Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI


Program de master: Management Educaţional

PLANIFICAREA SESIUNII DE EXAMENE


SEMESTRUL I, AN UNIV. 2017-2018

ANUL I (2017-2018)

DISCIPLINA PROFESOR DATA ORA SALA


Interactivitate în învățare Lect.univ.dr. Costel Chiteș Luni 16-18 32
15.01.2018
Managementul resurselor financiare Conf.univ.dr. Gabriel Năstase Marți 18-20 122
23.01.2018
Managementul organizației școlare Lect.univ.dr. Remus Chină Vineri 18-20 85
26.01.2018
Formarea continuă şi dezvoltarea resurselor Conf.univ.dr. Vasile Molan Luni 18-20 122
umane în învăţământ 29.01.2018
Proiectare şi dezvoltare curriculară Conf.univ.dr. Tudor Marin Vineri 18-20 77
02.02.2018

NOTĂ: - MASTERANZII CARE NU ŞI-AU ACHITAT ½ DIN TAXA DE ŞCOLARIZARE PENTRU


ANUL UNIV. 2017-2018 NU SUNT PRIMIŢI LA EXAMENE.
- INTRAREA ÎN SALA DE EXAMEN SE FACE PE BAZA CARNETULUI DE MASTERAND şi C.I.

DECAN
Conf.univ.dr. CONONA PETRESCU