numește vaporizarea în atmosferă nelimitată? Exemplu.

34. Ce este presiunea maximă a vaporilor saturați?

35. Ce este temperatura critică, TC?

36. Ce este punctul triplu al substanței?

S-ar putea să vă placă și