Sunteți pe pagina 1din 4

Subiectul exprimat

Exerciții

Manual Humanitas Educațional, 2011

1/87

Indicați subiectele din enunțurile de mai jos și precizați dacă sunt simple sau multiple:
Televizorul nostru s-a stricat.
Televizorul = subiect simplu
Vântul și ploaia m-au ținut în casă.
Vântul și ploaia = subiect multiplu.
Deși este ger, bunica sau mama va merge la piață.
Ger = subiect simplu
Bunica sau mama = subiect multiplu
Emisiunile de știință și filmele de aventuri sunt urmărite de Andrei cu interes.
Emisunile și filmele = subiect multiplu
O grămadă de cărți și de ziare îi acoperă biroul.
O grămadă = subiect simplu
E greu de crezut că vremea se va încălzi.
De crezut = subiect simplu
Vremea = subiect simplu
Lămpile care luminează strada mea se aprind la ora șase.
Lămpile = subiect simplu
Care = subiect simplu
Frigul care a cuprins întregul oraș, viscolul care s-a pornit de ieri și stratul gros de zăpadă
ce s-a așternut pe străzi sunt semne sigure ale iernii.
Frigul, viscolul și stratul = subiect multiplu
Care = subiect simplu
Care =subiect simplu
Ce = subiect simplu

2/87

Identificați subiectele din enunțurile următoare și arătați prin ce parte de vorbire se


exprimă:
Oricine ar vrea un televizor nou.
Oricine = subiect exprimat prin pronume nehotărât, compus
Îți trebuie multă atenție, fiindcă nebăgarea de seamă se plătește.
Atenție = subiect exprimat prin substantiv comun, simplu
Nebăgarea de seamă = subiect exprimat prin locuțiune substantivală
Se aude trosc în sobă.
Trosc = subiect exprimat prin interjecție, simplă
Nici una n-a mințit.
Nici una = subiect exprimat prin pronume negativ, compus
Cine vine la cină?
Cine = subiect exprimat prin pronume interogativ
Acesta este harnic, celălalt este leneș.
Acesta = subiect exprimat prin pronume demonstrativ de apropiere
Celălalt = subiect exprimat prin pronume demonstrativ de depărtare, compus
Primul din rând este cel mai înalt.
Primul = subiect exprimat prin numeral ordinal (cu valoare substantivală)
A explica nu este ușor.
A explica = subiect exprimat prin verb nepersonal (la modul infinitiv)
De făcut zile fripte cuiva nu e greu.
De făcut = subiect exprimat prin verb nepersonal (la modul supin)
Mi-e ciudă că e mare nevoie să te controlez în fiecare zi.
Ciudă = subiect exprimat prin substantiv comun

Pron. Subst.
neh. comun

Verb la Loc.
modul subst.
supin

Verb la Interjec
modul ție
inf.
Subiect

Num.
ordinal Pron.
negativ

Pron. Pron.
dem.
Pron. interog
de dep.
dem. ativ
de
aprop.

Obs. Acestea sunt numai câteva dintre părțile de vorbire prin care se exprimă subiectul,
cele oferite de rezolvarea exercițiului de mai sus. Toată teoria aferentă este cum nu se
poate mai bine pusă în pagină, ușor de înțeles și de învățat, de către autorii manualului
Humanitas. Eu însămi am învățat în tinerețea mea de la distinșii domni profesori care au
realizat aceste manuale.

3/87

Identificați subiectele din textele de mai jos și analizați părțile de vorbire prin care se
exprimă:
”Aici îi împresură deodată o liniște adâncă. Cel dintâi omăt moale sta pe brădetul
neclintit deasupra, și pe cărări era numai un pospai subțire. Nu s-auzea nici un sunet:
munte și codru parcă muriseră.” (Mihail Sadoveanu – ”Când a căzut moș Calistru pe
Deleleu”)

O liniște = subiect exprimat prin substantiv comun, simplu, defectiv de numărul plural,
gen feminin, nr. singular, caz N, articulat cu articolul nehotărât ”o”
Omăt = subiect exprimat prin substantiv comun, simplu, defectiv de numărul plural, gen
neutru, nr. singular, caz N, nearticulat
Un pospai = subiect exprimat prin substantiv comun, simplu, defectiv de numărul plural,
gen neutru, nr. singular, caz N, articulat cu articolul nehorât ”un”
Sunet = subiect exprimat prin substantiv comun, simplu, gen neutru, nr. singular, caz N,
nearticulat
Munte și codru = subiect multiplu exprimat prin substantive comune, gen masculin, nr.
singular, caz N, nearticulate

”- N-ați auzit pe cineva prin locurile astea care să știe vreun lucru de regimentul 14?
- N-am auzit, răspunse compozitorul de lieduri. Nu știe nimeni, întorceți-vă acasă, vă
prind avioanele pe câmp.
- Spunea cineva – zise altul fără grabă, de asemenea, fără să ne privească, uitându-se la
câmpul din fața lui – că ar ști ceva un frate de învățător și nevasta lui.” (Ștefan Bănulescu
– ”Satul de lut”)

Care = subiect exprimat prin pronume relativ, simplu, caz N


Compozitorul = subiect exprimat prin substantiv comun, simplu, gen masculin, nr.
singular, caz N, articulat cu articolul hotărât ”l”
Nimeni = subiect exprimat prin pronume negativ, simplu, nr. singular, caz N
Avioanele = subiect exprimat prin substantiv comun, simplu, gen neutru, nr. plural, caz
N, articulat cu articolul hotărât ”le”
Cineva = subiect exprimat prin pronume nehotărât, compus, nr. singular, caz N
Altul = subiect exprimat prin pronume nehotărât, simplu, gen masculin, nr. singular, caz
N
Un frate = subiect exprimat prin substantiv comun, simplu, gen masculin, nr. singular, caz
N, articulat cu articolul nehotărât ”un”
Subst.
Pron.
comun
negativ

Subiect

Pron.
Pron.
neh.
neh.
simplu
compus

4/87

Construiți propoziții în care următoarele substantive să aibă funcția sintactică de subiect


și indicați felul predicatelor din enunțuri: triunghi * urs * Homer * brad.

Triunghiul este isoscel.


Este isoscel = predicat nominal
Ursul brun trăiește în Munții Stâncoși.
Trăiește = predicat verbal
Homer este un scriitor antic grec.
Este un scriitor = predicat nominal
Bradul este împodobit.
Este împodobit = predicat verbal (exprimat printr-un verb la diateza pasivă).