Sunteți pe pagina 1din 6

Aplicatii

Exemplul nr. 1
Din registrele contabile ale ABC SRL s-au extras următoarele informații:
Venituri din dividende 20.000
Venituri din reluări de ajustări pentru 5.000
deprecierea activelor circulante
Venituri din dobânzi 5.000
Venituri din chirii 10.000
Venituri din servicii prestate 260.000
TOTAL VENITURI 300.000
Cheltuieli cu mărfurile 80.000
Cheltuieli cu salariile 58.000
Cheltuieli amenzi pentru neplata impozitelor 2.000
Cheltuieli materii prime 10.000
Cheltuieli fără documente legale 30.000
Cheltuieli cu amortizarea clădirilor 8.000
Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea 3.000
activelor imobilizate
Cheltuieli cu energia și apa 3.000
Cheltuieli de protocol peste limita admisă de 1.000
lege
Cheltuieli cu diurna peste limita legala 2.000
Cheltuieli cu impozitul pe profit 3.000
TOTAL CHELTUIELI 200.000

Să se determine impozitul pe profit datorat.

Exemplul nr. 2
ABC S.R.L. a înregistrat profit în anul 2012. Salariatul Popescu Ion este trimis într-o
delegație de 7 zile. El a primit un avans de 700 lei și o diurnă de 60 lei/zi. și a adus
următoarele documente justificative:
- Bonuri Auchan: 50 lei țigări, 30 lei alcool, 20 lei alimente;
- Hotel: 700 lei, mic dejun 150 lei;
- Factură restaurant pentru cina cu partenerul de afaceri: 200;
- Factură restaurant: 300 lei;
- Bonuri combustibil 300 lei din care s-a calculat pentru distanta parcursă in interes de
servici 150 lei ;

Care este nivelul cheltuielilor care i se pot deconta conform legii?

Exemplul nr. 3
Din registrele contabile ale ABC SRL s-au extras următoarele informații:
- Venituri din vânzarea produselor finite (701): 20.000 lei;
- Venituri din vânzarea mărfurilor (707): 50.000 lei;
- Venituri din lucrări executate și servicii prestate (704): 20.000 lei;
- Venituri din dividende (761): 10.000 lei;
- Venituri din reluări de provizioane și ajustări pentru deprecieri, care inițial au fost
nedeductibile (781): 3.000 lei;
- Cheltuieli cu materii prime (601): 10.000 lei;
- Cheltuieli cu salariile (641): 3.000 lei;
- Cheltuieli cu energia și apa (605): 2.000 lei;
- Cheltuieli cu mărfurile (607): 30.000 lei;
- Cheltuieli cu impozitul pe profit (691): 3.000 lei;
- Cheltuieli de protocol (623): 10.000 lei;
Determinați partea deductibilă a cheltuielii de protocol

Exemplul nr. 4
Societatea ABC prezintă următoarele informații:
- Venituri din vânzarea mărfurilor (707): 90.000 lei
- Venituri din vânzarea produselor finite (701): 70.000 lei;
- Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (711): 5.000 lei;
- Venituri din lucrări executate și servicii prestate (704): 15.000 lei;
- Venituri din subvenții aferente cifrei de afaceri (7411): 15.000 lei;
- Alte venituri impozabile: 105.000 lei;
- Cheltuieli cu materii prime (601): 90.000 lei;
- Cheltuieli cu mărfurile (607): 50.000 lei;
- Cheltuieli cu salariile (641): 30.000 lei;
- Cheltuieli cu sponsorizări (6582): 30.000 lei;
Să se calculeze și să se înregistreze impozitul pe profit care trebuie plătit.

Exemplul nr. 5
Societatea ABC prezintă următoarele informații:
Total venituri 400.000 lei din care:
- Venituri din vânzarea produselor finite (701): 80.000 lei;
- Venituri din dividende (761): 20.000 lei;
- Venituri din lucrări executate și servicii prestate (704): 60.000 lei;
- Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (711): 15.000 lei;
- Venituri din subvenții aferente cifrei de afaceri (7411): 15.000 lei;
- Venituri din reluări de provizioane și ajustări pentru deprecieri, care inițial
au fost deductibile (781): 50.000 lei;
Total cheltuieli 190.000 lei, din care:
- Cheltuieli cu sponsorizări (6582): 40.000 lei;
- Cheltuieli de protocol (623): 30.000 ;
- Cheltuieli cu impozitul pe profit (691): 20.000;
- Cheltuieli cu materii prime (601): 40.000 lei;
Să se calculeze și să se înregistreze impozitul pe profit care trebuie plătit.

Exemplul nr. 6
O societatate comerciala prezintă următoarea situaţie:
- Venituri totale 50.000 lei, din care din dividende (761) 2.000 lei;
- Cheltuieli totale 40.000 lei, din care cheltuieli de protocol: a) 3.000 lei; b) 100 lei
Să se calculeze și să se înregistreze impozitul pe profit care trebuie plătit.

