Sunteți pe pagina 1din 10

Citiți cu atenție proverbul:

Buturuga mică răstoarnă carul mare.

Dintre frazele de mai jos subliniați două care credeți că au un înțeles cât mai asemănător cu al
proverbului pe care l-ați citit.

1-4 a)Chiar faptele mici exprimă caracterul omului.

b)Farmecul vieții trebuie căutat în ceea ce ne este accesibil.

c)Invenții mici sunt deseori rezultatul unei munci îndelungate.

d)Din scânteie se naște flacăra.

e)Rezultatele unei munci depind numai de capacitatea omului.

f)Din fapte neimportante nu poate rezulta ceva însemnat.

g)O simplă neatenție poate produce o catastrofă de cale ferată.

h)Intre cauză și efect există adeseori un raport imprevizibil.

Recitind aceleași fraze, notați, punând înaintea lor semnul plus (+), două dintre ele în care este
exprimată o idee contrară celeia din proverbul Buturuga mică răstoarnă carul mare.

Citiți cu atenție și proverbul următor:

Adeseori te înșeli dacă te iei după coaja copacului.

Din propozițiile de mai jos subliniați două cu înțeles cât mai apropiat de al proverbului citat.

5-8 a)Experiența bogată nu implică și o vârstă înaintată.

b)Oamenii reacționează uneori paradoxal.

c)Funcția socială nu este întotdeauna un indiciu al valorii omului.

d)Aparențele nu înșseală niciodată.

e)Situațiile excepționale pot oferi surprize în conduita omului.

f)Adevărata valoare a omului se stabilește după vorbe și nu după faptele sale.

g)Oamenii solitari sunt foarte greu de cunoscut.

h)Frumusețea fizică nu presupune și frumusețea sufletească a omului.


Dintre aceleași propoziții notați, punând înaintea semnul plus (+), două care exprimă o idee
contrară celei exprimate în proverbul Adeseori te înșeli dacă te iei după coaja copacului.

Rezolvați problema următoare:

9. Mărul meu este puțin mai mic decât al tău. Mărul lui Gheorghe este mult mai mare
decât al meu. Al cui măr este mai mare: al tău sau al lui Gheorghe?

Citiți cu atenție cuvintele din rândul următor:

Vrabie, privighetoare, vulpe, rândunică, lup, lebădă, ciocârlie.

Observați că din aceste șapte cuvinte, cinci au o anumită legătură între ele, iar două se deosebesc
de celelalte cinci. Astfel, cuvintele vrabie, privighetoare, rândunică, lebădă și ciocârlie
reprezintă nume de păsări spre deosebire de cuvintele vulpe și lup, care se deosebesc de celelalte
cinci au fost subliniate.

Citiți cu atenție și cuvintele:

Castan, crin, brad, stejar, mesteacăn, garoafe, ulm.

Cuvintele crin și garoafe reprezintă nume de flori, spre deosebire de celelalte cinci cuvinte, care
reprezintă nume de copaci. De aceea subliniați cuvintele crin și garoafe.

Tot astfel, în fiecare din rândurile de mai jos, subliniați cele două cuvinte a căror semnificație
diferă mai mult de a celorlalte cinci:

10. lună, zi, calendar, minut, an, oră, ceasornic.

11. alerg, fug, stau,sar, umblu, mă plimb, dorm.

12. fierar, tâmplar, agricultor, orășean, învățător, inginer, ucenic.

13. deștept, dinamic, ignorant, comunicativ, sincer, literat, altruist.

14. pătrat, cerc, triunghi, trapez, pentagon, romb, arc.

15. liric, nuvelă, eseu, dramatic, schiță, reportaj, roman.

16. furtună, soare, trăsnet, vijelie, întunecime, ploaie, tunet.

17. mină, nas, gură, cap, urechi, ochi, frunte.


Rezolvați problemele următoare:

18. O coală de hârtie este tăiată în șase bucăți. Dintre aceste șase bucăți, patru sunt tăiate
încă o dată în patru, iar două sunt tăiate în câte trei. Din foile astfel căpătate, jumătate mai
sunt tăiate o dată în două. În câte bucăți a fost împărțită coala?

