Sunteți pe pagina 1din 5

EVALUARE INIŢIALĂ TEMA : „Să ne reamintim!


Planificarea activitaţilor comune şi pe centre de interes
Categoria de activitate/ Obiective urmărite Itemi de evaluare
Data Temă şi mijloc de realizare (sarcini)
Se urmăreşte dacă copilul: 1.Ce observi în jurul tău?
-observă ceea ce îl înconjoară şi sesizează 2.Ce poţi să spui despre copaci?
1.Cunoaşterea mediului: schimbările şi transformările din natură; 3. Ce fac vietăţile în prag de iarnă?
„În parc”-plimbare cu -descrie anotimpurile; 4.Poţi să le ajuţi cu ceva?
observarea naturii. -descrie ce observă, folosind propoziţii 5.Numeşte anotimpurile unui an!
simple şi dezvoltate, logice şi corecte; 6.Care este cel preferat de tine? De ce?
-adresează întrebări despre cele observate; 7. Numeşte câteva caracteristici ale celorlalte
- cercetează mediul inconjurător şi îşi anotimpuri!
exprimă impresii, păreri despre cele
L văzute.
U 2. Educaţie-artistico- -utilitează corect instrumentele de lucru; 1. Combină aceste culori şi pictează ce doreşti!
N plastică: -se încadrează corect în pagină; 2.În ce poţi să transformi aceste pete de culoare?
I „ Ne jucăm cu acuarelele!”- -poate să-şi evalueze propria lucrare, dar 3.Explică ce ai desenat.
combinaţii de culori. şi pe a celorlalţi; 4.Pune o bulină roşie pe lucrarea care ţi se pare cea
-are o poziţie corectă a corpului faţă de mai bună!Explică de ce ai ales această lucrare.
suportul de lucru. 5. Pictează o pată de culoare. Poţi s-o faci să semene
cu un obiect cunoscut?

Activităţi pe centre de interes:


-Alfabetizare:”Când se-ntâmplă?”-„citirea” unor imagini,jetoane cu anotimpurile, convorbiri libere, „ Ce ştii despre mine?”-
descrierea unui obiect, a unei imagini sau a unui jeton reprezentând fructe, legume, jucării.
-Artă- „Lipeşte în spaţiul dat 4 fructe şi 6 legume de toamnă”, „ Friză cu fructe de toamnă”-pictură, „ Copaci înalţi, copaci
scunzi”- modelaj
- Jocuri senzoriale –„ Ce-ai mirosit? Ce-ai auzit?”, „ Calcă frunzele. Ce ai simţit?”
- Construcţii – „ Piaţa de legume”, „ Casa şi grădina bunicului”, „ Lădiţe pentru legume şi fructe”

1
-inţelege ce înseamnă o familie; 1.Priveşte cu atenţie şi spune ce vezi in imagine!
-spune componenţa propriei familii; 2. Ce este o familie?
-descrie o imagine; 3. Câţi membri are familia ta?
1.Educarea limbajului- -se exprimă coerent, corect, respectând o 4.Cine te aduce la grădiniţă?
„Familia mea”- succesiune logică în prezentarea acţiunilor 5.Cine te scoate la plimbare?
lectură după imagini unei imagini; 6.Cine îţi cumpără tot ce doreşti?
-ascultă relatările celorlalţi; 7. Cu cine vrei să împarţi un măr?
-formulează şi pune întrebări; 8. Cine te duce în parc?
-se exprimă liber, logic şi corect; 9. Prezintă-te!
-ştie să se prezinte, spunând nume, adresă, 10. Îţi place ce faci la grădiniţă? Dar acasă?
pasiuni, interese; 11. Ai un prieten bun? Ce înseamnă pentru tine
Se mai urmăreşte: prietenia?
M -relaţia copilului cu fiecare membru al
A familiei sale;
R -atmosfera intrafamilială;
Ţ -nivelul de socializare.
I 2. Educaţie muzicală- -ascultă cu atenţie cântecele; 1.Ascultă cu atenţie şi numeşte cântecul audiat!
„Al cui glas ai auzit?”, -recunoaşte/reproduce fragmente din 2.Eu cânt, tu asculţi şi, apoi, repeţi, dacă poţi!
”Recunoaşte cântecul!”, cântecul prezentat; 3.Ce mişcări îţi sugerează versurile auzite?
” Repetă după mine!”- jocuri -repetă un fragment dintr-un cântec; 4.Al cui glas ai auzit, cine te-a strigat pe nume?
muzicale. -execută mişcările sugerate de text; 5.Mergi cum bat/cum cânt!
-cântă în grup; 6.Răspunde cântând!
-recunoaşte după glas colegii din grupă; 7.Ascultaţi şi vă mişcaţi, cântecul să-l repetaţi!
-foloseşte dativul/genitivul corect;
Activităţi pe centre de interes:
Alfabetizare:”Cine eşti?”-discuţii libere,” Spune cine este în fotografia adusă de tine!”, „Dă-mi jucăria de pe masă/din faţa ta/ de
sub….”-joc pentru recunoaşterea raporturilor: sus-jos, aproape-departe, stânga-dreapta etc.
Artă- „Desenează familia ta!”, „ Fă-ţi autoportretul!”, „ Desenează-ţi cel mai bun prieten!”
Jocuri de rol: „ De-a familia”, „De-a grădiniţa”.
Construcţii:”Casa mea/grădiniţa mea/ oraşul meu”.

