Sunteți pe pagina 1din 20

Descrierea organizatiei/institutiei aplicante- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova

1. Prezentarea institutiei aplicante

Spitalul Clinic Judetean de Urgentã Craiova este unitate sanitarã cu personalitate


juridicã,aflat în subordinea Directiei de Sãnãtate Publicã a judetului Dolj. Având în vedere
prevederile Art. 6 si 8 Capitolul 2 din Legea spitalelor 270/2003 cu modificãrile si
completãrile ulterioare, Spitalul Clinic Judetean de Urgentã Craiova are în prezent (luna
martie 2008) un numãr de 31 de sectii (din care 28 clinice si 3 neclinice), acoperind 27 de
specialitãti. Sediul unitãtii este pe strada Tabaci nr. 1 (denumirea fostei adrese "Bulevardul
Maresal Ion Antonescu, nr. 60" a fost schimbatã în anul 2004 (devenind "str. Tabaci nr. 1",
printr-o hotãrâre a Consiliului Local al Primãriei Municipiului Craiova)

2. Obiect de activitate
Spitalul asigurã asistentã medicalã de specialitate, spitaliceascã si ambulatorie la circa
300.000 locuitori din orasul Craiova, comunele arondate judetului Dolj si judetele
limitrofe.
Între structura pe sectii si specialitãti pe care o avea spitalul la data intrarii în folosintã
(1971) si cea actualã existã unele deosebiri.
Conform Ordinului Ministerului Sãnãtãtii si Familiei nr. 331/2003, 398/2003, structura
actualã a Spitalului Clinic Judetean de Urgentã Craiova este urmãtoarea:
- Sectia clinicã dermato-venerologie - 50 paturi
- Sectia clinicã medicina muncii - 25 paturi
- Sectia clinicã diabet zaharat, nutritie si boli metabolice - 35 paturi
- Sectia clinicã endocrinologie - 30 paturi
- Compartiment clinic hemodializã (Centrul de hemodializã cu 13 aparate) - 13 paturi
- Sectia clinicã medicinã internã I, din care:
- comp. reumatologie 10 paturi
- Sectia clinicã gastroenterologie -25 paturi
- Sectia clinicã medicinã internã II - 70 paturi
- Compartiment clinic nefrologie - 12 paturi
- Sectia clinicã neonatologie, din care: - 70 paturi
- comp. prematuri 20 paturi
- comp. TI 10 paturi
- Comp. clinicã neurologie - 15 paturi
- Sectia clinicã oncologie medicalã - 55 paturi
- Sectia clinicã pediatrie I - 55 paturi
- Sectia clinicã pediatrie II - 55 paturi
- comp. oncopediatrie 5 paturi
- Sectia clinicã radioterapie - 47 paturi
(comp. medicina nuclearã - 2 paturi)
- Sectia clinicã chirurgie generalã I - 70 paturi
- Sectia clinicã chirurgie generalã II - 70 paturi
- Sectia clinicã chirurgie generalã III - 40 paturi
- Sectia clinicã chirurgie si ortopedie pediatricã - 30 paturi
- Sectia clinicã chirurgie plasticã microchirurgie reconstructivã - 35 paturi
- Sectia clinicã chirurgie toracicã - 25 paturi
- Sectia clinicã neurochirurgie - 25 paturi
- Sectia clinicã obstetricã ginecologie I, din care: - 80 paturi
- spitalizare de zi 7 paturi
- Sectia clinicã obstetricã ginecologie II, din care: - 60 paturi
- spitalizare de zi 7 paturi
- Sectia clinicã oftalmologie - 45 paturi
- Sectia clinicã ortopedie si traumatologie - 70 paturi
- Sectia clinicã ORL, din care: - 60 paturi
- comp. ORL copii 12 paturi
- Sectia clinicã urologie - 70 paturi
- Sectia clinicã chirurgie maxilo-facialã - 25 paturi
- Unitate Primire Urgente (UPU)
- Camere de gardã
TOTAL: 1. 452 PATURI
Blocuri operatorii
Laborator de anatomie patologicã
Laborator analize medicale
Laborator explorãri functionale
Compartiment endoscopie
Laborator recuperare, medicinã fizicã si balneologie
Compartiment de prevenire si control al infectiilor nozocomiale
Laborator medicinã nuclearã
Laborator de radiologie si imagisticã medicalã
- CT
- RMN
- Comp. radiologie dentarã
- echografie
Laborator radioterapie
Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
Cabinet oncologie medicalã
Centrul de planificare familialã
Cabinet medicina muncii
Farmacii
Compartiment psihiatrie de legãturã
Cabinete medicale scolare
Cabinete medicale din Grãdinite nr. 25-27, nr. 28, 39, 41
Cabinet medical - Grãdinita Fabricii de confectii
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI
Cabinete medicinã internã
Cabinet geriatrie si gerontologie
Cabinet neurologie
Cabinet oftalmologie - copii
Cabinet ORL - copii
Cabinet chirurgie si ortopedie pediatricã
Cabinete pediatrie
Cabinete chirurgie generalã
Cabinet recuperare, medicinã fizicã si balneologie
Cabinet dermatovenerologie
Cabinet urologie
Cabinet endocrinologie
Cabinet ortopedie si traumatologie
Cabinet ORL adulti
Cabinet chirurgie plasticã - microchirurgie reconstructivã
Cabinet chirurgie maxilo-facialã
Cabinet oftalmologie
Cabinete obstetricã ginecologie
Cabinet alergologie
Cabinete protezare auditivã
Cabinete gastroenterologie
Cabinet psihiatrie
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPORTIVI
Cabinet explorãri functionale
Laborator analize medicale
Cabinet medicinã internã/cardiologie
Cabinet medicinã sportivã
Cabinet ortopedie si traumatologie
Cabinet stomatologie
Laborator radiologie si imagisticã medicalã
Cabinet oftalmologie
Cabinet medicinã sportivã (antropometrie si dezvoltare fizicã)
Cabinet medicinã sportivã (diagnostic selectie aviz medical)
Cabinete baze sportive
Salã CFM
Ambulatoriul de specialitate stomatologie adulti
Ambulatoriul de specialitate stomatologie copii
Ambulatoriul de specialitate nr. 1 stomatologie adulti - Calea Bucuresti nr. 194
Ambulatoriul de specialitate nr. 2 stomatologie - Str. General Nicolae Fãlcoianu nr. 1
În ambulatoriile de specialitate de stomatologie se desfãsoarã activitate de învãtãmânt.
La nivelul spitalului functioneazã Centrul Clinic Judetean de Diabet Zaharat, Nutritie si
Boli Metabolice.
Laboratoarele si compartimentele sunt unice, deservind atât sectiile cu paturi cât si
ambulatoriul de specialitate al spitalului.

