Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Național de Comerț al ASEM

Catedra: “Comerț, Merceologie, Tehnologie”

Studiu individual
la disciplina „Infrastructura întreprinderii comerciale”

Tema: Factorii ce influențează asupra construcției depozitului

A efectuat: Negruță Constantin


grupa MER-141

A verificat:
Sadovici Oxana
profesor CNC al ASEM

Chișinău, 2017
Factorii ce influențează asupra construcției depozitului

- repartizarea teritorială a producției care determină


fluxurile de mărfuri, intensitatea și direcția acestora,
distanțele parcurse și normele de realizare a mișcării
mărfurilor.

- repartizarea teritorială a consumului. Spre


deosebire de producție, care are un anumit grad de
concentrare teritorială, consumul este dispersat în
spatiu si variabil cantitativ si structural

- nivelul de dezvoltare si organizare a


transporturilor - infrastructura, mijloace de
transport (tipul, nivelul tehnic, starea de
funcționare); existența și posibilitatea de acces
din mai multe direcții, cu evitarea drumurilor
aglomerate sau ocolite;

- organizarea activității comerciale, caracterizată


prin nivelul de dezvoltare și de modernizare a bazei
materiale, structurile organizatorice ale verigilor
comerciale și sistemul de relații pe care comerțul le
întreține cu ceilalți participanți la procesul de
distribuție a marfurilor.
- asigurarea utilităților cu cheltuieli cât mai reduse,
daca este posibil în cooperare cu alți beneficiari
(canalizare, apă, gaze, electricitate, telefonie etc.);
utilizarea judicioasa a terenului în vederea reducerii
costului construcției; distanțarea de punctele ce prezintă
primejdii pentru calitatea mărfurilor sau care prezintă
pericol de incendii ; posibilități de extindere a depozitului
într-o etapa viitoare; posibilități de realizare a unei
platforme pentru parcarea autocamioanelor.