2
1.Activitate matematică - -ordonează obiectele după un criteriu dat: 1. Aşază aceste jucării după cum îţi cer: de la cea
„Ordonează corect!”, mărime/culoare/ înălţime etc.; mai mică la cea mai mare/ de la cea mai scundă la
” Aşază-mă la căsuţa mea!”, -formează şirul crescător / descrescător al cea mai înaltă etc.!
„Unde ai aşezat jucăria?”- numerelor naturale; 2. Aşază cifrele în şir crescător, apoi descrescător!
jocuri - exerciţiu. -stabileşte poziţia unui obiect într-un şir, 3.Numără fetiţele din grupă, apoi numără băieţii!
folosind numeraţia ordinală; 4. Pune această jucărie: lăngă tine, pe scaun, în
-numără corect în concentrul 1-10; faţa mesei etc.
M -constituie mulţimi pe baza unor însuşiri 5.Numără elementele acestei mulţimi şi pune cifra
I comune; corespunzătoare.
E -raportează corect cifra la cantitate şi 6. Pune lângă cifrele date tot atâtea obiecte.
R cantitatea la cifra corespunzătoare; 7. De ce aceste obiecte sunt în aceeaşi grupă?
C -stabileşte relaţii între mulţimi şi realizează 8. Ce poţi face ca să fie tot atâtea..?
U comparaţii.
R 2.Educaţie fizică- -răspunde motric la o comandă dată, 1.Arată ce spun eu!
I „ Ne mişcăm şi ne jucăm”, ” executând corect şi în timp mişcarea 2.Fă ce spun eu!
Cursa iepuraşilor”, ” Cel mai comandată; 3.Când pe vârf, când pe călcâie!
bun alergător” – exerciţii -işi coordonează mişcările în timpul 4.Stai pe loc şi nu mişca!
fizice, jocuri sportive. execuţiei; 5.Când spre stânga, când spre dreapta!
-a achiziţionat corect schema corporală; 6.Alergăm printre copaci!
-se orientează în spaţiu; 7.Prinde, prinde!
-se raportează corect la un reper indicat; 8.Fii atent la minge!
Activităţi pe centre de interes:
-Alfabetizare: ”Ce ar fi, ce s-ar întâmpla?”, „Ce poţi face cu…..( o hârtie, un băţ, un cerc etc.)?” -jocuri de gândire, imaginaţie şi
creativitate, „Completează propoziţia!”- joc de limbaj
- Artă: ” Pictează obiecte ce pot fi roşii/galbene/ albastre!”
-Jocuri de masă:”Să refacem întregul”, „Alege, numără, grupează”, „Tangram” (combinarea pieselor tangramului se lasă la
latitudinea copilului), „Jocul cartonaşelor colorate” (se pun la dispozitia copiilor cartoane diferit colorate, ei le sortează, le aşază
cum doresc, recunosc culorile)
-Jocuri senzoriale: „ Inchide ochii. Ghici ce ţi-am pus în mână?”, „ Din ce material este făcut acest obiect?”

3
-formează mulţimi de acelaşi fel; 1. Spune tot ce ştii despre această piesă!
-descrie o piesă geometrică, sesizând cele 4 2.Alege numai piesele geometrice roşii sau
atribute; albastre/ galbene şi aşază-le în cutia mare de pe
1.Activitate matematică- - recunoaşte piesa cerută şi o identifică din masa mea!
„ Săculeţul fermecat”- joc mulţime; 3. Dă-mi o piesă mică, albastră, subţire şi rotundă
logico-matematic -compară 2 piese, sesizând asemănări şi sau o piesă mare, groasă, roşie şi triunghiulară
deosebiri; etc.
-afirmă sau neagă atribute ale pieselor în 4. Ce poţi să spui despre aceste 2 piese?Prin ce se
raport cu mulţimile din care fac parte; aseamănă? Prin ce se deosebesc?
-foloseşte în mod curent limbajul 5.Ce piesă ai primit?
matematic. 6.Cum este/cum nu este această piesă?
J 7. Cere o piesă colegului tău, enumerând 4
O atribute.
I 8. Ce piesă nu se potriveşte?
2.Educaţie pentru societate- -ascultă cu atenţie lectura unui text; 1.Ascultă cu atenţie ce citesc. Ce ai înţeles?
„Bunele deprinderi” -dovedeşte că a înţeles mesajul unui text; 2.Ce cuvinte fermecate cunoşti?
-discuţii libere pe textul - cunoaşte şi foloseşte formule de politeţe; 3. Când le foloseşti?
poeziei cu acelaşi titlu. -cunoaşte reguli de igienă personală şi de 4.Ce trebuie să facem pentru a ne păstra
comportare în colectivitate. sănătatea?
-îşi evaluează propriul comportament în 5.Ce s-ar întâmpla dacă…?
raport cu semeni şi situaţii; 6.Cu cine ai vrea să semeni? De ce?
-cooperează, comunică, relaţionează cu 7. Ce sunt regulile? Cine respectă regulile?
grupul.