3. Scurt istoric

Încã din anul 1955, pe lângã alte asezãminte medicale din Craiova, exista Spitalul Regional
Craiova (unde în prezent se aflã localul "vechi" al Facultãtii de Medicinã si Farmacie). Începând
cu anii '60, acest spital începe sã nu mai rãspundã la comanda socialã a unei zone geografice în
continuã transformare (regiunea Oltenia) si a unui oras (Craiova) a cãrui populatie si suprafatã
cresteau considerabil de la un an la altul (de altfel, Craiova este declarat municipiu în anul 1968).

Autoritãtile locale, imediat dupã înfiintarea Universitãtii din Craiova, au fãcut toate
demersurile necesare pentru constructia unui spital clinic mare, care sã-si aducã o contributie
esentialã la îmbunãtãtirea stãrii de sãnãtate a populatiei din zona Olteniei, în afarã de contributia
necesarã pentru practica medicalã a s 19219j92t tudentilor.

Cu sustinerea unor oameni cu munci de rãspundere (si, mai ales, de decizie si "influentã")
ce îsi desfãsurau activitatea în institutii centrale ale statului român de atunci (cum ar fi Consiliul
de Ministri, Marea Adunare Nationalã, Ministerul Sãnãtãtii, Comitetul de Stat al Planificãrii,
Ministerul de Finante) au început demersurile "în fortã" pentru constructia actualului Spital Clinic
Judetean de Urgentã Craiova.

Acestea au fost niste premize de necontestat care au fixat contextul în care începem sã
discutãm despre istoria acestui asezãmânt medical.

Activitatea de sustinere a înfiintãrii unei Facultãti de Medicinã la Craiova a antrenat multi


oameni care au continuat-o cu constructia unui spital clinic la Craiova.

Printre acestia ar trebui amintiti prof. dr. Iancu Jianu, prof. dr. Petre Vancea, dr. Voinea
Marinescu (fost si ministru al Sãnãtãtii, în acea perioadã), acad. Prof. Theodor Burghele, dr. docent
Mihai Cãnciulescu, acad. Ilie Murgulescu, Ion Popescu-Puturi, Stefan Voitec (fost presedinte al
Marii Adunãri Nationale), dr. René Zamfirescu, dr. Mihai Bumbãcescu, acad. prof. dr. Stefan
Milcu, dr. Enache Gheorghe, dr. Ion Rosculescu, ministrii Gheorghe Gaston-Marin si Maxim
Bergheanu, Patriarhul Iustinian Marina si altii.

