Sunteți pe pagina 1din 2

Vâscozimetrie

 Definiţie:
Vâscozitatea este proprietatea unui fluid de a se opune mișcării relative a particulelor
constituente. Viscozitatea este percepută ca o rezistență la curgere. În acest sens, apa, cu
viscozitate mică, este fluidă, în timp ce uleiul, cu viscozitate mare, este vâscos. Toate fluidele
reale sunt vâscoase, cu excepția celor superfluide. Un fluid nevâscos este considerat fluid ideal.

 Cuvinte cheie: reologie, capilar, presiune hidrostatică, lichid newtonian, ecuaţia lui Poisseuille,
condiţii izoterme, character laminar, curgere staţionară, curgere în straturi.

 Relaţii şi calcule:
Am notat cu η coeficientul de vâscozitate dinamică al lichidului: η = k∙t∙ρ
unde k reprezintă constanta de calibrare a vâscozimetrului, ρ – denistatea lichidului, iar t –
timpul curgerii.
[η]S.I. = 1 Poiseuille ; [η]C.G.S. = 1P (Poise) unde 1Poise = 0,1 Poiseuille.

 Scopul lucrării:
Având la dispoziţie un vâscozimetru calibrat de tip Ubbelohde, vom urmări să realizăm
calibrarea şi pentru vâscozimetrul necalibrat Ostwald. Ne propunem să măsurăm vâscozitatea
lichidelor cu vâscozitate mică, sau comparabilă cu cea a apei.

 Modul de lucru:
-se calibrează vâscozimetrele cu ajutorul unui lichid reper (apă distilată) şi se calculează
constanta acestora;
-se determină vâscozitatea mai multor lichide apoase şi se notează datele obţinute într-un tabel;
-se trasează apoi variaţia unei soluţii apoase în funcţie de concentraţia acesteia (curba de
etalonare vâscozitate – concentraţie) (η=f(c)).
 Tabel de date:

Lichid tO(sec) ρ kO η (cP)

Apă distilată 115 1 0,009 1,035

Alcool 356,25 0,8 0,003 2,56

 Ştiaţi că:
Vâscozitatea salivei variază dupa provenienţa sa? Astfel, vâscozitatea relativă a salivei
parotidiene este de 1,5 a celei submandibulare de 3,4 şi a celei sublinguale de 13,4. Vâscozitatea
depinde şi de cantitatea de mucină care, la rândul ei, este invers proportionate cu cantitatea de
saliva secretată.
Este important de a menţiona rolul vâscozităţii salivare deoarece o saliva foarte vâscoasă
favorizează reţinerea şi aderarea resturilor alimentare pe suprafaţa dintelui şi în spaţiile retentive
ale arcadelor dentare, generând astfel condiţii optime debutului proceselor carioase.
Vâscozitatea sângelui este mai scăzută la femeie decât la barbat și la copil față de adult. Sângele
arterial prezintă o vâscozitate mai mică decât sângele venos.
La animale și om, vâscozitatea sângelui influențează lucrul mecanic prestat de inimă și
particularitățile circulației sanguine, valorile sale mărite sau micșorate manifestându-se într-o
serie de afecțiuni patologice.
Scăderea vâscozității sângelui apare, în general, în anemii, hidremii, hipoproteinemii, după
transfuzii cu ser fiziologic sau plasmă. Creșterea vâscozității sângelui se manifestă în
poliglobulii, anhidremii, leucemii, insuficiențe cardiace etc.

S-ar putea să vă placă și