Sunteți pe pagina 1din 3

Pentru a-l cunoaşte mai bine pe copilul Dumneavoastră şi a-l ajuta în activitatea de elev,

Vă rog să răspundeţi cu toată sinceritatea la următoarele întrebări:


1. Numele şi prenumele copilului __________________________________________
2. Data şi anul naşterii __________________________________________
3. Adresa la domiciliu, telefon __________________________________________
4. Date despre părinţi: locul de muncă, funcţia, telefon serviciu, telefon mobil
Mama: _____________________________________________________________
Tata : _____________________________________________________________
5. Cîţi copii aveţi?____ Al cîtelea copil este ? ________________________________
6. Vîrsta părinţilor la naşterea copilului: mama______________, tata _____________.
7. La ce vîrstă a mers la grădiniţă?__________________________________________
8. Înainte de grădiniţă a crescut: (subliniaţi) acasă; la bunici; la creşă.
9. A frecventat grădiniţa: 1 an; 2 ani; 3 ani; ... ;
10.A avut o frecvenţă: foarte bună; bună; medie; .... ;
11.Sunteţi mulţumiţi de rezultatele de la grădiniţă? Da; Nu; Aproximativ;
12. Dacă a fost amînat începutul şcolii, de ce ? (subliniaţi)
- Dezvoltarea fizică necorespunzătoare;
- Dezvoltarea psihică necorespunzătoare;
- Boală;
- Refuzul copilului.
13.Cum aşteaptă începutul şcolii?
a) Cu dorinţă şi interes;
b) Cu teamă;
c) Indiferent.
14.Descrieţi în spaţiul liber cum îl pregătiţi pentru şcoală, cum îi stimulaţi dragostea,
interesele: __________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
15.Ce raporturi există între Dvs şi copilul Dvs?
1) Toleranţă;
2) Indiferenţă;
3) Autoritate.
16.Aveţi obiceiul să discutaţi în familie despre educaţia copiilor?
 Frecvent;
 Cînd apare o problemă;
 Rar:
 Foarte rar.
17.Care este domeniul cel mai important din viaţa Dvs?
 Financiar;
 Cultural;
 Sentimental;
 Familial.
18. Cum apreciaţi starea sănătăţii copilului Dvs? (subliniaţi)
slabă; normală; bună; foarte bună
19. Ce probleme mai dificile a avut copilul Dvs?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
20.Ce pedepse aplicaţi copilului Dvs?_______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
21. Ce strategii educaţionale aplicaţi în meseria Dvs de părinte? __________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
22. Care sînt ocupaţiile preferate ale copilului?________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
23. Cu cine îi place să-şi petreacă timpul liber, de ce ?__________________________
___________________________________________________________________
24.Înainte de a merge la şcoală, copilul Dvs ştia:
să citească: a) pe silabe;
b) cuvinte întregi;
c) recunoaşte literele.
să scrie cu: a) litere de tipar;
b) litere de mînă;
c) nu poate scrie;
să numere: a) pînă la 10;
b) pînă la 20;
c) ________________;
să calculeze: a) în limita 10;
b) în limita 20;
c) nu ştie a calcula;
d) în limita ____;
să povestească basmele auzite ori întîmplările văzute: a) foarte bine;
b) bine;
c) satisfăcător;
d) deloc.
25. Ce rezultate credeţi că va obţine la şcoală? (subliniaţi)
Foarte bune; bune; medii; slabe.
26. Doriţi ca copilul Dvs să fie printre cei mai buni, deoarece ____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
27. Doriţi ca copilul Dvs să înveţe bine, deoarece ______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
28.În relaţiile cu şcoala Vă asumaţi rolul de :
a) familie- client al activităţii pedagogice;
b) familie- garant;
c) familie –grup de presiune;
d) familie – partener.
29. Dacă doriţi să acordaţi o mînă de ajutor colectivului de copii şi să Vă implicaţi în
viaţa şcolii, ce activităţi puteţi desfăşura?
(Desenaţi conturul mînii Dvs şi scrieţi pe fiecare deget cîte o activitate. De ex. Pot să
promovez o oră de dirigenţie cu subiectul”....”)

Aşa să ne ajute Dumnezeu şi să ne binecuvînteze pentru orice faptă


bună!

Vă mulţumesc pentru receptivitate,


învăţătoarea: Măţilă-Parfeni Viorica
LT”M. Eminescu” mun. Bălţi