De fapt, ei au continuat demersurile mai vechi ale unor ambitiosi precursori olteni (cu vechi
"state" în medicina din regiunea Oltenia, cum ar fi dr. Anton Dobrescu), demersuri atestate de
unele documente de arhivã, cum ar fi AVIZUL nr. 1305 din 29 decembrie 1962 al Sfatului Popular
Regional Oltenia - Consiliul Tehnico-Stiintific, aviz care propunea calificativul "Foarte bine" în
urma analizei documentatiei privind studiul tehnico-economic pentru "Construirea Spitalului
general cu 900 paturi în orasul Craiova", lucrare în valoare de 75'000'000 lei, prin refolosirea
Proiectului Spitalului din Constanta.

În anul 1963 si prima parte a anului 1964 se fac numeroase studii tehnico-economice,
acestea fiind concretizate de o "DISPOZITIE privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru
construirea unui spital general, în orasul Craiova":
4.
Întocmirea proiectului de executie a fost în sarcina Institutului de Proiectãri a judetului
Dolj, al cãrui director era arhitectul Theodor Cocheci, un profesionist si un om admirabil.

Amplasamentul, potrivit schitei de sistematizare, a fost stabilit în zona de sud a orasului,


în apropierea Parcului craiovean "Nicolae Romanescu". Asa cum am mentionat anterior, a fost
ales ca bazã proiectul spitalului din orasul Constanta, cu 900 paturi, dar, în urma adaptãrii acestuia,
a rezultat proiectul nr. 435/1965 al Institutului de Proiectare Judetean Dolj, intitulat "Spital general
de 1620 paturi, cuplat cu policlinicã, în municipiul Craiova" (odatã stabilit ca obiectiv de investitii
în Craiova, oltenii au sustinut necesitatea ca acest spital sã aibã o capacitate de 1620 paturi,
devenind, astfel, cel mai mare spital monobloc din tarã).

Spitalul, sub formã de "Y", are marele avantaj al stabilitãtii (la cutremurul din 4 martie
1977 a trecut "cu brio" testul) dar si acela de a primi luminã mai multã, indiferent unde sunt
amplasate saloanele pentru bolnavi.

Spre finele anului 1969, Spitalul era în faza terminalã a constructiei. Evaluându-se
cheltuielile pânã la acea fazã, s-a constatat cã devizul general al Spitalului fusese depãsit cu 50
milioane de lei, o sumã foarte mare pentru acei ani.În final, valoarea de investitii a spitalului a fost
de 120 milioane lei (circa 9 milioane dolari USD).

S-a hotãrât inaugurarea noului spital craiovean, pe data de 13 martie 1971.

Directia Sanitarã a Judetului Dolj a transmis pentru acest eveniment invitatii al cãror continut era
urmãtorul:
Festivitatea de inaugurare a noului spital a început la ora 10, în prezenta unui numãr
mare de participanti. Se aflau prezenti: prof. univ. dr. Dan Enãchescu, ministrul Sãnãtãtii,
dr. Mihai Aldea, adjunct al Ministrului Sãnãtãtii, Constantin Bãbãlãu, presedintele
Consiliului Popular al judetului Dolj, Petre Gigea, primvicepresedinte al Consiliului
Popular Judetean, Mircea Popa, vicepresedinte al Consiliului Popular Judetean, Ion
Zãvãleanu, primar al municipiului Craiova, Marin Nãstase, primvicepresedinte al
Consiliului Popular al municipiului Craiova, dr. Mihai Costescu, dr. Enache Gheorghe, dr.
Iosif Ciobanu, dr. Semen Iulian, dr. Vladimir Beldiman, dr. Iustin Mihãescu, dr. Serban
Cretu, dr. Paula Bucur, dr. Tãnase Voicu, ing. Ilie Bãdicut, dr. Ion Rosculescu, dr. Mihai
Bumbãcescu, dr. René Zamfirescu, dr. Anton Dobrescu.

 PROBLEMA: absenta conditiilor pentru buna desfasurare a activitatii la sectia de boli


transmisibile si cornice din Spitalul Clinic de Urganta din municipiul Craiova, Judetul Dolj

Imbunatatirea conditiilor la sectia de boli


Obiectiv general: transmisibile si cronice a Spitalului Clinic de
Urgenta din municipiul Craiova, judetul Dolj
I. Dotarea sectiei cu echipamente
Obiective specifice: medicale adecvate (ustensile,
aparatura medicala specifica)
II. Pregatirea profesionala a medicilor la
nivelul standardelor Uniunii
Europene
III. Imbunatatirea conditiilor igienico-
sanitare
I.1 masurarea disponibilului de echipamente si
stabilirea necesarului de aprovizionare in urma
unei cercetari prealabile in cadrul sectiei (in
functie de numarul pacientilor)
I. masurarea disponibilului de echipamente si
stabilirea necesarului de aprovizionare in urma
unei cercetari prealabile in cadrul sectiei (in
functie de numarul pacientilor
Activitati: II.1 existenta unor traininguri specifice in
domeniul sanatatii destinate specializarii
personalului
II.2 pregatirea personalului in domeniul
informaticii pentru o mai buna administrare a
bazei de date (documente, conectarea tuturor
furnizorilor de servicii medicale)
III.1 crearea de bai proprii fiecarui salon
III.2 Activitatea 4:

