Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

APLICATIA NR 4
Student

Cuprins

Întocmiţi enunţul unui program de investiţii care să cuprindă 3 variante


de proiect de investiţii şi calculaţi:

 Indicatorii statici care cuantifică profitul obţinut la un dolar investit și cheltuielile


recalculate.
 Știind ca fondurile se cheltuiesc la începutul anului, calculați mărimea
imobilizărilor totale, imobilizarea specifică și imobilizarea medie anuală; 3.
Indicatori ai Băncii Mondiale: angajamentul de capital, venitul net total actualizat
şi cursul de revenire net actualizat, pentru o rata de actualizare a= 18% (1 euro =
4,65 lei).
 Evidenţiaţi varianta optimă de proiect de investiţii prin prisma indicatorilor
calculaţi la punctele precedente.
Nr. Crt. Indicator U.M. P1 P2 P3
1 It mii dolari 200 180 220
an I 80 70 120
an II 40 90 -
an III 80 - 100
2 qh mii buc 80 50 60
3 Qh mii dolari 1280 800 960
4 Ch= 65% din mii dolari 832 520 624
QH
5 D ani 14 14 14
6 d ani 3 3 3
7 Ph=Qh-Ch mii dolari 448 280 336
1.Întocmirea celor trei variante de proiect de investiţii ce vor sta la baza calculelor indicatorilor de
eficienţă economică a investiţiilor

Am propus 3 variante de proiect:

 Calculul indicatorilor statici de evaluare a eficienţei economice a


proiectelor de investiţii

1.Investiţia specifică:
It
a) în funcţie de qh: s  qh
200miidolari
  2.5 dolari investiţi/buc
s1 80miibuc
180miidolari
  3.6 l dolari investiţi/buc
s2 50miibuc
220miidolari
  3.66 dolari investiţi/buc
s3 60miibuc

It
b) în functie de valoarea producţiei: s   Qh
200miidolari
s '1   0.15 dolari investiţi/1 dolari producţie obţinută
1280miidolari
180miidolari
s '2   0.22 dolari investiţi/1 dolari produţie obtinută
800miidolari
220miidolari
s '3   0.22 dolari investiţi/1 dolari producţie obtinută
960miidolari

Ph
2. Coeficientul de eficienta economica: e 
It
448miidolari
e1   2.24 lei Ph/1 dolari investit
200miidolari
280miidolari
e2   1,55 lei Ph/1 dolari investit
180miidolari
336miidolari
e3   1.52 lei Ph/1 dolari investit
220miidolari

3.Cheltuieli echivalente: K=It+Ch*D


K1=200+ 832*14= 11,848 mii dolari efort total
K2=180+520*14= 7,460 mii dolari efort total
K3=220+624*14= 8,956 mii dolari efort total

4. Cheltuieli specifice
K
k 
a) în funcţie de capacitatea de producţie: qh  D

11,848miidolari
k1   10.57 dolari efort total/buc
80miibuc  14ani
7,460
k2   10,65 dolari efort total/buc
50miibuc  14ani
8,956
k3   10.66 dolari efort total/buc
60miibuc  14ani

K
b) în functie de valoarea producţiei: k   Qh  D
11,848
k '1   0.66 dolari efort total/1 dolari producţie obţinută
1280  14ani
7,460
k '2   0.66 dolari efort total/1 dolari producţie obţinută
800  14ani
8,956
k '3   0.66
960  14ani dolari efort total/1 dolari producţie obţinută
5. Profitul final: Pf= PT-It
Pf1=6,272-200=6,072 mii dolari
Pf2=3,920-180=3,740 mii dolari
Pf3=4,704-220=4,484 mii dolari

 Calculul indicatorilor imobilizărilor


Se vor calcula indicatori imobilizărilor pentru cele trei variante de proiect, ştiind că fondurile se
cheltuiesc la începutul anului adică k=1

d
. 1. Mărimea imobilizărilor totale: Mi   Ih(d  h  k )
h 1

Mi 1 = 80(3-1+1)+40(3-2+1)+80(3-3+1) = 240+80+80= 400 miilei/ imobilizări totale

Mi 2 = 70(2-1+1)+90(2-2+1)=140+90=230 mii dolari imb totale

Mi 3 = 100(3-1+1)+0(3-2+1)+120(3-3+1)= 300+120=420 mii dolari imb totale

2. Imobilizarea specifică:

M
a) în funcţie de capacitatea de producţie: mi  qh
400
mi1   5 dolari imobilizaţi/buc
80
230
mi2   4.6 dolari imobilizaţi/buc
50
420
mi3   7 dolari imobilizaţi/buc
60

M
b) în functie de valoarea producţiei: mi  Qh
400
m'1   0..31 dolari imobilizaţi /1 dolari producţie obţinută
1280
230
m' 2   0.28 dolari imobilizaţi /1 dolari producţie obţinută
800
420
m' 3   0.43 dolari imobilizaţi /1 dolari producţie obţinută
960