Exemplul nr. 7
O societate comercială înregistrează următoarele cheltuieli sociale în valoare de 19.000 lei (cadouri
salariați și copiii minori ai acestora, bilete de tratament și odihnă). Fondul de salarii:
a) 300.000 lei;
b) 1.000.000 lei
Să se calculeze și să se înregistreze impozitul pe profit care trebuie plătit.

Exemplul nr. 8
O societate care comercializează fructe suportă o pierdere pe parcursul transportului de 5.000 lei din
totalul cantităţii aprovizionate în valoare de 42.000 lei. Diferenţa rămasă a fost vândută la un preţ de
70.000 lei.
Înregistraţi operaţiunile în contabilitate şi stabiliţi valoarea totală a cheltuielilor nedeductibile, ştiind
că limita de perisabilităţi, conform normelor speciale este 0,5%.

Exemplul nr. 9

S.C. ALFA S.R.L. este o agentie de turism care a inregistrat in anul N venituri totale de 750.000 lei
si cheltuieli totale de 790.000 lei. Se cunosc urmatoarele informatii despre veniturile si cheltuielile
lui S.C.ALFA S.R.L.:
a) In martie N S.C. ALFA S.R.l. a inregistrat pe cheltuieli cu provizioanele suma de 10.000 lei,
provizioanele fiind integral nedeductibile. In noiembrie N - 4.000 lei au fost trecuti pe venit.
b) Cheltuielile cu serviciile executate de terti au fost in suma de 120.000 lei din care pentru servicii
in suma de 80.000 lei S.C.ALFAS.R.L. nu detine contract
c) In scopul intretinerii relatiilor cu clientii S.C. ALFA a organizat doua excursii pentru acestia
platind suma de 30.000lei
d) ALFA contracteaza la 01 martie N un imprumut pe 5 ani de la o banca in valoare de 200.000 lei
cu o rata a dobanzii de 10,5% pe an, rambursabil la sfarsitul perioadei de 5 ani. De asemenea, la 1
aprilie N ALFA S.R.L. primeste un imprumut pe 3 ani de 300.000 lei de la asociatul sau, persoana
fizica, la o rata a dobanzii de 9% pe an, rambursabil la sfarsitul perioadei de 3 ani. Capitalul propriu
al S.C. ALFA S.R.L. la inceputul si la sfarsitul anului este de 500.000 lei, ALFA nemaiavand alte
imprumuturi decatacestea. Rata de referintaa BNR este 5.25%.
e) Din imprumuturile contractate ALFA achizitioneaza o cladire in valoare de 600.000 lei la 15 iunie
N pe care o amortizeaza contabil liniar pe 20 ani si fiscal liniar pe 40 de ani.
f) ALFA are 5 salariati, pentru care a inregistrat cheltuieli cu salariile brute in N de 120.000 lei. In
luna decembrie N societatea a oferit tichete cadou de cate 800 lei pentru fiecare salariat.
g) Salariul directorului general este de 2.000 lei/luna acesta avand functia de baza la S.C. ALFA
S.R.L. si avand si in intretinere 2 copii minori si pe sotia sa. Unul dintre copii are 15 ani si primeste o
bursa de 1000 lei/luna iar celalat copil are 17 ani si este angajat cu 6 ore/zi avand un salariu brut de
900 lei/luna. Sotia are o indemnizatie de handicap de 100 lei/luna.
h) ALFA a inregistrat si a platit la termenele legale un impozit pe profit in cursul anului N de 500 lei.

ALFA distribuie intreg profitul net la dividende.

Determinati:
a) Impozitul pe profit datorat de S.C. ALFA S.R.L. pentru anul N si diferenta de plata la scadenta
legala
b) Impozitul pe veniturile din salarii precum si salariul incasat de directorul general pentru luna
decembrie N.
c) Valoarea profitului net distribuit la dividend in N
d) Dobanzile si penalitatile datorate deS.C. ALFA S.R.L. daca plata diferentei de impozit se face la
30 aprilie N.

Exemplul nr. 10
O fabrica producatoare de produse lactate este inscrisa in Asociatia producatorilor de lapte. Cotizatia
aferenta anului curent N este de 16.400 lei. Cursul de schimb de inchidere la sfar~itul anului este de
4 lei/euro. Determinati cotizatia deductibila din punct de vedere fiscal.

Exemplul nr. 11
Un contribuabil platitor de impozit pe profit incheie un contract de sponsorizare conform legii
privind sponsorizarea, in calitate de sponsor, in valoare de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se
incheie in data de 12.12.N. Veniturile impozabile (cifra de afaceri) realizate de societate au fost de
1.002.000 lei, iar cheltuielile deductibile, in suma de 860.000 lei. Determinati impozitul pe profit.

Se constată un minus de materii prime la inventar în sumă de 9.000 lei, care nu poate fi imputat.
Materiile prime nu sunt asigurate. Care sunt incidenţele din punct de vedere fiscal?
Exemplul nr. 12
Care este prima raportare a impozitului pe profit pentru o societate nou-înfiinţată
în luna mai a anului curent?

Exemplul nr. 13
Care este primul an fiscal în cazul unui contribuabil, filială consolidată, care a optat
în luna ianuarie N pentru ca exerciţiul fiscal să coincidă cu anul financiar al
societăţii-mamă, corespunzător perioadei 01.03.N-28.02.N+1 ?