II.ANALIZA SWOT a Spitalului Clinic de Urgenta a municipiului Craiova, judetul Dolj

PUNCTE FORTE: OPORTUNITATI:


 Gradul de acoperire al serviciilor medicale  Realizarea unui sistem sanitar la standardele
furnizate de acest spital referitor la o parte a Uniunii Europene
municipiului si judetului, în ceea ce priveste
calitatea si aria geografica
 cadre medicale superioare la nivel national  colaborarea cu medii de la nivel international
 receptivitate la schimbare  initierea colaborarii cu asociatiile profesionala
pentru introducerea ghidurilor de practica
 dotarea cu aparatura de inalta performanta ce
conduce la posibilitatea intrarii unui sistem
puternic concurential pe piata serviciilor
medicale
 obtinerea unor resure materiale din transferuri
voluntare, sponzorizari, donatii, etc
PUNCTE SLABE: AMENINTARI:
 absenta aparaturii medicale specializate  pierderea unui segment important de piata
datorita lipsei aparaturii de inalta performanta
  aparitia unor societati medicale private dotate cu
absenta cunostintelor aprofundate a medicilor in
domeniu si la "noul" pe piata aparatura modern ace tinde sa acapareze din
segmental care apartine spitalului de stat
 sistem informational unic integrat
slab,neactualizat
 imaginea: nu exista o reputatie de excelenta
medicala a sistemului medical din oras si din
regiune
 prezenta ridicata a bolilor transmisibile si cornice

ANALIZA DIAGNOSTIC:

PUNCTE FORTE CAUZE EFECTE


 Gradul de acoperire al o Spitalul municipal □ zona accesibila
serviciilor medicale Craiova este asezat in tuturor categoriilor
furnizate de acest partea de nord a orasului de personae
spital referitor la o parte a deoarece este
municipiului si judetului, o Exista mai multe aproape de centrul
în ceea ce priveste mijloace de transport orasului
calitatea si aria geografica public local puse la
dispozitie pentru □a accesibilitate mare de
ajunge exact la spital: apelare la serviciile
autobuze, maxi-taxi, medicale oferite de acest
diferite curse speciale spital
pentru persoanele din
afara localitati □ tratarea rapida a pacientilor

o
un spital mare, are toate
sectiile de specialitate
 cadre medicale superioare
o In cadrul spitalului exista
□ diagnosticarea exacta a
la nivel national doctori cu pregatire pacientilor si tratarea
profesionala inalta acestora in mod
corespunzator


medici recunoscuti la nivel
national pentru buna
activitate desfasurata
 receptivitate la schimbareo Marea majoritate a □ sunt persoame
personalului este tanara deschise la tot ce
(pana in 50 de ani) este nou si tot ce are
un efect pozitiv.
PUNCTE SLABE
 absenta aparaturii Insuficienta atentie aparatura veche care nu
este conforma cu standardele
medicale specializate acordata serviciilor de Uniunii Europene
promovare a sanatatii si
educatie în domeniul
Spitalul isi pierde reputatia pacientii
Sanatatii orietandu-se catre spitale cat mai
performante
Aparatura care nu satisface o
mare parte din pacienti Pacientii sunt nevoiti sa plece in alta
tari pentru a se putea trata
Anumite boli nu pot fi tratate
deorece nu exista aparat pentru
aceea boala
 absenta Medicii nu au realizat cunostinte specializate doar
cunostintelor aprofundate training-uri de la nivel national,acestia
a medicilor in domeniu si aprofundare a neconformandu-se
la "noul" pe piata cunostintelor la nivel standardelor Uniunii
international,nu au facut Europene
schimb de experiente
 Servicii de Urgenta Spitalul este relativ mic agravarea situatiei
Reduse care acopera in comparatie cu pacientilor
orasul si mare parte din populatia Craiovei acesta
judet nefacand fata Serviciului
de Urgenta
 Imaginea: Nu exista Desi Spitalul Municipal limiteaza afluxul de
o reputatie de excelenta Craiova este pozitionat pacienti din judetele
medicala a sistemului strategic acesta nu are limitrofe
medical din oras si din oreputatia de centru
regiune medical de excelenta
 Lipsa unui sistem Poate sa conecteaza toti Comunicarea dintre medici
informational unic integrat furnizorii de servicii este mult mai facila si
medicale, precum si rapida
institutiile responsabile
de îngrijirile de sanatate Administrarea fondurilor
mult mai eficienta si lipsita
sistemul va permite o mai de erori.
buna administrare a
fondurilor disponibile Munca va fi mult mai
usoara si rapida
va oferi o baza de date
moderna
II.Prezentarea potentialului financiar, uman si informational din cadrul spitalului.
Spitalul Clinic Judetean din Craiova dupa cum am punctat si in analiza Swot in cadrul
punctelor slabe detine un departament It cu un sintem unic integrat dar care nu mai face fata
cerintelor pietei. Departamentul IT a luat fiinta in 1995 obiectivul general al proiectului fiind
reprezentat de dezvoltarea infrastructurii Spitalului prin introducerea unui sistem informatic
integrat, care sa raspunda optim la solicitarile complexe reclamate de managementul
activitatii medicale.Din acest an sistemul nu a mai suferit nici o modificare,nici o
imbunatatire.Programele din cadrul sistemului se misca incet,se blocheaza acest lucru
ingreunand munca si in acelasi timp nu se mai pot lua decizii rapide si eficiente pe baza
informatiilor reale provenite din sistemul condus.Desi exista acest departament in cadrul
spitalului multi dintre pacienti si chiar medici sustin ca s-ar descurca la fel de bine sau poate
si mai bine fara el deoarece acesta nu ii ajuta asa cum ar trebui ci din contra,de multe ori
rezulta a fi doar o pierdere de timp.
Avandu-se in vedere importanta deosebita a obiectivului in asigurarea asistentei
medicale de urgenta pentru un numar mare de persoane ,functionarea acestuia in bune conditii
este vitala pentru asigurarea serviciilor medicale de calitate pentru populatie.Dat fiind faptul
ca acest obiectiv nu mai este de actualitate in cadrul acestui spital pentru o imbunatatire care
sa corespunda standardelor Uninii Europene si sa usureze munca personalului din cadrul
spitalului acesta ar trebui sa sufere unele modificari si anume:

