Sunteți pe pagina 1din 4

S

NORME SPECIFICE PROPRII

Privind protectia muncii pentru activitatea de tamplarie usi si ferestre


termopan
Prezentele norme au fost intocmite in conformitate cu Legea 90/1996
Republicata si Normele Generale de Protectie a Muncii
Art 1. Insusirea si respectarea normelor si instructiunilor de protectia muncii
si masurilor de aplicare a acestora sunt obligatorii;
Art 2. Sa utilizeze corect echipamentele tehnice din dotare si sa aduca la
cunostiinta conducatorului locului de munca , orice defectiune tehnica, sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
Art 3. Anuntarea conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp
posibil, despre accidentul de munca suferit;
Art 4. Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui
accident si sa informeze cat se poate de repede pe conducatorul locului de munca;
Art 5. Sa utilizeze echipamentul de lucru si de protectie din dotare,
corespunzator scopului pentru care a fost acordat;
Art 6. Instructajul Introductiv General, Instructajul la Locul de Munca,
precum si Instructajul Periodic se vor face de catre Imputernicitul in acest scop prin
decizie emisa la nivelul unitatii;
Art 7. Se vor respecta masurile propuse pentru eliminarea (diminuarea)
factorului de risc de accidentare stabilit pe fiecare loc de munca;
Art 8. Examenul medical la angajarea in munca se face obligatoriu ,
rezultatele consemnandu-se in fisa de aptitudini si dosarul medical, numai de
Medicul de Medicina Muncii
Art 9. De asemenea este obligatoriu efectuarea controlului medical periodic
pentru toti lucratorii (anual) , rezultatele concluzionandu-se in fisele de aptitudini,
care vor fi completate de medicul de Medicina Muncii si care se pastreaza la unitate
pentru a putea fi prezentate cu ocazia diferitelor controale;
Art 10. Se vor respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interna;
Art 11. In atelier (sectie) va exista o trusa de prim ajutor, dotata cu
medicamente si ustensile, pentru a se intervenii in caz de accident de munca;
Art 12. Transportul si manipularile materialelor se vor face totdeauna cu
maxima atentie , folosindu-se dispozitivele si echipamentul de protectie din dotare
pentru a se evita accidentele de munca;
Art 13. Se vor evita depozitarea resturilor de materiale si materii prime in
apropierea utilajelor si a locurilor de munca , pentru a nu bloca caile de acces si
pentru a nu impiedica desfasurarea procesului de productie in bune conditii;
Art 14. Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar
pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a
celorlalti participanti la procesul de productie
Art 15. Activitatea in cadrul atelierului , a sectiei si la orice loc de munca ,se
va desfasura in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare nici persoana
proprie , nici celelalte persoane participante la procesul de productie;
Art 16. Lucrul pe masinile si utilajele din atelier , se poate face numai
respectand instructiunile care au fost furnizate de producatorul masinilor si
utilajelor respective;
Art 17. Zonele si punctele de lucru sau de intretinere ale echipamentului
tehnic trebuie sa fie iluminate corespunzator sarcinii de munca efectuate;
Art 18. Partile echipamentului tehnic care prezinta temperaturi excesive
ridicate trebuie sa fie protejate corespunzator, pentru a preveni contactul
angajatilor cu acestea, sau dupa caz chiar apropierea de ele;
Art 19. Semnalele de avertizare trebuie sa fie usor de perceput si de inteles si
sa fie lipsite de ambiguitate;
Art 20. Operatiile de intretinere se fac numai cu echipamentul tehnic oprit;
Art 21. Echipamentul tehnic trebuie prevazut cu dispozitive care sa nu
permita punerea accidentala in functiune pe perioada cat este in stare de repaos,
pentru revizii , reparatii sau alte lucrari;
Art 22. Organele de comanda ale echipamentului tehnic trebuie sa fie vizibile
si identificabile cu usurinta si daca este necesar , sa fie marcate corespunzator;
Art 23. Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa
trebuie sa se aplice masuri tehnice si organizatorice ;
23.1.Masurile tehnice sunt urmatoarele
-acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active (izolarea de
protectie) ale instalatiilor si echipamentelor electrice;
-inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare;
-ingradiri
-protectia prin amplasare in locuri inaccesibile prin asigurarea unor
distante minime de securitate;
-scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la
care urmeaza a se efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune
-utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pamant si in
scurtcircuit;
-folosirea mijloacelor de protectie electroizolante
-alimentarea la tensiune foarte joasa (redusa) de protectie;
-egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de
lucru.

