Sunteți pe pagina 1din 2

CARTOGRAFIEREA PLANURILOR ŞI HĂRŢILOR

 se referă la operaţiile de redactare, editare şi multiplicare a planurilor şi hărţilor,


efectuate în urma realizării măsurătorilor terestre şi efectuării calculelor sau în urma
realizării lucrărilor fotogrammetrice.
 Normele de timp sunt stabilite pentru condiţiile de efectuare a operaţiilor de
redactare, editare şi multiplicare prin tehnologii clasice, cu utilizarea instrumentelor,
metodelor şi mijloacelor de realizare a planurilor şi hărţilor analogice. În cazul
utilizării instrumentelor, metodelor şi mijloacelor de realizare a planurilor şi hărţilor
digitale, efectuate prin intermediul calculatoarelor PC, staţiilor grafice şi programelor
specializate de tip CAD sau GIS, cu excepţia subcapitolului OH 2, norma de timp se
reduce cu 50 %.

Redactarea planurilor şi hărţilor

Norma de timp cuprinde :

- - preluarea datelor şi pregătirea planşelor pentru redactare;

- - raportarea punctelor;

- - compunerea planului/hărţii;

- - înscrierea atributelor textuale;

- - interpolarea şi trasarea curbelor de nivel;

- - racordarea elementelor planimetrice, finisarea originalelor de teren.

Editarea planurilor şi hărţilor

A. Cartografierea originalelor de teren

B. Obţinerea originalelor de editare

a. prin desenare

b. prin fotoreproducere
c. prin procesare grafică (PrePress)

C. Obţinerea planurilor/hărţilor digitale prin vectorizare

Norma de timp cuprinde :

- preluarea originalului de teren;

- executarea cadrului şi caroiajului rectangular şi suprapunerea cu originalul de teren;

- alegerea şi dimensionarea atributelor textuale şi semnelor convenţionale;

- cartografierea elementelor planimetrice şi de nivelment;

- racordarea elementelor cartografiate, finisarea şi predarea lucrării.

Obtinerea planurilor şi hărţilor

A. Reproducerea planurilor şi hărţilor

B. Imprimarea planurilor şi hărţilor

a. la maşina offset rotativă

b. la presa semiautomată

c. la copiator