 Sistem integrat de securitate a datelor


 Folosirea judicioasa a resurselor umane si materiale
 Cunoasterea operativa a veniturilor si cheltuielilor pentru reducerea
costurilor
 Posibilitatea de imbunatatire a serviciilor medicale prin cresterea
posibilitatii de comunicatie la nivelul compartimentelor spitalului.
 Definirea, urmarirea si determinarea criteriilor de performanta
 Determinarea evolutiei volumului de activitate
 Obtinerea rapida de rapoarte sintetice in mod text si/sau grafic care
sunt utile administratorilor spitalului.
 Cresterea eficientei in folosirea resurselor
 Imbunatatirea relatiilor: medic - pacient; management - personal;
unitate sanitara - for tutelar; spital - sursa de finantare
 Asigurarea accesului la servicii de sanatate
 Acoperirea intregii populatii aferente spitalului cu servicii complete
 Stimularea furnizarii de servicii eficace si eficiente
 Acordarea de servicii corelate cu nevoile de sanatate
 Colaborarea cu alte sectoare care influenteaza starea de sanatate
Detaliat, prin Sistem Informatic Integrat trebuie avuta in vedere urmarirea
intregului parcurs al pacientului si inregistrarea tuturor datelor ale acestuia,
prin toate etapele intermediare parcurse necesare efectuarii actului medical.