19. Dintre numerele cuprinse între 1439 și 1507, care este numărul ale cărui cifre adunate
dau suma cea mai mică?

20. Dar suma cea mare?

21. Dacă mergeți spre răsărit și vă întoarceți întâi spre stânga, apoi tot la stânga, apoi la
dreapta, și, în sfârșit, iar la stânga, în ce direție mergeți: spre est, vest, nord, sud?

Citiți cuvintele din rândul următor:

Are uși casa ferestre și Adevărat Neadevărat

Dacă aranjăm în minte, corect, aceste cuvinte, căpătăm propoziția: casa are uși și ferestre.
Propoziția are un înțeles și exprimă o idee adevărată, căci casa are uși și ferestre. De aceea a fost
subliniat, dintre cele două cuvinte de la sfârșitul rândului cuvântul Adevărat.

Citiți și cuvintele:

Nu copacii vara frunze au Adevărat Neadevărat

Aranjând corect aceste cuvinte, obținem propoziția: vara copacii nu au frunze. Deși propoziția
aceasta are un înțeles, ideea exprimată nu este adevărată, căci vara copacii au frunze. De aceea,
dintre cele două cuvinte de la sfârșitul rândului, subliniați cuvântul Neadevărat.

Tot astfel, fiecare din rândurile de mai jos conține o frază deranjată. Dacă conșinutul frazei
obținute prin aranjarea logică a cuvintelor din rând este real, subliniați, dintre cuvintele de la
sfârșitul rândului, cuvântul Adevărat, iar dacă ideea exprimată este falsă, subliniați cuvântul
Neadevărat.

22. Idealurile ființă nu-și sale viitor este proiectează omul în singura care.
Adevărat/Neadevărat
23. o parte datoresc automobil de din accidentele se șoferilor toate. Adevărat/Neadevărat

24. umanul este permanent a căuta omului în mod datoria de. Adevărat/Neadevărat

25. unii care mustrare au se conștiință de criminali sinucid.


Adevărat/Neadevărat

26. încheie școlarității procesul personalității de a omului terminarea cu se odată


dezvoltare. Adevărat/Neadevărat

27. randamente prudența vârstnici și experința muncă în superioare permite acestora


oamenilor. Adevărat/Neadevărat

28. oamenilor muncii de la trai productivitatea nu al nivelului contribuie ridicarea.


Adevărat/Neadevărat

29. capacitatea au muncă în serviciul lor de marile umanității puse personalității.


Adevărat/Neadevărat

Citiți cu atenție numerele de mai jos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dacă trebuie să adăugăm acestui rând de numere două, care să continue seria în aceeași ordine,
atunci cele două numere ar fi 8 și 9. De aceea pe prima linie de la sfârșitul rândului de numere a
fost scrisă cifra 8 iar pe a doua cifra 9.

Citiți și seria:

30 27 24 21 18 15 12

În acest șir, numerele merg descrescând din 3 în 3. Cele două numere care ar continua seria, în
aceeași ordine, ar fi 9 și 6. Scrieți deci pe liniile de la sfârșitul rândului cifrele 9 și 6.

Tot astfel, rândurile de mai jos conțin serii de numere. Observați ordinea în care sunt aranjate
numerele din fiecare rând, și scrieți pe liniile de la sfârșitul rândului două numere care să
completeze seria.

30. 2 4 6 8 10 12 14

31. 2 5 3 5 4 5 5

32. 2 3 6 4 5 20 6
33. 16 4 12 3 9 2 7

34. 7 8 6 7 5 6 4

35. 5 25 4 16 3 9 2

36. 5 1 6 2 7 3 8

37. 120 2 60 3 20 4 5

Rezolvați problemele:

38. Luni am avut de trei ori mai mulți bani decât marți, iar marți am avut mai mult pe
jumătate din câți am avut duminică. În ce zi am avut mai mulți bani?

39. Maria este mai mare de cât Ileana dar mai mică decât Irina. Anica este mai mică decât
Ileana. Dintre Anica, Ileana și Irina, care este cea mai mică?

Citiți cuvintele din rândul următor:

Zi – lumina: noapte – stele, lună, întuneric, lampă, apus.

Între primele două cuvinte, zi și lumină, există o anumită legătură: ziua este luminiă. Dintre
ultimele cinci cuvinte din rând, scrise cu litere mai groase, un cuvânt se găsește cu cuvântul
noapte într-o relație asemănătoare cu aceea dintre cuvintele zi și lumină. Acesta este cuvântul
întuneric, căci după cum ziua este lumină, noaptea este întuneric.