Mi
3. Imobilizarea medie anuală: ma 
d
400
ma 1   133,33 mii dolari imobilizaţi/an
3
230
ma 2   165 mii dolari imobilizaţi/an
2
420
ma 3   140 mii dolari imobilizaţi/an
3ani
Calculul indicatorilor propuşi de metodologia Băncii Mondiale

Proiectul 1:h=d+D=4+14=17 ani


h Ih Ch Kh A=18% KHA QH VHA VNH VNHA1 A=70% VNH2 A=75% VNH3 ITH
1 80 0 80 0.85 67.80 0 0 -80 -67.80 0.59 -47.06 0.571429 -45.7143 67.79661
2 40 0 40 0.72 28.73 0 0 -40 -28.73 0.35 -13.84 0.326531 -13.0612 28.72738
3 80 0 80 0.61 48.69 0 0 -80 -48.69 0.20 -16.28 0.186589 -14.9271 48.69047
4 0 800 800 0.52 412.63 1280 660.21 480 247.58 0.12 57.47 0.106622 51.17868
5 0 800 800 0.44 349.69 1280 559.50 480 209.81 0.07 33.81 0.060927 29.24496
6 0 800 800 0.37 296.35 1280 474.15 480 177.81 0.04 19.89 0.034815 16.7114
7 0 800 800 0.31 251.14 1280 401.82 480 150.68 0.02 11.70 0.019895 9.549374
8 0 800 800 0.27 212.83 1280 340.53 480 127.70 0.01 6.88 0.011368 5.456785
9 0 800 800 0.23 180.36 1280 288.58 480 108.22 0.01 4.05 0.006496 3.118163
10 0 800 800 0.19 152.85 1280 244.56 480 91.71 0.00 2.38 0.003712 1.781807
11 0 800 800 0.16 129.54 1280 207.26 480 77.72 0.00 1.40 0.002121 1.018176
12 800 800 0.14 109.78 1280 175.64 480 65.87 0.00 0.82 0.001212 0.581815
13 800 800 0.12 93.03 1280 148.85 480 55.82 0.00 0.48 0.000693 0.332466
14 800 800 0.10 78.84 1280 126.14 480 47.30 0.00 0.29 0.000396 0.18998
15 800 800 0.08 66.81 1280 106.90 480 40.09 0.00 0.17 0.000226 0.10856
16 800 800 0.07 56.62 1280 90.59 480 33.97 0.00 0.10 0.000129 0.062034
17 0 800 800 0.06 47.98 1280 76.77 480 28.79 0.00 0.06 0.000074 0.035448
Total 11200 11400 2583.66 3901.52 6520 1317.855 62.30552 1.33 45.66702 145.2145
1.Angajamentul de capital

d D
1
Kta   ( Ih  Ch) (1  a)
h 1
h
 2583.66miidolari

2. Venitul net total actualizat


d D
1
VNta   VNh (1  a)
h 1
h
 3901.52miieuro

VNh  Vh  Kh

Kta (lei )
3. Cursul de revenire net actualizat: CRNA  1 dolari=3.7 lei
VNta (valuta)

kta  2583.66 * 3.7  9559.54lei / 1dolar


9559.54
CRNA   2.45lei / euro 
3901.52
Proiectul 2:h=d+D=2+14=16

h Ih Ch Kh A=18% KHA QH VHA VNH VNHA1 A=70% VNH2 A=75% VNH3 ITH
1 120 0 120 0.85 101.69 0 0 -120 -101.69 0.59 -70.59 0.571429 -68.5714 101.6949
2 100 0 100 0.72 71.82 0 0 -100 -71.82 0.35 -34.60 0.326531 -32.6531 71.81844
3 0 0 0 0.61 0.00 0 0 0 0.00 0.20 0.00 0.186589 0 0
4 0 624 624 0.52 321.85 960 495.16 336 173.31 0.12 40.23 0.106622 35.82507
5 0 624 624 0.44 272.76 960 419.62 336 146.87 0.07 23.66 0.060927 20.47147
6 0 624 624 0.37 231.15 960 355.61 336 124.46 0.04 13.92 0.034815 11.69798
7 0 624 624 0.31 195.89 960 301.37 336 105.48 0.02 8.19 0.019895 6.684562
8 0 624 624 0.27 166.01 960 255.40 336 89.39 0.01 4.82 0.011368 3.81975
9 0 624 624 0.23 140.68 960 216.44 336 75.75 0.01 2.83 0.006496 2.182714
10 0 624 624 0.19 119.22 960 183.42 336 64.20 0.00 1.67 0.003712 1.247265
11 0 624 624 0.16 101.04 960 155.44 336 54.40 0.00 0.98 0.002121 0.712723
12 0 624 624 0.14 85.62 960 131.73 336 46.11 0.00 0.58 0.001212 0.40727
13 0 624 624 0.12 72.56 960 111.64 336 39.07 0.00 0.34 0.000693 0.232726
14 0 624 624 0.10 61.49 960 94.61 336 33.11 0.00 0.20 0.000396 0.132986
15 0 624 624 0.08 52.11 960 80.18 336 28.06 0.00 0.12 0.000226 0.075992
16 0 624 624 0.07 44.16 960 67.95 336 23.78 0.00 0.07 0.000129 0.043424
17 0 624 624 0.06 37.43 960 57.58 336 20.15 0.00 0.04 0.000074 0.024814
-
Total 8736 8956 2075.50 2926.14 4484 850.6351 7.54836 1.33 -17.6657 173.5134
1. Angajamentul de capital
d D
1
Kta   ( Ih  Ch)  2075.50miidolari
h 1 (1  a) h