Astfel :
 inregistrarea datelor pasaportale ale pacientului, a informatiilor
privind asigurarea de sanatate (casa de asigurari, carnet de sanatate,
medic de familie cod medic de familie, caz social), precum si listarea
tuturor formularelor medicale in vigoare: fisa de internare, fisa de
consultatie, scrisoare catre medicul de familie, etc;
 inregistrarea pacientului in spital pe parcursul tuturor etapelor:
camere de garda, internare (sectie, salon, pat), transferuri intre sectii,
externare, transfer la alt spital, etc. ;
 inregistrarea datelor clinice si pastrarea dosarului electronic al
pacientului, cu posibilitatea de vizualizare a informatiilor privitoare la
internari anterioare in spital: diagnostice, tratamente, medicatie,
analize, etc. ;
 urmarirea costurilor pe pacient si tiparirea notei de plata, atat in
momentul efectuarii investigatiei sau consultului, cat si centralizat, la
plecarea acestuia din spital (nota de plata reflecta atat costurile directe
referitoare la fiecare pacient, cat si costurile indirecte -curent electric,
gaze, apa, etc-);
 vizualizarea direct pe sectii, in camerele de garda, in salile de
operatie sau ATI a rezultatelor investigatiilor efectuate in laboratoarele
de specialitate;
 posibilitatea vizionarii de oriunde exista un calculator (pe sectii,
in garzi, etc) a imaginilor realizate in cadrul laboratoarelor de
imagistica, radiologie si explorari functionale din spital; totodata sa se
poate realiza arhiva de CD-uri a tuturor imaginilor generate de
aparatele de imagistica precum si posibilitatea de
TELEDIAGNOSTIC.
 procesarea tuturor activitatilor sa se realizeze in timp real (de la
cerere pana la rezultate finale), precum si tiparirea unui buletin
centralizat cu rezultatele analizelor direct pe sectia de unde s-a facut
cererea de analize;
 sa se permita urmarirea activitatii din ambulatoriu de spital, atat
din punct de vedere statistic, cat si clinic (consultatii, tratamente,
controale, pansamente, etc.)
 sa ofere posibilitatea introducerii regimului de masa a pacientului
si emiterea foii de masa pentru intreaga sectie;
 posibilitstea tipariri biletului de externare la iesirea pacientului din
spital precum si posibilitatea revederii foii de observatie a acestuia in
cazul reintoarcerii in spital;
 sa se permita gestionarea stricta (cantitativ-valoric) a
medicamentelor din cadrul farmaciei spitalului (inclusiv a celor de
productie proprie), precum si monitorizarea medicatiei prescrisa si
administrata fiecarui pacient;
 permiterea informatizarii complete a intregii activitati de gestiune,
contabilitate si salarizare existente in unitatea sanitara, cu obtinerea
de: situatii ale stocurilor de materiale, centralizatoare bonuri de
consum, avize expeditie, facturi, balante, note contabile, fise conturi,
bilanturi trimestriale/anuale, etc;
 generarea de rapoarte specifice fiecarui modul - garda, laborator,
sectie, imagistica, cabinet de consultatie - necesare statisticii interne a
spitalului sau pentru raportarile catre CJAS sau DSP, cat si pentru
partea clinica a activitatii curente a departamentului respectiv;
 accesul la datele medicale sa se faca pe baza de parola
individuala, structurat pe niveluri distincte de utilizatori;
 programul sa permite actualizarea permanenta a tuturor
parametrilor (nomenclatorul medicilor spitalului, al utilizatorilor
programului, nomenclatorul de medicamente, de proceduri medicale,
de analize de laborator, de coduri O.M.S., etc);
 Analiza financiara a pornit de la luarea in calcul a tuturor
costurilor necesare pentru functionarea spitalului, in varianta inainte
de informatizare cat si in varianta fara informatizare, evidentiindu-se
astfel contributia financiara adusa de implementarea proiectului.

 Scopul declarat al introducerii unui sistem informatic integrat, a


fost acela de a eficientiza actul medical in sine si de a reduce costurile
necesare efectuarii acestuia prin facilitatile oferite, cu referire directa
la micsorarea timpilor necesari prelucrarii datelor pacientilor,
desfasurarea in timp real a monitorizarii acestora pe intreg parcursul
urmat in cadrul unitatii sanitare, si reducerea costurilor legate de
investigatiile necesare si consumuri in toate etapele parcurse de
pacient pe toata durata actului medical.

Potentialul uman din cadrul spitalului este alcatuit din personalul medical reprezentat de : 6
medici - doctori în stiinte medicale, medici primari, medici specialisti, rezidenti ; 46 asistenti
medicali.

In spital functioneaza 2 linii de garda pentru specialitatile: boli cronice,transmisbile, pediatrie

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pentru anul 2007


Denumirea indicatorilor
Nr. Prevederi
Capitol Subcap Paragraf Trim I Trim II
crt anuale

1 A. TOTAL VENITURI PROPRII 101320.3 26261.5 28956


2 I. VENITURI CURENTE 76865.14 20861.5 22736
3 C. VENITURI NEFISCALE 76865.14 20861.5 22736
4 30,10 C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 40 10 15
5 05 Venituri din concesiuni si închirieri 40 10 15
6 50 Alte venituri din proprietate 0
7 C2 VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII 76825.14 20851.5 22721
8 33.10 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII 76775.14 20821.5 22703
SI ALTE ACTIVITĂTI
9 8 Venituri din prestari de servicii - CASA 788.48 202 163
DE PENSII
10 16 Venituri din valorificarea produselor 0
obtinute din activitatea proprie sau anexa
11 20 Venituri din cercetare 116 53 63
12 21 Venituri din contractele cu casele de 74641.66 20210.5 21990
asigurari de sanatate *)
13 Din care - Sold la 31.12.2006 2123 2123 0
14 50 Alte venituri din prestari de servicii si alte 1229 356 487
activitati **)
15 37.10 TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE 50 30 18
DECÂT SUBVENTIILE
16 01 Donatii si sponsorizari 50 30 18
17 Din care - Sold la 31.12.2006 (în contul 38 38 0
5041 + 5007)
18 50 Alte transferuri voluntare 0 0 0
19 01 Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit 0
prin programe de sanatate
20 02 Venituri din aparatura medicala primita 0 0 0
din fonduri nerambursabile
21 03 Venituri din aparatura medicala primita 0 0 0
din fonduri rambursabile
22 04 Venituri din aparatura medicala primita 0 0 0
din fonduri de la bugetul de stat
23 05 Alte transferuri voluntare 0 0 0
24 II. VENITURI DIN CAPITAL 0 0 0
25 39.10 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 0 0 0
BUNURI
26 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 0 0 0
institutiilor publice
27 04 Venituri din privatizare 0 0 0

