Sunteți pe pagina 1din 1

ANTET

ADRESA

Către : Inspectoratul teritorial de Muncă …………….

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii


319 / 2006, art. 125, aliniatul 1, alăturat prezentei, vă înaintăm pentru verificare
şi avizare dosarul de cercetare a accidentului de muncă , din data de ….., suferit
de VICTIMA.

Director General
…………………

S-ar putea să vă placă și