Exemplul nr. 14
O societate comercială plătitoare de impozit pe profit realizează în perioada
ianuarie-martie venituri totale în sumă de 124.000 lei, din care 64.000 lei sunt
venituri realizate din activitatea unui bar de noapte. Cheltuielile totale efectuate în
scopul realizării veniturilor sunt în sumă de 82.000 lei, din care 31.000 lei au
rezultat din activitatea de bar de noapte. Determinaţi impozitul pe profit de plată.

Exemplul nr. 15
In anul N, societatea X pierde un proces cu clientul A şi este obligată la plata unor
daune în sumă de 21.000 lei. La 31.12.N-2 a fost constituit un provizion pentru un
litigiu cu clientul A în sumă de 20.000 lei, ca urmare a estimării unui grad de
pierdere a procesului de 80%. Considerăm cheltuială deductibilă din punct de
vedere fiscal 30% din valoarea creanţei. La 31.12.N-1 s-a reestimat gradul de
pierdere a procesului cu clientul A pe baza aprecierilor avocatului societăţii la 60%.
Precizaţi regimul cheltuielilor cu provizioanele şi al veniturilor din anularea
provizioanelor.

Exemplul nr. 16
Societatea X deţine 5.000 acţiuni x 10 lei/acţiune valoarea nominală, reprezentând
un procent minoritar din capitalul social al societăţii Y. Capitalul propriu al lui Y
este structurat astfel:
 capital social 100.000 lei (10.000 acţiuni x 10 lei/acţiune);
 rezerve 120.000 lei.
Se decide majorarea capitalului prin încorporarea rezervelor în capitalul
social. Societăţii X îi revin acţiuni noi în valoare de 5.000 lei.
Precizaţi regimul venitului din încorporarea rezervelor.

Exemplul nr. 17
situaţia la 31.12.N la o societate comercială se prezintă astfel:
 venituri totale 50.000 lei, din care din dividende primite de la o
persoană juridică la care deţine 20% din capitalul social din anul N-4,
în sumă de 2.000 lei;
 cheltuieli totale 40.000 lei, din care cheltuiala cu impozitul pe profit
aferentă trimestrului anterior 1.000 lei şi cheltuieli de protocol: a)
3.000 lei; b) 100 lei.
Achiziţiile care au condus la înregistrarea cheltuielilor de protocol reprezintă
cadouri cu valoare unitară mai mică de 100 lei/beneficiar, societatea având
drept integral de deducere a TVA.
Determinaţi rezultatul impozabil.

Exemplul nr. 18
O societate înregistrează următoarele cheltuieli sociale:
 ajutor pentru înmormântare 6.000 lei;
 cadourile salariaţilor şi copiilor minori ai acestora 5.000 lei;
 bilete de tratament şi odihnă acordate salariaţilor 8.000 lei.
Fondul de salarii este:
a) 300.000 lei;
b) 1.000.000 lei.
Determinaţi deductibilitatea cheltuielilor sociale.

Exemplul nr. 19
O societate care comercializează fructe suportă o pierdere pe parcursul
transportului de 5.000 lei din totalul cantităţii aprovizionate, în valoare de 42.000
lei. Diferenţa rămasă a fost vândută la un preţ de 70.000 lei.
Care este limita de perisabilitate?

Exemplul nr. 20

Din totalul cheltuielilor de 260.000 lei realizate de o societate în timpul anului,


30.000 lei reprezintă asigurări de pensii facultative suportate pentru cei 15
salariaţi ai săi, respectiv 2.000 lei pentru fiecare. De asemenea, societatea a
înregistrat şi cheltuieli cu primele de asigurare voluntară de sănătate a angajaţilor
săi de 12.000 lei. Cursul de schimb la data înregistrării cheltuielilor cu aceste
asigurări a fost de 4,5 lei/euro.
Determinaţi deductibilitatea privind asigurarea de pensii facultative şi primele de
asigurare voluntară de sănătate.

Exemplul nr. 21
La sfârşitul anului dispunem de următoarele informaţii:
- venituri totale 60.000 lei, din care venituri din reluarea ajustărilor pentru
deprecierea activelor circulante 10.000 lei;
- cheltuieli totale 25.000 lei, din care amenzi şi penalităţi datorate statului
3.000 lei şi impozit pe profit aferent trimestrului III 4.000 lei;
- capital social 10.000 lei;
- rezerva legală din anii precedenţi 50 lei.
Determinaţi profitul impozabil.

Exemplul nr. 22
1. O societate cu obiect de activitate de construcţii a construit o clădire de
birouri în valoare de 5.000.000 lei,TVA 20%. Contractul încheiat între
constructor şi beneficiar prevede reţinerea unei garanţii de 10% din valoarea
clădirii pe un an. Pe parcursul acestui an nu se constată vicii de construcţie,
iar la sfârşitul anului, acesta îşi recuperează garanţia reţinută. Care este
nivelul de deductibilitate al garanţiei de bună execuţie?

S-ar putea să vă placă și