Sunteți pe pagina 1din 1

OPIS

PRIVIND CONŢINUTUL DOSARULUI DE CERCETARE

Nr. Denumirea documentului Anexa Pag


crt. Nr. Nr.
1 Proces verbal de cercetare - 1-x
2 Adresă ITM nr… /……… [1] x+1
3 Certificat constatator nr…… din …………….. [2]
4 Certificat de înregistrare ……………………….. [3]
5 Fişa de comunicare accident către ITMB nr………. din ………. [4]
6 Cerere către ITMB de prelungire perioadă de cercetare nr….. din [5]
…….
7 Raport preliminar [6]
8 Decizia numire comisie cercetare nr……../…… [7]
9 Adresa către Spitalul …….. nr……… din ………… [8]
10 Declaraţie victima [9]
11 Copie dactilografiată a declaraţiei victima [10]
12 Declaraţie martor1 [11]
13 Copie dactilografiată a declaraţiei martor 1 [12]
14 Declaraţie martor 2 [13]
15 Copie dactilografiată a declaraţiei martor 2 [14]
16 Declaraţie martor 3 [15]
17 Copie dactilografiată a declaraţiei martor 3 [16]
18 Copie după Buletin Identitate victima [17]
19 Copie după contractul individual de muncă victima [18]
20 Copie prima pagină Contract de antrepriză de construcţii cu [19]
beneficiarul în locatie, nr…./……..
21 Copie fişa individuală privind protecţia muncii victima [20]
22 Copie după Fişa de aptitudini Medicina muncii nr…./……. a [21]
victimei
23 Copie după Evaluare factori de risc pentru locul de muncă [22]
24 Copie după ultimul pontaj victima [23]
25 Poze loc accident [24]
26 Schiţă loc accident format A3 [25]
27 Răspuns de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti privind [26]
diagnosticul victimei
28 Copie după Biletul de ieşire din spital [27]
29 Copie după certificatele de concediu medical nr……., …….. [28]

S-ar putea să vă placă și