28 50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0 0 0


29 IV. SUBVENTII 24455.16 5400 6220
30 42.10 Subventii de la bugetul de stat 22531.16 5239 5257
31 11 Subventii de la bugetul de stat pentru 22531.16 5239 5257
spitale
32 Programe nationale de sanatate 449 0 49
33 Investitii, in conditiile legii 0
34 Reparatii capitale 54 0 0
35 Actiuni sanitare 22028.16 5239 5208
36 Aparatura medicala de inalta 0
performanta
37 Alte cheltuieli 0
38 43.10 Subventii de la alte administratii 1720 0 920
39 10 Subventii de la bugetele locale pentru 1720 0 920
spitale
40 Subventii de la bugetele locale pentru 31 31 0
spitale - Sold la 31.12.2006
41 44.10 09 Sume alocate din bugetul constituit din 204 161 43
contributiile instituite pentru combaterea
consumului excesiv pentru produse din
tutun si alcool
42 Infrastructura sanitara 0 0 0
43 Programe nationale de sanatate 204 161 43
44 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor

45 B. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI 103518.3 28459.5 28956


PROPRII
46 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor

47 01. CHELTUIELI CURENTE 101583.3 28352.5 28015


48 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE 66510.8 20467 18260
PERSONAL
49 01 Cheltuieli salariale in bani 48808.84 15131 13069
50 01 Salarii de baza 30319.06 8011 8145
51 02 Salarii de merit 233 53 0
52 03 Indemnizatii de conducere 262.42 86 87
53 04 Spor de vechime 3855.46 1170 1174

54 05 Sporuri pentru conditii de munca 5976.56 1786 1792


55 06 Alte sporuri 0 0 0
56 07 Ore suplimentare 4648.56 1553 1389
57 08 Fond de premii 2009 2009 0
58 09 Prima de vacanta 0 0 0
59 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 1339.54 417 432
60 11 Fond aferent platii cu ora 0 0 0
61 12 Indemnizatii platite unor persoane din 0 0 0
afara unitatii
62 13 Indemnizatii de delegare 8 6 2
63 14 Indemnizatii de detasare 0 0 0
64 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul 0 0 0
de munca
65 16 Alocatii pentru locuinte 0 0 0
66 30 Alte drepturi salariale in bani 157.24 40 48
67 02 Cheltuieli salariale in natura 3872.8 832 1261
68 01 Tichete de masa 3872.8 832 1261
69 02 Norme de hrana 0 0 0
70 03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0
71 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si 0 0 0
familia sa
72 05 Transportul la si de la locul de munca 0 0 0
73 30 Alte drepturi salariale in natura 0 0 0
74 03 Contributii 13829.16 4504 3930

Ca urmare a analizei economico - financiare cu privire la activitatea desfasurata în anul 2007, s-a
constatat încadrarea în Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pe anul 2007. Raportul de
activitate clinica la nivelul unitatii, ajuta managementul în fundamentarea deciziilor de ordin
financiar, cu impact în eficientizarea activitatii medicale. Urmare a evaluarii economico-
financiare solicitate de Ministerul Sanatatii Publice, s-a raportat de catre Autoritatea de Sanatate
Publica a judetului Dolj, ca Spitalul este singurul spital fara datorii din judet.

Contravaloarea serviciilor medicale decontate de Casa Judeteana de Sanatate constituie veniturile


unitatii spitalicesti, la care se adauga si veniturile realizate prin servicii la cerere. În contextul noii
reforme în sanatate se observa o diminuare a cheltuielilor cu salariile de la 55,34% la 55,07% si o
scadere a medicamentelor prescrise bolnavilor internati de la 9,66% la 8,89.

