Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Profesor: Luca Ion-Florian


Data: 13-17.11.2017
Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Nr.7 Bucuresti
Clasa: a I-a A, B, C, D
Disciplina: RELIGIE ORTODOXĂ
Unitatea de învățare: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului
Subiectul lecției: Ce fac eu pentru Biserica Mea ?
Tipul lecției: comunicare/ însușire de noi cunoștințe
Scopul lecției: dobândirea unor cunoștinte despre cum ne comportăm în Biserică;
Durata: 45 de minute
Obiective operaționale
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1- să o recunoască comportamente corecte în Biserică;
O2- să explice motivul pentru care Biserica trebuie ajutată;
O3 – să formuleze învățături necesare unui copil în familie, în biserică și în școală, pornind de la modelul prezentat.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee : conversaţia, expunerea, explicaţia, povestirea, meditația religioasă, observarea dirijată,cântarea religioasă,
exercițiu de rugăciune.
2. Mijloace de învăţământ:Poze cu Biserici , planșa Biserica mea, fișe de lucru.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală.
Resurse
1. Oficiale : • Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a I-a ; Planificarea calendaristică orientativă; Proiectarea unităţii de
învăţare
2. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2.Muha, Camelia, Manual de religie creştin-ortodoxă, clasa a I-a, Editura „Sf. Mina", laşi, 2015
3. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000;
4.***Ghid de proiectare didactica, vol.I, Editura „Sf. Mina", laşi, 2002.
Nr ETAPELE OB. ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA METODE/ FORME DE
crt ELEVILOR
LECŢIEI OP./ MIJLOACE ORGANIZARE/
Timp EVALUARE
3min Exercițiu de rugă- Activitate frontală
1. Moment *Salutul. *Salutul. ciune
organizatoric
*Rugăciunea. *Rugăciunea. Icoana din clasă
*Notarea absenţelor.
10 Captarea atenției se va face , prin câteva
min întrbări din lecția trecută”Cum mă
comport în Biserică”
Elevii sunt atenți Conversația Activitate frontală
 Ați fost duminică la Sfânta Biserică?
și răspund la
2. Reactualizarea
 Ce face un creștin când intră în întrebările puse
cunoștințelor
Biserică? de profesor Auxiliarul pentru Clasa
anterioare
I
 Ce nu este voie să facem în Sfânta Aprecieri verbale
Biserică?

 Identificați comportamente greșite în Auxiliar pag 41


Munca pe grupe
Sfânta Biserică și le desenați
-Dacă săptămâna trecută am învățat
despre cum trebuie șă ne comportăm în
Biserică , acum doresc să vă povestesc o
Elevii ascultă cu
întâmplare!
atenție.
3. Pregătirea 5 În fiecrea an de 14 Septembrie eu cu Activitate
aperceptivă min familia mea mergem în satul natal la un
Conversaţia frontală
ceas de sărbătoare , hramul Bisericii
noastre , acolo sus la cimitir este o Elevii ascultă cu
bisericuță veche și frumoasă unde se atenție.
adună multă lume din toate satele în
această zi, Se oficiază Sfânta Liturghie iar
apoi armata și oameni depun coronae și
florii la mormântul eroilor din cimititir ,
Mama și tata aduc flori la Biserică iar eu
aprind câte o lumânare și mă rog pentru
toți. Ce frumos este la noi la Biserică în
ziua aceia.
4. Captarea 2min Dacă știți despre ce sat și biserică este Elevii răspund Conversația Activitate frontală
atenției vorba vă rog să îmi spuneți
5. Precizarea 2 *Se anunţă titlul lecţiei: Ce fac eu pentru Elevii scriu data și
titlului şi a min Biserica mea într-o formă accesibilă , titlul lecţiei în
Conversaţia Activitate
obiectivelor obiectivele. Se scrie pe tablă data şi titlul caiete.
lecţiei. frontală
Azi vom învăța ce trebuie să facem ca
biserica să fie mereu un loc unde oamnei
merg cu plăcere și cu bucurie , prin care
se ajută unii pe alții , și se roagă pentru
cei bolnavi și nevoiași
6. Comunicarea 8 Iisus Hristos ne-a spus unde sunt doi sau trei Elevii ascultă cu Activitate
noilor min adunați în numele meu acolo sunt prezent și atenție.
eu. O Biserică nu poate exista fără credincioși Povestirea frontală
cunoştinţe
Cum ar fi copiii dacă la o nuntă mare nu ar fi
nuntași? Elevi răspud cu
Manualul de Religie- Întărirea
cuvintele lor
cls.I răspunsurilor bune
ale elevilor
Dar dacă la școală nu ar fi elevi?

Tot așa dragi copiii și la Biserică nu poate


Elevii ascultă cu
Caietul special-cls.I
exista o viață religioasă dacă noi creștini adică atenție.
Activ. individuală
mami , tati și copiii nu ar participa la viața
religioasă
Sfânta Scriptură
Deschideți caietele tip la pagina 43 și priviți Aprecieri verbale
Observarea dirijată
imaginile. Elevii privesc cu
atenție imaginile Explicația
Profesorul împreună cu elevi explică imaginile
date

10 Elevii sunt atenți Activitate frontală


min și răspund la
7. Fixarea cunoștințelor se va face cu
întrebări.
întrebări din lecție, referitoare la
Fixarea şi aspectele importante din viața Bisericii. ,,........................... Conversația
sistematizarea ..,,
cunoştinţelor
-Dragi copii trebuie să mergem la
Biserică ?
- Când trebuie să mergem și cu cine? ,,......blandete
O1 Activitate
,dragoste fata de
-Despre ce învățăm la Biserică? individuală
oameni, credinta,
hărnicie,
smerenie,
ascultare,...... ,,
Care sunt principalele evenimente din Aprecieri verbale
Elevii dau Meditația religioasă
viața Bisericii?
variante de
O2
răspunsuri.
,,.........................,,

Conversația
O3
-Voi doriți să ajutați Biserica când ea are
Activitate frontală
nevoie de ajutorul vostru? Cântarea religioasă
,

Elevii intonează
-Ce fac copiii de Crăciun la Biserică? colinzi
Activ.individuală

Aprecieri verbale
*Se propune elevilor colinda ”Domn ,
Domn să-nălțăm,,

*Se împarte elevilor fișa de lucru


activitatea la care ai participat în Biserica
ta
5 Elevii ascultă
min explicațiile
8. Asocierea, *Se cere elevilor să povestească despre Explicația
ce au desenat în caiete. profesorului și se
aplicarea și Activitate
străduiesc să
generalizarea
respecte cerința. Frontală
,,........................... Conversaţia
-Cum putem aplica in viata noastra cee ...........,,
ace am învățat azi la religie?
Exemplul

,,...........................
*Se cere elevilor sa formuleze invataturi ...........,,
pentru sufletul lor, pornind de la modelul Activ.individuală
În Biserica mea eu …...
Mă rog .!
Aprecieri verbale
Să fim rugători
Cânt
Să cântăm la
slujbe!
9. Aprecierea 2 Se fac aprecieri generale şi individuale, Elevii ascultă
activităţii min privind pregătirea elevilor pentru lecţie. aprecierile făcute
Conversația Activitate
elevilor de profesor.
Se notează elevii care au participat la
frontală
lecție.

10. Încheierea 2 *Rugăciunea *Rugăciunea Exercițiu de rugă- Activitate


activităţii min
*Salutul. *Salutul. ciune frontală

OGLINDA TABLEI
Ce fac eu pentru Biserica mea?

S-ar putea să vă placă și