23.2. Masurile organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii


prin atingere directa sunt urmatoarele:
-executarea interventiilor la instalatiile electrice(depanari,
reparari,racordari, etc), trebuie sa se faca numai de personal calificat, in meseria de
electrician, autorizat si instruit pentru lucrul respectiv
-delimitarea materiala a locului de munca(ingradire)
-esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice;
-elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la
instalatiile electrice
-organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice
de protectie impotriva atingerilor directe
Art.24. In timpul aprovizionarii cu materie prima si materiale din afara
atelierului in atelier se interzice functionarea masinilor si lucrul la acestea in
incaperea in care se depoziteaza materialele.
Art.25. Se interzice lucrul cu scule defecte sau improvizate
Art. 26. In cadrul atelierului este obligatoriu existenta trusei medicale cu
medicamentele si ustensilele necesare , pentru acordarea primului ajutor in caz de
accidentare.
Art.27. Locurile de munca din cadrul atelierului vor fi mentinute in
permanenta curate. Bucatile si resturile de materiale vor fi stranse si depuse la
container ori de cate ori va fi nevoie in timpul lucrului.

INSTRUCTIUNI PENTRU PRELUCRAREA AUTOMATA A DATELOR

Art.28. Lucratorii care urmeaza sa desfasoare activitatii la echipamentele de


calcul vor fi incadrati si repartizati la posturile de lucru numai dupa efectuarea
examenelor medicale obligatorii prevazute de reglementarile in vigoare ale
ministerului sanatatii , inclusiv a examenului medical oftalmologic
Art. 29.Examenul medical se va realiza periodic, in conformitate cu normele
N.G.P.M. si ori de cate ori acuza simptome vizuale sau generale posibil a fi
determinate de exercitarea profesiunii.
Art. 30. In cazul in care la controlul medical oftalmologic se constata ca nu
pot fi utilizati ochelarii de corectie obisnuiti, lucratorii vor fi dotati cu mijloace de
corectie speciale, adecvate sarcinii de munca;
Art.31. plata mijloacelor de corectie speciale va fi suportata de asociatie;
Art. 32. Conducerea unitatii de informatica sau a compartimentului
economic va asigura informarea lucratorilor asupra tuturor aspectelor de securitate
si sanatate derivate din cerintele desfasurarii activitatilor, precum si asupra
masurilor aplicabile la locul de minca.
Art. 33. Lucratorii vor fi instruiti in utilizarea echipamentului de calcul
inainte de inceperea activitatii si ori de cate ori se modifica organizarea sau dotarea
locurilor de munca;
Art.34. lucratorii vor fi instruiti special asupra necesitatii amenajarii
ergonomice a locului de munca si asupra pozitiilor corecte pe care trebuie sa le
adopte in timpul lucrului;
Art.35. conducerea unitatii va planifica si organiza activitatile , astfel incat
activitatea zilnica in fata ecranului sa alterneze cu alte activitati;
Art. 36. In cazul in care alternarea activitatilor nu este posibila , iar sarcina
de munca impune utilizarea ecranelor in cea mai mare parte a timpului de lucru, se
vor acorda pauze suplimentare fata de cele obisnuite;
Art. 37. Utilizatorii tehnicii de calcul trebuie sa aiba posibilitati de modificare
a pozitiei de lucru in timpul activitatii
Art.38. amenajarea locului de munca trebuie astfel realizata incat sa ofere
utilizatirilor confort si libertate de miscare si sa diminueze in masura maxim
posibila riscurile de natura vizuala , mentala si posturala.
Art. 39. Posturile de munca trebuie concepute si amenajate astfel incat sa
permita unor persoane diferite sa realizeze o gama divesa de sarcini de munca
intrun mod confortabil si eficace, la nivelul de performanta cerut.

S-ar putea să vă placă și