2. Venitul net total actualizat


d D
1
VNta   VNh (1  a)
h 1
h
 2926.14miidolari

VNh  Vh  Kh

Kta (lei )
3. Cursul de revenire net actualizat: CRNA  1 dolari=3.7lei
VNta (valuta)

Kta=2075.5*3.7=7679.35
7679.35
CRNA   2.62ei / dolari 
2926.14
Proiectul 3:h=d+D=3+14=17 ani

h Ih Ch Kh A=18% KHA QH VHA VNH VNHA1 A=70% VNH2 A=75% VNH3 ITH
1 120 0 120 0.85 101.69 0 0 -120 -101.69 0.59 -70.59 0.571429 -68.5714 101.6949
2 0 0 0 0.72 0.00 0 0 0 0.00 0.35 0.00 0.326531 0 0
3 100 0 100 0.61 60.86 0 0 -100 -60.86 0.20 -20.35 0.186589 -18.6589 60.86309
4 0 520 520 0.52 268.21 800 412.63 280 144.42 0.12 33.52 0.106622 29.85423
5 0 520 520 0.44 227.30 800 349.69 280 122.39 0.07 19.72 0.060927 17.05956
6 0 520 520 0.37 192.62 800 296.35 280 103.72 0.04 11.60 0.034815 9.748319
7 0 520 520 0.31 163.24 800 251.14 280 87.90 0.02 6.82 0.019895 5.570468
8 0 520 520 0.27 138.34 800 212.83 280 74.49 0.01 4.01 0.011368 3.183125
9 0 520 520 0.23 117.24 800 180.36 280 63.13 0.01 2.36 0.006496 1.818928
10 0 520 520 0.19 99.35 800 152.85 280 53.50 0.00 1.39 0.003712 1.039388
11 0 520 520 0.16 84.20 800 129.54 280 45.34 0.00 0.82 0.002121 0.593936
12 0 520 520 0.14 71.35 800 109.78 280 38.42 0.00 0.48 0.001212 0.339392
13 0 520 520 0.12 60.47 800 93.03 280 32.56 0.00 0.28 0.000693 0.193938
14 0 520 520 0.10 51.25 800 78.84 280 27.59 0.00 0.17 0.000396 0.110822
15 0 520 520 0.08 43.43 800 66.81 280 23.38 0.00 0.10 0.000226 0.063327
16 0 520 520 0.07 36.80 800 56.62 280 19.82 0.00 0.06 0.000129 0.036187
17 0 520 520 0.06 31.19 800 47.98 280 16.79 0.00 0.03 0.000074 0.020678
Total 7280 7500 1747.55 2438.45 3700 690.899 -9.5741 1.33 -17.598 162.558
1. Angajamentul de capital
d D
1
Kta   ( Ih  Ch)  1747.55miidolari
h 1 (1  a ) h

2. Venitul net total actualizat


d D
1
VNta   VNh (1  a)
h 1
h
 2438.45miidolari

VNh  Vh  Kh

Kta (lei )
3. Cursul de revenire net actualizat: CRNA  1 dolari=3.7lei
VNta (valuta)

Kta=1747.55*3.7=6465.94
6465.94
CRNA   2.65ei / dolari 
2438.45

12
 Centralizarea indicatorilor de evaluare a eficienţei economice a
investiţiei şi evidenţierea variantei optime de proiect

Nr.crt Indicator Proiect 1 Proiect 2 Proiect 3 Criteriul


1 It 200 180 220 minim
2 d 3 2 3 minim
3 D 14 14 14 maxim
4 s 2.5 3.61 3.66 minim
5 s' 0.15 0.22 0.22 minim
6 e 2,24 1.55 1.52 maxim
7 K 11,848 7,460 8,956 minim
8 k 10.57 10.65 10.66 minim
9 k' 0.66 0.66 0.66 minim
10 Mi 400 230 420 minim
11 mi 5 4,6 7 minim
12 mi' 0.31 0.28 0.44 minim
13 ma 133,33 165 140 minim
14 Kta 2583.66 2075.5 1747.55 minim
15 Vnta/Anta 3901.52 2926.14 2438.45 maxim
16 CRNA 2.45 2.62 2.65 minim

Dupa calculul si centralizarea indicatorilor ceruti in cerinta reiese faptul ca in ceea ce priveste
indicatorii statici de fundamentare a eficientei economice cat si calcululindicatorilor
imobilizarilor reiese ca fiind proiect optim numarul 1
După calcularea indicatorilor propuşi de Metodologia Băncii Mondiale se observă din
nou randamentul proiectul numărul 1, iar varianta optimă de investiţii fiind proiectul numărul
1 deoarece îi corespund un număr de 7indicatori favorabili şi este şi singurul acceptat în urma
calculării cursului de revenire net actualizat.

13