Citiți și cuvintele următoare:

Om – mare: copil – frumos, mic, bun, cuminte, obraznic.

În acest rând trebuie subliniat cuvântul mic căci după cum omul este mare, copilul este mic.

Tot astfel, în fiecare din rândurile de mai jos, primele două cuvinte sunt într-o anumită relație.
Trebuie să găsiți dintre ultimele cinci cuvinte ( scrise cu litere mai groase), cuvântul care să aibă
cu cel de-al treilea cuvânt din rând, o legătură asemănătoare celei în care se găsesc primele două
cuvinte:

40. viață – mișcare: moarte – durere, descompunere, încremenire uitare, veșnicie.

41. anarhie – organizare: incult – indisciplinat, înțelept, erudit, modest, deștept


42. veselie – râs: supărare – durere, amărăciune, plâns, tristețe, posomorâre

43. subiectiv – obiectiv: indiferent – neintegrat, plafonat, apatic, tristețe, instabil, interesant

44. armă – război: plug – câștig, muncă, unealtă, grâne, avere

45. metal – cupru: știință – sociologie, pictura, strungărie, grafică, tehnică

46. tratament – însănătoșire: antrenament - șansă, evoluție, schimbare, performanță, stagnare

47. om – unealtă: pictor – culoare, imagine, compoziție, penel, pânză

Rezolvați acum și problemele următoare:

48. A este la stâga lui B C este la dreapta lui B A este la dreapta sau la stânga
lui C?

49. Călin s-a născut înaintea lui Gheorghe dar imediat după nașterea lui Petru. Mihai s-a
născut cu mult înainte de nașterea lui Petru. Vasile este puțin mai mare ca Petru. Care
dintre ei este mai mare?

Citiți cu atenție textul următor:

„Dacă apreciem mărimea unei cărți, nu după numărul paginilor ci după timpul necesar
pentru înțelegere, atunci am putea spune despre multe cărți că ar fi cu mult mai scurte
dacă nu ar fi atât de concise. În același mod însă, dacă ne îndreptăm atenția spre o mai
bună sesisare a întregului, am putea spune cu tot atâta dreptate, despre multe cărți că ar fi
devenit cu mult mai clare dacă nu s-ar fi urmărit să fie atât de clare. Căci unele mijloace
care condiționează claritatea, ajută fără îndoială, înțelegerii părților, însă abat atenția de la
perceperea întregului.”

Dacă ideile exprimate în frazele de mai jos pot fi deduse din acest text, subliniați cuvântul DA :
dacă frazele respective exprimă însă o idee neintegrată total în text, subliniați cuvântul NU.

50. Mărimea unei cărți poate să nu fie apreciată numai în funcție de numărul paginilor.

Da Nu

51. Totdeauna cărțile cele mai clare sunt acelea în care se exprimă detaliat fiecare idee în
parte.

Da Nu
52. Adeseori putem spune că o carte voluminoasă este mai mică decât o carte mai puțin
voluminoasă.

Da Nu

53. Mijloacele care înlesnesc claritatea fac adeseori ca o carte să fie mai puțin clară.

Da Nu

54. Înțelegerea cu ușurință a părților abate totdeauna atenția de la înțelegerea întregului.

Da Nu

Rezolvați problemele:

55. Gheorghe este mai în vârstă decât Ion, dar mai tânăr decât Vasile. Costache este de
aceeași vârstă cu Ion. Costache este mai tânăr decât Vasile?

56. Sunteți orientat spre est. Faceți o mișcare de rotație spre stânga de 270˚, apoi faceți o
deplasare la dreapta de 90˚ și în sfârșit una la stânga de 225˚. Între ce puncte cardinale vă
găsiți acum?

57. Ionel este mai voinic decât Gheorghiță. Costică este mai voinic decât Dumitru.
Gheorghiță și Costică sunt la fel de voinici. Care dintre ei este cel mai voinic?

Fără a reveni supra paginilor lucrate, predați în liniște caietul.

7. Corectarea testelor

Testul este alcătuit din 57 de teme. Pentru fiecare temă corect rezolvată se acordă un punct. Cota
maximă (suma punctelor rezolvate) poate fi deci 57.