Activităţi pe centre de interes:


-Ştiinţă: „Comoara din fructe!”- convorbiri, joc senzorial, citire de imagini adecvate, recitarea unor poezii potrivite.
-Alfabetizare: „Te rog să-mi dai, te rog să-mi ceri!”-joc-exerciţiu (se pot folosi jucării, piese geometrice, fructe, legume ),” Şi
cuvintelor le place să se joace..”-exerciţii de vorbire cu diminutive, antonime, sinonime, „ Ghiceşte ce spun!” -joc de citire labială.
-Artă: „Desenează jucăriile preferate”, „Palma dreaptă, palma stângă”-amprentare.
-Jocuri distractive: „Mergi! Opreşte-te când termin cântecul. Câţi paşi ai făcut?”, „ Dacă au fost…şi mai vin…. Câte am acum?”,
„Fierbinte, călduţ, rece!”

4
-ascultă cu interes şi atenţie textul citit; 1.Ce poveste ai ascultat?
-recunoaşte povestea, spunând titlul şi, 2. Alege imaginile potrivite!
1.Educarea limbajului- eventual, autorul; 3.Ce ţi-a plăcut mai mult din povestea…..?De ce?
„ A fost odată…..”- joc -reproduce cu uşurinţă fragmentul cerut, 4.Compară 2 personaje.(Ex.: Ursul şi vulpea/
didactic fără să devieze de la subiect, fără omisiuni iedul cel mare cu iedul cel mic/ )
şi repetări; 5.Numără personajele din povestea…... .
-se exprimă corect, înlănţuind logic ideile în 6.Cu ce personaj ai vrea să semeni ?
propoziţii şi fraze, 7. Să grupăm personajele după faptele lor….!”
-asociază povestea cu imaginile 8. Să grupăm imagini şi personaje din aceeaşi
V corespunzătoare; poveste.”
I -alege materialele şi uneltele conform temei 1.Ce poţi face cu aceste materiale?
N 2.Activităţi practice: date; 2.Rupe hârtia cum vrei tu!
E -tehnica colajului: -efectuează operaţii simple de lucru cu 3. Taie hârtia după contur!
R „ O zi de toamnă” / „În parc”/ materialele puse la dispoziţie; 4. Ce vrei să realizezi cu aceste forme?
I „Pe strada mea” -verbalizează acţiunile întreprinse şi 5.Îmbină decupajele cum vrei tu!
foloseşte un limbaj adecvat; 6.Pune o bulină roşie pe lucrarea considerată de
-realizează lucrarea cerută, dovedind tine cea mai bună. Explică de ce crezi aşa.
abilităţi practice; 7.Ce părere ai despre această lucrare?
- cooperează şi comunică cu ceilalţi în 8.Pe lucrarea ta ai pune o bulină roşie?De ce?
activităţile de grup;
-are o opinie despre propria lucrare şi
despre a celorlalţi.
Activităţi pe centre de interes:
-Alfabetizare:”Miră-te, întreabă!”- construirea unor propoziţii interogative şi exclamative, „Ce ştii despre acest personaj?”, „ Cum
este corect?”- exerciţii de vorbire, ”Găseşte rime pentru cuvintele următoare…”, ”Dacă nu e aşa, cum este?”-joc de utilizare a
noţiunilor opuse.
- Joc de rol: ”Parada personajelor din poveşti”- dramatizare.
-Artă: ” Mingi mari, mingi mici”, „Facem prăjituri cu forme geometrice” -modelaj
- Jocuri de simulare: „Ghiceşte ce face copilul?”, „Fă şi tu ce facem noi!”
- jocuri muzicale şi distractive: „ Mergi cum cânt, mergi cum bat!”, „Răspunde cântând!”,” Cântă ce ai auzit!”.