Rezultate estimate
Imbunatatirea conditiilor la sectia de boli
Obiectiv general: transmisibile si cronice a Spitalului Clinic de
Urgenta din municipiul Craiova, judetul Dolj
I. Dotarea sectiei cu echipamente
medicale adecvate (ustensile,
aparatura medicala specifica)
Obiective specifice:
II. Pregatirea profesionala a medicilor la
nivelul standardelor Uniunii
Europene
III. Imbunatatirea conditiilor igienico-
sanitare
I.1 masurarea disponibilului de echipamente si
stabilirea necesarului de aprovizionare in urma
unei cercetari prealabile in cadrul sectiei (in
functie de numarul pacientilor)
Rezultat:Se va realiza un studiu in spital pentru
a se identifica numarul de aparate
disponibile,apoi se va analiza numarul
pacientilor si in functie de aceste caracteristici
se va identifica de cate aparate mai are nevoie
spitalul respectiv.Pentru ca acest rezultat
propus sa fie cat mai concret se va face un
studiu in amanunt in decursul a 4 zile la care
vor participa 2 medici primari si 4 asistenti
medicali.Studiul consta in numararea exacta a
aparatelor disponibile,apoi informarea
medicilor si asistentilor asupra aparaturii de
ultima generatie,si in funtie de numarul de
pacienti ai spitalului si de posibilitatile acestia
se vor achizitiona aparatele respective.
I.2 dotarea sectiei cu aparatura medicala de
ultima generatie
Activitati: Rezultat:Spitalul va fi dotat cu aparatura cara
sa corespunda standardului Uniunii Europene
astfel incat sa satisfaca un numar cat mai mare
de pacienti
II.1 existenta unor traininguri specifice in
domeniul sanatatii destinate specializarii
personalului
Rezultat:Se va demara un program de training
in vederea perfectionarii medicilor si de
asemenea se va face schimb de experiente cu
doctorii de peste hotare.
II.2 pregatirea personalului in domeniul
informaticii pentru o mai buna administrare a
bazei de date (documente, conectarea tuturor
furnizorilor de servicii medicale)
Rezultat:In spitalul din Craiova se vor incepe
niste cursuri speciale in domeniul informaticii
la care va participa tot personalul din cadrul
spitalului
III.1 crearea de bai proprii fiecarui salon
Rezultat:Se va incepe constructia bailor in
fiecare salon
III.2 vopsit, varuit proaspat, dezinsectie
permanenta

Rezultat:Se va mari personalul administrativ


deorece se va incepe un program de curatenie
mult mai strict(dezinfectie permanenta,vopsit
etc)

III. Necesitatea si oportunitatea proiectului

Imbunatatirea conditiilor pentru buna desfasurare a activitatii in spitale este o


problema mult discutata la ora actuala. Majoritatea spitalelor de stat se confrunta cu probleme
grave dupa cum spune si ministrul sanatatii "Deficientele sesizate în legatura cu nerespectarea
conditiilor igienico-sanitare sunt cauzate, în principal, de managementul defectuos al spitalelor si,
ca urmare, a nerespectarii normelor existente de igiena, indolentei si obisnuintei cu mizeria".
Astfel, s-au propus ca obiective urmatoarele: reorganizarea si restructurarea unitatilor sanitare cu
paturi, masuri pentru diminuarea deficientelor în acordarea de medicamente compensate si gratuite
în ambulatoriu si activitati organizatorice si gospodaresti pentru îmbunatatirea conditiilor igienico-
sanitare, de curatenie în institutiile sanitare.

In cadrul sectiei de boli transmisibile si cronice din Spitalul Clinic Judetean Craiova
este necesar proiectul pentru imbunatatirea conditiilor in ceea ce priveste buna desfasurare a
activitatii medicale deoarece se constata un numar tot mai mare de persoane suferinde. Nivelul de
trai redus si lipsa de informare fac ca statisticile medicale sa ne situeze printre "fruntasi" la bolile
transmisibile foarte grave cum ar fi SIDA, Sifilis, TBC, Hepatita C, Diabet pentru care tratamentul
este lung si destul de costisitor. Deci, exista un numar important de personae ce trebuie tratate si
conditia actuala de dotare a sectiei este precara:

- Nu exista un numar de paturi proportional cu numarul pacientilor

- Echipamente medicale (ustensile, aparatura medicala specifica) invechite

- Conditii igienico-sanitare deficitare

- Doctorii nu cunosc o pregatire profesionala continua, in conformitate cu


standardele Uniunii Europene

In urma activitatilor de indeplinire a obiectivelor propuse s-ar stinge o mare parte


din probleme si anume:

- asigurarea subdiviziunii medicale cu utilaj medical necesar, intensificarea


colaborarii cu organizatiile neguvernamentale din tara si de peste hotare în vederea suplinirii
necesitatilor de medicamente si utilaj medical in urma carora bolnavii ar fi tratati mult mai rapid,
dar si medicillor li s-ar usura munca
- ameliorarea situatiei pacientilor prin tratarea acestora in conditii igienico-
sanitare satisfacatoare, aerisire, iluminare, incalzire la un nivel mai inalt

De asemenea, oportunitatea acestui proiect are ca rezultate:


- cresterea eficientei si calitatii actului medical;
- cresterea satisfactiei pacientilor
- cresterea satisfactiei personalului medical
- imbunatatirea indicatorilor de activitate ai spitalelor

In concluzie, este necesara derularea proiectului datorita numarului mare si crescand de


bolnavi si este oportun pentru tratarea lor cat mai rapid si in conditii cat mai bune.