Soluțiile corecte la temele testului sunt cele specificate în tabelul 1.

Pentru asigurarea unei corecte interpretări în aprecierea soluțiilor sunt necesare câteva precizări:

-la temele 1 – 4 și 5 – 8 se pot obține în total 8 puncte dacă subiecții au subliniat la fiecare din
cele două situații pe acele propoziții cu sens asemănător sau au notat cu semnul plus (+), la
fiecare, pe cele două propoziții cu sens contrar. Dacă, de exemplu, la una din cele două teme (1 –
4 sau 5 – 8) a subliniat corect o singură propoziție primește un punct. Dacă a subliniat corect
două propoziții primește două puncte, dacă a subliniat trei (două corecte, una greșită) primește un
punct, dacă a subliniat patru sau trei (două greșite, una bună) nu mai primește nimic. La fel se
procedează și în situația propozițiilor pe care trebuia să le noteze cu semnul plus. Rezultatul de la
sublinieri nu afectează rezultatul de la notările cu semnul plus. La fel, rezolvarea de la tema 1 – 4
este independentă de rezolvarea de la tema 5 – 8.

Tabelul 1: soluțiile temelor

Tema Soluția Tema Soluția


1–4 e. notat cu + 30 16, 18

d. subliniat 31 5, 6

f. notat cu + 32 7, 42

g. subliniat 33 1, 6

5–8 c. subliniat 34 5, 3

d. notat cu + 35 4, 1

f. notat cu + 36 4, 9

h. subliniat 37 5, 1

9 Gheorghe 38 Luni

10 Calendar, ceasornic 38 Anica

11 Stau,dorm 40 Încremenire

12 Orășan, ucenic 41 Erudit

13 Ignorant, literat 42 Plâns

14 Cere, are 43 Interesant

15 Liric,dramatic 44 Muncă

16 Soare, întunecime 45 Sociologie

17 Mână, cap 46 Performanță

18 33 47 Penel

19 1500 48 La stânga

20 1499 49 Mihai

21 Vest 50 Da

22 Neadevărat 51 Nu
23 Adevărat 52 Da

24 Adevărat 53 Da

25 Adevărat 54 Nu

26 Neadevărat 55 Da

27 Adevărat 56 N.E.

28 Neadevărat 57 Ionel

29 Adevărat

-la temele 10 – 17 se acordă un punct pentru fiecare temă corect rezolvată: sublinierea numai a
celor două cuvinte care reprezintă noțiuni de alt gen;

-la temele 22 – 29 se acordă câte un punct fiecăruia în situația răspunusului corect subliniat;

-la temele 30 – 37 se acordă un punct fiecăreia, dacă s-a completat corect seria de numere cu încă
două numere;

-la temele 40 – 47 se acordă un punct pentru fiecare temă în care s-a subliniat numai cuvântul
aflat în relație analoagă;

-la temele 50 – 54, - situație similară cu a temelor 24 – 29;

-pentru fiecare problemă (9, 18 – 21, 38 – 39, 48 – 49, 55 – 57) corect rezolvată se acordă un
punct.

Suma temelor corect rezolvate alcatuiește cota testului și se notează pe copertă, în partea stângă,
în locul rezervat (Cota...Calitate..).

8. Etalonarea rezultatelor

Raportarea cotei obținută la valorile etalon ale testului, acordă acesteia semnificația cuvenită.

Pentru corecta folosire a etalonului (tabelul 2) sunt necesare câteva precizări:

Tabelul 2: etalon

Vârst Variabila
a

10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90

15 Calitate 21 24 25 27 30 33 36 40 42
35 54 34 2
100 84 71 58
10 26 53 26 41 38
timp 90 79 62 54 51 49

16 Calitate 23 27 29 31 34 36 38 41 42 44 48

timp 10228 9955 9012 8519 7813 688 6152 5734 5577 5318 45 24

17 Calitate 23 27 29 30 33 35 38 41 42 44 47

timp −¿ 9023 8617 8328 7730 70 6440 6357 5872 5622 4957
99¿

18 Calitate 24 29 30 32 34 37 40 42 43 45 47

timp 978 8818 835 80 746 6930 658 6033 595 5561 49 43

19 Calitate 23 27 28 30 33 36 39 42 44 45 48

timp 9013 88 7928 7725 7333 7021 6654 6310 6126 5842 5123